Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 maart 2017

Heavenletter 895 De Hoogten tot Waar Jij Oprijst / Geplaatst 16 maart 2017

De Hoogten tot Waar Jij Oprijst
Brief uit de Hemel
Geplaatst 16 maart 2017


God zei :

In jouw beleving, leef je altijd in de lente. In jouw beleving, groei je altijd maar door. De zon is altijd op, en jij reikt altijd naar hem uit. Je loopt altijd maar weer uit. Je bloeit altijd maar weer. Je leven wordt steeds weer uitgezaaid.

Op die manier ben je alle mogelijkheden. Dat wordt bedoeld met dat je een wezen zonder grenzen bent. Zonder grenzen betekent dat elke dag nieuw is, het verleden is niet belangrijk (behalve volgens jouw denken, natuurlijk), je bent oplaadbaar, en je landschap is zo groot als je visie zegt dat het is.

Wat denk je dat onbegrensde mogelijkheden betekent? En jouw potentieel is grenzeloos. Alleen je gedachten zeggen dat dat niet zo is. Je gedachten leggen je beperkingen op. Je brein wil je geen kwaad doen. Je gedachten handhaven alleen graag de situatie zoals die is. Je gedachten slaken graag een zucht van verlichting. Maar je hart ademt vernieuwing.


Ik, Die leven in jou blies, hield daar nooit mee op. Mijn ademhalingen zijn lang. Inademen en uitademen zijn voor Mij hetzelfde.

Jouw leven is niet beperkt tot de fysieke dimensies ervan. Wanneer dat waar was, zou je niet eeuwig zijn.

Je bent een eeuwig wezen met onbegrensd gezichtsveld. Er is geen gezichtsveld. De verrekijker van je hart kan steeds verder en verder blijven kijken. Er is geen einde aan jou, en er is geen einde aan jouw visie. Er is geen top. Heaven breidt uit. Alles breidt uit, jij breidt uit.

Je vindt het moeilijk om de mogelijkheid van grenzeloosheid te bevatten. Je kunt het tot op zekere hoogte bevatten, maar grenzeloosheid kent niet zoiets als een zekere mate. Wanneer je een schepsel bent geweest dat in elkaar gedoken zat, dan is het nu het moment om te springen. Je hebt jezelf nu lang genoeg ingehouden. Je bent nu lang genoeg bezig geweest met jezelf in gereedheid te brengen. Je bent er klaar voor. Nu is het het moment om vooruit te springen.

Babystapjes hebben een functie, maar die ben je nu al lang ontgroeid. Reuzenstappen zijn je natuurlijke stappen.

Voorzichtigheid is niet langer jouw bijwoord. Vrijheid betekent grenzeloosheid. Wanneer je in de boeien hebt gezeten, dan heb je op een of andere manier je armen uitgestoken om geboeid te worden, en zo heb je jezelf in de boeien gedaan. Je hebt in ieder geval jezelf gebonden aan grenzen. Je hebt beperkingen gemaakt. Je hebt ze van binnen gebouwd, en je hebt ze buiten je groot zien worden.

Grenzen bestaan alleen maar in je verbeelding. Je zegt graag dat grenzen werkelijk bestaan. Je zegt graag dat het uiterlijke bestaan het enige is dat er bestaat, en het uiterlijke bestaan is zeker beperkt. Natuurlijk is het uiterlijke bestaan niet datgene waar expansie uit voortkomt.

De uiterlijke grenzen die jij aanvaardt vormen slechts één aspect. Het zijn de innerlijke grenzen die Wij proberen te doorbreken. Wat je ook maar probeert, je lichaam zal niet groter groeien, maar de jij die jij bent, de jij die jij bent en die onbelangrijk voor het lichaam is, zal zo groot groeien als je maar wenst. Er bevindt zich geen dak boven je. Maar jij hebt wel daken boven je bedacht. Je bent daar goed in geweest.

Nu dan, verbeeld je opnieuw een dak boven je maar dan één met een hendel voor expansie die zich ongelimiteerd kan uitbreiden. Hij gaat maar omhoog zonder einde, en jij rijst met hem op.

Jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen oprijzen tot elke hoogte die je maar wilt, vooral sinds Ik jullie tot Mij roep, vooral sinds Ik jullie ophef, vooral sinds jullie hart naar Mij verlangt, vooral sinds jullie weten dat je meer bent dan jullie lijken te zijn, vooral sinds Ik grenzeloosheid in jullie harten plantte, vooral sinds jullie grenzeloosheid vastgesteld is, vooral sinds het alleen maar jullie gedachten zijn die moeten oprijzen tot de hoogte waarop jullie naar waarheid nu al staan en nooit toe op hebben hoeven rijzen, alleen maar erkennen.

vertaald door: ancoterpstra