Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 3 maart 2017

Het Violette Vuur Oplaaien / Door Suzanne Lie / 28.2.2017

Het Violette Vuur Oplaaien
Door Suzanne Lie 28.2.2017

Geliefde Galactische Familie,

Ik Suzille, ook bekend als Suzanne, ben heel dankbaar voor de vele incarnaties die ik heb gehad op onze Geliefd Gaia.
Dank voor jullie constante, Galactische assistentie, ik heb geleerd hoe gelukkig te zijn in het land van de illusie. Soms, waarschijnlijk vaak, vergeet ik om precies te onderscheiden wat een illusie is en wat werkelijkheid.

In feite, ben ik zelfs niet zeker hoe de uitdrukking “werkelijkheid” te definiëren, omdat ik weet dat het meeste van onze 3D werkelijkheid een illusie is. Wanneer ik deze belangrijke handeling vergeet, wordt ik bedroefd, boos en raak verloren in de illusie die ik zojuist heb aangegeven.

Ik ben tot het begrip gekomen dat ik verloren raak in 3D wanneer ik de 3D afstanden "tussendoor" mijn Aardse Thuis en mijn Hogere Leven voel komen, in plaats van het tussendoor wezen hetgeen AL het leven verbindt naar de ENE.

Wanneer ik mijn ogen dicht doe en mijn hart verbonden voel met mijn geest, voel ik een hogere frequentie binnenin mij  beginnen te wervelen.
Aanvankelijk kan ik mij droevig voelen omdat dat wat ik waarlijk ben afgescheiden lijkt van het lichaam dat mij nu bevat.


Echter, dit lichaam heeft vele avonturen gehad gedurende mijn
“weg naar de Aarde missies”. Het duurde decennia voordat ik mijn ware ZELF kon herinneren, welke mijn hogere begeleiding was, en bij mij was vanaf mijn geboorte.

Ik had vele verschillende namen voor mijn Hogere begeleiding gedurende mijn 70 jaren in dit Aardse lichaam, maar NU realiseer ik mij dat namen individueel zijn en mijn Hogere Begeleiding ÉÉN is met het ENE, echter de mensheid, vooral in de Verenigde Staten, ondergaat een geweldige initiatie.

Echter, stel ik mij voor dat iedereen voelt dat hun locatie de plaats is waar de grootste initiaties zijn. Ja, dat zou geschikt zijn omdat NU wij volledig aan het ontwaken zijn, het verschil kunnen vaststellen tussen onze 3D werkelijkheid en de werkelijkheid waar wij naar toe terugkeren.

Deze “terugkeer” wordt gemeten door frequentie in plaats van tijd.
Daarvoor is er geen definitieve datum of begin, zoals onze collectieve doel is om de werkelijkheid te ervaren terwijl het gestaag transmuteert naar een hogere  resonantie van frequenties.

Om ons “gezamenlijke doel” te herinneren, hebben wij het nodig om volledig iedere frequentie van werkelijkheid te ervaren naar waar wij terugkeren, zoals wij zullen worden verzocht te herinneren hoe het voelt om binnenin onze hogere dimensionale uitdrukking van het ZELF te zijn.

Het is dit “voelen” van het zijn van ons Hogere ZELF dat ons zal begeleiden door het onbekende dat NU verplaatst voor ons.
Dit hogere dimensionale “NU” verplaatst zich constant binnenin zijn spectrum van de frequentie. Dus, onze staat van bewustzijn beweegt zich grootst binnen de vele versies van de “winden van de verandering.”

Sommige van deze veranderingen lijken behoorlijk negatief te zijn omdat ze de donkere kant vertegenwoordigen die wij hebben verborgen in het diepe onbewuste van onze persoonlijke- en groepsgeesten.
Gelukkig, zijn onze groepsgeesten ook de gezamenlijke uitdrukkingen van onze multidimensionale, ascentie geesten.

Wij, de ontwaakte leden van Gaia, hebben zich moeten aanpassen aan twee groepsgeesten. De ene groepsgeest dobbert en stroomt door het grote aantal frequenties van werkelijkheid en communiceert met de vele hogere dimensionale uitdrukkingen van onze zelven die resoneren met deze hogere realiteiten.

De andere groepsgeest probeert een gestage voet aan de grond te houden op een planeet die in een proces is van transmutatie naar/in de volgende frequentie van werkelijkheid. Sommige van ons houden zich nauwelijks vast aan de manier van het 3D leven dat aanhoudend verandert. Anderen zijn zoekende, vinden, verliezen en herinneren onze hogere frequenties van werkelijkheid.

Deze werkelijkheid van hogere frequentie is niet nieuw voor ons.
In feite, is het de frequentiewerkelijkheid waaruit wij voortkwamen en naar waar wij voor in een proces zijn om naar terug te keren. Echter, de meeste van ons hebben zoveel incarnaties gehad op de 3D Aarde, die wordt geregeerd door afscheiding, beperking, tijd en polariteiten, dat het moeilijk is om ons Multidimensionale geheugen volledig te ontwaken.

Wanneer we een “glimp opvangen” van ons Multidimensionale ZELF en het grote aantal dimensies die ons ZELF heeft gehad en nu aan het ervaren is, kunnen wij heimwee hebben of onze geestelijke gezondheid in twijfel trekken. Het is de ondervraging van onze multidimensionale herinneringen die wij moeten voorkomen, want deze multidimensionale herinneringen helpen ons om een sterke kern te behouden.

Gelijktijdig, moeten wij voorzichtig zijn met wie we informatie delen, want iemand kan er bang door worden om te horen dat wat zij altijd hebben geloofd dat waar is, in feite een illusie is. Eigenlijk, kunnen ze naar jullie uithalen als brenger van ‘vreemd of slecht’ nieuws en tegen jullie uitvaren voor het bemoeien met hun “versie van de realiteit.”

Echter, wij moeten onze steeds groter wordende helderziendheid gebruiken, zien om te bepalen wanneer een persoon er klaar voor is om deze informatie te accepteren. Jullie kunnen net boven iemands hoofd kijken; jullie kunnen voelen en zien of daar een vonk van verbinding is met hun Hogere Zelf.

Het is een goed idee om dit met onderscheidingsvermogen te doen, aangezien iets aan iemand vertellen waar ze nog niet klaar voor zijn, angst en/of boosheid binnen deze persoon kan creëren. Dan kunnen ze tegen je uitvaren omdat deze informatie hun angstig maakt.

Maar jullie kunnen beginnen te vragen met een vraag zoals, “Hoe denk je over al dit ET of Ufo gedoe?” Hun antwoord zal jullie vertellen of zij gereed zijn om op dit onderwerp over te gaan. Als zij gereed zijn om het onderwerp te onderzoeken, zullen zij waarschijnlijk enthousiast dat zij iemand hebben waar zij deze “mogelijke realiteit” mee kunnen bespreken.

Natuurlijk velen van jullie weten dat het geen “mogelijk realiteit” is, of zelfs een “waarschijnlijke realiteit”. De landingen zijn een “frequentie van realiteit”. Eigenlijk is deze frequentie van realiteit aan het gebeuren in het NU binnen de 5e Dimensie en Dimensies daar voorbij.

Velen van degenen die deze informatie, ideeën en emotionele  antwoorden delen, herinneren hun droomleven van het bezoeken van de Schepen en/of staan in direct contact met wezens in de hogere dimensies.

Het is belangrijk om te weten dat dit contact, deze communicaties met hogere dimensionale wezens NIET hetzelfde is als een Driedimensionale verbinding met fysieke wezens. In een Driedimensionale verbinding dragen jullie allemaal fysieke lichamen en onderhouden een bewustzijnsstaat die jullie begeleidt om gefocust te blijven op de verantwoordelijkheden, relaties en Driedimensionale tijd.

Jullie kunnen aan het communiceren zijn met iemand in een andere “tijd zone”, echter hebben jullie beiden je eigen tijd zone. Het is echter de directe communicatie tussen sterk verschillende tijdzones via telefoon, e-mail, Facebook en Skype e.d. die het mogelijk maken voor velen om zich te realiseren dat ondanks hun verschillende tijdzones, jullie elkaar kunnen ontmoeten in jullie wederzijdse NU.
Het is de informatie van het “Wederzijdse en Collectieve NU” die de mensheid aan het helpen is om hun binding met TIJD los te laten.
Wanneer jullie weten dat tijd relatief is aan iemand zijn locatie op de planeet van Gaia en dat jullie kunnen ontmoeten op een bepaald moment voor jezelf en een andere tijd/moment voor de andere persoon, TIJD houdt jullie niet afgescheiden.

Jullie kunnen nog steeds een verbinding maken met een persoon die ver weg is door het vinden/ontdekken van een “Internationaal NU” waar jullie het beiden mee eens zijn. Dit Internationale NU is aan het uitbreiden aangezien steeds meer landen toegang hebben tot de technologie nodig voor telefoons, computers en sociale media.

In feite kunnen jullie iemand op Skype ontmoeten die in een volledig andere tijd zone leeft en elkaar zien alsof jullie tegenover elkaar zitten in een kamer, in plaats van aan de overkant van de globe.
Door dit type van ogenblikkelijke verbale en visuele verbinding, is het concept van “tijd” van de mensheid aan het transmuteren in/naar hun “concept van het NU”.

Deze transmutatie van tijd, die afscheiding van het NU kan veroorzaken, die eenheid voorbij grenzen creëert, vergemakkelijkt de verschuiving van het bewustzijn van het formaat van "persoonlijke tijd" naar "collectieve tijd."

Als jullie eenmaal de ervaring hebben gehad om met iemand te spreken aan de andere kant van de wereld, kunnen jullie de kamer zien waarin zij zijn, en hun gezichtsuitdrukkingen terwijl zij spreken en misschien de kat, het huisdier, op de tafel zien springen om zich aan te sluiten bij het gesprek, begint jullie “gevoel van tijd” zich te verschuiven binnenin jullie brein.

Zoals jullie weten, regeert jullie brein over jullie lichaam, dus wanneer jullie gevoel voor tijd binnenin jullie brein verandert, zal het veranderen in jullie gehele lichaam. Stukje bij beetje is jullie Driedimensionale fysieke lichaam aan het verschuiven van zijn “tijd gebonden persoonlijke lichaam” in/naar zijn “tijdloze lichtlichaam”.

Dit “tijdloze lichtlichaam, omvat jullie gedachten en emoties, evenals jullie fysieke, astrale en licht lichamen. Voor eeuwen langer dan wij ons kunnen herinneren, is de mensheid afgescheiden voor tijd en ruimte. NU, kunnen enorm verschillende tijdzones wisselwerken binnenin dezelfde “gedeelde tijd”.

Ik spreek met vele mensen van over de hele wereld. Daarom moeten we vóór we elkaar ontmoeten, "gelijk zijn aan onze tijd." Bijvoorbeeld ik kan op Pacific Time in Amerika zijn, en de andere persoon kan in Europa zijn. Daarom gaan we naar de handige "tijd-omvormer" website en onze 'collectieve tijd' ontdekken.

Met “Collectieve tijd”, bedoel ik de tijd waarin wij gezamenlijk het zelfde NU delen. Daardoor kan mijn NU acht uur verschillen van het NU van de andere persoon, maar we kunnen toch een “gedeelde tijd” vinden waarin wij kunnen communiceren.

Wat er gebeurt wanneer wij “tijd delen” is dat tijd niet langer een beperking is. Eenmaal wanneer wij ons bevrijden van de oude indoctrinatie dat “tijd beperking” is, zoals, “ik heb geen tijd om dat te doen” beginnen onze levens te veranderen. Ons leven begint te veranderen omdat wij ons realiseren dat wij een NU kunnen kiezen waarin wij vrij zijn van de tijd.

Aangezien we nog steeds bestaan in een werkelijkheid waarin wij moeten werken om geld te verdienen zodat wij onze rekeningen kunnen betalen en eten kunnen kopen, zijn wij NIET geheel vrij van tijd, maar in onze vrije tijd kunnen wij ervoor kiezen om vrij te zijn van tijd.
Hoe kiezen wij om vrij te zijn van tijd?

Wij zetten een “vaststaande” tijd aan de kant die ALLEEN voor ons is.
Gewoon zoals wij onszelf ook aan de vastgestelde tijd houden om “op tijd op het werk te zijn, de kinderen van school te halen, rekeningen op tijd betalen enz. enz.”
Kunnen wij een “vastgestelde” toewijding creëren om “tijd" door te brengen met ons Hogere ZELF.”

De tijd die wij doorbrengen met onze hogere uitdrukkingen van het ZELF, wordt een “NU” waarin wij kunnen kiezen om “die tijd door te brengen, spenderen, door onszelf te geven wat WIJ nodig hebben. Dit “nodig hebben” kan meditatie, oefenen, creatief zijn, praten met een vriend enz, enz zijn”

Het verschil tussen de Driedimensionale / Vierdimensionale TIJD en het VijfDimensionale NU is onze staat van bewustzijn. Daarvoor is het niet wat wij doen dat ons bewustzijn transmuteert van de Driedimensionale / Vierdimensionale TIJD in/naar het Vijfdimensionale NU, het is onze  STAAT VAN BEWUSTZIJN wanneer wij het doen.

Wanneer wij in een lagere staat van bewustzijn zijn, kruipt de tijd omdat wij NIET aan het genieten zijn van wat wij ook maar aan het doen zijn.
Aan de andere kant, wanneer wij houden van wat wij aan het doen zijn, kunnen wij op de klok kijken en bemerken dat er uren voorbij zijn gegaan in wat minuten leken.

De klok is hetzelfde ondanks wat we aan het doen zijn, maar onze hogere staat van bewustzijn kan ons toestaan “de tijd te verlaten” en ons te verplaatsen naar het NU. Hoeveel keren zijn wij niet wakker geworden uit een droom die voor eeuwig leek te duren om te ontdekken dat jullie slechts voor een paar minuten in slaap waren?

Gedurende deze “droom” versnelt jullie bewustzijn omdat jullie de Hogere staat van jullie bewustzijn ervoeren. Jullie Hogere staten van bewustzijn vinden plaats wanneer jullie de aandacht richten op liefde in jullie leven en wanneer jullie het Violette Vuur actief gebruiken om negatieve energievelden te veranderen naar onvoorwaardelijke liefde.

Het Violette Vuur vertegenwoordigt de hoogste octaaf van Licht binnenin jullie Driedimensionale / Vierdimensionale bewustzijn. Omdat het Violette Vuur resoneert met de 5e Dimensie en verder, heeft het de mogelijkheid een 3D situatie te veranderen in een Vijfdimensionale octaaf van realiteit.

Maar het Violette Vuur verandert niet een situatie door bepaalde elementen weg te nemen of toe te voegen. In plaats daarvan werkt het Violette Vuur om de frequentie te verhogen van iedere situatie in/naar een Hogere dimensionale staat van resonantie.

Dus de situatie is hetzelfde, maar het resoneert met de 5e Dimensie en met de frequentie van werkelijkheid waarin Macht-Over is veranderd in zijn hogere octaaf van Macht-Binnenin. Dus het Violette Vuur kan Angst veranderen in/naar zijn Hogere octaaf van Liefde.

Jullie hebben allemaal deze macht van transmutatie, die het best toegankelijk wordt , terwijl jullie in een hogere dimensionale staat van bewustzijn zijn, zoals jullie vijfde dimensionale bewustzijn en daar voorbij. In deze hogere dimensies van de werkelijkheid is er geen "tijd" zoals jullie het zouden kunnen identificeren in de derde / vierde dimensie. Daarom, wat jullie ook uitzenden keert direct naar jullie terug, omdat de Driedimensionale illusie van afscheiding niet bestaat in deze hogere frequentie van de werkelijkheid.

Echter, als men "macht over anderen," uitzend daalt hun bewustzijn naar de derde dimensie van de illusie van afscheiding van anderen. Deze illusie en scheiding maakt het veel moeilijker er over te "leren" en de hogere werelden te 'herinneren' omdat de negativiteit van de derde dimensie zeer besmettelijk kan zijn.

Daarom, kunnen degenen die “macht over anderen” uitzenden zich nooit realiseren dat het anderen zowel als henzelf schaadt.  Zij kunnen zo gelukkig zijn met het genieten van hun geld, of macht over anderen, dat zij niet opmerken dat hun vrienden hun aan het verlaten zijn, hun gezondheid te lijden heeft, hun geest/gedachten meer verward zijn, slaapproblemen hebben door slechte dromen en zij kunnen zich angstig voelen of depressief.

Aangezien zij zich niet herinneren dat de energie die zij uitzenden, de energie bepaalt die hun leven binnenkomt, weten zij NIET dat ZIJ zelf de bron zijn van hun problemen. Daarom geven zij anderen de schuld omdat ze te bang en boos zijn om zichzelf ermee te confronteren.

Gelukkig dat steeds meer mensen zich voorbij hun fysieke Zelf uitbreiden, in/naar hun Vierdimensionale  astrale zelf, en hun verandering beginnen naar hun Vijfdimensionale ascenderende zelf.

Wanneer deze Hogere Dimensionale veranderingen zijn gedaan, zullen de “Macht Over Anderen" mensen hun leven beginnen te verlaten.
Maar degenen die ascenderen zullen de grote uitdaging ontmoeten om hun staat van VijfDimensionaal bewustzijn te onderhouden in deze realiteit waarin angst nog steeds een rol speelt.

Aan de andere kant, is het jullie eer en plicht om jullie ontwaakte kracht van verandering te gebruiken voor:

“Laai, Laai, Laai het Violette Vuur op
ALLE schaduw veranderend in
LICHT, LICHT, LICHT”

Wanneer jullie “het Violette Vuur Oplaaien” in ieder en alle, "macht-over-anderen " mensen, stuur je hen een “moment van 5Dimenionaal bewustzijn”.
Als ze het kunnen accepteren dat wat is gegeven, zullen zij voor altijd veranderen.

Wanneer zij dit gegevene niet kunnen accepteren, zullen de duistere en/zelfzuchtige verlangens welke zij sturen naar jullie persoonlijke - of groepswerkelijkheid ogenblikkelijk worden getransmuteert naar “uit de resonantie van de lagere Driedimensionale / Vierdimensionale” en “naar de Vijfdimensionale resonantie.”

Het Violette Vuur brengt GEEN schade toe aan iemand of ding.
De manier waarop het Violette Vuur werkt is dat het de resonantie frequentie van elke situatie uitbreidt van zijn lagere, Driedimensionale beta golven resonantie in/naar de hogere Vijfdimensionale gamma golven resonantie.

Door het bovenstaande decreet te gebruiken, kunnen jullie niet alleen jullie eigen menselijke bewustzijn uitbreiden naar 5D, maar jullie helpen ook Gaia om Haar Planetaire bewustzijn uit te breiden naar 5D.
Op deze manier, helpen jullie mee om de Vijfdimensionale Licht Planeet van Gaia uit te lijnen met jullie eigen Vijfdimensionale Lichtlichaam.
Wat zou er gebeuren wanneer wij allemaal het Violette Vuur zouden gebruiken om onze werkelijkheid te veranderen?

Waarlijk, laten we dat proberen en het antwoord vinden!!!!!!!

Zegeningen voor jullie allemaal.
Vertaald door Anja, voor Gaia en Wakkere Mensen