Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 maart 2017

LENTE-EQUINOX 2017 22 maart 2017 / Door Fran Tielemans

LENTE-EQUINOX 2017
22 maart 2017 / Door Fran Tielemans
De lente start met deze 22/4-week in een 22/4-maand, en dat belooft de nodige beweging. De Lente-equinox is altijd een vrij belangrijk markeerpunt in het spiritueel jaar, maar de combinatie met de dubbele 22/4 en de 10/1-jaartrilling maakt dit een van de belangrijkste Lente-equinoxen van de voorbije jaren.

Dat dit een belangrijk schakeljaar is in onze evolutie (zowel individueel als in de maatschappij) is intussen al duidelijk geworden. Dingen die al een tijd aanslepen beginnen tot een kookpunt te escaleren, polariteiten versterken zich, en te midden van dat alles verrijst langzaam maar onmiskenbaar de Nieuwe tijd, door oneindig veel lichtpuntjes die overal ter wereld feller en duidelijker beginnen te schijnen, in de vorm van nieuwe samenwerkingen, bewustwording en nieuwe positieve initiatieven.

Velen hebben in deze fase het gevoel ergens tussenin te hangen. Het verleden drijft steeds verder weg, elementen uit ons leven die er altijd geweest zijn beginnen nu te verdwijnen, terwijl het nieuwe voorlopig vaag blijft, en we slechts af en toe meer informatie of enkele contouren van de nabije en verdere toekomst te zien krijgen.


De naweeën van de eclipsen van februari zijn nog altijd merkbaar. We zijn allen de voorbije maanden geconfronteerd geweest met onze blinde vlekken, met ongehealde stukken, met oude overtuigingen die wrijving veroorzaken met onze steeds meer indalende 5D-lagen, met aspecten van ons leven, onze relaties en ons lichaam die echt meer belichting nodig hebben.

Er was heel wat geworstel met onze innerlijke schaduwstukken, hadden vaak het gevoel van tot het uiterste gestretcht te worden, en konden het gevoel van beproefd te worden (van initiatie) af en toe duidelijk voelen. Zo is er nog altijd de invloed van de Venus retrograde, dat ons aanzet om het gevoel van ‘waarde’ intens onder de loep te nemen. ‘Wat is dit waard voor mij?’, ‘Wat is de waarde van deze relatie voor mij?’, ‘Zijn de dingen die ik nu al jaren doe nog evenveel waard voor mij of ga ik andere dingen (of relaties) meer waarderen?’. Een en ander brengt veel getwijfel mee, en angst en onzekerheid, en dat is heel normaal, want we staan allen, zowel in ons eigen leven, als in de hele maatschappij, op de drempel van een heel nieuw leven.

Net daarom is dit moment van de Lente-equinox belangrijk. Het is goed om nu balans op te gaan maken van alle afgelopen maanden. Om een inventaris te maken van wat mag blijven in ons leven, en wat definitief mag vertrekken. Om heel bewust en vanuit een geëngageerd hart de funderingen te gaan leggen voor ons nieuw leven, en daarvoor is het goed om een wit vel papier te vullen met jouw prioriteiten, voor de komende tijd en voor je leven. Maak er ook een rangschikking in, van het belangrijkste tot wat het minst belangrijk is. En de meest aardende stap is om daaruit je komende concrete stappen te gaan distilleren.

Wat kan je concreet gaan plannen en dan ook doén, wat je meer vreugde, liefde, vrede, rust, plezier, gezondheid, eenheid of wat dan ook kan schenken? Waar dient écht verandering in gebracht te worden, en wat zijn de stappen daartoe? Dit zijn echt essentiële vragen voor 2017, waarvan het hoogste doel net die heroriëntering is. Het is een zeer mooi gegeven, dat we vooral nu in dit jaar de basis kunnen leggen voor alle openbloeien en thuiskomen de volgende jaren, maar het maakt ook dat het zo intens is. Dit is geen tijd meer om veel kronkelwegen te volgen en wat aan te modderen, integendeel.

Ons leven veranderen begint in de spirituele lagen. In ons Hoger Denken zien we bepaalde dingen heel helder, met ons Hoger Weten weten we exact waar we naartoe gaan en van beiden wordt ons af en toe een glimp getoond, wanneer we regelmatig de stilte opzoeken, en onze mind tot stilstand brengen. De spirituele energieën (22) die je gebruikt (4), helpen dat Hoger Weten en Denken in de persoonlijkheid te brengen, en hoe vaker je ze gebruikt, hoe sneller het proces van bewustwording zich voltrekt. En dan is het aan ons Lagere Zelf, om alles in de juiste vorm te gaan gieten, om te doén, om aan te pakken, om te her-vormen wat dient her-vormd te worden.

Dit proces vraagt veel energie, en daarom verdient ons Lichaam een extra portie aandacht en be-handeling dit jaar. Die momenten van stilte zijn niet alleen belangrijk om onze innerlijke leiding te horen, maar ook om ons lichaam te healen, want ze zijn pure recuperatie en regeneratie voor onze cellen. De kristallen om ons heen werken momenteel ook dubbel, dus vergeet ze niet regelmatig schoon te maken, want ze bevatten nu veel sneller veel meer afval-energie dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden.

Op 28 maart is er de Nieuwe Maan in Ram, en dan is het zaak om niet als een jong veulen vooruit te stormen, - hold your horses! – je creatieve kracht te beheersen en op gebalanceerde manier daar in te zetten waar verandering nodig is en nieuwe initiatieven kunnen genomen worden. Stilaan gaan we het gevoel van afgeremd worden voelen verminderen, en de natuur die stilaan in volle bloei komt zal ook weer veel nieuwe energie in onszelf gaan wakker maken, zodat het allemaal weer een stuk aangenamer wordt, en daar zijn we allen meer dan aan toe.

Keep the Faith

Fran