Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 maart 2017

Heavenletter 1096 Volg Je Hart / Geplaatst 25 maart 2017

Volg Je Hart
Brief uit de Hemel
Geplaatst 25 maart 2017


God zei :

Wanneer je een leegte in je hart voelt, wanhoop dan niet meteen. Je hart is bezig plaats te maken om iets extra's binnen te laten, en dit extra's is iets prachtigs.

Zoals vogels nesten klaar maken, zo maakt je hart zich op voor het goede dat er aan komt.

Wanneer je hart zich leeg voelt, weet dan dat er grotere inhoud onderweg is. Deze grotere inhoud ordent zich. Je hart bereidt zich voor, en grotere liefde is onderweg om het te vullen. Dit is een ruimere liefde dan je tot nu toe aanvaard hebt. Dit is een universele, minder specifieke liefde. We zouden kunnen zeggen dat het een algemene liefde is, liefde die niet zozeer geïndividualiseerd is, liefde die niet zozeer van iets afhankelijk is, behalve van zichzelf.

Dit is de liefde waar je op gewacht hebt.

Voel je niet beroofd, want je hart maakt zich op voor grootsheid.


Kom niet in verzet tegen deze kleine tijdelijke stilte. Je hoeft niet te smeken om hoogtepunten. Ontbreken van een hoogtepunt hoeft nog niet een dieptepunt te zijn. Alles is in gang gezet. Zoals een zaadje alles bevat en dus compleet is, zo is deze overgang van je hart al volledig in werking gesteld. Nog niet volgroeid op dit moment, maar de bestemming ligt vast. Alles is volbracht. Wat je nu voelt is dat het ontkiemt.

Je hebt er naar verlangd om vol van liefde te zijn en alles en iedereen lief te hebben, en nu wordt precies dit verlangen, vervuld. Overvloed aan liefde is naar jou onderweg.

Dit voelt voor jou misschien als verlies omdat de dingen die jouw hart vroeger sneller deden kloppen stroomafwaarts drijven, en Waarheid er nu aankomt.

Je hart is als een schip dat rechtstreeks naar haar bestemming vaart. Er hoeft niet veel meer te gebeuren om die te bereiken. Misschien bots je nu op de kust, maar je hart is een prima stuurman. Jij, de passagier, kent niet alle vertakkingen van de zee, maar de stuurman zet de juiste koers uit en het schip is veilig. Je hart heeft even te maken met een doorgang, misschien wel de sluizen van een kanaal, maar daarna gaat het met volle kracht vooruit.

Geef deze overgang van je hart jouw zegen. Je hart is een genie, en daar kom je nu achter. Je hart weet wat het doet. Steun haar. Dat zou je net zo goed maar kunnen doen, want wat kun je anders dan haar nieuwe staat van zijn verwelkomen.

Je wervelende hart is een ster die zich op haar rechtmatige plaats vestigt in de sterrenrijkdom van het universum.

Je hart is als een dynamo, en het staat nu rustig te wachten voor actie. Het is er klaar voor.

vertaald door: ancoterpstra