Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 maart 2017

De Grote Reünie / Door onze Galactische Familie / Via Suzanne Lie – 12 maart 2017

De Grote Reünie
Door onze Galactische Familie
Via Suzanne Lie – 12 maart 2017

Vanochtend werd ik wakker met een “droom” bericht van de Arcturianen en mijn Galactische Familie.
Het lijkt erop dat ik afgelopen nacht waarschijnlijk op het Schip was om mijn volgende Aarde Opdracht te ontvangen, welke onze aanstaande Multidimensionale School is.
De naam van deze bijzondere school is, “Van Wereldwijd naar Galactisch”( “From Global to Galactic.”).

Daarom ging ik, zodra ik wakker werd, naar mijn computer om de Arcturianen en mijn Galactische Familie vragen te stellen over dit “droom-inter-dimensionale bericht.” Het bericht dat ik ontving staat hieronder. Het lijkt erop dat dit een bericht van de Arcturianen was/is, zowel als van mijn Galactische Familie, maar zij spreken als met ÉÉN stem.

Lieve Suzille,

Inderdaad wij zijn de ENE stem van vele inter-dimensionale wezens die popelen om je oproep te beantwoorden. In feite zullen jullie steeds meer en meer berichten ontvangen van de gezamenlijke hogere dimensionale wezens die toegewijd zijn aan de Ascentie van Gaia.
Met “jullie” bedoelen wij de leden van het team van “Gaia’s Planetaire Ascentie.”

Wij, wensen JULLIE uit te nodigen, de ontwaakte leden van ons TEAM, die momenteel een Aarde voertuig dragen om ons “Bezoekende Team aan de Aarde” te zijn. De reden waarom wij deze uitnodiging sturen is omdat “het het NU is .”

Het is het NU waarin wij ALLE Leiders, van de Terugkeer van Gaia naar Haar 5D planetaire ZELF, aanroepen, om Gaia bewust te assisteren met het ontkoppelen en ontwarren van Haar voormalige 3D/4D Besturingssysteem van:
  •        Polariteiten
  •        Geordende Tijd
  •        Oorzaak en Gevolg
  •        Illusie van Afscheiding
  •        Macht over Anderen
  •        Evenals ALLE 3D/4D uitdrukkingen van Haar Planetaire Werkelijkheid.

 Gaia en Haar Galactische Familie werken in toenemender mate samen om de volledige vibrationele  terugkeer naar Gaia’s ingeboren 5Dimensionale planetaire vorm, teweeg te brengen. Deze overgang, welke eigenlijk een transmutatie is, is in gang geweest sinds het aflopen van WOII.

Gaia wist dat zij geen andere wereldoorlog zou kunnen overleven.
Daarvoor, sinds het eindigen van deze gruwel gebeurtenissen, heeft Gaia Haarzelf gewijd aan het terugkeren naar Haar ingeboren, 5e Dimensie en verder, uitdrukking van Haar Multidimensonale Planetaire ZELF.

Natuurlijk, er zijn ontelbare, afschuwelijke gruweldaden geweest sinds het einde van WOII, welke Gaia overtuigd hebben, inderdaad, het is het NU voor Haar om Haar Planetaire Terugkeer te beginnen naar Haar ingeboren 5e Dimensie, “Basislijn van Planetaire Vibratie.”

Deze 3 Dimensionale basislijn van de planetaire vibratie zal sluiten. Natuurlijk, spreken wij over “Planetaire Tijd”, welke heel verschillend is van de “mensentijd.”

Dus, zoals Gaia toenemend Haar Planetaire Zelf transmuteert naar Haar 5 Dimensionale expressie, zal Haar 3 Dimensionale Matrix van Werkelijkheid niet langer in staat zijn om zich te hechten aan en het verstrekken van een Leefgebied op Gaia’s Aarde.

Die mensen die werkelijk geheel gereed zijn en volledig voorbereid om deze planetaire overgang te beginnen naar/in de 5e Dimensie, samen Gaia's gehele natuur, zullen dienen als ÉÉN wezen om hun lieve Moederplaneet te helpen.

Aan de andere kant, die mensen die nog niet klaar zijn om hun vibratie terugkeer naar de vijfde dimensie en daarbuiten te maken, zullen op Gaia's 3D Matrix blijven. Gaia's 4 Dimensionale rijk zal ook open blijven voor zo lang als de 3Dimensionale Matrix is aangesloten aan Gaia's vorm.

Bij de voltooiing van Gaia’s volledig bevrijding van Haar 3 Dimensionale Matrix Zone van Leefgebied, zal het 4 Dimensionale Astrale Vlak openblijven. Echter, de 4e Dimensie zal op de eerste plaats dienen als een droom en meditatie ingang naar/in de Multidimensionale Mysterie Scholen van Gaia.

Gedurende het NU van Gaia's volledige transmuterende terugkeer naar Haar Multidimensionale Zelf, zal AL het leven op de Aarde, dat erop is voorbereid om ook te transmuteren naar hun Multidimensionale Uitdrukking van ZELF, consistent en vaak onwetend, transmuteren:
  •          hun gedachten
  •          hun emoties
  •          hun waarnemingen
  •          en hun 3 Dimensionale vormen

Naar hun 5 Dimensionale Lichtlichaam ZELF.

De leden van de mensheid die voorbereid zijn om te ascenderen met Gaia, zullen transmuteren in/naar hun Multidimensionale Lichtlichaam ZELF binnenin hetzelfde NU als Gaia transmuteert in/naar Haar Multidimensionale Lichtlichaam PLANEET.

Omdat  Gaia dan zal resoneren naar de 5e Dimensie en daar voorbij, zullen alleen de leden van Haar planetaire werkelijkheid in staat zijn om te resoneren met 5e Dimensie en daar voorbij en in staat zijn Haar te vergezellen.
Degenen die hun bewustzijn niet kunnen resoneren, welke ALLES bevat van hun waarnemingen en overtuigen van werkelijkheid, zullen op de 3Dimensionale Matrix blijven die altijd hun enige ervaring van werkelijkheid is geweest.

Deze 3 Dimensionale Matrix, welke degenen heeft ondergebracht die alleen in staat zijn de hun bewustzijn te resoneren met de 3e Dimensie, zal onzichtbaar blijven en onbewust, worden overgebracht naar een andere 3Dimensionale planeet.
Deze planeet is ook nog niet gereed om te transmuteren naar 5e Dimensionale planetaire resonantie en daar voorbij.

Venus, Gaia’s geliefde zusterplaneet die Haar overgang al heeft gemaakt naar de 5e Dimensie, zal Gaia en de mensheid assisteren gedurende het NU van de transmutatie van de Aarde naar de 5e Dimensie.

De Geascendeerde Meesters, het Engelenrijk, de Elohim, evenals ALLEN van de 5Dimensionale Galactische Familie van Gaia, zullen ook terug transmuteren naar hun 5e Dimensie en verder, multidimensionale expressie.

Degene die blijven op de 3 Dimensionale Matrix zullen doorgaan onbewust te zijn van wat dan ook wat resoneert met de 4e Dimensie en verder. Daarvoor, zullen zij geen verschil voelen of ervaren in hun 3Dimensionale werkelijkheid.

Sommige van deze mensen kunnen 4 Dimensionale dromen en meditaties beleven die een poging doen om hen te ontwaken vanuit hun 3 Dimensionale illusies.
Eenmaal en indien, zij in staat zijn om hun bewustzijn uit te breiden binnenin die incarnatie, zullen zij ook toetreden tot de steeds uitbreidende, 5 Dimensionale versie van realiteit.

Sommige van hen die deze overgang doen, maar er onbewust van zijn in hun 3 Dimensionale bewustzijn, zullen in toenemende mate levendige dromen en meditaties hebben waarin ze aan -het reizen zijn naar -, of gewoon - op bezoeken zijn in - een andere werkelijkheid welke veel weg heeft van hun 3 Dimensionale leven, maar gelijktijdig HEEL verschillend is.

Als degenen die ontwaken zich deze dromen herinneren en beleven, zullen zij beginnen hun bewustzijn uit te breiden, wat hun waarnemingen omvat, in/naar het bovenste van de 4 Dimensionale en de 5 Dimensionale versies van werkelijkheid.

In de tussentijd zullen “de ontwaakten” in staat zijn om vanaf het begin bewust te blijven van deze overgang. Echter, anderen kunnen meer “3D tijd” nodig hebben om zich bij deze ervaring aan te sluiten op een bewuste manier.

Daarvoor zullen hun ‘dromen’ doorgaan totdat zij gereed zijn of de “dromen en meditaties” aannemen als waarheid, of ze weg te duwen als “te gek" om waar te zijn.

In de tussentijd zullen “de ontwaakten” in staat zijn om vanaf het begin bewust te blijven van deze overgang. Iedereen zal eigen keuzes maken met betrekking tot de frequentie van werkelijkheid waarmee hun bewustzijn zal resoneren.

Aangezien de frequentie van jullie bewustzijn, de frequentie is van jullie werkelijkheid, zal jullie staat van bewustzijn jullie gidsen om te resoneren met de werkelijkheid van die frequentie. Op deze manier, langzaam of snel, zal de mensheid, hun persoonlijke keuzes maken van welke werkelijkheid zij wensen te ervaren.

Sommige zullen niet in staat zijn “het rare concept van ascentie” aan te nemen binnen hun huidige leven. Deze mensen hebben het waarschijnlijk nodig meer “tijd” te spenderen in de “4Dimensionale Mysterie Scholen” om een sterk fundament te creëren voor hun eventuele transmutatie naar/in de “5Dimensionale Intergalactische Realiteit.”

Link naar informatie over 4 Dimensionale Mystery Schoolen HIER

Een “Intergalactische” realiteit is er een waarin de mensheid zich voldoende hun Multidimensionale ZELF herinnert om bewust waar te nemen en te wisselwerken met hun 5Dimensionale uitdrukkingen van het ZELF die NU in het proces zijn van het helpen van Gaia met Haar overgang naar het zijn van een 5Dimensionale Planeet.

Zoals het 5 Dimensionale ZELF van de mensheid altijd en oneindig hun 3 Dimensionale menselijke uitdrukking omringt,  het planetaire 5 Dimensionale ZELF van Gaia omringt altijd en oneindig Haar 3 Dimensionale planeet.

Wij jullie Galactische Familie, komen tot jullie in dit NU om jullie eraan te herinneren dat de overgang van Gaia naar/in Haar 5 Dimensionale uitdrukking begonnen is! Die mensen, die gereed zijn om hun bewustzijn uit te breiden naar de 5e Dimensie, zullen de grote beloning hebben om deel te nemen aan deze overgang naar een hogere frequentie van realiteit.

ALLES van de natuur van Gaia en het dierenrijk zullen zich met Haar mee gaan. In feite, veel van de uitgestorven dieren en planten, hebben hun essentie al gemigreerd naar de resonantie van de Gamma golven om een nieuw 5 Dimensionale te ervaren en voor te bereiden, thuis voor de mensheid.

Vaak wordt door mensen gedacht dat zij de meest geëvolueerde soort zijn. Echter, als zij dat zouden zijn, waarom zijn er dan vele planten en dieren (vooral degenen die de mensheid heeft doen laten uitsterven) aan de mensheid vooraf gegaan naar de 5Dimensionale Aarde?
De mensen zullen het nodig hebben zich te herinneren en te leven met  Het Eenheidsbewustzijn dat ALLE planten en dieren hebben nageleefd gedurende hun hele evolutionaire cyclus.
De mensheid, aan de andere kant, heeft de last op zich genomen en het privilege van “het grote experiment van individualiteit.”

Hoe is dit experiment verlopen en wat heeft het onthuld?
Om te beginnen, het heeft onthuld dat relatief weinig mensen voldoende in staat zijn hun bewustzijn uit te breiden, om te werken voor en zelfs zichzelf op te offeren voor “het hoogste goed voor allen.”

In feite waren dat zo weinig mensen dat ze gewoonlijk pas werden herkend/erkend na hun dood. Vervolgens werden deze wezens vaak betiteld als “Geascendeerde Meesters”. Waar wij, jullie Galactische Familie, jullie wensen  aan te herinneren  is dat, binnenin jullie 5Dimensionale uitdrukking van jullie Multidimensionale ZELVEN, kunnen jullie ALLEN ZIJN, ZULLEN ZIJN en REEDS, Geascendeerde Meesters ZIJN in de hogere Dimensies van werkelijkheid.

Echter jullie zullen onbewust blijven van dit feit totdat jullie het bewustzijn hebben uitgebreid om jullie 5Dimensionale en daar voorbij expressies van ZELF aan te nemen, te accepteren. Daarvoor hoeven jullie geen Geascendeerde Meesters te worden.

In plaats daarvan is het nodig te herinneren dat jullie ALLEN zijn wat Geascendeerde Meesters wordt genoemd, binnenin jullie EIGEN Multidimensionale ZELF. Ieder mens, zelfs de leden van de Illuminati, zijn multidimensionaal.

Derhalve, ieder mens, evenals ALLE planten, dieren, vogels, insecten, evenals alle uitdrukkingen van leven op jullie 3Dimensionale wereld zijn projecties van de multidimensionale werkelijkheid waarmee hun ware, hogere dimensionale uitdrukking van ZELF resoneren.

Daarvoor, hebben jullie het niet nodig om een Geascendeerd 5Dimensionaal wezen te worden. In plaats daarvan, zullen jullie je “herinneren” dat jullie al een Multidimensionaal ZELF zijn. Feitelijk, jullie zijn onder degenen die ervoor hebben gekozen om hun resonantie te verlagen om in staat te zijn om de strijd aan te binden met het “grote experiment” van het Leven in de 3e Dimensie.

Dit experiment heeft de onderscheiding onthuld in/naar “de illusies van de 3Dimensionale individualiteit” die een werkelijkheid heeft gecreëerd gebaseerd op onderscheiding/afscheiding.  Helaas is deze onderscheiding vervallen tot polariteiten van:
          -“goed versus slecht”
         - “liefde versus haat”
         -“kracht versus zwakheid” welke verworden is tot
         -“macht over anderen”
dat heeft ontelbare oorlogen en immense vernietiging
van de planeet van Gaia tot gevolg gehad.

Hoe kan de mensheid zich hun ware Multidimensionale ZELF herinneren, die zich vrijwillig hebben aangemeld om dit 3Dimensionale Aardse voertuig aan te nemen om hun Liefdevolle planetaire vriendin Gaia te assisteren, om terug te keren naar Haar ware Multidimensionale Planeet?

Hoe kan de mensheid zich verbinden met hun ware Multidimensionale ZELF die er voor heeft gekozen om Gaia te helpen, maar wie hun ZELVEN zijn vergeten in het “Land van Illusie?”

Het antwoord op die vraag is heel complex. Echter, eenmaal wanneer mensen zich herinneren dat zij “slechts” een 3Dimensionele vorm dragen en binnenin deze vorm hun ware Multidimensionale ZELF, dat is progressie.

Daarom, het antwoord op hun vragen is niet boven of beneden, waarop sommige mensen een beroep doen. Het antwoord op de complexe vraag van, “Waar ben ik?” is “Jullie zijn AL IN AL.
In feite, allen van jullie, zelfs degenen die verloren lijken te zijn aan de polariteit van het duister, zijn “AL IN AL”.

Alleen de 3Dimensionale illusies van Gaia’s Haar 3Dimensionaal Besturingssysteem, bindt jullie bewustzijn aan dat besturingssysteem.
Derhalve, wanneer jullie je persoonlijke besturingssystemen opwaarderen van het oude 3Dimensionale Besturingssysteem naar jullie aangeboren, “Multidimensionale Besturingssysteem”, zullen jullie je herinneren wat jullie altijd hebben gekend, maar vergaten.

Sluit jullie aan opdat wij werken als het Galactische wezen van ÉÉN, dat wij altijd zijn geweest, om onze “weg van Huis missie” te vervullen om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie!!

Wij, jullie Galactische Familie, zijn ALTIJD bij jullie!!
Hoe zouden wij niet kunnen zijn, aangezien wij jullie ZIJN in de werkelijkheden van het Hogere Dimensionale.


Vertaald door Anja voor Wakkere Mensen