Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 10 maart 2017

Heavenletter 750 Ga Hoger / Geplaatst 10 Maart 2017

Heavenletter 750
Ga Hoger
Brief uit de Hemel
Geplaatst 10 Maart 2017God zei :

Voorheen hebben Wij erover gesproken om niet het lijden van anderen over te nemen, dat medelevend zijn niet betekent andermans lijden overnemen. Je hebt reeds geleerd dat wanneer je overloopt van sympathie, sympathie een kleverig-zoete substantie kan worden waar je aan vast blijft kleven en jij en de zogenaamde ander komen zo nergens.

Er is een gebied in het leven waar je hoe dan ook niet geneigd bent om sympathie te voelen. Je kunt in plaats daarvan verontwaardiging voelen. En dat is wanneer iemand, misschien zelfs een vreemdeling, ruw, onaardig of barbaars is. Wanneer je geprikkeld raakt door andermans opmerkingen en acties, zal medeleven het laatste zijn dat in je opkomt. Echter degenen die kwaad doen hebben groot begrip nodig. Begrijp Me hier niet verkeerd. Ik zeg niet dat hun overtreding o.k. is. Ik zeg dat zij lijden, anders zouden zij geen kwaad doen. Ze voelen zich gekwetst en daarom kwetsen ze anderen en daarmee veroorzaken ze nog meer onrecht. Jij hoeft dat niet te doen.


Wanneer je een aanval incasseert en je op dezelfde wijze reageert, hebt je andermans pijn overgenomen en het de jouwe gemaakt. Je hebt hun emotie en hun pijn gepikt. Je plaatst jezelf op hun golflengte, en je voelt de disharmonie die zij voelen. Je kunt met kracht terugslaan of weglopen, maar jouw voortdurende gedachten erover vergroten het onrecht. En zo zet zich dat voort.

Je bent zelf reeds bekend met de emoties haat en woede. Ze zijn niet prettig. Ze zijn niet benijdenswaardig. Waarom zou je ze dan voeden?

Je hebt geen zeggenschap over andermans emoties, maar je hebt wel iets te zeggen over de jouwe. Het is niet dat je je emotie onder controle houdt. Het is dat je anders gaat kijken naar de dingen. Emoties volgen je zienswijze. Kijk anders naar de dingen en je ontwikkelt jezelf en de wereld ontwikkelt zich met jou.

Een ieder van jullie op aarde heeft een opdracht om het leven te verbeteren, niet om een betere muizeval te bouwen, maar om een betere omgangsvorm met elkaar op te bouwen. Het is aan jou, het mens-zijn hoog te houden en jezelf en anderen naar een hoger niveau te tillen. Je kunt niet op een ander wachten. Dit is jouw opdracht.

Eerder dan te huilen om de pijn en de vernietiging in de wereld, schenk je het tegenovergestelde van pijn en vernietiging. Verspreid wat vreugde en creëer goedheid op aarde. Wat jij met je leven doet, hoe je met anderen omgaat, hoe je geeft en ontvangt op aarde is van het allerhoogste belang. Het heeft grote betekenis. Het kan je als een onmogelijke opdracht toeschijnen, maar het is een grootse verheven opdracht, die mogelijk is.

Ik vraag je niet om iets dwaas te doen. Ik vraag je om je definitie van dwaas opnieuw te definiëren.

Ik vraag je een patroon te doorbreken. Ik vraag je om uit de menigte te stappen.

Ik vraag je om Mij op Aarde te vertegenwoordigen.

Al de klachten in de wereld, al het wijzen naar, al het oordelen vertegenwoordigen Mij niet, noch vertegenwoordigen ze jou op een goede manier. Jij wilt goede vertegenwoordiging.

Ga hoger.

Je gaat hoger door los te laten. Er is iets wat je los moet laten. Weet je wat het is? Laat het Nu los. Ontdoe je van het slijk dat je in een modderpoel gevangen heeft gehouden. Om hoger te klimmen moet je een sport van de ladder loslaten en omhoog reiken. Is er een andere manier? Laat los en reik hoger. Je kent de hoogten nog niet die je kunt bereiken. Je bent een hoogstaand wezen op aarde. Je bent niet van lage komaf. Als je slechts laag bij de grond kunt zijn, wat is dan de zin van De Hemel?

Hef je hoofd op. Hef je ogen op. Zie voorbij de strijd.

Als Ik binnenin je ben, dan ben je zonder beperkingen. Als Ik besta, ben je zonder beperkingen. Ik besta, en Ik ben in jou en jij bent onbegrensd. Neem een nieuwe houding aan in het leven. Laat de oude los.

vertaald door: ancoterpstra