Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 maart 2017

Jose Stevens – Ons antwoord op massale verandering / geplaatst door Madeline / Mar 19, 2017

Jose Stevens – Ons antwoord op massale verandering
geplaatst door Madeline / Mar 19, 2017   

Het Pad van Kracht

Het kan nuttig zijn om de typische antwoorden te kennen op verandering die door mensen worden gedemonstreerd in verschillende zielenfasen. Dit kan helpen om te verduidelijken wat er in deze tijd in de wereld gebeurt.

Dat kinderzielen antwoorden op verandering: Intense angst die resulteert in verlamming of totale autistische terugtrekking. Hier kun je een geïsoleerde stam mens zien, die een verhuizing naar een grote stad onder ogen ziet, die gewoon zich opkrult in een hoek en sterft. Gewelddadig en in paniek is weerstand  ook een typisch antwoord als een wilde overweldigende aanval totaal buiten de orde voor de situatie; bijv. een kinderziel, die bedreigd wordt om hun huis te evacueren vanwege brand of overstroming, kan de autoriteiten afweren met geweren en proberen ze te doden. Veel kinder zielen antwoorden op deze tijd van stress door zich te bezig te houden met hevige terrorist aanvallen of gewone gevoelloze massacres in scholen, nachtclubs en openbare gelegenheden. Ze vernietigen zichzelf daarbij in het proces. Als ze leven dan demonstreren ze geen spijt.


Een kleuter ziel zijn antwoord om te veranderen: Overweldigd, in verwarring, uit het evenwicht gegooid, over-compenserend, gedesorganiseerd, verstomd, weigerend. Als kleuters veranderingen krijgen te zien waar ze niet op zijn voorbereid, dan gaan ze uiteen. Hun zorgvuldig geciviliseerde gedrag fragmenten worden of gek, uit evenwicht, en verward of ze reageren met strijdlust en irrationele weerstand. Dit is het soort antwoord dat je kunt zien als bepaalde mensen geforceerd worden om te desegregeren, hun wapens af te geven, of wiens traditionele godsdienstige geloof wordt uitgedaagd. Dat zijn typisch de meeste  fundamentalisten in hun geloof. Ze zijn ook best luidruchtig met klachten.

Een kind of jong kind antwoordt op verandering: Ze genieten van verandering maar alleen met condities of benodigdheden. Bijv. de verandering moet een persoonlijk gewin zijn of moet een verschuiving vertegenwoordigen naar een hogere status voor hen of betere condities

Of ‘t moet een verschijning van een omhoog gaande mobiliteit lijken te zijn. In deze fase neigt verandering gebaseerd te zijn op buitenste condities, een verandering in levens-stijl of omgeving. De huidige uitvoerende tak van de regering van de VS is geen voorstander van innovatieve verandering maar kijkt meer om de klok terug te draaien naar “de goede oude dagen” van absolute regel en controle. Ze zullen beperkt tijdelijk succes bereiken maar het is echt te laat voor deze strategie om op de lange “run” te werken.

Volwassen of adolescente-zielen antwoorden om te veranderen: Volwassen zielen initiëren actieve verandering en versnellen dit. Ze raken verveeld behalve dat er heel veel verandering is die reizen kunnen inhouden, of veel verschillende banen, relaties, groei gelegenheden en zo voorts. Soms houden adolescenten van verandering gewoon voor hun eigen wil. Ze beginnen innerlijke veranderingen in hun eigen persoonlijkheid te waarderen, hun perspectief, houding en wat ze geloven. Adolescent/jonge volwassenen zijn alleen geïnteresseerd in vernieuwende verandering, iets dat evolutie vertegenwoordigt, niet het terugdraaien van de klok.

Oude of volwassen zielen antwoorden op verandering: Oude zielen initiëren verandering en versnellen die maar zijn meer geïnteresseerd in persoonlijke transformatie op het diepste niveau. Ze zoeken hun kijk te veranderen, liever dan de buitenste condities te veranderen. Oude zielen zijn geïnteresseerd in de fundering van verandering, waar hun bron echt is, en ze proberen om te leren hoe je het leven kunt veranderen vanuit de bedoeling en wens eerder dan door buitenste middelen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de buitenste verschijning van verandering maar eerder in de werkelijkheid ervan. Bijvoorbeeld een oude ziel is niet geïnteresseerd in een face-lift om jonger te lijken. Ze zijn meer geïnteresseerd in een uitkijk (outlook) die meer is gevuld met vitaliteit zoals die van een jong persoon

Nu je de basische patronen hebt van hoe anders ziel-leeftijden verandering benaderen, zul je in staat zijn om heel veel antwoorden op verandering te zien in mensen overal om je heen in de volgende paar jaren. Je zult nieuws artikelen begrijpen die bloedbaden (massacres), verwijderingen, strijdlustigen, oproer, maar ook gelegenheidsverhalen en succesverhalen van hoe mensen omgingen met de grote veranderingen in hun leven.

Nu zal ik aan jullie de zeven grond stappen introduceren op het veranderingsproces voor je eigen vermogen om óm te gaan met verandering.

Basische Stappen voor Verandering 
 1.          De gefixeerde patronen werken niet langer: Hier herken je dat de oude manier niet meer de situatie dient. Je hebt je terugkeer gemaximaliseerd en hebt een plateau of een niet-groei situatie bereikt. Je kunt zelfs merken dat de oude methode die je gebruikt hebt of je oude uitzicht feitelijk schadelijk voor je wordt.  Een voorbeeld zou zijn dat je oude gewoonte manier van het benaderen van je vrouw niet langer het liefdevolle antwoord geeft die dat eenmaal deed. Je realiseert je dat verandering nodig is maar je kunt van het idee niet houden.

  2.      Je wenst verandering: Nu zie je dat er niet alleen verandering nodig is maar je wenst dat en zoekt het actief uit. Je onderzoekt het soort verandering die je nodig hebt of die je ziet komen en waarvan je denkt dat wel werkt. Je zoekt actief advies en raad over wat wel zou werken  Je plant je strategie of creëert je strijdplan voor de toekomst.

  3.      Je activeert je veranderingsplan: Je initieert nieuw gedrag en een nieuwe strategie, zelfs als dit onbekend voelt en onprettig is en je weet niet zeker of dit voor jou werkt. Dit is net als advies opvolgen van een consultant of van een therapeut maar je voelt je onzeker over de nieuwe benadering of doet het met ongerustheid of schroom.

  4.      De verandering is nu doorgezet: Nu zit je actief midden in het veranderingsproces en hebt nieuw gedrag uitgeprobeerd. Je begint je houding en wat je gelooft met het nieuwe gedrag  te proberen in een poging om die te rechtvaardigen. Hier creëer je nieuwe gewoontes, patronen en houdingen die een heel nieuw context voor je scheppen.

  5.      Je reikt je uit, breid je uit en groeit: Als resultaat van de nieuwe benadering begin je een grote stuw voorwaarts te voelen. Resultaten komen binnen en alles begint snel te veranderen. De ervaring voelt onstabiel en is buiten controle en je kunt je voelen alsof je op een rit met een roller coaster zit. Misschien wil je zelfs de remmen aanzetten en het wat langzamer te laten gaan zodat je er gewend aan raakt. ’t Leven verzoent zich niet zo vaak met deze strategie van gerieflijkheid.

  6.      Je beleeft de beloningen van verandering: Je hebt de neiging om opgewonden te groeien over de zegeningen die voort komen uit je veranderingen. Je bent ‘verkocht’ met de nieuwe benadering en neigt om er over te preken, probeert om anderen met je mee te laten gaan. je wordt een goede verkoper voor het programma dat je gevolgd hebt, maar let op. Je kunt met je eigen programma slordig worden en achteruitgangen beleven.

  7.      Je overmeestert deze verandering en wordt flexibel en aanpassend: Je beleeft harmonie, evenwicht en stroom: Je bent net als een surfer die op de golf van verandering rijdt maar met vloeibaarheid en je aanpassend. Als je daar star wordt, val je van je surfboard en weer in het water. Meesterschap heeft nodig dat je voorbereid bent om op een ogenblik te veranderen zodat je niet nodig kunt achteruit zitten op je lauweren. Verandering neigt naar meer verandering zelfs in andere gebieden. 
Alle punten de ik maakte over verandering hebben jou als individu nodig en organisaties van elke maat. Op het organiseerde niveau heeft verandering de samenwerking nodig van een groot aantal individuen nodig die het lidmaatschap uitmaken. In de mate dat individuen niet kunnen omgaan met de over alles heen structuur, kunnen wel of niet samen gaan met die gemeenschap of zullen die gemeenschap terughouden. Daar baby zielen degenen zijn die het meest verandering weigeren, zijn zij degenen die op hun plek rigide worden of verkalken. Dit zijn degenen die het meest vatbaar zijn om hun baan te verliezen in de bedrijfswereld.

Daar ze degenen zijn die het meest zijn in de dagelijkse staf van de regeringsbanen, is de regeringbureaucratie ’t minst graag om elke verandering te maken in een tijdige mode en kan serieus vallen achter wat er in de wereld bestaat van ideeën, de kunst, zaken, wetenschap, opvoeding, spirituele uitbreiding, en de gemeenschap in zijn geheel. Dit zal verschillende dingen betekenen. De stress op de regering zal omhoog gaan tot aan het breekpunten baby zielen zullen degenen zijn die het meest lijden door de massale veranderingen die nu beginnen te gebeuren. Ondanks beloften voor het tegendeel door gekozen ambtenaren die nu stemmen zoeken, zullen ze een grote werkeloze groep samenstellen die kunnen eindigen in de laagste niveaus van armoede en sociale status. Ze zullen ook degenen zijn die het meest kwetsbaar zijn voor de vele gelegenheidsziekten die tieren in arme en smerige condities.

Oudere zielen zullen nodig zijn om zeker te stellen dat de veranderingen niet alleen jongere zielen zegenen van de gemeenschap. Ze zullen een zware lading hebben als ze middelaar spelen die de babyzielen ook meebrengen zoals de jongere zielen om iedereen te bereiken en inclusief iedereen op het speelveld. Denk hier aan een medisch terrein.

Wereld Verandering
Ik heb al gesproken met jullie over de dramatische schaal van gebeurtenissen die je kunt verwachten in deze tijd. Je bent in staat geweest om voor jezelf getuige te zijn van intens emotionele geladen internationale gebeurtenissen zoals de oorlog in Syrië, Irak en Afghanistan; de strijd in de Soedan, het Midden Oosten, het Israëlisch-Palestijns conflict; De Noord Koreaanse nucleaire ambities, de migratie van vluchtelingen, deportaties en gesloten deuren voor immigratie en maar meer en meer. Net zo hebben jullie gezien die intens binnenlandse zaken als de rechten om te aborteren, burger rechten. De Zaak van Zwart Leven, klimaat verandering en de uitzetting van omgevingsbeschermende uitbarstingen die in de publieke arena gebeuren, Zonder kwestie gebeurt er massale verandering op persoonlijk, regionaal, en wereldschaal op een buitengewoon snelle en spontane gang. Dit is een tijd van massale destabiliserende en chaos. Dit is het soort verandering dat je kunt verwachten om verder te gaan in deze volgende dynamische jaren. De delen van de wereld die het meest extreme staten van onevenwichtigheid weerspiegelen zijn die welke eerst massief veranderen.

Dan zullen er op die plaatsen veranderingen beginnen te gebeuren waar er iets meer integriteit is. Dramatische veranderingen in je eigen politieke, sociale en economische structuren staan op het punt te gebeuren (zijn imminent). Deze veranderingen beginnen al te gebeuren op het niveau van de fundering.

Zoals er altijd al is gebeurd in tijden van overweldigende verandering, zijn er degenen die willen ontkennen dat fundamentele verandering plaats vindt. Baby zielen neigen ontkenning te gebruiken als verdedigend mechanisme en proberen met opzet de klok terug te zetten naar vroegere tijden toen zwarte en witte wetten en taboes werden uitgevorst naar wel doens en niet doen’s en niet leven. Onder inspiratie van hoog gestemde rollen die een straffende mannelijke god als hun autoriteit aanroepen, proberen ze wanhopig gehoorzaam om een vroegere wereld te bewaren. Dit

Sommige jonge zielen omhelzen de veranderingen, zien een gelegenheid om naar leiderschap omhoog  te gaan en profiteren van de chaos. Anderen die heden aan de macht zijn, gebruiken cover-up technieken in door te gaan met de status quo. Ze zeggen: Maak je geen zorgen, alles is onder controle, er is geen probleem, stem op me en laat mij de dingen voor jou doen.” Dit gedrag is gebaseerd op ambitie. Ambitie is vaak gebaseerd op de overtuiging dat het leven toevallig is en dat er geen leven is na de dood.

Volwassen zielen neigen om te gaan met de veranderingen op veel manieren. Sommigen doemzeggers, zeggen: Ik zei je dat nog, nou is er alleen een hel te betalen, en er is geen weg naar buiten.” Anderen gaan emotioneel naar demonstraties en pogingen om structuren te hervormen terwijl er nog hoop is, Weer anderen zoeken leiding om óm te gaan met de overweldiging die zij voelen.

Oude zielen, in die matte dat ze vrij zijn van indrukken, zoeken grotendeels leiding van binnen en pogen helder en uit de chaos te blijven. In het algemeen, volwassen- en oude zielen weten dat verandering onmiskenbaar is en zoeken dat naar buiten te brengen zo bloedeloos als mogelijk is.

Over alles heen, in de mate dat mensen de veranderingen weigeren, zal het proces pijnlijker zijn en dramatisch. In die mate dat mensen door de angsten heen kijken van de verschillende niveaus van de gemeenschap en de machinaties die volgen, zullen de veranderingen meer hanteerbaar zijn. Het spreekwoord dat: “Als de mensen leiden, zullen de leiders volgen”. De vraag is, welk volk? Dat is  voor ons om te besluiten.

Persoonlijke Verandering
Zoveel als jullie gemerkt hebben, zijn er veranderingen in je eigen leven die sneller gebeurd zijn dan je logisch kunt begrijpen. In feite is er vaak geen manier waarop je dat kunt anticiperen. Je zult merken dat de ene verandering voert naar de volgende totdat het plotseling is het alsof er een lawine in je leven heeft plaats gehad en alles ziet er anders uit. 

Als je dit beleeft, ben je een echte persoon van jouw tijd omdat dat de aard is van de tijden waarin je leeft. Opnieuw als je weigert te veranderen, zul je gaan lijden. Waarom? Omdat weigering gebaseerd is op vrees en vrees is wat je angst patronen voedt. ((Denk eraan: zelf-vernietiging-hebzucht, zelf-protesten-arrogantie, marteldom-ongeduld, en hardnekkigheid.) 

Je vrees patroon of obstakel is wat je in de negatieve polen van je persoonlijkheid trekken brengt.(andere kant). Als jij en iedereen om je heen door vrees patronen worden ‘gerund’, wordt je wereld onplezierig, inderdaad. Dus, als verandering zich versnelt, stress zich versnelt, en als stress zich versnelt, krijgen de angst patronen de overhand omdat vrees hun voedsel is. Daarom heb je een uitgelezen gelegenheid om te zien met wat jou ‘runt’ in de tijden van verandering. Je kunt je angst schaamteloos zien wat het is. Je kunt er ook voor kiezen om die te overweldigen.

Ook al anticiperen angsten vaak de toekomst, ze geven altijd aan dat je wegrent van vroegere informatie. Je vrezen zijn altijd gebaseerd op iets dat je instinctieve centrum denkt dat hoort bij een vorige pijn of trauma. Je beste verbondene dus, in snel veranderende tijden, is je vermogen om zo aanwezig te zijn als mogelijk is en van de rit te genieten zoals je op een roller coaster zit. Je kunt nog bang zijn maar dat hoeft zich niet te bemoeien met de keuzen die je maakt.

Er zijn vele geprobeerde en ware wegen om je te helpen aanwezig te zijn. Bijv. doe eenvoudige meditatie die je helpt je denken tot rust te brengen, zelfs alleen voor tien minuten. Geef aandacht aan je lichaam en vind uit wat het wil. Je zintuigen zijn altijd in het aanwezige moment en kunnen je helpen om je thuis te vinden in je lichaam. Houd je chakra’s helder en in evenwicht dat helpt je om pijnvrij te blijven en daarom meer toegepast om aanwezig te zijn. Vanuit het hart zingen en schoonheid zien is heel belangrijk in dit proces. De waarheid spreken, bevrijdt alle energie, laat je meer aanwezig zijn. Emotioneel opruimen van de kindertijd of de pijn van het verleden, met of zonder leiding, kan je helpen meer aanpasbaar te maken en spontaan te zijn.

Ik zal meer met je spreken over verandering als de gang doorgaat zich te versnellen. Wees verzekerd dat in tien jaren tijd je de wereld niet zult herkennen zoals je die heden kent. Dat zou duidelijk moeten zijn. De vraag is, zul je jezelf herkennen. Je hebt er een grote stem in, wat je wilt zijn en hoe je er mee omgaat. Die toekomst ben jij, dat wordt heden besloten, nu ja, door jou. Het is jouw besluit of je nu ruimte maakt voor de kracht van de essentie om je leven te besturen of voor de op vrees gebaseerde valse persoonlijkheid om je koers te sturen.

Vele zegeningen.

© All rights reservedwww.thepowerpath.com