De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 1 maart 2017

De Energie van Maart / 28 februari 2017 / Door Fran Tielemans

De Energie van Maart
28 februari 2017 / Door Fran Tielemans


Had je de voorbije maanden het gevoel van afgeremd te worden, van frustratie en slepende kwesties? Dan was dat zo opdat je heel klaar en helder in de 10/1-enerige van dit jaar zou kunnen stappen. Deze energie vraagt immers om, vooraleer verandering in te voeren, eerst heel goed jezelf te observeren, in je eigen energie te gaan staan en contact te maken met je hoogste waarachtigheid. Om heel eerlijk naar jezelf te kijken en je af te vragen wat je voor jezelf de komende jaren wil, wat jouw hoogste doelen zijn, welke facetten veel meer mogen gaan belicht worden en gaan leven, en hoe je dat best gaat waarmaken.

Jupiter, die nog retrograde loopt tot 9 mei versterkt dit proces, door je steeds aan te sporen je hoogste waarheid te leven. Hij punt duidelijk aan waar je ergens nog een rol speelt, tot die rol zo ondraaglijk wordt of zo uitgehold wordt, dat je niet anders meer kan dan hem afleggen. En dit brengt verschuivingen mee in je leven, in je relaties en in jezelf, want dan kan je niet anders meer dan keuzes maken die je hoogste zelfrespect, je hoogste zelfwaardering en zelfliefde weerspiegelen. Dit heeft een rimpeleffect naar alle mensen toe die ‘jouw rol’ nodig hadden in hun leven, en die vanaf dan zélf in een bewustwordingsproces gekatapulteerd worden.

Vanaf 6 maart loopt Venus retrograde. Je innerlijke radar zal al je relaties checken op waarachtigheid, op waarde, en dat kan zowel heel mooie ontdekkingen opleveren als koude douches op die vlakken waarin je lang in illusie hebt geleefd. Hoe waarachtiger je leeft, hoe bewuster je je ook wordt van hoe je zélf in al je relaties staat, en hoe meer je hogere onderscheidingsvermogen als vanzelf een filter bouwt van waaruit je het leven rondom jou bekijkt. Wie heel bewust het afgelopen 9-jaar is doorgegaan, heeft bepaalde relaties totaal zien wegvallen, terwijl andere steeds meer tevoorschijn komen. Dit proces zet zich nu in hogere versnelling.

Je zal ook duidelijker ontdekken wat je ware zegeningen zijn, hoe groot of hoe klein ook, en dat geeft een dieper gevoel van aarding. En net dat is belangrijk deze maand, want het aardingsaspect is zeer sterk (4). We brengen allen meer bewustzijn (22) in de stof (4), meer 5D in 3D. Het is niét zo dat we 3D afbreken, helemaal niet. We hebben 3D nodig om te functioneren op deze Aarde, ons lichaam is ook 3D. Maar we brengen alles in 3D stilaan op hogere frequenties, net zoals ons 3D-lichaam mee ascendeert. Elke keer wij spirituele energie laten lopen in ons systeem, brengen wij licht in onze persoonlijkheid en in ons lichaam (wanneer we voldoende aardse en fysieke actie ondernemen tenminste, en werken aan onze restblokkades, zodat het spirituele licht steeds makkelijker onze onderste chakra’s kan bevloeien tot in onze Aardester.

Een 22/4-trilling brengt altijd groeikansen mee, die ons voor de uitdaging stellen: ‘Hoe pak ik dit aan op de voor mij hoogste wijze, met onvoorwaardelijke liefde voor mijn Zélf?’, ‘Hoe breng ik mijn spirituele weten in de praktijk?’, ‘Hoe pas ik mijn dagelijkse leven aan om mijn spirituele zelf meer te laten leven?’, ‘In welke mate laat ik mijn spirituele zelf indalen in mijn werk, mijn relatie, mijn gezin, mijn lichaam?’. ‘Hoe breng ik mijn spirituele evolutie naar een hoger level?.’ Op het einde van een dergelijke powermaand staan we altijd een heel eind verder in ons proces dan aan het begin ervan.

Rond de Equinox (21 maart) kan je nog een sterke energieshift ervaren, en waarschijnlijk is er rond die periode ook weer veel Zon-activiteit. Even afremmen dan, veel water, frisse lucht en een voor jou goede verhouding tussen fysieke rust en beweging. En vanaf de Equinox trekt ons leven zich stilaan weer op gang, en zullen de eerste veranderingen duidelijker zichtbaar worden, en/of zal duidelijker voelbaar worden waarheen onze koers ons voert.

Ben je bereid met je hart te kijken, mindful te leven en open te staan voor het nodige innerlijke werk, dan kan deze maand je een heel eind verder brengen, en ga je mee mét de stroom. Er is veel meer inspiratie en goddelijke leiding beschikbaar dan anders. Daarop intunen, door goed te centeren, je niet laten meeslepen in allerlei verhitte discussies of polarisatie of woeligheid om je heen, en steeds weer contact maken met je eigen stille serene kern, helpt om deze maand te beleven als een verfrissend bad in jouw eigen spirituele lagen, en om er toch ietwat als herboren uit te komen.

Keep the Faith

Fran
http://www.maitreya.be/