Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 28 maart 2017

Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij / Video Door Alexandra Meadows met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij   / Video
Door Alexandra Meadows  met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


1)    Laatste voorbereidingen gaan door en worden gemaakt voor de Mensheid om Terug naar Huis te gaan – dit houdt in: “Al Gods Kinderen”! Jullie zijn eens en voor altijd bevrijd van alle afscheiding, met een gebrek aan iets wat een “schepping van het denken en vrees” was. Duidelijk zijn jullie allen vermoeid tot de uiterste graad. Maar, er zijn er onder jullie die gekozen hebben om in de angst te blijven, weigeren te ontwaken en zullen daarom doorgaan om dit tot zijn volste uitdrukking te beleven – een 100 voudige totdat je klaar bent met deze manier van beleven. Jullie zullen blijven in opsluiting (= op de 3D Aarde) tot die tijd dat je er klaar mee bent.

2)    Allen zullen worden gezonden naar de kristallijnen healing kamers op de schepen. De lengte van tijd die je daar doorbrengt, in de healing kamers, zal direct afhangen van de hoeveelheid dichtheid die gevoeld en meegedragen wordt in je stoffelijke structuur. Bijvoorbeeld, zij die niet ontwaakt zijn zullen de meeste tijd in de healing kamers doorbrengen. Voor de meesten, zal de minimum tijd doorgebracht minstens 6 maanden zijn tot een jaar. De meest verlichte zielen zullen een minimum van 1 maand tot 6 maanden daar doorbrengen. Daar je misschien denkt dat dit een lange tijd is, dat is niet zo, want tijd bestaat niet! Denk aan een maand tijd als het 1/32ste van een seconde buiten de ingesloten ruimte waar je nu in bent. Dus, de tijd die wordt door gebracht in de healing kamers is snel!3)    Indien eenmaal ieder van jullie de eerste fase van het proces hebben voltooid, zal ieder van jullie worden geëvalueerd om te zien of je klaar bent voor de laatste déprogrammering van het denken. Als dat niet zo is, zul je doorgaan met healing totdat je dat wel bent. Als je eenmaal klaar bent, zul je naar een klaslokaal worden meegenomen om de volle waarheid te horen van wat je beleefde, waarom dat is, en hoe je deelnam aan deze ervaringen. Gebaseerd op hoeveel opruiming en innerlijk werk je hebt gedaan terwijl je in de Aarde School bent geweest, zal een bepaling worden gemaakt om te zien waar je zult geplaatst worden voor je voortgezette opvoeding en spirituele evolutie. Vergeet niet dat Allen zullen zijn waar ze moeten zijn! Dit houdt in alle dieren en alles met een bewustzijn. Je moet weten dat absoluut niemand, geen wezen met een bewustzijn zal of wordt achtergelaten. Overal wordt voor gezorgd

4)    Allen moeten begrijpen dat de Aarde een levend schip is en niet bedoeld was om een plek te zijn van quarantaine zoals die nu is. Zij is geworden wat velen zien als de spreekwoordelijke Hel. Oorspronkelijk is zij en was zij een creatie in mijn ‘zak’, gemaakt van liefde. Maar die werd versmolten en een amalgamatie van alle gedachten van de wezens die letterlijk een “gevangenis van het denken” schiepen Velen hebben geleerd precies hoe krachtig het denken echt is. Als een wezen vrijwillig verantwoordelijkheid wil nemen en eigenaarschap van wat het denken denkt en schept, is het op dat moment dat dit wezen kiest om te accepteren dat ze nooit een slachtoffer zijn geweest bij iets dat ze ooit hebben ervaren. Om iets te ervaren, dat heeft altijd twee nodig. Dus twee wezens of dingen met een bewustzijn hebben een overeenkomst gemaakt om deel te nemen in een of andere ervaring. Je maakt feitelijk regelingen en werkt plannen uit voor die belevenissen in de nacht voordat je gaat slapen. Dit is waar veranderingen kunnen en worden gemaakt door alle deelnemers.

Ik hoop dat deze informatie jullie helpt begrijpen dat je zelf de schepper bent van je eigen werkelijkheid! BEN ER EIGENAAR VAN! Neem verantwoordelijkheid voor je eigen creaties en je eigen belevenissen. Indien je jezelf moet vergeven en anderen die deze dingen met jou willen ervaren, dan doe dat. Als dit keuzes waren en scheppingen die niet uit liefde werden geschapen, vergeef ze dan en laat ze nu los. Dit is nu het moment om jezelf te vergeven en anderen voor alles dat je ervaren hebt dat niet uit liefde werd geschapen. Het is de ENIGE manier om jezelf te healen en je te ontdooien uit de tijd en ruimte waarin je werd getraumatiseerd, verwond en beschadigd. Vanwege cellulaire herinnering en inprenting, als je je zelf en anderen niet vergeeft, zul je doorgaan deze ervaringen te herhalen als een patroon met een lus. Door eigenaarschap en vergeving, kun je jezelf terug brengen in de heelheid. Dit is wat nodig is voor heelheid en het helen van jezelf.

5)    Men moet ALLE afscheiding healen van het Zelf vanaf de 232ste dimensie naar beneden naar de 3de dimensie.
Dit legt uit waarom men 100% van de waarheid moet hebben na uit de healende kamer te zijn gegaan. Je kunt groot verdriet voelen als je eenmaal besef krijgt van je eigen gedrag bij alle ervaringen die gevoeld zijn tussen de 232ste dimensie en de 3de dimensie. Denk eraan dat je een multidimensionaal wezen bent, bestaan is in al die dimensionale plaatsen tegelijkertijd maar ook in al die plaatsen tegelijkertijd te beleven! Heb geen angst! Wees niet bang! Realiseer je dat je uit een plaats komt die ver voorbij de aarde ligt, en dat een menselijke ervaring leeft in een menselijke stoffelijke schelp.

6)    Indien er andere stoffelijke schelpen zijn die anders lijken te zijn dan een menselijk lichaam, komt dit omdat de experimenten die gedaan zijn in de genetica en het DNA. Dit begon allemaal met een wezen die vrienden moest hebben en andere wezens veranderde zoals dieren, in de menselijke vorm. Dit ontspoorde de spirituele evolutie van de dieren. Als bijvoeging: dat schiep kwantum verwikkeling in alle vormen van DNA structuren met een bewustzijn.

7)    Het gen(ome) of totale set van genetische instructies voor de mensheid werd veranderd als een consequentie, die een polariteit schiep dat eerder nooit bestond. Een positieve en agressieve aard werd geschapen in wezens en creaturen. En omdat deze creaties niet uit liefde werden gemaakt werden polariteit, dualiteit, afscheiding en alle negatieve emoties geboren. Weet dat deze emoties en constructies nooit eerder bestonden
“De Val uit de Genade.”

8)     “De Val Uit de Genade” gebeurde in 1/10de seconde, direct door de Eerste Schepper gevangen maar zijn plotselinge en afwijkende effecten gaan nog rimpelend door ruimte en tijd en veroorzaken een afdaling. In de grond produceerde dit, toen de wezens eenmaal scheiding schiepen in zichzelf, de eerste 25.000 jaren cyclus. Wat de wezens zich niet realiseerden is wat ze allemaal moesten doen, en dat was om te worden geheeld en terug te keren naar huis. Als ik zeg wezens, waar ik naar verwijs dan doe ik dat naar de wezens die keuzes maakten aan het begin van dit gebeuren. Het is betekenisvol te begrijpen dat die keuzen werden gemaakt door een wezen dat niet veel ouder was dan een peuter en enige anderen die ongeveer rond de leeftijd van een tiener waren.

9)    Door hun keuzes is er een uitgebreid besef gemaakt en betekenisvolle verandering en toepassingen zijn er geweest in de School van de Hemel. Het leerplan(curriculum) is veranderd en veiligheidsmaatregelen werden gemaakt dat dit nooit meer zal gebeuren! Realiseer je alstublieft dat dit niet wordt gezien als goed of slecht, want het was gewoon een keuze die door een peuter- ziel werd gemaakt en door tiener –oude zielen en de betrekkingen van hen met die keuzes.

Het Gezelschap van de Hemel Verwelkomt Allen Thuis met Open Armen en Liefde!
Er is dankbaarheid voor alle Ervaring.

Er is alleen Liefde, 100% Waarheid en Transparantie voor Iedereen!  
Met Liefde

Eerste Schepper

 Love #5


Vertaling: Winny