Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 maart 2017

Een handleiding voor het kiezen van jullie leiders / Door Anna von Reitz / Maart 2017

Een handleiding voor het kiezen van jullie leiders
Door Anna von Reitz / Maart 2017

Het is een ongelukkig feit dat veruit de meerderheid van de mensen die in een of andere organisatie posities van leiderschap aannemen, er toe worden aangezet vanuit hun eigen egoïstische honger naar dwingende macht, sociale erkenning en controle over anderen. Kijk maar eens naar Capitol Hill.

Zulke mensen kunnen zo zachtaardig als duiven lijken en toch van binnen verslindende wolven zijn. Zij kunnen over onze Vader spreken en zichzelf draperen met religieus sentiment. Ze kunnen zelfs optreden als engelen van het licht.

Laat mij opperen dat het bewijs van leiderschapsgevoel en toewijding moet zijn terug te vinden in hun werk, in hun opoffering, in hun bereidheid om te studeren en om het weerbarstige werk te doen en het geduld hebben om te kruipen voordat ze lopen en lopen voordat ze rennen.

Echte leiders verdienen hun vertrouwenspositie en koesteren die, niet voor hun eigen belang, maar om te delen wat ze hebben geleerd en om hen te beschermen die niet zo sterk zijn om zichzelf van succes te verzekeren. Zij zijn geen dwepers met zichzelf. Zij staan niet te popelen om de teugels strak aan te halen. Ze bevorderen geen atmosfeer van conflict. Ze zijn geduldig en rechtvaardig en lankmoedig. Macht is iets wat zij dragen, niets iets wat ze zoeken.

Slechte leiders daarentegen zijn altijd ongeduldig, ze dringen en schuiven, ze maken van ieder klein detail iets dringends en belangrijks zodat ze zich kunnen koesteren in de schijnwerpers, ze beschuldigen en halen altijd uit naar anderen, ze spreken altijd kwaad en proberen iedere macht die ze hebben te vergroten, ze proberen altijd om zelf goed over te komen en maken anderen altijd slecht. Ze geven zichzelf altijd schouderklopjes en laten hun weldaden altijd duidelijk zien, geven altijd hun naam prijs, scheppen altijd op, ofwel in het openbaar of in bedekte termen, ze werken altijd in een richting waar ze zichzelf kunnen bevoordelen, proberen altijd schuld af te schuiven --- in het kort, zij zijn de volwassen vertolkingen van de smerige kleine kwelgeesten en de lievelingetjes van de meester op de basisschool --- alleen omdat ze volwassen zijn, zijn jullie geneigd om hen meer serieus te nemen. Misschien. Voor een tijdje.

De Amerikaanse mensen verdienen zo veel beter leiderschap dan dat, maar jullie zullen het moeten opeisen. En trek er op uit en ontwerp het.
Anders zien jullie wat jullie krijgen ---- egaal wat de kat dan ook binnenbrengt, wie er dan ook aan denkt te verdienen, of nog erger.

Ik heb jullie deze feiten onder aandacht gebracht in de hoop dat jullie de maatstaf die ik jullie zojuist heb gegeven zullen toepassen op hen die zich als jullie leiders opwerpen. Wanneer jullie mannen en vrouwen zien die rustig hun werk doen en zonder veel poeha zorg dragen voor het werk dat gedaan moet worden, zou er in jullie hersenen een belletje moeten rinkelen.

Wanneer jullie zien dat hij of zij zich onthoudt van triviale praatjes die naar kletspraat leiden in plaats van de aandacht op het onderhavige werk te richten --- ding! ding! --- nog een aanwijzing dat jullie een goede leider in spé zouden kunnen hebben.

Wanneer jullie zien dat een man of een vrouw in tijden van persoonlijke en professionele tegenspoed hun geduld bewaart, dan zou de bel opnieuw moeten rinkelen.
En wanneer ze niet naar het midden van toneel hollen en niet de microfoon grijpen om zichzelf en hun prestaties aan te prijzen, wel allemachtig, dan zouden jullie er echt op verdacht moeten zijn dat jullie een waardig leider zouden kunnen hebben.

Doucette en Hamilton preken beiden een vals Evangelie. Zij zeggen: “Wij kunnen alles, want wij zijn de mensen!”
Welja ....

Hetzelfde kan gezegd worden van iedere bende die tekeergaat. Wij kunnen alles doen onverschillig welke immorele, luie, onbekwame, onrechtvaardige, oneerlijke, gewelddadige of wetteloze zaak we ook willen ---- totdat iemand anders zijn rechten laat gelden en opdaagt met meer wapens.
Is dat hoe jullie allemaal jullie tijd willen doorbrengen?

Vroeg of laat zullen de volwassenen in de zaal dit soort leiderschap moeten herkennen voor wat het is ---- en het volwassen, het effectieve en onbaatzuchtige leiderschap dat vereist is beginnen te zoeken en op te eisen.


Bekijk dit artikel en meer dan 500 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Vertaling uit het Engels door Sjra
Maart 2017

Toelichting van Sjra:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe meer dan 500 artikelen heeft gewijd.

We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

In Nederland hebben we net de parlementsverkiezingen achter de rug. Veel kiezers hebben hun stem uitgebracht. Er werd gezegd dat zelfs in de laatste week voor de verkiezingen ongeveer 70% van de kiezers nog zwevende was.

Ik spreek geen enkel oordeel uit, maar wanneer kiezers hun stem hebben uitgebracht om zuiver materiële gronden, is het misschien raadzaam om deze handleiding van Anna  voor de volgende verkiezingen nog eens te raadplegen.

De formatiegesprekken moeten nog beginnen. Punten als eerlijkheid, betrouwbaarheid, moraliteit en rechtvaardigheid zijn aan de hand van de gedane beloftes en de uitkomst gemakkelijk te toetsen.

Ik groet iedereen die dit leest met de meeste vriendelijkheid en hartelijkheid.