Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 maart 2017

De Midden Weg van Vrede en Kalmte /16 maart 2017 / via Suzanne Lie

De Midden Weg van Vrede en Kalmte
16 maart 2017 via Suzanne Lie


Door Degenen van GOUD

Geliefden van Goud,

Ik heb mij bewogen door een grote inwijding met betrekking tot verandering en verplaatsing. Het is buitengewoon stressvol geweest, toch was het gelijktijdig een groot plezier. Met andere woorden, ik ben van de ene polariteit naar de andere gestuiterd.

Ik neem nu met jullie contact op om jullie te vragen om mij te begeleiden, evenals mijn lezers, om de “Midden Weg van Vrede en Kalmte” te vinden. Ik denk dat jullie mij al geantwoord hebben, want de uitdrukking “Midden Weg van Vrede en Kalmte” is niet van mij.

Ja, lieve schrijfster, wij degenen van Goud, hebben jou herinnerd aan de Midden Weg van Vrede en Kalmte. Het is een ‘weg minder bereisd’ zelfs binnen een planeet die zo zeer in verandering is, zoals lieve Moeder Aarde ervaart.

Geliefden, wij zeggen “degenen” omdat wij weten dat deze schrijver ons antwoord zal delen op haar oproep. Wij zeggen ook “degenen” omdat wij weten dat degenen onder jullie die ons bericht lezen, ook ons antwoord zullen delen met anderen. Vandaar, sturen wij ons antwoord naar allemaal.


Wij wensen onze informatie te delen met al degenen die wakker zijn en zich bewust van de grote verandering die zich NU stilletjes voordoen binnenin jullie. Wij willen jullie ook bedanken en jullie allemaal zegeningen geven voor jullie uithoudingsvermogen en gebondenheid aan het doel.

Om een gehele planeet te ascenderen is uitdagend genoeg. Echter, jullie assisteren lieve Gaia, die de grote uitdaging aannam van de polariteiten, macht-over-anderen en tijd als meeste belangrijke componenten van Haar Planetaire Besturingssysteem. Zoals jullie allemaal weten, hoe groter de uitdaging, des te groter de Overwinning. Vandaar dat jullie allemaal een HELE grote overwinning wordt toegeschreven.

Wij wensen dat wij jullie de “TIJD” konden vertellen waarin deze verandering zal plaats vinden. Echter, aangezien ascentie naar de 5e Dimensie betekent dat jullie “de tijd zullen verlaten” , hoe kunnen wij jullie dan de “tijd” geven waarin er niet langer tijd is?

Het is niet zoals jullie aan het reizen zijn op een weg, die op een dag zal eindigen, of het maken van een afspraak, die jullie zullen bijwonen of niet. Enerzijds gaat het niet over alleen jou of zelfs een collectief jullie.

Deze ascentie gaat over een planeet. Daarom, zal de “ascentieperiode” anders voelen voor al de bewoners van Gaia. Bij voorbeeld, de tijd volgens de mensheid, is niet hetzelfde als de tijd voor een vogel, een muis, een blad of een boom.

De meeste van de creaturen van de Natuur leven al via het NU van de Natuur. In feite, enkel de mensen meten de tijd af met een klok of door wat ze aan het doen zijn. Enkel mensen denken over “tijd” als iets af te meten, registeren voor een bepaalde actie, een toepasselijk moment waarin zij naar ‘het werk’ gaan of zelfs ‘gaan slapen’.

De hedendaagse mensen, in hun grote arrogantie, hebben gedacht dat enkel “mensentijd” belangrijk is. Feitelijk, hebben zij vaak gedacht dat enkel de mens weet over de tijd.

Echter, hoe weten al de trekkende dieren wanneer het “tijd” is om te trekken? Hoe weet een kind zijn hond wanneer te wachten bij de voordeur, op zijn vriend die thuiskomt uit school? Hoe weten de bomen wanneer te bloesemen en vogels wanneer hun eieren te leggen?

Het antwoord is dat alle wezens op de Aarde, behalve de mensen, niet afstemmen op “tijd”. In plaats daarvan stemmen zij zich af op de Natuur. De Natuur is de klok voor al het leven op de Aarde, behalve voor de mensen. Daarom zal de Natuur makkelijk weten/kennen, de “tijd” waarin de 3D/4D met gemak zal overvloeien in/naar de 5D.

De levensvormen die zijn afgestemd op de Natuur weten dit omdat hun innerlijke klok niet de seconden, minuten, uren en dagen tikt. In plaats daarvan is hun innerlijke klok afgestemd op de NATUUR.

Gelijktijdig:
Is de Natuur afgestemd op/met Gaia
Gaia is afgestemd op Haar Solarsysteem
Het Solarsysteem van Gaia is afgestemd op de Galaxie van de Melkweg
De Galaxie van de Melkweg op een Supercluster van Galaxies enzovoort…

Zoals jullie voor kunnen stellen, “tijd” volgens jullie fysieke klok, wordt niet op dezelfde manier ervaren als “tijd” volgens een Galaxie of nog veel verder dan deze Galaxie. Dus, al deze voorbeelden zijn van het perspectief van de 3D Aarde.

Sta ons toe, wij Degenen van Goud, om te proberen “tijd” te verklaren zoals wij dat waarnemen of liever NIET waarnemen. Aangezien wij Degenen van Goud resoneren met de vooravond van het NU van de 5D, resoneren wij met het overgangsgebied waarin 3D/4D concepten van tijd zijn getransmuteerd naar/in de 5D concepten van het NU.

Boeiend, vanuit onze positie op de vooravond van de 5D, ervaren wij de verandering van de “tijd” vrij van iedere sensatie van een verschuiving van locatie in de “tijd”. Dit vind plaats omdat wij de tijd niet ervaren zoals wij eeuwig stromen binnenin het Nu van de Ene.

Het Nu en het Ene heeft een belangwekkende verhouding. Het NU is niet beperkt door ieder van de aspecten van “afscheiding gecreëerd door de tijd”. Op dezelfde wijze, ieder van de aspecten die “gecreëerd zijn door de afstand van de ruimte” beperken het ENE niet.

Met andere woorden, als er enkel het NU is, zou het geen tijd nodig hebben om naar een andere ruimte te reizen.

Van hetzelfde, als er GEEN ruimte zou zijn tussen waarin jullie zijn en waar jullie naar toe gaan, zou het geen TIJD kosten om het te bereizen. De mensheid is gebonden aan het concept van de tijd sinds zij voor het eerst omhoog keken naar de lucht om de Zon te zien stijgen boven de horizon en om eventueel te worden vervangen door het komen en gaan van de Maan.

De primitieve mensheid was niet in staat om in termen van “tijd” te denken, aangezien zij leefden van het land zoals al de anderen “dieren”. Zoals de mensheid zich is begonnen te onderscheiden van de “dieren”, waarop zij jaagden en die zij opaten, behaalden zij hun eerste begrip van afscheiding. Zij waren niet afgescheiden van andere mensen, omdat ze in dezelfde stam leefden. Echter zij zouden de dieren doden of eten.

Jullie kunnen denken dat dit gedrag zo lang geleden was dat het niet gerelateerd is aan de moderne mens. Maar, met sommige manieren was de primitieve mens wijzer dan de moderne mens. Zij doodden niet voor de sport en zij aten ervan en maakten gebruik van de huiden van de dieren voor kleding en woningen.

Aan de andere kant, de moderne mens zal doden zonder het te eten of het te gebruiken op iedere andere manier dan wat zij zojuist hebben gedood. Dus de meeste moderne mensen doden niet van de honger. In plaats daarvan, doden zij door haat, verdediging of door een oorlog die iemand ver weg creëerde zo dat de rijken rijker konden worden.

Dus, wie is er meer “beschaafd” de oude mens of de moderne mens?
Wij zeggen dit niet als een oordeel over jullie samenleving, maar om jullie eraan te herinneren dat de “tijd” de mensheid niet heeft afgescheiden van hun oude gedrag.

Alles dat afscheidt, of liever moderniseert, de moderne mens van de oude mens is “tijd en ruimte”. Het was in de “tijd” dat de mensheid hun bedoelingen en redenen veranderde om te doden. Echter er is aannemelijk meer gedood door oorlogen en voor sport door de moderne mens dan door de oude mens.

Ook zijn er veel meer mensen nu dan dat er in oude tijden waren, maar veel van het gedrag van de mensheid is hetzelfde gebleven of zelfs erger geworden. Merk op dat wij spreken over “gedrag” en NIET over –bezit- of zelfs kennis.

Gelukkig, heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de “bewustzijnsstaat” van de mensheid. Met “bewustzijnsstaat” bedoelen wij de frequentie van de werkelijkheid waarop hun bewustzijn resoneert.

Binnenin jullie NU heeft het Hogere Licht Gaia lang genoeg gekoesterd, om gebieden van het menselijke brein wakker te maken die daarvoor nooit waren geactiveerd, behalve binnen de geest van een genie.

In het verleden van de mensheid, enkele multidimensionale wezens besloten een aarde voertuig te nemen in bepaalde periodes van de tijd toen het bleek dat het experiment van de mensheid een mislukking was. Omdat deze weinige “hogere dimensionale wezens een 3D lichaam aannamen” zo veel meer gevorderd waren dan de andere mensen, werden zijn genieën genoemd.

Binnenin jullie NU zijn er duizend, of zelfs honderdduizenden mensen die een genie genoemd zouden kunnen worden wanneer zij enkel een paar honderd jaar geleden geboren zouden zijn geworden. Maar binnenin jullie NU, zijn er velen, veel meer mensen en dus meer genieën.

Maar het meest belangrijk, is dat er een steeds groter groeiend aantal mensen is die omhoog kijken, in hun hogere dimensies van hun bewustzijn in plaats van naar beneden te kijken naar hoe zij krijgen wat zij willen.

Met opzoeken of omhoog gaan, bedoelen wij “omhoog in de frequentie van het bewustzijn”, in een bewuste poging om te herinneren waarom zij nu een lichaam hebben aangenomen en wat zij beloofd hebben gedurende deze incarnatie te doen.

In werkelijkheid zijn veel mensen zich nu bewust van hun talloze andere fysieke incarnaties, en sommige zijn zelfs in staat zich te herinneren wat al van hun voorafgaande incarnaties op de Aarde waren, op een manier hen voorbereidend voor DEZE incarnatie.

Maar waarom is deze incarnatie in het bijzonder van meer belang dan de anderen?

Ten eerste, het feit dat een mens zich kan herinneren dat zij  andere incarnaties hebben gehad op de Aarde, betekent dat zij in staat zijn om hun aangeboren “multidimensionale denken” te omvatten. Dit multidimensionale denken staat de mensen toe te denken buiten de tijd, evenals buiten de ruimte.

Zodra een mens niet langer gebonden is aan de collectieve tijd van de mensen, die wordt bepaald door een door de mens gemaakte klok, kunnen zij zich beginnen te herinneren dat zij mens zijn geweest in diverse (vele) incarnaties, gedurende veel verschillende periodes op de Aarde.

Er is zo veel om te herinneren en te leren om een planeet te ascenderen, dat de vrijwilligers voor iedere bepaalde planetaire ascentie, zich zullen moeten voorbereiden voor deze “missie” door het nemen van vele voorafgaande, voorbereidende levens waarin zij kunnen leren over:
  •     Het besturingssysteem voor deze planeet
  •     De geschiedenis van deze planeet
  •     Het doel van deze planeet en
  •     De persoonlijkheid van deze planeet
Wat? Horen wij jullie allemaal uitroepen over het begrip van een planeet die een persoonlijkheid heeft. Ja, het waarnemen van een planeet als een levend, intelligent wezen die veel verder geëvolueerd is dan een mens, is te veel voor velen “ego’s” van de mensen om te bevatten.

De mensen hebben lang genoten van wat zij graag denken als het zijn van de “meest geëvolueerde” van de wezens op de Aarde. Echter, de mensen die op deze wijze denken zijn zelf gewoonlijk zo niet (of minder) geëvolueerd dan dat zij geloven dat de enige wezens op de Aarde die een Ziel hebben, mensen zijn.

De waarheid is dat AL het leven op de Aarde een Ziel heeft, maar de meeste mensen weten het woord “Ziel” niet te definiëren. Voor ons, Degenen van Goud, evenals al de wezens die resoneren met de 5D en verder, wij denken aan een ZIEL als de “vonk van de ENE” die knippert in onze vorm vanaf het geboortemoment en terugkeert naar de Hogere Dimensies op het moment van een fysieke dood.

Met andere woorden, dezelfde geestelijke vonk van de ENE, schept jullie ALLEMAAL. Deze ENE is niet gebonden aan enige fysieke polariteiten van goed of slecht, of aan enige gebonden begrippen aan tijdgebonden als geboorte en dood. Deze ENE is ONEINDIG en resoneert veel verder dan de 3D/4D begrippen van tijd en ruimte.

In werkelijkheid is de ENE, de Schepper van al het leven dat reist door de Grote Stroom van Tijd en Ruimte. Tijd en Ruimte stromen samen als ÉÉN expressie van de werkelijkheid van Gaia, 
  • Tijd zou niet bestaan als er geen Ruimte zou zijn om de “individuele seconden van de    tijd” te scheiden.
  • Ook, heeft Ruimte heeft GEEN afstand wanneer het de “tijd” niet zou hebben zou het in het midden gelaten moeten worden (it took in-between?) waar iemand heen zou gaan en hoe lang het zou duurde om er te komen.
Echter de mensheid is nu gegaan naar/in de kosmische ruimte, welke het bewustzijn van de mensheid heeft uitgebreid buiten de grenzen van de Aarde en Haar atmosfeer  in/naar de “kosmische ruimte”. Maar nu is de mensheid ook begonnen te ontdekken de “innerlijke ruimte” van zijn eigen bewustzijn.

Zoals de mensheid veel verder dan ruimte en tijd heeft gekeken, om een enorme raket zien te verdwijnen in de lucht, begonnen zij ook te reizen naar de “innerlijke ruimte” van hun eigen bewustzijn. Een decennium geleden, of zelfs minder, sprak de mensheid niet over de “staten van bewustzijn”. Bewust betekent wakker en onbewust betekent niet wakker en wellicht in een coma.

Buiten een verre leefgemeenschap (Ashram), mediteerden mensen niet om die innerlijke ruimte te vinden zoals zij dat nu doen binnen het huidige NU. En wat de mensheid aan het leren is zoals zij steeds dieper en dieper bewegen naar binnen in hun eigen bewustzijn, is dat zij NIET alleen zijn.

Zij zijn NIET alleen binnen hun eigen bewustzijn en wanneer zij doorgaan met hun meditaties, vinden zij dat de onzichtbare wezens binnen hun bewustzijn, hen ook omringen in hun dagelijkse leven.

De mensen hebben ook ontdekt dat wanneer zij hun bewustzijn uitbreiden naar een hogere “staat van bewustzijn”, de tijd wordt vervormd en vinden zij een innerlijke ruimte die zij nooit eerder hebben gekend.

Het meest belangrijke iets is dat zoals hun bewustzijn zich steeds meer en meer uitbreidde, lijken tijd en ruimte zich te vermengen in het NU van de ENE. Zij hebben geen idee wat het “NU van de ENE” betekent, behalve dat, wanneer zij gaan naar deze hogere staten van bewustzijn, de tijd een leven van zichzelf lijkt aan te nemen en beginnen zij te voelen/merken dat zij niet langer “gewoon één” persoon zijn.

Op de een of andere manier en zij weten niet hoe, is er een andere werkelijkheid een andere hen, die bestaat verder dan de fysieke wereld waar zij naar terug zullen keren na het beëindigen van de meditatie, of met het beëindigen van hun droom.

Deze ervaring van “een andere werkelijkheid die alleen kan worden binnengegaan door” “naar binnen te gaan”, maakt sommige mensen angstig. Maar andere mensen worden reusachtig nieuwsgierig en willen meer ontdekken over wat zij aan het ervaren zijn.

Zij willen ook ontdekken of andere mensen deze nieuwe innerlijke werkelijkheid ook ervaren. Kunnen twee fysieke mensen samen mediteren en gaan naar dezelfde “innerlijke werkelijkheid?”

Of, misschien ÉÉN persoon is aan het mediteren in een innerlijke wereld, een binnenwereld, om te projecteren dat er twee mensen zijn, wanneer feitelijk ieder ÉÉN deel is van dezelfde ENE?

Voor het NU, is dit een interessant concept om over na te denken, verbeeldt, geloof en ervaar het binnenste van jullie bewustzijn als “de Midden Weg van Vrede en Kalmte” die jullie kan leiden naar het NU van de ENE binnen een andere versie van de werkelijkheid!

Zegeningen van Degenen van Goud.


Vertaald door Anja voor: Gaia en Wakkere Mensen.