Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 7 maart 2017

Grener van Ashira: We Komen in Vrede / 5 maart 2017 / door Steve Beckow

Grener van Ashira:
We Komen in Vrede
5 maart 2017 door Steve Beckow

Op Linda Dillon’s Zaterdag Conferentie oproep, stapte Grener van Ashira naar voren als President van de Intergalactische Raad om de verklaring af te leggen: “We komen in Vrede!” En wat betekent dat?

“Dat de plannen voor de gemeenschap van de planeet is om ons uit te nodigen en te erkennen dat we heel dichtbij zijn.” Lees deze boodschap …

We Komen in Vrede
Grener van Ashira van Neptunus, zaterdag Conferentie Oproep, 4 maart 2017m met Linda Dillon Kanaal voor de Raad van Liefde.

Gegroet, Ik ben Grener van Ashira van Neptunus.

Welkom mijn geliefde vrienden. Welkom mijn geliefde familie. Welkom mijn geliefde sterrenzaden, sterrewezens, AardeBewaarders, feeën, engelen en de hemel weet wat nog meer. Welkom mijn vrienden.


En ja, ik kom bij jullie en draag de hoed van President van de Intergalactische Raad, (1) maar ook kom ik bij jullie als vriend en verbondene, en ik kom namens de Intergalactische Raad om een verklaring te geven: We Komen in Vrede!... in de volheid, de verankering, de aanwezigheid en de ware betekenis van vrede.

Jullie hebben een lange tijd gewacht en sommigen van jullie, meer dan anderen, hebben duizenden en duizenden jaren gewacht op deze integratie, vermenging, collegialiteit, samenwerking tussen onze diverse soorten.

Wat jullie doen is, zelfs in al deze chaos, niet alleen nieuwe vormen leren van communicatie. Jullie leren de betekenis en de praktijk van communiceren tussen soorten, niet alleen die van verschillende achtergronden en culturen, geschiedenis en ervaringen, maar ook tussen niveau, verschillende begrippen van de betekenis van leven en de betekenis van liefde, de betekenis van leven en de betekenis van vrede en de betekenis van samenwerking.

Voor ons- en inderdaad [de reden daarvoor] door zo vele vertragingen – vrede en liefde in alle vormen van relaties is primair. Als jullie niet komen tot een verbintenis, stil, telepathisch, met woorden, als je niet komt en dat benadert met een vredig zicht en een vredig hart gevuld met liefde, medeleven, en begrip, dan ben je niet echt klaar voor een ontmoeting.

Vaak hebben we gesproken dat we de volheid van onze aanwezigheid niet wilden bekend maken zo lang als er vrees was, de hoeveelheid vrees op de planeet van Gaia die de mensen liet denken dat we kwamen als een soort van plunderende binnen-vallers, van een soort van superieure beschaving die jullie planeet wilde overnemen.

Nu, vanuit ons perspectief natuurlijk is dat nooit van waarheid geweest. Hoe konden we denkbaar werken in het plan en de ontvouwing van onze Goddelijke Moeder en de slechte bedoeling van enig soort in ons hart hebben.

En de loutere notie dat we een aartsengel wilden overwinnen of beheersen is absurd, want het Aartsengelen rijk, eigenlijk alle rijken, maar specifiek het aartsengelen rijke en dat van de opgestegen meesters is heel dichtbij en kostbaar voor ons.

En terwijl ze, in hun goedheid denken dat we collegiaal zijn en we buigen voor die regeling en overeenkomst, we buigen ook in bewondering voor hen. En in de diepte van begrip dat ze ons onderwijzen, zoals ze ons al tien duizenden jaren hebben onderwezen, terwijl wij het patroon vernieuwden van ons bestaan en omdat zij jullie bijstaan en iedereen op Gaia, terwijl de Moeder zich verwaardigt en de rehabilitatie van de mensheid stuurt en van de planeet, werken we samen, we observeren en we volgen de leiding die is neergezet door onze geliefde Moeder en door het aartsengelen rijk.

Maar, dat doet er niet toe omdat terwijl jullie de wanorde en chaos zien van jullie planeet, als men gelooft dat je met een slechte bedoeling komt, dan hebben alle vredige, aardige woorden geen betekenis. En zelfs de vredige daden en het delen van geschenken heeft dan geen betekenis.

Dus we stonden wat achteraf, we hebben gewacht, we hebben geobserveerd en nu, door onze overeenkomst bij de Intergalactische Raad, overstromen wij jullie planeet met Porlana C. En ja, er is een absorptie maatstaf die in verbinding is met wat menselijke wezens, in het algemeen en specifiek, mee kunnen omgaan en behandelen. En sommigen van jullie zeggen: “Please, draai dit hoger, draai het hoger.” Want de meesten van jullie, en ik spreek tegen jullie over de hele planeet, ik zeg: “We draaien het niet lager.”

Dus is er een zin van massale opvrolijking als soms, zoete engelen van lichte, zoete Aardebewaarders van liefde, dat jullie voelen dat je je vingers in een van je elektrische houders hebben gestoken? Het antwoord is ja.

En zoemen jullie rond en voelen jullie je zenuwachtig en ziekelijk? Ja. En andere keren voel je je zo gevuld met verrukking en energie dat je voelt alsof je naar de hemel kunt vliegen en nooit meer terugkeren? Het antwoord is ja. En zijn keren waarop je je zo vermoeid bent en dat je nog niet eens je benen van het bed krijgt? Het antwoord is ja.

Nu, er is enige discussie geweest over frequenties die erbij passen – dit is een onderwerp geweest van discussie, al jaren – en de frequentie van onze wezens en jullie wezens die in staat zijn om verenigbaar te zijn. Dat is de reden niet, en zeker niet de gehele reden, waarom wij jullie wat je kunt denken als onze individuele en collectieve levenskrachten, onze kundalini sturen.

Jullie hebben gefluisterd, geroepen, geschreeuwd en gebeden om de voltooiing van je ascentie proces, waar we allen getuige van zijn en ondersteunen zoals we kunnen. En omdat jullie zijn ingestroomd, eerst door de Moeder’s Tsnunami van Liefde, die doorgaat en die krijgen we ook, en dan de Tsunami van de Ene, van de meesters en de aartsengelen, nu zijn jullie klaar. De instroom van deze energie is, op veel manieren, om jullie te helpen, bij te staan om die laatste sprong te maken, die kwantum sprong door dat permanente portaal van Ascentie heen.

We doen wat we kunnen doen terwijl de Energie van Porlana C dieper wordt geïntegreerd in je wezen. Wat er gebeurt is die zin  van je niet willen verbinden met andere soorten, dat vermindert, omdat die energie een integrerend deel …het zijn de ontwakende delen van je DNA die nooit eerder zijn wakker geworden.. geactiveerd is maar niet ontwaakt en daar is een verschil. Dus we activeren dat deel van jullie sterrenzaad zelf als nooit eerder.

Het is het meest kostbare geschenk, terwijl je sterrenfamilie, als galactici en intergalactici wat we jullie kunnen geven. Dus vaak zeg je: “Ik wil mijn kopieerder. Ik wil mijn geneeskamer. Ik wil vrije energie.” Maar onze inleiding – en we hebben al zo veel van die ideeën uitgezaaid op jullie planeet echter – maar onze inleiding naar volle aankomst is dit geschenk van onze levens-kracht, onze liefdes-kracht.

Wij hebben het vermogen, wij hebben altijd… dat is waarom we zoveel ‘laarzen op de grond’ hebben… we hebben de capaciteit om onze frequenties aan te passen, onze vibratie snelheden, dat we altijd in harmonie met jullie zijn. We zullen nooit jullie stroom verbreken en we zullen nooit naar beneden kijken naar jullie als naar wezens van een minder soort. Dat is belachelijk.

Jullie zijn de uitvoerders van het Plan van de Moeder. Wij zijn de toeschouwers. Wij zijn de helpers, en we zullen doen wat we maar kunnen om te helpen. Wij hebben dat altijd gedaan, zelfs als je dat nooit wist. Het deed er niet toe, omdat terwijl we je helpen, gaat onze devotie naar de Moeder. Dus wat Ze ook wil, dat doen we.

Dus, we geven je dit geschenk om je te helpen. Nu, waarom doen we dat? Natuurlijk zijn we ongerust om op Terra Gaia te zijn, op Nova Aarde om ons her- te verenigen en om de ongelooflijke mooiheid van jullie planeet te beleven. Die is meer dan spectaculair… en ik heb veel planeten gezien, veel universums.

Niet alleen is de stoffelijke schoonheid en diversiteit van deze planeet meer dan pracht, kijk naar de menselijke wezens… ieder van jullie is uniek en anders. Miljarden en miljarden en miljarden van unieke ziel ontwerpen komen samen in harmonie. Deze chaos zal voorbijgaan! Jullie komen samen in harmonie om te co-creëren op een manier die nog nooit gezien werd. Is het een ongelooflijke, opmerkelijke, fenomenaal experiment geweest? Nou ja, zeker, behalve dat het geen experiment is. Het is de ontvouwing van het Plan.

Dus, terwijl jullie door deze periode van vluchtigheid gaan, van dat alles naar de oppervlakte gaat, zodat smerigheid en haat en hebzucht en misbruik en controle wordt blootgelegd, omdat als het verborgen is wordt het vaster en groeit… dat leerden we. Maar jullie, mijn geliefden, jullie leren het niet alleen, jullie gaan er mee om en jullie transmuteren dat, en jullie veranderen dat. En ja, deze Porlana C energie zal het gemakkelijker en sneller gaan.

Dus ik wil dat jullie weten namens ons allen, we zitten op jullie rug, en roepen en we zijn maar een halve centimeter ver weg. De plannen voor de gemeenschap van de planeet om ons uit te nodigen en ons te erkennen zijn heel dichtbij. En we zullen worden geëerd… we zullen worden geëerd om te zitten en te praten en te wandelen en gewoon om te zitten en in gemeenschap met jullie te zijn.

Ga met onze liefde en ga in de diepste ervaring en de kennis van vrede, Vaarwel.

Voetnoten

(1)  De Intergalactische Raad is zoals de Galactische Verenigde Naties. De Int.Gal.Raad werd gevormd na de Intergalactische oorlogen. Ten eerste, de League van Naties toen de Verenigde Naties (is een) [zijn woorden] ‘arme poging’ om de Intergalactische Raad te kopiëren en dat is niet alleen een vredebewarend lichaam; het is een samenwerkend scheppend lichaam.

Dus toen de Aarde, zoete Gaia en iedereen erop werd ingewijd om hun plek in te nemen bij de Intergalactische Raad, wat ongeveer 10 jaren geleden was, eigenlijk, stapte Grener naar voren om de rol van President te nemen omdat hij echt aanwezig wilde zijn en om de volledige verankering van die inwijding en incorporatie van Gaia en Aardlingen in dat lichaam wilde.

Na die tijd, nam Ashira, die Grener’s zoon is, de positie in van commandant van UFOG [Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies ]…en omdat hij vaak ‘nee’ gezegd heeft, kreeg hij het niet omdat het zijn vader was; die kreeg het omdat hij het verdiende!’

Gechanneld door Linda Dillon   

© 2017 Council of Love, Inc.