Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 7 maart 2017

De Arcturianen via Suzanne Lie /HET HERINNEREN VAN JULLIE BRON, HET ZELF / 3 maart 2017

De Arcturianen via Suzanne Lie
HET HERINNEREN VAN JULLIE BRON, HET ZELF
3 maart 2017

Degenen die zich uit eigen beweging hebben aangemeld om een 3Dimensionaal Aarde Lichaam aan te nemen om Gaia te assisteren met Haar ascentie, kozen ervoor om een Aards voertuig aan te nemen dat 3 Dimensionaal was, met een 4 Dimensionale aura en een 5 Dimensionaal Lichtlichaam, dat binnenin was verborgen en beschermd door de kern van de wervelkolom.

Soms of vaak, zorgden de problemen van hun 3 Dimensionale levens ervoor dat deze vrijwilligers tijdelijke de verbinding vergaten tussen hun 3 Dimensionale planetaire fysieke leven, hun 4 Dimensionale astrale leven en dat ze vooral alles vergaten over hun 5 Dimensionaal leven met een Lichtlichaam

Vaak, zodra zij hun leven in hogere dimensies vergaten, raakten zij gedeprimeerd, boos, angstig en verward. Er was iets dat werd gemist of was het IEMAND? Hoe dan ook, zij konden niet bepalen wat er werd gemist. Daardoor konden zij het niet vinden.

Met als gevolg dat ze werden losgekoppeld van hun 4 Dimensionale en 5 Dimensionale familie.

Ook al kwam deze familie vaak hun dromen binnen en zelfs hun dagelijkse gedachten, konden zij niet geloven dat deze verbeelde wezens die tegen hen spraken in hun dromen en meditaties eigenlijk leden konden zijn van hun Galactische familie, de Engelachtigen en Hogere dimensionale familie.

Omdat zij zich niet konden herinneren hoe te communiceren met deze hogere wezens, werden zij vaak verdrietig en depressief.

Zij wisten niet waarom zij verdrietig en depressief waren, maar zij wisten dat zij het contact misten met een werkelijkheid die vriendelijker was, zachter en veel meer creatief dat de werkelijkheid waarin hun 3 Dimensionale bewustzijn werd beperkt.

Gelukkig waren er degenen die zich herinnerden dat ze een Aarde voertuig aannamen om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.

Jammer genoeg, waren de meeste van hen niet in staat mensen te vinden met wie zij hun gevoelens konden bespreken, zodat zij zich volledig zouden kunnen herinneren waarom zij dit Aarde voertuig aangenomen hadden en hoe ze konden helpen met het vinden, of het creëren van de werkelijkheid die zij ergens binnenin voelden.

Degenen die zich herinnerden wie zij waren en waarom zij een Aarde voertuig aan genomen hadden, leerde al heel jong dat het het beste was om dit “weten” voor zichzelf te houden. Na een paar minder positieve blikken, grijnzen en “waar heb je het over” antwoorden, realiseerden zij zich dat zij anders waren dan anderen die enkel zochten wat kon worden bereikt/gezien in de fysieke wereld.

Degene die zich het wel herinnerden gaven niet zo veel om “roem in de fysieke wereld”. Zij wisten dat zij te verschillend waren voor de massa om hen te begrijpen. Zo, werden zij vaak artiesten, schrijvers, musici en wetenschappers.

Op deze manier konden zij een pad kiezen waarin zij een antwoord konden zoeken op het onbekende wat zij zagen, voelden en hoorden.

Een van het onbekende wat zij ervoeren was dat zij Gaia haar veranderingen konden aanvoelen.

Echter, slechts een klein percentage van de mensen die ontwaakt geboren werden herinnerden zich dat ze kunnen samensmelten en communiceren met hun Moeder Planeet, Gaia. Misschien was dit onvermogen om te geloven dat zij konden communiceren met Gaia omdat ze geconstateerde dat de meeste mensen over de Planeet dachten als een 'plek' in plaats van een 'wezen'.

Of Gaia nu een plaats was of een wezen, zij was constant aan het reizen door verschillenden “plaatsen” tijdens Haar rotaties rondom de Zon.

Aangezien de Zon ook aan het reizen was door verschillende plaatsen tijdens zijn rotatie rondom de Centrale Zon, was er altijd een nieuwe versie van de realiteit voor degenen die ervoor kozen verder te zoeken dan de beperkingen van hun thuisplaneet.

Ten slotte, de “ontwaakten” begonnen langzaam aan te voelen dat er iets met de planeet aan het veranderen was. Omdat deze groep aangeboren nieuwsgierig was, zochten ze degenen die iets leken te weten, ieder iets, wat hun zou kunnen helpen te begrijpen waarom de planeet zo anders aanvoelde.

Aanvankelijk, konden deze ontwaakten niet begrijpen wat er anders was of waarom het anders was. Zij konden enkel “voelen” dat er iets aan het veranderen was in hun planetaire wereld. Met het verstrijken van de tijd

groeide dit innerlijke gevoel meer en meer, dus begonnen zij informatie te zoeken dat hen zou kunnen helpen.

Dit gebeurde toen zij zich het verschil tussen "Spiritueel" en 'religieus' realiseerde. Overwegende dat religie is gebaseerd op oude doctrines van een God die boven hen is, en spiritualiteit dat is gebaseerd op iets dat in hen wordt geopenbaard.

Uiteindelijk, realiseerden zij zich dat dit “spirituele” een verlenging was van de Geest die zij binnenin zichzelf voelden. Langzaam ontdekten zij dat om zich te verheffen, zij eerst naar binnenin moesten gaan. Dus, dat wat voor hen altijd een zoeken naar iets boven hen was geweest, werd een zoektocht naar iets dat binnenin hen was.

Zij ontdekten tevens dat als zij naar binnen gingen, zij zich gemakkelijker konden verheffen. Wanneer zij hun gedachten, emoties en meditaties, toestonden om hen diep mee naar binnen te nemen in het ZELF, vonden zij een hogere, vriendelijkere, meer liefhebbende werkelijkheid.

Maar zij vroegen zich wel af waarom deze werkelijkheid hen niet omringde in hun dagelijkse leven.

Gelukkig, zochten steeds meer van deze “ontwaakten” een manier waarop zij hun liefdevolle innerlijke leven konden overbrengen naar/in hun, vaak uitdagende, uiterlijke leven. Soms ontmoetten zij tegenspoed wanneer zij probeerden hun ervaringen te delen, dus leerden zij hun ideeën voor zichzelf te houden.

Echter, aangezien het internet groeide, konden de Ontwaakten andere Ontwaakten vinden, want zij hadden de hele planeet om uit te kiezen.

Toen de Ontwaakten communiceerden met andere Ontwaakten over de hele wereld, veranderde de relatie met de Planeet Aarde.

Meer en meer beseften zij dat het er niet toe deed hoe verschillend de mensen, planten en dieren waren, de planeet was hetzelfde, een zeer divers wezen. Het was toen dat de Ontwaakten begonnen te denken aan de Planeet als een levend bewust wezen die een eigen leven heeft.

Op deze manier, begonnen de Ontwaakten zich te herinneren dat zij naar de planeet Aarde kwamen, niet om toch weer een andere incarnatie te hebben, maar om Moeder Aarde te helpen met Haar Ascentieproces.

Aangezien zij hun bewustzijn begonnen uit te breiden van een persoonlijk bewustzijn naar een Planetair Bewustzijn, realiseerden zij zich hoe gelimiteerd hun Menselijke Bewustzijn hen had gemaakt.

Wanneer zij aan zichzelf dachten als de Kern van hun werkelijkheid, waren zij alleen, eenzaam en vaak aan het vechten om te overleven op een schijnbaar vijandige planeet. Maar toen zij begonnen te begrijpen dat Gaia een levend wezen was zoals zijzelf, begon alles in hun levens te veranderen.

De mensheid was niet langer het meest belangrijke wezen op de Aarde.

Gaia was hun Moeder Planeet. Daarom begon hun persoonlijke belang zich te meten met, niet door hoe zij zichzelf hielpen, maar hoe zij hun planeet assisteerden.

GAIA was het enige dat iedereen met elkaar gemeen had.

In feite, had (heeft) de gezondheid en het welzijn van Gaia invloed op IEDEREEN op de Aarde. Zelfs de Verlorenen, die enkel voor zichzelf leven, zouden niet kunnen leven zonder een gezonde Moeder Planeet.

De gezondheid van Moeder Aarde was en is het ENIGE ding dat een ieder, met elkaar op deze planeet gemeen had en heeft.

En verder, realiseerden de Ontwaakten zich al snel dat, iedere dag, Gaia's eigen menselijke kinderen Haar planetaire lichaam aan het beschadigen waren. Helaas, veel mensen kon/kan de gezondheid van Gaia niet schelen, omdat zij enkel alleen om zichzelf gaven/geven en degenen waar zij meer vertrouwelijke mee waren/zijn.

Echter, zelfs wanneer zij enkel gaven om een paar mensen, zouden die paar gekozen mensen zeer worden geschaad als er niet voor Moeder Aarde zou worden gezorgd. Gelukkig, ligt het lot van Gaia niet alleen in de handen van Haar Mensen.

Gaia heeft Haar eigen planetenfamilie die Haar Zonnesysteem bepalen.

Ook, vele maar lang niet genoeg mensen hebben hun leven toegewijd om Gaia te helpen. Feitelijk hebben vele hogere dimensionale wezens zich opgeofferd om een klein fragment van hun multidimensionale licht te sturen naar mensen die geboren worden.

Eenmaal wanneer dat multidimensionale bewustzijn binnenin dat voertuig was, wisten zij dat deze persoon in contact zou moeten blijven met de hogere dimensionale versie van het ZELF of zij zouden anders net zo verloren zijn als de andere mensen om hen heen.

Degene die hun kindertijd overleefden zonder hun ware, Multidimensionale ZELF te vergeten, waren in staat om zich te verplaatsen naar een actieve staat van dienst om Gaia te helpen, net zoals de mensen die niet konden begrijpen dat Gaia een levend en ademend wezen was. (is)


Helaas, ondervonden zij dat vaak hun hulp niet gewenst of geaccepteerd was. Maar soms, konden zij kijken naar de aura van een ander persoon en een andere persoon zien, ontdekken, die ontwaakt was geboren.

Dus, als die persoon zijn/haar aura helder schijnt boven hun hoofd en hun hart voelt liefdevol en open, konden zij zich heel voorzichtig kenbaar maken.

Gelukkig, de meeste van de ontwaakten herinnerden zich andere incarnaties waar zij niet voorzichtig waren geweest met hun gaven en streng werden gestraft, gemarteld en/of gedood.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen in deze huidige realiteit van Gaia die zich hun incarnaties uit het verleden kunnen herinneren en kunnen helen.

Maar angst bestaat nog steeds op Gaia, maar VOORAL door mensen.

Mensen, die bestemd waren om de redders van Gaia te zijn, zijn de oorzaak geweest van het meeste van Haar vernietiging.

Gelukkig, ontwaakt steeds meer van de mensheid voor hun Hogere Dimensionale ZELF, zij kunnen zich realiseren dat zij, gelijktijdig, levend op ontelbare werelden zijn en in vele hogere dimensies van ieder van deze werelden.

De uitdaging voor de Ontwaakten is niet om Gaia te helpen. De uitdaging voor de Ontwaakten is om binnenin zichzelf de mogelijkheid te vinden om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen naar vele leden van de mensheid die hun levens hebben gespendeerd aan gewin en het behouden van ‘macht-over-anderen”, vaak door het verkrijgen van “macht” over Gaia.

Natuurlijk werden deze mensen getraind van jongs af aan om een versie van werkelijkheid te creëren waarin macht-over-anderen meer belangrijk was dan de macht binnenin hen zelf. In feite, vele van degene “verlorenen” hebben geen manier om zelfs maar het concept van “macht binnenin” te onderscheiden.

Van jongs af aan zijn zij getraind dat anderen “macht over hen” hebben en dat zij hun macht moeten terugwinnen, op elke manier dat zij dit kunnen.

Daarom, indien zij enige macht van binnen ontdekken, zijn zij getraind om deze macht te gebruiken om macht-over-anderen te behalen.

Natuurlijk komt de keuze van macht-over-anderen vanuit angst.

Het is om deze reden dat vele grote wezens een incarnatie hebben genomen op Aarde om te proberen andere mensen te leren dat “macht van binnen” vergezeld van “onvoorwaardelijke liefde” hun zal transmuteren naar/in een Hogere frequentie van de Werkelijkheid

De kracht bij iemand zal van binnenuit groots uitbreiden wanneer zij hun

Innerlijke kracht gebruiken om andere te helpen, zowel als alle andere levensvormen op Gaia. Het is de creatie van het leven gebaseerd op de kracht van binnenin, dienstverlening aan de planeet en aan anderen en natuurlijk, onvoorwaardelijke liefde, die een persoon zich, op één lijn laat plaatsen met hun Hogere Zelf.

Dus wanneer zij hun leven voltooid hebben in de 3Dimensionale werkelijkheid, kunnen zij hun 3 Dimensionale Aarde voertuig veranderen, naar een 5 Dimensionaal Lichtlichaam en terugkeren naar een Hogere dimensionale versie van de werkelijkheid.

De meeste van de Geascendeerde Meesters dachten dat Macht Binnenin een geboorterecht van de mensheid was, maar dat zij enkel deze innerlijke macht in stand konden houden wanneer zij leefden via Onvoorwaardelijke Liefde. Door verschillende samenlevingen werden Meesters gestuurd die een rolmodel konden zijn voor hoe te ascenderen vanuit binnenin hun vorm van werkelijkheid.

Echter, de Geascendeerde Meesters werden gewoonlijk aanbeden in plaats van gevolgd. Natuurlijk, er zijn vele mensen die leven volgens hun Spirituele begeleiding. In feite is dit aantal aan het groeien, dat is waarom wij vandaag met jullie spreken.

Vandaag, komen wij, jullie Galactisch en Hemelse Familie, naar jullie toe als Geascendeerde Meesters en Engelenwezens om jullie eraan te herinneren dat jullie allemaal in het proces zijn van “het herinneren van jullie Bron, het Zelf.”

Jullie Bron ZELF is multidimensionaal en het breidt jullie bewustzijn uit vanuit de Kern van de planeet Gaia naar/in Hogere dimensies van wat jullie de Hemel noemen. Eigenlijk is de Hemel een staat van bewustzijn meer dan een plek of plaats, men kan alleen die “Hemel” ervaren wanneer jullie resoneren naar een Hogere staat van bewustzijn.

Iedereen van jullie die een Aarde voertuig dragen, zijn eigenlijk Multidimensionale Wezens die gelijktijdig bestaan in vele verschillende frequenties en locaties van werkelijkheid. Jullie hebben het bewustzijn verlaagd van jullie Hogere Dimensionale ZELF om zogezegd “in te loggen op de planeet Aarde door het dragen van een Aarde voertuig”.

Wanneer wij zeggen, “jullie allemaal” bedoelen wij allen van jullie die zouden worden aangetrokken en om dit bericht te lezen.

De waarheid is dat vele leden van de Illuminati, zoals zij worden genoemd binnen jullie tijd en ruimte, ook hun bewustzijn kunnen uitbreiden om hun grote kracht van binnen te vinden.

In feite, degenen onder die groep die hun hogere bewustzijn genoeg omarmd hebben om hun Kracht Binnenin te ontdekken, hebben ontdekt dat macht-over-anderen bij lange na niet voldoet. Om anderen te kwetsen moeten zij hun eigen Ziel/Zelf pijn doen.

Steeds meer kinderen van de Illuminatie ontdekken de dit feit en beslissen om hun familietradities achter zich te laten. Deze kinderen van de Illuminati hebben een beetje van hun eigen innerlijke zelf gevonden en innerlijke kracht en willen de sensatie verkennen.

Eenmaal wanneer zij de Onvoorwaardelijke Liefde onderzoeken die is ingeboren in de kern van Gaia, zowel als in Haar atmosfeer, zal de aandrang van "macht-over" hen niet langer vreugde geven.

Zij willen meer weten over dit gevoel wat zij enkel “liefde” kunnen noemen.

De meeste kinderen van de Illuminatie  kregen GEEN liefde in hun ouderlijke huis, dus wisten zij niet hoe het te identificeren.

Het lijkt misschien een vreemd concept om niet in staat te zijn het gevoel van liefde niet te kunnen herkennen, maar wanneer je het nooit gevoeld hebt, hoe kan je het dan herkennen?

Het is een gebrek aan liefde, generatie na generatie dat heeft toegestaan om de duisternis aan te houden. Echter door de Hogere frequenties van Licht die de atmosfeer van Gaia binnenkomen, worden de aangeboren Hogere frequenties van bewustzijn van de mensheid geactiveerd.

Zoals deze lichtfrequenties Gaia binnenkomen en bij al Haar inwoners, en het doorgaat om uit te breiden naar hogere en steeds hogere frequenties, zullen zelfs degene, verloren aan de dieptes van angst en duister, een spoor, gevoel van opluchting, een moment van vrede, een nieuwe hoop voor de toekomst en een glimp van vreugde beginnen te voelen.

Heel erg belangrijk is dat de ontwaking van de mensheid zal beginnen te voelen dat de Kundalini aan het opstijgen is vanuit de basis van de wervelkolom. De Kundalini is een systeem voor de transmutaties van het fysieke lichaam naar/in de Hogere resonantie van het Lichtlichaam.

De Kundalini is gekend sinds de vroegste tijden van de schriftgeleerden.

Echter, het leven op de Aarde was zo moeilijk dat enkel de Priesters (Geestelijken) ver weg op een bergtop zelfs konden beginnen om hun innerlijke kracht van transmutatie te activeren naar een Lichtlichaam.

Gelukkig, net zoals Gaia Haar transmutatie begint, zo zullen dat Haar mensen doen, en allen van Haar levensvormen. Dat “NU” is heel dichtbij, maar enkel voor degenen die het kunnen waarnemen en het accepteren, het kunnen beschermen en het ALLEEN gebruiken voor Planetaire Ascentie.

Deze macht is veel te sterk om te gebruiken voor persoonlijke behoeften, zoals een mens de nodige toewijding niet hoeft te hebben om deze energievelden totaal te aarden/gronden in het Kristallen Centrum van Gaia en het NOOIT zal gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Het was het gebruik door de Illuminatie van deze grote macht voor persoonlijke doeleinden die heeft en zal aanhouden “om hen de controle af te nemen”. Voor de mensheid is het niet nodig om hen te bevechten, aangezien hun behoefte voor macht-over-anderen, de uit-knop heeft geactiveerd voor een uitbreiding van de innerlijke kracht.

Deze uit-knop was verborgen totdat het Hogere Licht binnenkwam in de atmosfeer van Gaia. Het is het Hogere Licht die de macht-over-anderen uit zal schakelen, zowel als het activeren van de Kracht Binnenin het ZELF.

De mensheid is ‘macht vanuit binnenin” aan het vinden van hun BRON ZELF, maar wanneer deze macht ooit was gebruikt als macht-over-anderen, sputtert deze macht uit en zal eindigen en uitdoven. Ja, het duister heeft Gaia in zijn greep gehouden, maar nu dat het Hogere Licht, zowel als de Galactische familie, de Engelen (Engelachtigen), Geascendeerde Meesters en de Elohim zijn gekomen om jullie te helpen, zullen dingen beginnen te veranderen.

Daarom houd jullie inzet in stand om ÉÉN te zijn met jullie Multidimensionale Bron, ZELF, zodat jullie, de hogere versies van jullie ZELF kunnen waarnemen en met ons kunnen communiceren.

Weet alstublieft dat wij altijd bij jullie zijn, wij ZIJN jullie.

De Arcturianen

Wanneer jullie meer informatie wensen met betrekking tot Hogere Wezens die dienst verlenen met behulp of via de Zeven Stralen van de Schepping, dan kunnen jullie hier klikken …….

http://suzanneliephd.blogspot.nl

Vertaald door Anja voor Gaia en Wakker Mensen.