Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 12 maart 2017

Een Uur met een Engel Aartsengel Michael - De Bron van Macht en Autoriteit / 9 Maart 2017 / Steve Beckow - Linda Dillon

Een Uur met een Engel
Aartsengel Michael - De Bron van Macht en Autoriteit
9 Maart 2017 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve: Aartsengel Michael sloot zich vandaag bij ons aan in Een Uur met een Engel om het juiste gebruik van macht te bespreken.

Opvolgend vanuit het klaroengeschal van de Goddelijke Moeder aan ons om onze goddelijke autoriteit aan te nemen en iets prachtigs voor haar op te bouwen (Nova Aarde), vroeg hij aan ons om onze macht te her/erkennen en het te gebruiken in de dienstverlening van de Moeder en in dit grote project.

Hij weefde vier thema’s aaneen: Het Plan van de Moeder, onze vrije wil, onze macht en onze goddelijke autoriteit.

Hij weefde in feite een paar strengen meer dan dat, omdat een machtsdiscussie zonder Liefde geen … macht zou hebben. Liefde bekrachtigd alles, dat besprak hij ook…

******
Aartsengel Michael: Groeten ik ben Michael…

Steve: Groeten Heer.


AEM: En welkom aan elk en iedereen van jullie … Ik verwelkom jullie als Aartsengel van Vrede, brenger van Liefde, brenger van nieuws … en wat voor andere variëteiten jullie aan mij wensen toe te kennen, accepteer ik met alle plezier. Maar alsjeblieft ken mij ook toe de titel van vriend, van bondgenoot, van broeder terwijl wij voort gaan. Ja, dierbare Steve, dierbare Linda zoals jullie gezegd hebben, in de vervulling van het Plan van de Moeder. Wel, wij weten allemaal dat het Plan van de Moeder eindeloos en eeuwig is … en zelfs als Aartsengel, en zelfs als ik mijn vleugels en mijn armen uitstrek naar de adem van dit Universum zou ik niet de randen van Haar Plan aanraken … van het eindeloze goddelijke Plan.

Dus wanneer wij zeggen … en wanneer wij een openhartig gesprek hebben en onze gedachten met elkaar uitwisselen, van vriend naar vriend over de vervulling van het Plan … spreken wij natuurlijk over deze fase, over dit element en de schoonheid, de fenomenale schoonheid van het voortbrengen naar de verwezenlijking … dit element, dit segment van het Plan van onze Moeder. En ja om het te managen en de werkbaarheid te promoten spreken wij natuurlijk over de vervulling van het Plan van de Moeder voor deze planeet, voor deze prachtige Aartsengel Gaia … en over de vervulling van de Ascentie van het Menselijke Collectief … en natuurlijk over al het andere … alle Koninkrijken, alles dat jullie je voor kunnen stellen … omdat het natuurlijk geïntegreerd is … Het is van een gedeelte, en jullie brengen uiteraard voort de Ascentie van een Planeet. Maar zelfs dat gedeelte van het Plan (diepe zucht) … heeft dusdanige implicaties, dat ja … jullie eraan zouden denken als het domino-effect, voor zoveel planeten, zoveel galaxies, voor zoveel rassen doorheen het Omniversum.

Weten jullie … Wij komen vandaag om over macht te spreken, maar zelfs voordat we daarbij aankomen, wil ik dat een ieder van jullie, mijn geliefden, nadenkt over het wonder van dit leven, van deze incarnatie, van deze tijd in de ontvouwing van het goddelijke Plan … naar die uitoefening waar jullie naar gerefereerd hebben van vrije wil samenwerkend met jullie goddelijke autoriteit, dat jullie voortbrengen in de vorm, in de stof, in het materiële … het Plan van de Moeder. Denk erover na, jullie vertalen een goddelijke droom, een goddelijke wens in/naar de vorm.

Op deze geliefde planeet hebben jullie een tijdperk gehad … waarvan jullie niet herkennen dat het nog steeds gaande is, maar jullie hebben een tijdperk van uitvinders gehad, waar diegenen die droomden en ideeën ontwikkelden … zoals Einstein … en dat niet in/naar de vorm werd gebracht. En kijk nu naar hoeveel van Einstein zijn theorieën bewezen worden waar te zijn, terwijl wij dat lang geleden al wisten.

Denk nu na over jullie leven, dat jullie dromen, dat jullie ideeën, van wat jullie hart wenst en dat jullie weten dat mogelijk is. Want jullie kwamen met dat weten … dat het in/naar de vorm gebracht werd, in/naar het materiële. En of het nu eenvoudig een concept is, zoals een instituut of een maatschappij op de manier dat het functioneert, is het nog steeds een vorm.

En het is vorm, omdat er menselijke wezens zijn die handelen en zich gedragen in overeenstemming met de principes van het instituut of de maatschappij en de geloofsystemen waar zij onder zijn. De omvang hiervan, en de omvang van ons eerbetoon van een ieder van jullie hierin … is voorbij omvangrijk. Dus weet dat.

Macht … met dat voorwoord … wat ik suggereer en tegen jullie zeg, is er in de ware zin alleen maar één bron van macht. Ja zoals Yeshua spreekt over echte Liefde, laat ons nu spreken over echte macht.

Welnu, wat is de essentie van echte macht, wat is de creatieve kracht … van de Bron, van Vader/Moeder - De Ene. Wel, als je er niet over gehoord hebt, (zegt lachend) dan heb je niet geluisterd. Omdat, herhaaldelijk en incidenteel en eeuwig zullen wij altijd zeggen, het is Liefde. Dat is de genererende essentie van alle macht. En wij zullen ook in deze context over goddelijke autoriteit spreken.

Hoe jullie macht ervaren … is aangaande een verenigd, zelfs een vorm van heilige vereniging … denk er zelfs aan in termen van jullie elektriciteit, jullie netwerken … Jullie pluggen iets in de muur, of jullie stemmen je af op de één of andere elektronische zendmast enzovoorts … en jullie maken contact met die energie. Jullie verbinden je met het ‘sap’ dat wat voor apparatuur dan ook waarvan je hoopt dat het je bevrediging geeft genereert. Zo is het ook met echte macht.

Dit woord zoals wij er eerder over gesproken hebben werd aanzienlijk geschonden, misbruikt en zeer zeker onjuist begrepen, totdat het degenereerde in jullie taal en in vele talen, en in het collectieve bewustzijn van de mensen naar een bijna negatieve betekenis. Dus wij willen deze term van macht hergebruiken … omdat een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, uitgenodigd wordt om volledig jullie macht aan te nemen.

Welnu, het is een andere uitdrukking daarvan voor elkeen van jullie, maar de bron waarop jullie inpluggen en waar jullie aan deelnemen en je mee verenigen is hetzelfde. Het is de oneindigheid van Liefde. En dat is de energie, het ‘sap’ dat jullie toestaat om verder te gaan en om in/naar de vorm te brengen.

Op deze planeet spreek ik nu niet alleen maar over deze tijd, hoewel dit enige wonderbaarlijke voorbeelden zijn … maar macht werd betreurenswaardig … (blazende zucht) … gebruikt. En dit is waar de betekenis van macht als een negatief vandaan gekomen is. Niet vanuit de puurheid van de essentie van de Bron, maar vanuit het misbruik van macht … En wanneer macht misbruikt wordt degenereert het, denk er op die manier aan. Er is een degeneratie in manipulatie, geweld, controle … en er is een uitoefening van onjuiste autoriteit over andere wezens. Daar is de manipulatie van energie, en het is niet van belang of het in de fysicaliteit is, of in emotionaliteit of in welke vorm dan ook. Het is onderdrukking om een ander te dwingen uit te lijnen met jouw kleine zelf-wil. Ik zal niet vrije-wil zeggen. Ik zal zelf-wil zeggen. Laat ons die afbakening ook gebruiken.

Welnu, wat gebeurt er wanneer dit machtmisbruik er is. Eén van de dingen … laat ons praten over de dader. En ja, wij kunnen praten over een dader, van Dzjeng is Khan of Hitler naar een kind dat aan het manipuleren is. Eenvoudig omdat zij hun zin willen krijgen. Het is niet het kind waar wij over spreken, hoewel wij wel de variaties aangaande dit zullen adresseren wanneer er een persoon is … omdat er hoofdzakelijk een menselijke kwestie is … die een misbruiker van macht wordt. Zo vaak is jullie focus geweest op diegenen die misbruikt worden en wij zullen daartoe komen … maar wat gebeurt er met de misbruiker?

Er is een verbroken verbinding, een fundamentele verbroken verbinding van hun Universele volledige ontwerp, en natuurlijk van de Bron. Dit is hoe zoveel verkeerde rasters en paradigma’s op jullie planeet groot werden. Dus denk er weer aan in termen van de plug, en je weet dat je een plug hebt … en dat je ongeveer half ingeplugd bent, of een onstabiele verbinding hebt. Je mag hier en daar flitsen van elektriciteit krijgen … maar de volledige verbinding is verloren en leeft alleen achtergelaten met wat ermee eindigt te gebeuren dat de plug eenvoudig uit de muur vandaan valt.

Dus de misbruiker … met het nemen van die handelwijze, met die beslissing … vergis je daar niet in … het is een beslissing, het is een handeling van zelf-wil. Er is een verbroken verbinding van het goddelijke, en er is een verbroken verbinding van zichzelf, van hun eigen natuurlijke zelf. Dus zij worden eenvoudig een schaduw. En die schaduw begint ermee inhoud te krijgen, en misschien waar jullie aan denken als een aspect van het zelf. Maar het is nooit de totaliteit van het wezen. En natuurlijk, hoe meer het individu leeft, deelneemt aan dat aspect, verkrijgt het energie. Maar het is allemaal … denk hierover na … het is allemaal disharmonische energie. Het is energie welke niet uitgelijnd is ofwel met de waarheid, of met de waarheid van hun wezen. En dit is zeer, zeer droevig. Het is een vertrekken uit de Bron, en het is een vertrekken … zeer vaak, en er zijn uitzonderingen … maar het is op de eerste plaats een verlaten van hun reden waarom zij kozen om te incarneren. Het was om de vreugde en Liefde in de vorm te ervaren.

Wel, zij mogen Liefde claimen, maar het is een ego-ervaring. En het is een ego-ervaring welke zelf-uitlegbaar is, waar de Liefde op henzelf gereflecteerd wordt, in plaats van op een echte samenvoeging, in een heilig partnerschap met een ander … of het nu een partner of familie of een gemeenschap is. Hoe meer die verbroken verbinding … en hoe langer, hoe sterker die verbroken verbinding op diens plaats is, hoe meer weerzinwekkend de gedragingen worden, hoe ongelukkiger … op z’n zachtst gezegd … het individu wordt, zelfs als zij geluk claimen of vreugde. Vreugde is van de tafel…

Zeg dat je te maken hebt met een individu die macht aangenomen heeft door aanvaringen en geforceerde controle, die in een volledige verstoorde disharmonische relatie is met niet alleen zichzelf maar ook met wie dan ook waar zij zich mee associëren, of dit nu de partner, de familie, de gemeenschap, de natie of de wereld is. Dan zijn daar diegenen die subtiel of feitelijk, direct of indirect in ontvangst … laat ons het zo zeggen … zijn van de misbruik van controle. En wederom hebben jullie het rijk van een ouder en kind die in gijzeling in de supermarkt vastgehouden worden tot als zoiets een weerzinwekkends als een situatie die verkeerd afloopt.

De misbruik van macht vereist instemming en een toegeeflijke houding. Wanneer er een misbruik van macht is, wederom ofwel subtiel of feitelijk, wat er specifiek in de rechtstreekse vuurlinie gebeurt … de individu die gemanipuleerd wordt, misbruikt, gedwongen … stemt er in feite subtiel of feitelijk mee in of heeft een toegeeflijke houding, en zij zijn eenvoudig verschillende punten op hetzelfde spectrum, om gecontroleerd te worden. Welnu, evenwel omdat het er voor hen op dat moment niet toe doet, of er is een instemming vanwege een gebrek aan zelfwaarde of zelf-liefde, en dat zij dit toestaan.

Welnu, ik kan jou al horen zeggen Steve, “Nou, een slachtoffer van verkrachting en geweld is het daar niet mee eens (Steve lacht binnensmonds…) … Dat is absoluut correct.

SB: Dank u.

AEM: Ja, ik kan je gedachten lezen. (Beide lachen….) En dat is de strijd voor waarheid, dat is de strijd voor vrijheid. Maar laat ons de gedachte afmaken … omdat het de strijd is waar ik naartoe wil gaan … maar het onbewuste, en soms het bewuste, de overeenkomst met de misbruiker leidt uiteindelijk, en soms snel, naar de vestiging van een paradigma van misbruik makende macht die geaccepteerd wordt. En dan is de ontvanger van die misbruik makende macht, of het nu een echtgenoot/echtgenote, of een gemeenschap of een natie is die eraan deelneemt, bewust of onderbewust … in dit onjuiste paradigma … volledig ontkoppeld van de Bron en de waarheid, van de energie van Liefde.

Welnu, wat is er aan het gebeuren met de mensheid … En jullie zeggen, “Wel, beste man het ziet ernaar uit dat we allemaal volledig aan het falen zijn.” En natuurlijk, diegenen van jullie die dat zo voelen, zijn eenvoudigweg verbijsterd/teleurgesteld over waar jullie getuige van zijn aangaande de blootstelling van het machtmisbruik. Waarover wij enthousiast zijn.

Omdat, wat er werkelijk aan het gebeuren is, is dat er miljarden van jullie zijn … en niet allen van die miljarden dragen de hoed van wat jullie noemen Lichtwerker, Liefdehouder … Maar er zijn miljarden die niet alleen her/erkennen, en getuige zijn van, en zien … en blootleggen/ontmaskeren het machtmisbruik, maar zeer actief kiezen met de vrije wil, niet de zelf-wil, dat zij niet willen, dat zij niet kiezen om in die façade, in die illusie te zijn van diegenen die proberen om de oude derde te creëren of te hercreëren.

Welnu, als wij deze conversatie verscheidene jaren geleden volledig gehad zouden hebben, zouden jullie het niet volledig begrepen hebben. Ik bedoel dit niet op een denigrerende manier … jullie zouden het niet volledig begrepen hebben waar ik over sprak. En jullie zouden het niet volledig begrepen hebben of het met me eens zijn geweest. Desalniettemin was het er en was het waarheid. Maar jullie waren in een meer hoopvolle voorwaarts stuwende modus, en dat was noodzakelijk om naar dit punt te komen.

Welnu, wat is macht? En laat ons teruggaan naar de overeenkomst/instemming en de toegeeflijke houding, omdat macht uniformering is, het is samenvoeging, het is gemeenschappelijkheid, het is een op één lijn brengen. Het is de uitlijning van de goddelijke Wil met de vrije wil. Het is geen uitbannen, het beperkt niet of het vereist zelfs niet dat jij je beslissingen makende macht opgeeft. Tamelijk het tegendeel!

In voorafgaande conversaties hebben wij over macht gesproken, de aanname van de mantel van macht in de menselijke vorm met het creëren van Nova Aarde, als de aanname van het stewardschap, van het bewakerschap … en dat staat nog steeds. Vergis jullie daar niet in.

Maar wat betekent menselijke macht? Ja, natuurlijk betekent het evenwicht … maar het betekent ook, mijn geliefde vrienden, dat jullie volledig, volledig ingeplugd zijn. Dat jullie volledig verbonden zijn. En jullie zeggen, “Wel heer ik ben het aan het proberen. Maar ik ben wachtende op de ascentie en misschien wanneer ik eenmaal door dat laatste portaal heenga dat ik me dan volledig ingeplugd voel.” Weet dat dat niet goed genoeg is! Je hebt de capaciteit, je hebt de middelen, je hebt absoluut wat het neemt om nu volledig uit te lijnen met jouw macht, met jouw universele zelf, de totaliteit van jouw zielontwerp, jouw bekwaamheden … in/naar en met, in goddelijke perfectie in jouw goddelijke autoriteit met de goddelijke autoriteit met de Liefde. Geen vertragingen meer…

Met het gebruik maken van macht, omdat macht … als je erover nadenkt … denk na over hoe het gebruikt wordt in termen met jullie elektrische netwerken enzovoorts. Is het iets om gebruikt te worden? Het is een energie om gebruikt te worden, het maakt deel uit van waar jullie aan denken als jullie co-creërende inspanningen. En daarin zullen altijd … ja, altijd … en dat is groot, elementen zijn van instemming/overeenkomst en een toegeeflijke houding.

En dat is prima als je een meester-chef bent … en je passie, je inspiratie, je macht ligt in het creëren van verrukkelijke, voedzame, regenererende, herstellende maaltijden. In je familie mag je dan de keuken-macht worden en dat is dan je sterke kant/specialiteit, en ben jij in vreugde wanneer je dat doet … en anderen ondersteunen je met dat te doen.

Welnu, sommigen van je familie mogen daar stilzwijgend mee instemmen, omdat zij er absoluut geen interesse voor hebben om in de beurt van de keuken te komen. Dus voor hen is het geen probleem, en je zult voelen dat zij zeggen, “Ga ervoor. En ik ben zo blij dat je dat doet.” En dat niveau van instemming is perfect, goddelijk perfect. Dan zijn daar diegenen in je familie die in overeenstemming zullen zijn, “Wel ja, ik ben er niet specifiek op gesteld, het is niet mijn sterke kant/specialiteit of mijn eerste passie om de kok of de chef te zijn, dus ga jij je gang maar en ben de chef,” omdat dat is wie jij bent. En dan is er aldus een gehechtheid daaraan…. Maar zo nu en dan … “Ik zou graag deelnemen aan of zelfs de leiding willen hebben over de keuken of een maaltijd.” En dat is de samenwerking, omdat natuurlijk als de chef zeg je, “Dit is mijn passie.” Maar dat betekent niet altijd gebonden te zijn aan de keuken, omdat ik mag wensen naar kunstles te gaan, ik mag wensen me bij Michael aan te sluiten en de hemel te beschilderen.

Dus er is dat niveau … en ik gebruik het meest eenvoudige voorbeeld … van samenwerking. Dus daar is zoiets als … “Ga je gang en doe wat je wilt, omdat dat niet in mijn gezichtsveld van interesse is.” … en dan zijn daar diegenen die aan de buitenrand willen zijn, en dan zullen daar diegenen zijn die zeggen, “Wel ik wil er vollediger aan deelnemen, omdat ik wil leren hoe te koken. Ik weet niet zeker of dat het mijn passie is. Maar ik zou er graag aan willen deelnemen.” En aldus is het aangaande macht.

Dus dierbare Steve, bijvoorbeeld … Jij bent een schrijver, een communicator … dit is de essentie van wie jij bent. Dit is de essentie van hoe ik het zou benoemen, je macht, je passie, jouw bijdrage, jouw talent en de keuzes die je maakt met je vrije wil. Welnu, ik vraag jou niet om een landschaparchitect te gaan zijn, omdat dat jouw passie niet is. Er zijn nu anderen, en voor de anderen die momenteel luisteren (lezen), is het hun grootste passie om met hun handen in de grond/aarde te zitten, en met de bomen te praten, en met de Elementalen te dansen. En dat is prima.

Wat het belangrijke hierin is, in de echte verbinding met macht … Het is de uitlijning en het is de uitoefening van de vrije wil keuze, niet op de autoritaire dwingende manieren, maar op absolute samenwerking van het hoogste rijk, van Liefde … van liefdevolle acties, van liefdevolle energie, omdat de Liefde de energie gaat zijn die jullie gaat helpen te creëren. Of het nu een cake of een tuin, of een natie is … dat is wat gaat creëren … wat voor iedereen werkt. Als de Liefde, de samenwerking, de eenheid, de consideratie, inlevingsvermogen en mededogen niet aanwezig is … dan is het niet van Liefde en is het zeer zeker niet van macht. Omdat het niet van de Moeder is, het is eenvoudig van een menselijk ontwerp. En zoals de geschiedenis jullie steeds weer opnieuw laat zien, is dat het menselijke ontwerp uitermate in gebreke kan blijven.
Welnu, met dit stof tot nadenken, waar wens je te beginnen?

SB: Dankuwel heer, het zouden heel veel punten kunnen zijn. Maar u sprak niet alleen maar over Hitler of Dzjengis Khan, u sprak ook over mij (lacht). Het is gewoon de vraag hoe ver je de dingen wilt brengen, nietwaar? Maar, dezelfde pogingen om mijn wil aan anderen op te dringen via mijn woorden, of energie, of houding, dat is hetzelfde, nietwaar? Het is op een veel kleinere schaal.

AEM: Dat is correct, en ik ben blij dat je me naar mijn volgende punt brengt.

SB: Oké (lacht). Nou, dat is het met en mede-schepper partnerschap.

AEM: Dat is correct. Welnu … Ik zeg dit op de zachtaardigste manier … Er is niemand van jullie geweest die niet op het één of andere kruispunt machtmisbruik uitgeoefend heeft. En dat is iets goeds … in zoverre, dat als je precies weet … eerlijk bent me jezelf … je precies weet hoe het eruit ziet, hoe het voelt, hoe het proeft … en je de ontvanger geweest bent van … kunnen wij hen noemen; deze kleinere machtmisbruiken. Dus er is een subtiele manipulatie die zich afspeelt in de menselijke wisselwerking … en het maakt deel uit van waar jullie aan denken als egoïstisch gedrag in plaats van hartbewustzijn-gedrag. En wat wij waarnemen geliefden is, dat hier steeds en steeds minder van is, omdat jullie meer bewust worden. Jullie worden niet alleen meer bewust wanneer jullie dit doen, jullie raken ook ongemakkelijker/oncomfortabeler met wanneer jullie dit doen, omdat jullie weten wat jullie aan het doen zijn. Maar soms zeggen jullie, “Maar ik wil echt mijn eigen zin krijgen.” Niet erop vertrouwend dat als jullie dat tot uitdrukking zouden brengen op positieve manieren, op manieren die toegeven dat je mens bent, dat jij sowieso je eigen zin krijgt. Dus er is nog steeds dit niveau in heel veel harten … nou, in heel veel ego’s … die nog steeds op het niveau zijn van dat manipulerende kind.

Kom ik vandaag om te beschuldigen of te beschamen of om een schuldgevoel naar jullie te brengen? Nee. Dat is niet van Liefde. Maar ik breng wel jullie aandacht er naartoe … omdat, wanneer jij je op die manier gedraagt, wat jullie dan doen, dierbare engelen, is die plug eruit trekken … jullie trekken die plug er niet compleet uit maar maken het onstabiel voor jullie eigen universele zielontwerp en voor de Bron. Dus denk erover na … je bent aan ontkoppelen … ja, van Moeder/Vader - De Ene. Maar je ontkoppelt je ook van je geliefde zelf. En de moeilijkheid hiervan is wanneer je in die visie bent, betekent het dat je het niet kunt. Denk erover na, het is niet mogelijk … om een volledige hartverbinding te hebben met een ander wezen, niet met een menselijk wezen, niet met je gidsen, niet met een Aartsengel … Oh, wij zullen met je praten, twijfel daar geen moment aan … maar je zult niet de volle impact van onze Liefde voelen, en dat is triest. Zelfs in het dieren-koninkrijk, en laten we het zelfs meer specifiek maken … met een hond. En  jullie weten allemaal dat honden onder de meest trouwe en loyale zijn … en zij waren voorheen aanhankelijk … En zelfs met honden, wanneer je in die ontkoppeling bent kan je niet volledig verbinden, en dat is triest. Omdat dat in een bewust wezen, in een bewuste Lichtwerker, Liefdehouder triest is, omdat jullie beter weten.

Jullie zijn al geweest … en wanneer ik zeg jullie, bedoel ik het Lichtwerker Collectief, het Liefdehouder Collectief, de Miljarden waar ik over gesproken heb, die deze benamingen niet eens kennen vliegen heen en weer doorheen dat ascentie portaal. Jullie zijn aan deze zijde, omdat wat jullie aan het doen zijn is, dat jullie wachten op de  Collectieve hobbel, maar jullie zijn ook al Nova-Aarde en Nova-Wezen aan het creëren. Dus wat jullie aan het doen zijn is, dat jullie sommige van jullie gedragingen aan het fijnafstemmen zijn, jullie brengen het naar de voorgrond van zowel jullie geest als jullie hart dat jullie kiezen om niet te herbekrachtigen een paradigma van misbruik makende macht. Omdat, wanneer jullie deze uiteenlopende toeristische omwegen doen, deze uiteenlopende kleine uitoefeningen in manipulatie … wat jullie dan ook doen is dat jullie eer betonen, jullie gaan akkoord met dat paradigma van misbruik makende macht. En dat is niet de waarheid van jullie hart of van wie jullie zijn.

Dus steeds meer zeggen jullie, Nee. Welnu, ik wil duidelijk zijn … er is een verschil … en ik wil dat dit ten zeerste gekend wordt … tussen het manipulatief handelen en schrijven of channelen, of spreken, of het drinken van een kopje koffie … in conversatie dat vanuit je hart is. Dit is waarom wij de moeite genomen hebben en jullie sterrenfamilie jullie onderwezen heeft, de verschillende vormen van taal.

Welnu jullie proberen niet met het schrijven te manipuleren, het is geen foutief gedrag om je kwestie/zaak te bepleiten. Wanneer je schrijft, wanneer je spreekt, wanneer jij je gedraagt vanuit het kader, de waarheid, van jouw oprechte begrip … wanneer jullie je werk gedaan hebben, dierbare harten, van het graven, en het verwijderen van het puin/de rommel … hetgeen jullie geweldig doen … wanneer jullie vanuit die plaats spreken, dan wat jullie doen is niet te proberen te manipuleren, jullie proberen mensen niet te dwingen in/naar jullie gezichtspunt. Jullie laten die doorgang wijd open, omdat jullie in Saedor spreken (vriendelijk en zacht en zonder oordeel) voor een levendige conversatie. Je zegt dit is wat ik denk, dit is hoe ik het voel, dit is wat ik geloof en dan … zeg je, “Maar je mag iets hebben om aan deze conversatie toe te voegen, je mag iets hebben om dit op te bouwen en dit uit te breiden. Niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal.” Dus het is een open conversatie. En in het misbruik van macht is het een gesloten conversatie. Het is, “Dit is de manier waarop het is, dit is hoe jij moet gedragen, dit is waar jij je aan moet aanpassen en ik wil geen enkele tegenspraak.”

Dat is niet van Liefde. Maar in een liefdevolle conversatie, wat er dan gebeurt is dat die deur open is. Dus waar de conversatie gesloten is, en er zijn veel te veel mensen in verschillende naties die bang zijn … ja … en ik bedoel niet bang in termen van waardigheid. Ik bedoel bang voor hun levens, bang voor hun vrijheid om dat tot uitdrukking te brengen. Maar wat jullie aan het doen zijn, en dat is één van de redenen waarom ik gevraagd  heb om vandaag te spreken … Wanneer je die deur opengooit en je zegt, “Dit is de conversatie, dit is wat ik geloof, dit is wat ik voel, wat heb je daaraan toe te voegen.” … En wij hebben inderdaad enige interessante toevoegingen gezien. Niet alles is waarheid, maar dat doet er niet toe omdat dat er net zoals het wieden van de tuin uitgetrokken wordt, en het zal zachtjes en vriendelijk gedaan worden en met heel veel humor. Maar wat je doet wanneer je die conversatie opent, dan leg je dat nieuwe netwerk van macht neer, van stewardschap, alsof je zou zeggen, “Kom hier naartoe, omdat wij wijd open zijn om samen op te bouwen, dit is collegiaal, dit is samenwerkend, wij zijn verenigd en wij hebben een doel. En ons doel is om de Liefde welke de Moeder ons laat zien, met ons deelt en dat in ons eigen DNA is, in de vorm te brengen.

Wij hebben gesproken over afleidende paden, jullie zijn een nieuw pad aan het smeden. En jullie zeggen tegen het Collectief, “Kijk, kom hier naartoe.” Wel dit nieuwe kader van macht maakt hier deel van uit. Begrijp je wat ik zeg?

SB: Dat doe ik, maar ik moet toegeven dat ik het nog steeds moeilijk heb met te denken aan situaties zoals het hoofd van een onderneming te zijn, en een missie hebbend, een visioen hebbend … en het krijgen … euhm … van de manifestatie van dat visioen, het zover te krijgen dat het gebeurt en om precies niet een bestuurswijziging te krijgen … maar rapporterende relaties, laten we die zakelijke frase gebruiken. Hoe het te doen zonder te vervallen naar … euhm … het geven van bevelen of het misbruik maken van de macht. Ik begrijp nog steeds niet hoe dat zal werken nadat de overvloed begint te stromen, en Lichtwerkers fondsen aan het verspreiden zijn. Ik begrijp nog steeds niet hoe dit evenwicht gaat werken tussen … euhm, de leiding om iets gedaan te krijgen of … mensen te vragen dingen te doen, en … euhm … vrije wil …

AEM: Het is leiderschap.  

SB: Zou u er een beetje meer over kunnen praten?

AEM: Ik ben verheugd om dat te doen.

SB: Heel veel dank … Oké.

AEM: Jullie hebben mij gehoord … En ik ben slechts één Aartsengel met een legioen in dienstverlening aan de Moeder. Dus wij weten wat het is om een baas te hebben. En niets dat ik zou doen zou ooit tegenstrijdig zijn aan de droom van de Moeder, omdat dat alles is dat ik wens, dat is alles waar ik mee uitlijn. En ik heb legioenen, mijn legioen van blauw, zoals je heel goed weet mijn vriend. Denk er op deze manier aan, alle oprechte leiders, alle oprechte stewards formuleren een team.

Dat concept, die structuur werd niet geformuleerd op een misbruik maken van macht. Werd het gekaapt en gemanipuleerd en verbasterd? Ja. Maar denk er op deze manier aan, als het hoofd van een coöperatie, moet je een team hebben. Geen enkel individu is verantwoordelijk voor de creatie of cocreatie van Nova Aarde. Hoe vaak moeten wij tegen jullie zeggen, dat wij geen Hiërarchie zijn. Wij werken samenwerkend. Welnu, betekent dat dat niemand de leiding neemt? Natuurlijk niet. De persoon die het meest geschikt is voor die rol neemt de leiding in dat spectrum. Er moet structuur zijn, anderszins is alles wat je hebt chaos, en jullie hebben daar genoeg van gezien.

Dus je neemt niet zomaar iemand, die absoluut niet alleen bestuurskwaliteiten heeft, maar ook briljant in IT is, en je geeft hen niet de leiding over het personeel, omdat de IT persoon niets weet over het verstrekken van een verzekering en gezondheidszorg. Dus je brengt een team naar voren, en dat team moet samenhangend zijn en in uitlijning met wat jij de missie en het doel benoemd hebt … de structuur, het geloofsysteem over waarom het bedrijf, het instituut, het project bestaat. Als zij niet samenhangend zijn, dan past het niet goed bij elkaar.

Welnu, zal er een discussie zijn … wanneer er een CEO is, vandaag … laten we vandaag gebruiken … en die CEO gaat op vakantie of heeft een onderbreking of een welverdiende rust gedurende een maand. Wat gebeurt er? Die persoon die het koken in de keuken uit wil proberen, krijgt het uitgeprobeerd, komt ertoe om te experimenteren en te leren en te groeien, en wordt ondersteund door het team, omdat voor dat moment dat de beste persoon is om in die positie te zijn. En uiteindelijk mag die persoon beslissen dat zij ervan houden om dat te doen. Aldus zij weg mogen gaan en hun eigen coöperatie beginnen, en dat is prima.
Omdat, wat zij doen is dat zij deze waarden dragen, de visie, de missie in/naar een ander rijk, en een ander rijk, en een ander rijk.

Jij hebt een afkeer, dierbare Steve, van gezien te worden als controlerend.

SB: Zelfs als ik probeer om te controleren (lacht).

AEM: Ja, dat is correct. Dus je ziet het conflict daar.

SB: Ja dat doe ik.

AEM: Het is niet zozeer het controleren als het actief nastreven van samenwerking. De angst voor controle en de wens om te controleren, komt vanuit de subtiele sfeer dat mensen niet voorwaarts willen gaan in de richting, of dezelfde richting of in hetzelfde rijk dat jij doet. En wat wij aan jou suggereren in dit nieuwe paradigma, is dat zij het wel willen doen. Dus deze oude angsten dat er een misbruiker is die op de deur klopt en jij maar beter waakzaam kunt zijn en de situatie moet controleren zodat zij geen toegang krijgen, is niet waar.

Dus jullie laten dat los, en wat jullie aan het doen zijn is dat jullie nieuwe manieren uitzoeken, moeilijke manieren van in vriendschap te zijn, van zaken te doen, van in projecten te zijn, van in familie te zijn … omdat dat oude paradigma weg is. Jullie zien nu enige rigoureuze pogingen om het te doen laten herrijzen, maar jullie nemen daar niet aan deel, en ik moedig jullie dat sterk aan. Controle en de noodzaak voor controle is eenvoudig gebaseerd op dat jullie zelf overschreven en misbruikt worden. En dit komt ofwel van een vorig leven of van het misbruikt te zijn als een kind … laat het los.

SB: Mmmm, wauw (lacht) … Euhm, ik beken dat ik de angst heb dat euhm, ik een visioen zal hebben voor zeg mijn cliëntenfonds en … dat het begint te wankelen en dat mensen zich er niet op in zullen schrijven, en ik mijn haren uittrek, dus … dat is het soort scenario waar ik mee worstel in mijn bezorgde geest.

AEM: Dus laat ons teruggaan naar het visioen. Waarom zouden deze wezens die wensen om in die constructie te delen en het in/naar het materiële te brengen, een visioen die hen aanspreekt proberen om dat visioen te ondermijnen. Wel, de waarheid zou zijn dat zij zouden komen met … hoe jij het zou zeggen … hun eigen agenda’s, of hun eigen kwesties van een gebrek aan zelfefficiëntie, zelfwaarde of zelf-liefde. En daarom zou er zijn … wat wij zouden noemen deze toeristische omleidingen.

Welnu … wat wij nu … en dit is één van de redenen wat wij tegen jullie allemaal gezegd hebben, haast je niet … alsjeblieft … haal adem. Maar ook, in de cultuur van een project, een onderneming, een instituut, een maatschappij, omdat je nu die wijd open deur hebt. Welnu, laat ons ook zeggen … de wijd open deur betekent niet toestemming om uit te halen. Maar wat het wel betekent is dat er toestemming is dat iemand begint … en dat zal gebeuren … om uit te halen of in/naar oud onharmonisch of afwijkend gedrag gaat. Dat de cultuur zodanig is dat je die persoon terugbrengt in/naar de fout of zij aan hen de kans geven om te vertrekken of hun eigen weg te vinden, ergens waar het wel past. Omdat niemand wenst dat individuen gecreëerd worden in gebieden die niet bij hen passen, niet past bij hun wensen en missie en doel.

Maar denk niet dat jullie niet … dat wij niet de macht hebben om jullie de juiste mensen te brengen. Maar dat jullie niet in jullie eigen goddelijke autoriteit de bekwaamheid hebben om voort te roepen, te creëren en naar jullie toe te brengen … die mensen die er precies bij passen. Zodat er geen aanpassingsperiode is, een witte broodweken periode, een periode van het schoonmaken van een woning, omdat dat dat niet … ja, er gaan aanpassingen zijn … maar het hele doel van het opbouwen van een team … en een team kan jouw innerlijke cirkel van zes of zeven zijn, en het kan ook een externe cirkel zijn van duizenden … het is nog steeds een team. Van de persoon die in de avond de vloer wil aanvegen naar de CEO, jullie zijn een team.

En elk wezen heeft een gelijke waarde, maar het is passend dat de CEO niet de onderhoudspersoon vertelt hoe aan te vegen, en de persoon die aanveegt vertelt de CEO niet hoe het visioen te implementeren. Zo eenvoudig is het. Iedereen heeft een plaats, en iedere plaats is belangrijk.

SB: Wauw … Ik merk welzeker op dat mijn eigen neiging is om het verleden in/naar de toekomst te projecteren … Alle falende pogingen krijgen enige opwindende dingen van de grond, en alle oorlogkwetsuren en zo… (lacht)

AEM: Wel mag is zeggen dat dit iets is waar wij naar kunnen relateren?

SB: Oh, (lachend) dat veronderstel ik… Het grote werk in feite, daar ben ik zeker van… We hebben slechts een paar minuten over, heer. Dit is zo een belangrijke conversatie, ik heb er een hekel aan om het te beëindigen. Dat heb ik echt… Waarom zeg ik niet gewoon tegen u dat we een paar minuten over hebben, en alstublieft ga door met te benoemen waar wij de conversatie kunnen verlaten naar een ander tijdstip…

AEM: Ik wil het oppakken, mijn geliefde vriend, aangaande wat je gezegd hebt wat betreft de verwondingen van oorlog in vroegere ervaringen en ik heb een grapje gemaakt, omdat wij weten wat het is … totdat dingen zich voordoen, laten we het zo zeggen. Wat ik je aan zou willen moedigen om te doen, in plaats van vanuit het verleden aan te trekken … en ja aan het einde van het uur trek ik naar binnen, introduceer ik een nieuw concept. In plaats van vanuit het verleden aan te trekken, trek vanuit de toekomst aan. Jullie zijn in de nieuwe tijd van de Moeder, in een eindeloze oceaan van vloeibaarheid van de tijd … zwem naar de toekomst … lokaliseer … je ideaal, van hoe de huidige werkelijkheid in de vorm eruit zou zien. Pak dat op en breng dat binnen in jullie hart, jullie geest, jullie wezen, jezelf … en laat het je vullen en laat dat je referentiepunt zijn, omdat je niet het oude aan het hercreëren bent, je brengt het nieuwe voort. Dus ga naar het nieuwe en breng het in/naar je heden, en ga vanuit dat punt verder.

SB: Dat is zeer behulpzaam. Dank u wel daarvoor.

AEM: Heel graag gedaan, mijn vriend, mijn broeder … Ik spreek tegen jullie allemaal, over deze gehele prachtige planeet heen. Neem jullie mantel van macht, neem jullie goddelijke autoriteit, en stap voort … niet in terughoudendheid, maar in de verklaring van wie je bent en je vrijheid. Ga in vrede … Vaarwel.

SB: Vaarwel heer.

Vertaling: Cobie de Haanhttp://www.denkmetjehart.blogspot.nl/