Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 8 maart 2017

JEZUS: Neem verantwoordelijkheid voor je verwekking, geboorte, leven en dood! / 6 maart 2017 / Gabriela Gaastra-Levin

JEZUS:
Neem verantwoordelijkheid voor je verwekking, geboorte, leven en dood!
6 maart 2017 / Gabriela Gaastra-Levin

Jezus vertelt dat er verplichte en facultatieve onderwerpen zijn die de menselijke levenscursus op Aarde vormen. Hij roept op mensen om verantwoordelijkheid voor hun eigen incarnatie te nemen. Mensen maken als verwante en behulpzame zielen deel uit van elkaars Aardse onderzoekstocht. Na de dood is de herontmoeting van deze zielen in de spirituele dimensie anders. In vreedzaam eenheidsgevoel oerliefde ervaren. Proclamaties.

Jezus: “Lieve mensen. Wanneer jullie je bezighouden met het nemen van verantwoordelijkheid voor je conceptie, geboorte, leven en dood zijn jullie bezig met de essentie van jullie spirituele manifestatie op Aarde. Er zijn geen andere onderwerpen dan deze die jullie je zo goed bewust kunnen laten worden van jullie onsterfelijkheid en jullie spirituele essentie. 

Tegelijkertijd worden jullie je ook bewust van de ware aard van jullie Aardse creaties en hoe deze creaties een duidelijke reflectie zijn van jullie eigen bewustzijn. Ze reflecteren de mate waarin jullie je wel of niet bewust zijn van jullie eigen Goddelijkheid. Jullie kunnen ook zien of jullie vanuit dualiteit of vanuit eenheid creëren.

De thema’s waarop jullie creaties betrekking hebben, laten jullie zien welke dilemma’s jullie aan het oplossen zijn hier op Aarde. Deze thema’s tonen welke onderdelen van alle voor jullie beschikbare Aardse ervaringen jullie aan het uitwerken zijn. De thema’s waar jullie mee bezig zijn vormen de weg die jullie hebben uitgezocht om jullie eigen Goddelijkheid terug te vinden en te ervaren. Deze onderwerpen zijn voor iedere persoon anders, maar er zijn verplichte en facultatieve onderwerpen die jullie levenscursus op Aarde vormen. Er zijn ervaringen die je niet kunt missen; die je direct confronteren met het uitwerken van de dualiteit in je eigen leven en waarin het terugvinden van eenheid een essentieel proces vormt om je Goddelijkheid opnieuw te kunnen ervaren. Sommige andere onderwerpen of ervaringen kunnen minder noodzakelijk zijn, voor de een meer dan voor de ander.”Sleutelthema’s voor bewustwording
Jezus: “De thema’s waar jullie veelal bewust of onbewust mee bezig zijn, verantwoordelijkheid nemen voor conceptie, geboorte, leven en dood, zijn sleutelthema’s bij het je bewustworden van je Goddelijke essentie. Hier liggen grote vraagstukken voor de individuele mens en de mensheid. Voor deze vraagstukken vind je de antwoorden in je hart. Het intellect is slechts een hulpmiddel om het hart te ondersteunen bij dit proces.

Jullie zijn met eerdergenoemde onderwerpen al leven na leven bezig. Het is niet de eerste keer dat jullie je hebben afgevraagd: ‘Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Wat doe ik eigenlijk hier? Wie ben ik?’ Het besef dat elk leven op Aarde een begin en een einde heeft, brengt jullie in verbinding met jullie onsterfelijkheid als ziel en Goddelijk wezen en ook met de vergankelijkheid van jullie Aardse bestaan. Alles wat jullie hier opbouwen is tijdelijk. Jullie bezittingen, sociale status, kennis, relaties en andere aspecten van het leven zijn door jullie gecreëerd of medegecreëerd en zullen zich ook weer oplossen vanaf het moment dat jullie het Aardse bestaan verlaten. Jullie nemen je bewustzijn mee naar de spirituele dimensie en dit bewustzijn is een resultaat van talloze ervaringen die jullie in dit leven en vorige levens hebben meegemaakt. Alles wat jullie achterlaten vormde en vormt de entourage en het decor om die Aardse ervaringen meegemaakt te kunnen hebben.

De mensen die hierbij betrokken waren zijn verwante en behulpzame zielen die een rol hebben willen spelen in de onderzoekstocht van je leven. Jij op jouw beurt hebt ook deel uitgemaakt van de onderzoekstocht van anderen in de mate waarin deze ervaring van belang was voor je eigen ontwikkeling. De mensen in je leven fungeren als acteurs of actrices in de film waarvan je de regisseur en de hoofdpersoon tegelijkertijd bent. Dit geldt net zo goed voor hun leven, hun film waarin zij de regie voeren en hoofdpersoon zijn.”


Elkaars Goddelijkheid bewonderen
Jezus: “In de Aardse uitwerking van dilemma’s en illusies ontstaat contact. Dat gebeurt niet altijd, maar er zijn speciale momenten waarin mensen een hart tot hart contact ervaren met anderen. In die momenten ontstaat een wederzijdse verbinding tussen elkaars Goddelijkheid en het ervaren van de specifieke manifestatie op Aarde van de Goddelijkheid van de betrokken personen. Jullie kunnen dan elkaar bewonderen. Dit kan slechts een flits van een seconde duren, maar maakt een onuitwisbare indruk op jullie. Het is een ervaring van twee reisgenoten die elkaar ontmoeten tijdens hun persoonlijke reizen op Aarde. Vanuit de Aardse dimensie kunnen jullie op die manier de Goddelijke dimensie van jullie bestaan waarnemen en aanvoelen.

Deze ontmoetingen en andere liefdesbanden die mensen met elkaar scheppen gaan voorbij de dood. Ik gebruik het woord ‘scheppen’, maar het is eigenlijk een ‘herontdekken’. Het is het zich bewustworden van een eenheid die eigenlijk al bestaat. Het herontdekken van deze eenheid die tussen alle mensen en alle andere levende wezens bestaat, wordt bevorderd door individuen en situaties die een specifiek betekenisvol aspect van jullie eigen leven reflecteren. Daardoor worden jullie zo geraakt; jullie herkennen een deel van jezelf in deze persoon of situatie. En dat is de reden waarom je in deze situaties je eigen Goddelijkheid herkent. Je kunt ook de Goddelijkheid van de ander ervaren in de mate waarin je hartopening dat toelaat.”

Na de dood zielen die je op Aarde hebt ontmoet opnieuw ontmoeten
Jezus: “Na de dood kun je zielen die je op Aarde hebt ontmoet opnieuw ontmoeten. Toch is de ontmoeting anders dan binnen de Aardse context. Zoals jullie eerder van ons hebben gehoord komt de ziel die vrij is gekomen van haar Aardse lichaam in contact met een grotere dimensie van zichzelf. En wellicht – als deze ziel eraan toe is – ook met ervaringen uit andere levens. In dit geval krijgt de ziel een veel uitgebreider inzicht in zijn of haar Goddelijkheid en zijn of haar identiteit is niet langer gehecht aan de achtergelaten Aardse persoonlijkheid van het net achter zich gelaten leven. De twee zielen die elkaar in de spirituele dimensie kunnen ontmoeten zouden dan op een veel uitgebreidere manier contact met elkaar kunnen maken en de factoren die hun rol zouden spelen in hun ontmoeting zouden veel gevarieerder zijn en heel anders dan op Aarde. Misschien zouden ze nog iets te delen hebben, maar het is ook goed mogelijk dat men alleen liefdevol en dankbaar afscheid neemt en elkaar een goede reis wenst op hun verdere spirituele ontwikkelingspad. Deze zielen zijn ‘compleet’ met elkaar. Het doel van hun ontmoeting op Aarde en in de spirituele wereld is dan bereikt; ze hebben elkaar gegeven wat ze te geven hadden en elkaar een bijdrage geleverd in hun bewustwording. Dan is de aantrekkingskracht die hen bij elkaar bracht opgelost en wat blijft is een vreedzaam inzicht over hun Goddelijke eenheid. Ze hebben elkaar niets meer te spiegelen. Wat de een van zichzelf in de ander zocht, heeft hij of zij al gevonden; dat is wat de aantrekkingskracht oplost. In dit vreedzame eenheidsgevoel ontstaan liefde en dankbaarheid. Deze liefde heeft te maken, zoals ik al gezegd heb, met de eenheid van de Goddelijke essentie en niet met individuele zoektochten. Dit kunnen we oerliefde noemen; de liefde die alles en iedereen met elkaar verbindt. De liefde die je terugvindt in het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in je hart, en in de essentie van het Goddelijke.”


Proclamatie om de verantwoordelijkheid te nemen voor je conceptie, geboorte, leven en dood.

Jezus: “Spreek deze proclamatie langzaam en bewust uit. Laat na elke alinea of zin een kleine pauze vallen om de uitgesproken tekst in je bewustzijn te laten bezinken en te integreren:

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn conceptie. De ouders die ik heb gekozen zijn een perfecte reflectie van mijn eigen bewustzijn op het moment van de conceptie. Zij activeren de mogelijkheden en beperkingen die ik in dit leven koos om te ervaren.

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn geboorte en voor al mijn geboorteomstandigheden. Die vormden het perfecte scenario voor wat ik in dit leven heb willen uitwerken.

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn leven. Ik ben een schepper die alle ervaringen creëert waarin ik mijn eigen Goddelijkheid zoek. Ik ben een schepper die alle ervaringen discreëert wanneer ik via deze ervaringen mijn eigen Goddelijkheid weer in mijzelf terug heb gevonden.

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn dood. Ik ben een schepper die weet wat het juiste moment is om me vanuit de Aardse ervaringen terug te trekken om me te gaan verbinden met hogere niveaus van mijn bewustzijn.

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn conceptie, geboorte, leven en dood, wetend dat vanuit mijn Goddelijkheid mijn bewustzijn geen grenzen kent en voor altijd bestaat.

Alle Aardse vormen die ik tot nu toe heb aangenomen, hebben me gediend om het Christusbewustzijn dat in mijn hart verankerd is op een diepere en meer bewuste manier te ervaren.

Alle Aardse vormen die ik tot nu toe heb aangenomen, hebben me gediend om mijn Goddelijkheid op een diepere en meer bewuste manier te ervaren.”Proclamatie van dankbaarheid voor je conceptie, geboorte, leven en dood

Jezus: “Spreek deze proclamatie langzaam en bewust uit. Laat na elke alinea of zin een kleine pauze vallen om de uitgesproken tekst in je bewustzijn te laten bezinken en te integreren:

Ik ben dankbaar voor mijn conceptie en voor de ouders die ik heb gekozen. Zij zijn een perfecte reflectie van mijn eigen bewustzijn op het moment van de conceptie en zij activeren de mogelijkheden en beperkingen die ik in dit leven koos om te ervaren.

Ik ben dankbaar voor mijn geboorte en voor al mijn geboorteomstandigheden. Zij vormden het perfecte scenario voor wat ik in dit leven heb willen uitwerken.

Ik ben dankbaar voor mijn leven en voor alle ervaringen waarin ik mijn eigen Goddelijkheid zoek. Ik ben dankbaar voor alle ervaringen waardoor ik mijn eigen Goddelijkheid weer in mijzelf terug heb gevonden.

Ik ben dankbaar voor mijn dood om me vanuit de Aardse ervaringen terug te trekken en me te gaan verbinden met hogere niveaus van mijn bewustzijn.

Ik ben dankbaar voor alle Aardse vormen die ik tot nu toe heb aangenomen. Zij hebben me gediend om het Christusbewustzijn dat in mijn hart verankerd is op een diepere en meer bewuste manier te ervaren.

Ik ben dankbaar voor al mijn Aardse ervaringen die me gediend hebben om mijn Goddelijkheid op een diepere en meer bewuste manier te ervaren.

Ik ben dankbaar voor mijn conceptie, geboorte, leven en dood en voor mijn Goddelijk bewustzijn dat geen grenzen kent en dat voor altijd bestaat.”


http://mariamagdalenaenjezus.nl/