Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 3 maart 2017

Op deze dag van je leven / 3 maart 2017 / Neal Donald Walsch

3 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat niets nooit zo somber is als het lijkt.
Alles is in feite een zegen.

Ik weet het, ik weet het ... dat is soms erg moeilijk te geloven.
Hoe kan een plotselinge, rampzalige gebeurtenis in iemands leven een zegen zijn?
Het vergt een andere kijk op dingen, ik weet het, om deze prachtige waarheid te zien.
Zelfs een diagnose van een terminale ziekte kan worden gezien als een ander geschenk
uit het leven wanneer ervaren vanuit een bepaald perspectief.

Het is een kans voor ons om,
bij het volgende hoogste niveau, opnieuw uit te drukken Wie We Werkelijk Zijn.
En, als blijkt dat wij op zielsniveau, inderdaad hebben besloten
om op deze specifieke wijze en tijd onze huidige lichamelijkheid te verlaten,
zou dat ook een uiting zijn van ons Hoogste Zelf.

En dus, zijn alle "rampen" zegeningen, nog niet begrepen door de Geest.
God wist dat dit een goede dag was voor jullie om dit te horen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl