Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 maart 2017

Lisa Renee: Energetische Synthesis / Maart 2017

Lisa Renee:
Energetische synthesis
Maart 2017

Gelukkige Maart Equinox!  We zitten in de cyclus van de dertiende fase van de Galactische Alchemistische Wet van Vissen, als het Christus Bewustzijn aan het dalen is met haar Diamanten Zonne Lichaam en zal beginnen om en/ contact te leggen met een paar meer leden van het menselijke ras door deze Lente Equinox. Dit is de verkrijging van degenen op het ascentie pad die de kracht bereikten om het lichaam spiritueel te maken en om te weten hoe je corrupt makende stoffelijke elementen in niet-corrupt makende waarheid spirit transmuteert.

Als de Kosmische Christus Bewustzijn frequentie afdaalt in de menselijke wezens, is er een treffen tussen de Kosmische Christus en de gevallen hiërarchieën in de Portalen van Bewustzijn die zitten in de stoffelijke wereld. Mogen wij samenkomen in liefdevolle en vredige gedachten om onszelf te versterken door deze periode van tijd om onze hoogste uitdrukking in de Christus geest te bereiken!


Op het top niveau zijn er Witte of Heldere Subtiele Krachten die de neutrale energieën zijn die verbonden zijn aan het Christus Bewustzijn. Dat helpt om evenwicht te herstellen, stabiliteit en vrede, omdat het hogere spirituele intelligentie doorgeeft om energetische harmonie en hoger bewustzijn in de omgeving te brengen. De neutrale kwaliteit en neutrale kracht is wat spirituele ontwaking brengt. Het zijn deugden, goedheid en helderheid die door toegang naar hogere spirituele intelligentie worden verkregen, maar ook door de verbinding met de kracht van liefde die inherent is in de schepping. De verbinding met die subtiele kracht kwaliteit zal de zuiverheid van geest, lichaam en spirit ontwikkelen wat de consistente fasen van spirituele ontwaking teweegbrengt en de verbreding van het bewustzijn, indien de feedback lus naar het zero punt wordt gecreëerd in het lichaam. Door de kwaliteiten van de witte of heldere krachten, winnen we aan spirituele helderheid en kunnen de waarheid zien in de mensen en de dingen om ons heen. Dit ontwikkelt en versterkt ons spirituele licht door onze gefocuste concentratie, aandacht en devotie. Indien wij de witte of heldere subtiele krachten vasthouden als overheersend in ons Bewustzijn, beleven we onze vereniging met de eeuwige God zelf, die alle tijd en ruimte transcendeert. 

Als we in staat zijn om deze staat van het neutrale vasthouden, herstelt dit het evenwicht naar alle lagen van ons lichaam en deze staat is wat verantwoordelijk is voor alle ware healing en de zin van welzijn. Onze in evenwicht zijnde gezondheid wordt gehandhaafd door deze staat als een levensstijl, omdat het in harmonie is met de Natuurlijke Wetten, van de Aarde en ons innerlijke spirituele zelf wat het geschenk brengt van Volmaakte Vrede. De staat van Neutraliteit herkent de plaats van de zwarte kracht of de Negatieve Polariteit en de gele kracht of Positieve Polariteit in de cycli van de schepping. Dat onderscheidt hen zonder een waarde verschil, terwijl ze worden geobserveerd aan het werk te zijn in de wereld van krachten. Het in harmonie brengen van tegengestelde krachten door de schepping heen is het natuurlijke resultaat van de witte of heldere krachten van het neutrale of Nulpunt. Het Universum is neutraal en omdat zulke natuurlijke krachten altijd zullen proberen om terug te keren naar evenwicht, zullen ze zich verenigen en heelheid brengen naar de schepping.

Iemand die meer naar het belichamen van de neutrale kracht is gegaan, zal doorgaan om de zuivere kwaliteiten te ontwikkelen en ze te verbreden om het steeds Zich verbredende Bewustzijn te winnen die ons verbinden aan het Universum en om Volmaakte Vrede te verkrijgen. In deze staat zijn we niet gecentreerd in onze eigen persoonlijke zaken maar richten we ons op het ontwikkelen van een diepere communicatie met onze goddelijkheid en winnen helderheid over onze plek in het dienen van het Kosmische Bewustzijn. We beleven onvoorwaardelijke liefde en de vele staten van bewustzijn als het een zijn met de Universele krachten en de schepper, en zoeken om met dat alles in harmonie te zijn. Als menselijk wezen zouden we in staat moeten zijn tot zelf-inschatting en onderscheiding van al deze drie polariteiten van subtiele krachten en hun kwaliteiten in ons gedrag en aard, maar ook in de omgeving. De bedoeling om door te gaan met het ontwikkelen van de staat van neutraliteit, maar ook de neutrale krachten in ons lichaam, ondersteunt ons om direct ons bewustzijn te ontwikkelen en om sterkte op te bouwen in onze spirituele lichamen. Dit helpt om de belangrijke redenen te beschrijven waarom de nadruk op het ontwikkelen van neutraliteit en het bewustzijn van de observator in alle gebieden van ons denken, voelen en gedrag specifiek is benadrukt in onze gemeenschap. De staat van neutraliteit, die het bewustzijn van de observator in het nu moment handhaaft, is wat de energieën harmoniseert in de omgeving om energetisch evenwicht te herstellen.

Energetisch Evenwicht
De sleutel naar evenwichtige gezondheid en verstand is wat het Energetisch Evenwicht Herstelt. De sleutel naar evenwichtige gezondheid en verstand is het Herstellen van door alle multidimensionale lichaamsdelen (stoffelijke, emotionele, mentale en spirituele) van ons bewustzijn. Geen ander persoon kan dit voor ons doen, we moeten vrijwillig leren hoe we door toewijdende persoonlijke moeite dit voor onszelf bereiken. Geïntegreerde Ascentie gaat over het bereiken van Energetisch Balans in onze multidimensionale lagen, en daarom bereiken we Het Heilige Huwelijk tussen alle lagen en aspecten van het zelf.

Dit principe is waar voor alle soorten lichamen. Het herstellen van Energetisch Balans is het proces, dat verbeterde gezondheid, vitaliteit, overvloed, intelligentie en energetische stroom naar alle dingen brengt. We kunnen denken over een energetisch lichaam dat als persoon bestaat, of in groepen zoals: gemeenschappen, organisaties, steden, landen, staten, naties en gehele planeten. De principes van het regeren van Energetische Wetten van energetisch evenwicht zal altijd toegepast worden en overeenkomstig ageren in elke laag van het lichaam, of die nu van een individueel mens is, van een groep of een planetair lichaam. Ze zijn allemaal onderling verbonden en onafhankelijk. We kunnen dit innerlijk zien voor de principes van energetisch evenwicht. Dit is deel van het Kristal bewustzijn en belichaming en de Kosmische Soevereine Wet van Een. Om de natuurlijke orde van biologisch en spiritueel zich Uitbreidende Bewustzijn, te krijgen moeten we leren te leven in de principes van energetisch Evenwicht. Het doet er niet toe hoe chaotisch of hectisch het landschap van de omgeving is, we kunnen deze innerlijke balans bereiken zelfs in de meest wanhopige omstandigheden.

De principes van energetisch evenwicht moeten het verzoenen inhouden van de paren van tegengesteldheid, de Geslacht Principes van de mannelijke en vrouwelijke energieën die aspecten zijn van de schepping. Om terug te keren naar energetisch evenwicht moeten we begrijpen dat het Heilige Huwelijk tussen de geslacht principes in ieder levend ding bestaat, en die kunnen niet worden genegeerd of verworpen. Als we verwerpen misbruik of de principes van energetisch evenwicht negeren, scheppen we meer ziekte, verwarring, mutaties, Miasma, interferentie, demonische invloed en uiteindelijk dood en vernietiging.

Deze energetische onbalansen worden gemanifesteerd als het oorzakelijk gebeuren achter alle grote problemen die de mensheid heden plagen, zoals: oorlog, ziekte, armoede, onwetendheid, discriminatie, slavernij en bezit. Dat zijn allemaal verslavingsinstrumenten van Archontisch Bedrog Strategie om klasse oorlogen tussen slachtoffers en slachtoffermakers om buitensporig te worden op de aarde, die ellende en ziekten verspreiden.

Om de zegenrijke cyclus van het voeden van haat die bestaat in de archetypen van het slachtoffer of de maker ervan, moeten we de moed vinden en de dapperheid om energetisch evenwicht te herstellen in onszelf. Diep graven om persoonlijke kracht, elke dag God-Christus om hulp vragen om te zegevieren het doet er niet toe welke omstandigheden er zijn. Alle begin begint in het zelf. Als ieder van ons de waarde heeft voor alle leven, terwijl we onze zelf-waarden ontwikkelen en zelf-liefde, worden we bekrachtigd om een positieve kracht te zijn van spirituele transcendentie die Energetisch Evenwicht Herstelt.  Liefde is de kracht die evenwicht en harmonie herstelt voor alle dingen.

We moeten voortdurend kiezen voor Liefde als de kracht die we willen vergroten en laten groeien in ons lichaam. Indien we ons bewustzijn willen verbreden, verschuiven we ons perspectief om onze onderlinge verbondenheid te voelen met het hele Leven. We verschuiven onze oriëntatie naar het van Dienst zijn aan Anderen, en dus het weerspiegelen van innerlijke waarheid en energetisch evenwicht. Indien wij deze alles-omvattende spirituele-energetische verbinding beleven dan wensen we inherent om menselijke vriendelijkheid uit te oefenen en zoeken we om samen te werken met ontwikkelende hogere structuren die waarde op menselijke vriendelijkheid zetten. We zoeken een waarde systeem van Wereld Humanisme,

Indien we Energetisch Evenwicht herstellen en waarden van Wereld Humanisme instellen dan beginnen we met de Apostolische Eeuw van de Wet van de Ene. Deze eeuw begint met het herstel van de planetaire architectuur en de energie rooster-netwerken om geregeerd te worden door dezelfde Universele Wetten. Als de hemel de aarde ontmoet, stellen we nieuwe wetten op om manifest te worden door ons stoffelijke lichaam, die het multidimensionale aspect is van het Universele Bewustzijn. Voor Een en voor Allen.

GSF Gedrag
Indien wij in energetisch evenwicht zijn met onszelf, zijn we in evenwicht met ons spirituele zelf, ons hart en we stoppen dan met groot persoonlijk chaos of lijden. Zo worden we toenemend gezond en vredig. Als we emotioneel gezond zijn en vredig, zijn we in staat om in ons spirituele zelf te gaan en gemakkelijk in de intelligentie van ons hart.

Dus dit is om onze natuurlijke spirituele-energetische staat van zijn te begrijpen die een is van emotioneel evenwicht, innerlijke vrede, gezondheid en verbinding met het Leven. Deze staat is niet afhankelijk van uiterlijke resultaten en kan ervaren worden zelfs als anderen om je heen en de wereld grote chaos ondergaan. Om vrede te verbeteren in een zeer dysfunctionele wereld kunnen we houding van gedrag in leiding nodig hebben die ons helpen om de ongezondheid van de Archontische Bedrog Strategie en hun anti-levens krachten die hun mechanismen misbruiken. Zie: GSF Gedrag.

. 1. Empathie en Medeleven.   2. Mentale Openheid,  3. Emotionele Stabiliteit.
4. Verantwoordelijkheid   5.Eerlijkheid  6. Soevereiniteit 7. Werkelijke Beoordeling. 8 Verenigde Samenwerking.

Snelle Instrumenten om Energetisch Evenwicht te handhaven.
Zelf Onderzoek, Zelf-Bewustzijn en meditatie om je te verbinden met onze innerlijke geest en om elke dag verbetering te maken om grotere vrede te kiezen als levensstijl.

. Geef je over aan wat in het nu moment is en laat persoonlijke Bescheidenheid toenemen door niet gewelddadig te zijn en in het principe te leven om Niet schadelijk te zijn.

Geef aandacht aan het nu moment, leer wanneer je actie moet ondernemen en wanneer je stil moet zijn. Wees Waar voor Jou, Luister naar de Spirit van Matigheid en gooi en verspil je energieën niet.

. Breng Verantwoordelijjkheid aan en Zelf –Verantwoordelijkheid aan je woorden, gedrag en daden. Moge dit Equinox seizoen je meer energetisch balans brengen aan de wereld van krachten in je leven en wees ervaren als de liefdevolle uitnodiging naar meer intense verbinding en voel je innerlijke spirituele bron die je leidt om je waren authentieke zelf uit te drukken zonder beperking.

In Liefde en Vrede,

Lisa


(Source: White or Clear Subtle Forces, Energetic Balance: Ascension Glossary)