Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 5 maart 2017

Heavenletter 586 Jouw Bestemming / Geplaatst 5 Maart 2017

Heavenletter 586
Jouw Bestemming
Brief uit de Hemel
Geplaatst 5 Maart 2017


God zei :

Je beweegt je altijd in de ene of een andere richting. Je helt altijd over naar de ene of de andere kant. Zelfs wanneer het doelloos is, heb jij jezelf in een toestand van doelloosheid geplaatst.

Richtingen zijn keuzes.

Kies eenvoudig om je in Mijn richting te bewegen. Dat zal een draaikolk van energie creëren, die vele draden verenigt en doet samenwerken. Je zult als een torpedo worden, klaar voor De Hemel. Je bent reeds voorbestemd voor De Hemel. Wanneer je dit weet, wordt je pad recht gemaakt. Een windvlaag steunt je. Je wordt naar De Hemel geblazen door Mijn Wil. Je gedachten zijn hulpkrachtbronnen.

Welke andere bestemming kun je in gedachten hebben? Welke andere bestemming is er?

Er is slechts één thuishaven voor je.

Houd je oog op dit moment op De Hemel gericht. Zelfs al is het vanuit je ooghoek, dat is al voldoende.

Ik wenk je met Mijn ogen om omhoog te kijken. "Hier Ben Ik", wenken Mijn ogen.

Je buigt niet voor Mijn Wil. Je verheft je naar Mijn Wil. Ik spoor je aan.

Ik doe Mijn uiterste best om je te bereiken. Mijn hand strekt zich uit naar jou. En jij steekt je hand omhoog naar de Mijne.

In deze kwestie heb je geen keus, behalve over wanneer. Je hebt geen keus, maar toch ontvoer Ik je niet, hoewel hoe dichter je Mij nadert, hoe meer je beseft dat je geen keus hebt. In die zin, kun je zeggen dat ik je naar De Hemel ontvoer.

Ik heb jou lang geleden uitverkoren en ik ben je nooit vergeten. Ik dans voor je uit en laat geschenken achter langs de weg, herinneringen aan jou, zodat je je Mij zult herinneren.

We zouden kunnen zeggen, dat Mijn hart in tweeën werd gesneden en Ik wacht op dat afgescheiden passende deel dat bij Mij weer op zijn plaats moet worden gezet. Jij bent de andere helft van Mijn hart en jij verlangt net zo zeer naar Onze Ver-eniging als Ik, alleen ken je de juiste benaming niet voor jouw verlangen.

Als je je eenzaam voelt, is dat een uitingsvorm van jouw verlangen naar Mij. Als je je verontrust voelt, is dat een zich roeren van jouw verlangen naar Mij. Als je je afgesneden voelt, is dat een herinnering van jouw verlangen naar Mij.

Jij kunt niet waardeloos zijn.

Je kunt in één stap tot Mij komen, of je kunt in een miljoen stappen tot Mij komen. Jij stelt je vertrek uit de eenzaamheid uit. Je denkt dat je opgesloten bent en je wacht op iemand die komt met een sleutel om je te bevrijden. Er is geen sleutel nodig. Jij bent de sleutel.

Ik ben de andere helft van jou en Ik ben niet Degene die ontbreekt. Als Ik niet ontbreek, dan moet jij degene zijn. Als Ik niet op de verkeerde plaats ben, dan moet jij het zijn. Ik ben geconcentreerd op jou. Als jouw aandacht niet op Mij gericht is, moet jij het zijn die niet geconcentreerd is.

Betreed Mij nu met je gedachten. Aanvaard de mogelijkheid dat jij Mijn geliefde bent en dat Ik vol ongeduld op jou wacht. Ik doe niets anders dan op jou wachten. Dat is het hartsverlangen wat je voelt, het Mijne naar jou. Je kunt het niet langer weerstaan.

Ik haal je binnen als een vis uit de zee. Ik Ben onweerstaanbaar. Als je je tegen Mij verzet, is strijd jouw lot.

Geef toe. Geef toe dat de macht en de glorie Mij toebehoren. Sta toe dat Ik ze jou aanbied. Sta toe dat je Mijn ware liefde bent. Sta toe dat jij Mijn keuze bent en dat jij het waard bent uitverkoren te zijn.

Neig welwillend tot Mij. Door jouw eigen welwillendheid, kom tot rust in Mijn armen en noem Mij jouw Liefste.

vertaald door: ancoterpstra