dinsdag 21 maart 2017

Op deze dag van je leven / 21 maart 2017 / Neal Donald Walsch

21 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
  

... Dat een nieuwe wereld aanstaande is voor jou en alle volkeren van de Aarde. Een ander toekomst staat jullie te wachten.

Niets zal zijn zoals het voorheen was.
Niet jullie financiën, niet jullie politiek, niet jullie werkzaamheden,
niet jullie relaties, niet de manier waarop jullie spiritualiteit ervaren –
 Allen daarvan verandert ... en zal blijven veranderen.

De enige vraag blijft: Zal jij deel uitmaken van deze voortdurende veranderingen,
of alleen maar iemand die beïnvloed wordt door hen?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl