Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 maart 2017

Heavenletter 1033 De Ligplaats / Geplaatst 22 maart 2017

De Ligplaats
Brief uit de Hemel
Geplaatst 22 maart 2017


God zei :

Nu weet je dat je iedereen bent. Iedere boodschap voor jou is voor iedereen. Boodschappen die jij ontvangt worden ontvangen, en jij ontvangt ze voor allen. Zo eenvoudig is het. Ik strooi Mijn liefde voor je uit, en jij bent iedereen.

Jij bent het dringende gebieden van Mijn hart. Jij gebiedt Mij lief te hebben ook al wordt Mijn liefde vrijelijk gegeven en was en is die altijd van jou. Jij bent de gebieder van God. Gebied Mij om jou van dienst te zijn, wat Ik al doe. Mijn dienst is liefde. Maar Mijn liefde heeft jouw instemming nodig. Dus dan ben Ik de Gebieder van Liefde, en Ik gebied jou tot Mijn liefde. Ik vertrouw het jou voor altijd toe, en zo is het altijd geweest.

Je bent onder de betovering van Mijn Liefde. Je bent onderwerp van Mijn liefde. Jij bent de liefde die Ik geef en je bent verenigd om iedereen en alles lief te hebben in het aangroeien van Mijn liefde, golf na golf van Mijn liefde. Daarom ben je verenigd om liefhebben lief te hebben, en lief te hebben in elke ademhaling. Laat er niets anders dan liefde van jou uitgaan. Laat liefde niet te laat zijn noch verspild. Laat het nu zijn. Laat dat wat is, zijn. Ik ben van Jou voor jou. Nu ben jij er om van Mij te zijn, en allen zijn van Mij, en jij bent ook van Mij, en jij bent ook van Mij om aan de hele wereld te laten zien.


Zie niet uit naar een leverancier. Je hebt zitten wachten tot je op een of andere manier op een of ander tijdstip ergens afgeleverd zou worden. En nu kom je er achter dat jij de leverancier bent. Jij bent degene die gekozen is om Mij af te leveren. Ik heb elk van jullie gekozen. Je hebt deze opdracht lang geleden ontvangen, en nu moet je die vervullen. Je vervult die door je bewustzijn. Je wacht niet op iemand anders. Ieder ander wacht namelijk op jou.

Jij bent de liefde die Ik heb voortgebracht verdeeld over de sterren, Jij bent de baby die Ik achterliet op een drempel bij de deur. En nu is het ontdekt dat jij de grootste schat van allemaal bent. Jij bent het geschenk dat Ik sierlijk door de sterren heen schreef. Ik schreef je naam in het maanlicht. Elke zonnestraal doet jouw naam neerstralen op aarde. Je naam is Liefde, en nu vervul je je Naam. Ik gaf die aan jou. Ik gaf jou je naam. Ik noemde je Liefde voor Allen om te Zien.

Ik noemde je God's Liefde. Ik noemde je Eeuwige Liefde. Ik noemde je Iedereen. Ik noemde je Vreugde. Ik noemde je Degene Die Vreugde nalaat. Ik noemde je Mijn Gelukkig Zijn. Ik noemde je plechtig Mijn Liefde vanaf een heilige bergtop. Ik doopte je in Mijn Naam, en Mijn Naam is Liefde, en dus is dat ook jouw naam.

Waar je ook maar bent, luister nu naar Mij. Jij bent wat Ik heb uitgezonden. Ik heb je uitgezonden met een belangrijk doel. Je vaart op Mijn schip. En je vaart er mee terug naar Mij, en je pikt elk wezen op onderweg. Je pikt hen op door gewoon met Mijn schip over de zee te varen. Allen die daar rondzwemmen zullen Mijn schip bereiken, aan boord klimmen en naar Mij terug varen.

Ik roep je nu naar Mij terug. Mijn Stem wordt gehoord. Je hebt Mij geantwoord. Ik heb Mijzelf antwoord gegeven. Ik zei dat Ik direct zou komen. Ik bereik nu de kusten van Mijzelf. Ik ben hier. Wij zijn hier. We zijn hier stevig verankerd. Dit is onze ligplaats. Er is geen andere. Hier zijn we dan, gelegen in Heaven en op reis naar Onszelf, ook al zijn We, terwijl we naar Onszelf toe racen, naar Liefde toe en de race winnen en weer weggaan wanneer We wakker zijn, ook al zijn Wij Allen en zijn We allen gelegen in Heaven en kunnen We nergens anders zijn.

vertaald door: ancoterpstra