Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 maart 2017

Heavenletter 985 Stort je Hart uit voor God / Geplaatst 21 maart 2017

Stort je Hart uit voor God
Brief uit de Hemel
Geplaatst 21 maart 2017


God zei :

Stort je hart uit.

Dit is wat Ik je hart hoor zeggen :

"Liefste God, help mij om Uw schepping te verheerlijken. Help mij om eerder te aanvaarden dan te oordelen. Help me om lief te hebben in plaats van dat niet te doen. Help mij om U te volgen en Mijn Grootheid te vinden. Wanneer Ik Uw Wil volg, hoe komt het dan dat ik struikel? Hoe kan ik dan door het leven uit het veld geslagen worden?

"Moet ik soms datgene liefhebben dat verkeerd is? Datgene liefhebben waarvan ik zie dat het verkeerd is? Nee, ik moet verder kijken dan verkeerd. Wanneer ik de ziel van mensen zie, wat voor verkeerds kan ik dan zien?

"Maar ik zie harteleed in de wereld, o God. Ik zie dat wat wreed lijkt en oneerlijk. Hoe word ik onbewogen door pijn zelfs als die van mij is?


"Wanneer Ik in Uw ogen kijk, hoe kan ik dan bewustzijn van pijn hebben? Hoe kan ik ook maar van iets anders dan U bewust zijn wanneer Uw ogen op mij rusten? En toch doet mijn hart mij pijn.

"Ik voel grote liefde van U. Waarom kan ik dan niet hetzelfde jegens alle anderen voelen en in alle situaties? Welke persoon en welke situatie kunnen niet met liefde veranderd worden? Wat is dan deze liefde ? Vul mij er mee. Ik voel me ervan beroofd, lieve God.

"Ik voel geen liefde in mijn hart. Help me om mijn hart te vullen met liefde. U zegt dat mijn hart vol van liefde is, maar wanneer komt die dan te voorschijn ? Wanneer zie ik die?

"Soms voelt het alsof idealen alleen maar idealen zijn en niet geleefd worden, zelfs niet geliefd zijn. Het voelt alsof idealen de afstand tot zichzelf benadrukken, en de wereld huilt.

" Waarom wordt het ideaal niet geleefd ? Waarom leef ik het niet?

"Waarom is het contrast zo groot tussen het leven zoals het geleefd wordt en leven zoals het zou moeten zijn ? Is het huidige model van leven dan zoals het bedoeld is, en, moet er daarom van gehouden worden ? Dan moet ik inderdaad anders gaan kijken.

"Help mij om op te rijzen tot de volheid van het leven. Help me om vreugde uit het leven te halen in plaats van smart. Help mijn hart om afstand te nemen van wat haar ook maar ontmoedigt.

"U die uitgestrektheid schiep, kunt u niet vreugde in mij scheppen, onverbreekbare vreugde, vreugde recht voor mijn neus waar ik die kan zien en anderen ook?

"Is blijvend geluk in de wereld niet meer dan een sprookje? Wanneer sprookjes waar zijn, waarom worden ze dan niet geleefd ? Waar zijn de Prins en de Prinses? Waar zijn de tovenaars met hun toverstaf ? Waar zijn de dromen die uitkomen?

"Misschien schiet ik wel tekort in dankbaarheid. Wanneer ik dankbaar zou zijn, hoe zou ik dan blind voor vreugde kunnen zijn. Moet ik zelfs van mijn blindheid houden, omdat mijn blindheid betekent dat er schatten overal om mij heen zijn die ik niet zie?

"God, geef me geen hoop tenzij het een voorbode van de waarheid is. Bevrijd mij van hoop die ik ontken. Wanneer ook hoop illusie is, bevrijd mij dan daarvan.

" Geef me Uw visie. Geef me nu Waarheid."

Ik antwoord jou :

In het leven, ben je op een feest, en je bent geblinddoekt en slaat de bol met snoep stuk. Maar dat je geblinddoekt bent betekent nog niet dat je ook blind bent. En jijzelf bent natuurlijk de bol gevuld met schatten. Je verwarring en gebeden zijn de prikstok. Waarheid zal uit je stromen. Waarheid heeft altijd een fundament. Maar je moet die vinden. En je vindt die door er naar te verlangen. Verlang naar waarheid, en je zult beginnen die te vinden. De Waarheid die je zoekt bezit je al, want die ligt binnen in jou. Maar toch zal het lijken of Waarheid naar je toe komt.

Je hebt het gevoel alsof je een grote kloof moet overbruggen. Die kloof is jouw illusie. Dat je van Mij weg bent is een illusie. Je laat denkbeeldige afstand verdwijnen terwijl We met elkaar spreken. De Waarheid begint je te dagen, want ben Ik niet hier en ben jij niet hier bij Mij?

vertaald door: ancoterpstra