De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 15 maart 2017

Dagtekst van Woensdag 15 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 15 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kracht - het gebruik ervan lost de problemen niet op

"Zolang de mensen proberen om hun geschillen op te lossen door gebruik te maken van geweld, kunnen ze zich misschien een ogenblik inbeelden dat ze geslaagd zijn, maar dat succes zal niet blijven duren. Wanneer men dwang gebruikt, is het altijd de lagere natuur die men bij de anderen oproept, het verlangen om weerstand te bieden, terug te slaan, wraak te nemen. Dwang wordt ervaren als geweld dat vijandigheid uitlokt, waarna jaren en eeuwen van conflicten volgen zonder dat men er ooit in slaagt zaken op te lossen.

De oplossing is blijk te geven van goedheid, liefde en nederigheid. Natuurlijk is dan niet alles meteen geregeld, want deze houding kan bij de anderen aanvankelijk de indruk wekken dat degene die zich zo gedraagt, naïef en zwak is, en zij nemen dan de gelegenheid te baat om zich te blijven misdragen. Maar na verloop van tijd, wanneer ze beseffen dat zijn houding niet wordt ingegeven door zwakheid, maar door een grote spirituele kracht, tonen ze zich uiteindelijk meer open, meer verzoenend, en dan wordt het mogelijk een basis voor overeenstemming te vinden."