Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 5 maart 2017

Dagtekst van Zondag 5 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 5 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De bank - analogie met het menselijk wezen

"De enige manier om correcte relaties met de anderen te onderhouden, is nooit de kwestie van de twee naturen – de lagere en de hogere – uit het oog te verliezen. In jezelf en ook bij de anderen mag je slechts vertrouwen op de hogere natuur, de goddelijke natuur.

Een mens is als een bank waaraan je kapitaal toevertrouwt. Maar let op! Je moet je er eerst van vergewissen dat de bank waarmee je in zee gaat, kredietwaardig en betrouwbaar is, anders loop je het risico alles te verliezen, en daarna dient het tot niets je beklag te doen of in opstand te komen. En aangezien je zelf ook een bank bent, moet je je inspannen om een betrouwbare bank te zijn. Want de kwestie is niet alleen of je al dan niet vertrouwen kan hebben in de anderen. Vraag je af, of zij ook vertrouwen in jou kunnen hebben en probeer dat vertrouwen waard te zijn. Vooral aan dat laatste moet je werkelijk veel belang hechten."