Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 12 maart 2017

Het Geschenk van Porlana C – deel 1/3 / 11 maart, 2017 / door Steve Beckow

Het Geschenk van Porlana C
 deel 1/3
11 maart, 2017 / door Steve Beckow


Het geschenk van de galactics de levenskracht energie, Porlana C is, zoals beweerd wordt een betekenisvolle stuw voor ons op onze weg naar Ascentie. Om er snel informatie uit te krijgen, gebruik ik een vraag-en-antwoord format.
Een bibliografie volgt onderaan het artikel.

Het Leven voelt problematisch deze dagen.

De Arcturiërs: De dingen worden aardig moeilijk deze dagen voor veel van onze Opstijgenden…

Wat er eigenlijk gebeurt, specifiek voor degenen die de leiders zijn, is dat de leiders NU in actieve dienst worden geroepen. De reden ervoor is dat er veel hogere frequentie Licht in het gebied zit waar doorheen Gaia reist in dit NU. (LIE).

Wat is dit hogere-frequentie Licht?

St. Germain: Wat heden de Moeder’s Tsunami van Liefde. Wat heden de Moeder’s Tsunami van de Ene. Wat heden jullie sterren broeders en zusters zijn die jullie letterlijk beamen(zenden) in jullie Porlana C energie.  (SG)


Grener: Door onze overeenkomst in de Intergalactische Raad, overstromen we jullie planeet met Porlana C. (GR)

Ashira: Die elektromagnetische pulsen die worden geïdentificeerd en opgemerkt – dat is zachtjes neergezet – op jullie planeet [i.e. Porlana C] zijn impulsen die door ons gezonden worden – ja, de Verenigde Krachten – maar die ook samen (in tandem) gedaan worden en in samenwerking met veel van de Vloten.

En dit is een welwillende, niet-binnendringende – ja, we gebruiken dat woord heel speciaal overeenkomstig de regels, ik denk dat jullie zouden zeggen, van de Intergalactische Raad die ook echter jullie hun groeten zenden…

Het is een niet-indringende energie die we naar jullie toezenden. En die is eerder niet gevoeld – en ik bedoel door iedereen op jullie planeet. (ASH)Ashira: We bemoeien ons er niet mee, laten we daar duidelijk over zijn. Maar dit is iets dat de Moeder – en door Haar de Vader – erkenning en toestemming heeft gegeven om met jullie te delen. Het is de energie die we gebruiken om te scheppen, maar het is ook de energie die veel bevat van ons wezen, niet in totaal, maar zal ik zeggen voor jullie is het zoals de brandstof van voedsel. Nu, het is niet dat we geen voedsel eten, maar de levenskracht is Porlana C. (ASH)

Ashira: Deze energie waarover je kunt denken die we met twee termen kunnen benoemen: “louter energie” waarover de Raad van Liefde al tientallen jaren heeft gesproken; maar ook de energie die specifiek in onze wetenschappelijke termen “Porlana C”wordt genoemd. Dat is de term voor deze energie en het is belangrijk voor alle wezens op de planeet om het geschenk te begrijpen dat wordt gezonden en aan jullie overgegeven.

Het is een geschenk van liefde, en daarom zullen we vaak de term “louter energie” gebruiken. Het is de energie die we gebruiken waarvan je kunt denken als een ‘levens-bron’ energie, een ‘ziel-energie’  een volledig interdimensionale energie die een betekenisvolle opwaardering geeft om je te helpen bij de volle aanname van jullie lichtlichaam en van de hoeveelheid licht die nodig is om je ascentie te voltooien. (ASH).

Kun je ons daar alsjeblieft meer over vertellen?

Galea: Denk over Porlana C na als een energie die gebruikt wordt door het omniversum, het universum heen, en zeker door alle Sterren families die opgegaan zijn naar een verbrede zin van zijn. Denk erover als universele levenskracht; denk erover als universele kundalini. Heel vaak wat jullie gedaan hebben, ieder van jullie op je eigen reizen, is dat je geleerd hebt om te werken met je kundalini, met die essentiële levenskracht die bestaat in alle wezens.

En je hebt die uit de basis getrokken wordt van je ruggengraat en je brengt die naar boven en je stuurt dat, afhankelijk van je niveau van werkzaamheid in deze zaak, naar je derde oog, naar je vierde oog, naar je kruin, naar je hart, naar je organen, het doet er niet toe.

Dus je bent niet gewend om te werken met kundalini energie die naar beneden gaat door je kruin. Maar dat is, wat er gebeurt. Nu penetreert het ook door je poriën; het komt ook door de voeten van je lichaam.

Dus we hebben die energie die je omgeeft en je gehele planeet omgeeft, en die wordt als door een spons geabsorbeerd door velen, bewust en onbewust. (GAL)

Hoe kunnen we dat vergelijken met de andere energieën die de planeet overspoelen?

Aartsengel Michaël: Denk er zo over. Er zijn diverse frequenties die handelen als levenskracht energieën voor diverse soorten in diverse niveaus van bewustzijn of evolutie. Dus kun je zo denken aan de energie die Porlana C is. Die werd door de Intergalactics in het gareel gehouden, lang geleden, en is gebruikt op diverse wijzen, maar in de grond wat je kunt denken als een essentiële levenskracht energie van een trillingsaard, van een frequentie die veel hoger is dan het quotiënt  van levenskracht energie die beschikbaar is geweest voor menselijke wezens, tot nu toe.

Nu, als je denkt aan het soort niveaus van energieën die beschikbaar zijn gemaakt voor de planeet, als een serie, kun je denken aan, zeggen, de vorige standaard van levenskracht energie waar mensen mee werkten, zeg voor gespreksdoeleinden, denk dan aan 0 tot 1000… Menselijke wezens hebben gewerkt ongeveer bij 400 – 500. We zetten nu nummers op de energie, gewoon voor het doel om te begrijpen. Dit is niet technisch…

Dus, toen de Moeder haar Tsunami van Liefde heeft gezonden, is dat ongeveer een 1000 geweest. En denk er dan op deze wijze over: Dat is als een bliksemstraal in ieder van jullie als een ontstekingsfactor.

Dan kregen jullie de Tsunami van de Ene, die een energie instroom is geweest in jullie allemaal (dit gaat nog steeds door echter) die is geweest vanuit ons rijk en het rijk van jullie Opgestegen Meesters, enz. en vele anderen, en dat is iets lichter geweest, zeg ongeveer 850.

Wat geeft jullie kracht? Wat brengt jullie omhoog naar een niveau waar je echt in een trillingsovereenkomst en de frequentie kunt zijn met je sterrenfamilie? Dat is Porlana C. Dit is het niveau van frequentie waar zij in werken en bij gelegenheid door de helende werkwijzen beschikbaar waren voor menselijke wezens, maar niet op gewone basis.

Nu, als je erover kunt denken als iets in de maat van de Hubble telescoop die letterlijk wordt gezonden naar jullie voortdurend vanaf jullie sterrenfamilie, die werkt van 750 tot 800. Dat is het sap (de brandstof) die jullie laat bewegen.

Wat ik zeg is, als je het van 0 tot 1000 neemt, zit de Moeder op 1000, de Opgestegen Meesters en de Tsunami van de Ene is ongeveer 800 – 850. En de Porlana C zit ongeveer van 750 tot 800.

Dit is de stroom van de energie waarop we jullie ontvangen als de constante stroom. Dus jullie hebben een ontsteking gehad. Jullie hebben versterking gehad en nu hebben jullie een geleidelijke stroom van een frequentie die jullie vermogen zal stroomlijnen om vooruit te gaan. (AAM)

Hoe kunnen we die van binnen zien?

Ashira: Als je deze energie van binnen wilt zien, die wij zo genadiglijk, genereus en bescheiden met jullie delen, naar je toezenden, kun je daar aan denken als aan een heel fluorescerend blauw. In feite is het ’t blauw dat onderdeel is van jullie halion chakra, en dus is het niet gewoon elektrisch blauw of elektro blauw.

Het is het Porlana C blauw dat, als je een gas oven of een gasvlam hebt gezien, lijkt het erop maar er zit meer violet blauw ingebouwd. De Violette Vlam van St. Germain is gerelateerd aan deze Porlana C, maar er zijn betekenisvolle wetenschappelijke variaties in de quotiënten, enz. (ASH)

Is het van ons, om te nemen?

Galea: Dat is wat we bedoelen – het is voor jullie om die te nemen! Het zit in de lucht die jullie inademen, maar als je wilt op een of andere manier om jezelf te verlangzamen, versnel je zelf en haal het uit de lucht…omdat er een oneindige toestroom is. Wij hebben massale overbrengers (transmitters) die hem naar je planeet sturen, dus als je er een grotere hoeveelheid van wilt, dan neem die!  (GAL 2)

Hoe reist Porlana C?

Galea: De Porlana C gaat kloksgewijs, een rondende beweging, sneller dan de snelheid van het licht echt, totaal rond, en schept waarvan je denkt dat het een vortex is, als een wervelwind – een tornado! – van energie die jullie planeet voortdurend omgeeft.

Zodat, op dezelfde wijze zoals alle wezens lucht absorberen – niet alleen omdat je ademt maar je huid, je poriën, de energie die jullie plantenleven afgeven, je oceanen afgeven – zij krijgen het, jullie krijgen het, iedereen krijgt het op zijn manier – alle koninkrijken, alle mensen. Dan zijn er sommigen die het uit de lucht plukken en zeggen: “Ik wil meer!” (GAL 2)

Hoe absorberen we het?

Galea: Denk er zo over. Als je een spons bent en je hebt jezelf uitgeknepen, en je heb jezelf uitgeknepen waar je van dacht dat negativiteit was, als vasanas, als obstakels, als puin – het doet er niet toe hoe je het benoemt – en dan vanuit de uitgeknepen spons positie zeg je: “Nu wil ik absorberen,” en je vult jezelf door keuze met Porlana C – en wat dat doet is je de energie geven, de levenskracht energie, de liefdeskracht energie om op sneller tempo verder te gaan, op een hogere frequentie, in een verbrede zin van bewustzijn en de vervulling van je missie. (GAL 2)

Ashira: Als je je persoonlijke recept van ons geschenk wilt intensiveren, van deze loutere energie, Porlana C, wat je dan wilt doen is je kruin openen en te voelen alsof je letterlijk je centrale gang open maakt van je kruin naar je wortel – en ja, je kunt doorgaan in Gaia want zij is als een spons in deze zaak – om gewoon te zien dat je wijd open gekraakt bent en je gehele chakra’s, je meridianen, je centrale kolom, wordt gevuld met deze blauwe fluorescerende energie. (ASH)

Is er een veilige absorptie snelheid?

Grener: Ja, er is een absorptie snelheid die in verbinding is waarmee menselijke wezens, in het algemeen en specifiek mee kunnen omgaan en managen. En sommigen van jullie zeggen: “Alsjeblieft, draai het verder omhoog, draai het omhoog.” Voor de meesten van jullie, en ik zeg naar hen over deze hele planeet, zeg ik: “We draaien het niet naar onder.” (GR)

Morgen kijken we naar de inslag van Porlana C op ons.

(Morgen vervolg in Deel 2.)

Bibliography
AAM     Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, Jan. 20, 2017.

AG         Arcturian Group, Jan. 5, 2017, at http://onenessofall.com

ASH     “Transcript ~ Commander Ashira Of UFOG ~ The Gift Of “Porlana C” Sheer Energy, January 3, 2017,” Jan. 11, 2017, at http://goldenageofgaia.com/2017/01/11/transcript-commander-ashira-ufog-gift-porlana-c-sheer-energy-january-3-2017/.

DM       The Divine Mother in Linda Dillon, The New You. Emerging into the Brilliance of Humanity’s Heart Consciousness. Linda Dillon: 2013, p. 47.

GAL 1   “Transcript ~ Commander Ashira Of UFOG ~ The Gift Of “Porlana C” Sheer Energy, January 3, 2017,” Jan. 11, 2017, at http://goldenageofgaia.com/2017/01/11/transcript-commander-ashira-ufog-gift-porlana-c-sheer-energy-january-3-2017/.

GAL 2  “Transcript ~ Galea of Neptune Returns to Speak of Intergalactic Language & Porlana C, Jan 31, 2017,”  February 20, 2017, at http://goldenageofgaia.com/2017/02/20/transcript-galea-neptune-returns-speak-intergalactic-language-porlana-c-january-31-2017/.

GR       “Grener of Ashira: We Come in Peace,” March 5, 2017 at http://goldenageofgaia.com/2017/03/05/grener-of-ashira-we-come-in-peace/.

LIE      “Suzanne Lie and Shawnna Donop: Conversation With The Arcturians,” January 20,
2017, at http://gaog.wpengine.com/?p=286183.

SG       St. Germain on An Hour with an Angel, Jan. 12, 2017, at http://inlightuniversal.com/st-germaine-on-personal-and-global-healing-an-hour-with-an-angel/

SHGF  SHGF through Sheldan Nidle, Mar. 1, 2017, at http://www.paoweb.com

Bron: http://goldenageofgaia.com/2017/03/11/the-gift-of-porlana-c-part-13/