Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 25 maart 2017

Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Meesterschap over ons lot: nooit rekenen op wat van buitenaf komt –

"Wie meesterschap over zijn lot wil verwerven, hoeft niet zoveel belang te hechten aan wat van buitenaf op hem afkomt: moeilijkheden of meevallers, verlies of voordelen. Dat hij vooral zelf werkt, met de wetenschap dat alle mogelijkheden in hem liggen. Op die manier zal hij sterker worden en zal hij steeds meer in staat zijn om aan alle situaties het hoofd te bieden: aan mislukkingen… maar ook aan successen, want zowel successen als mislukkingen houden gevaren in.

Reken op geen enkele uiterlijke aanwinst of succes, op welk gebied dan ook. Vallen ze jou te beurt, dan zijn ze natuurlijk welkom, maar reken er niet op, want niets uiterlijks is definitief of behoort je werkelijk toe. Op een dag zal het je toch ontglippen. Je moet er alleen aan werken om innerlijk sterk en rijk te worden, in je hart, je verstand, je ziel en je geest, want alleen wat je daar verworven hebt, zal je voor eeuwig toebehoren. En op die manier zal je je altijd vrij en onafhankelijk voelen."