Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 31 maart 2017

Dagtekst van Vrijdag 31 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 31 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Van de wortels tot de bloemen - de boom en de mens

"Elk ding, elk wezen in de schepping heeft twee polen. Neem het voorbeeld van de boom: met zijn takken en bladeren neemt hij lucht en licht op, terwijl de wortels zich voeden met water en aarde. En de mens, net zoals de boom, ontvangt krachten van boven en krachten van beneden.

Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, in de Tuin van Eden, was het alsof ze in de bloemen leefden. Bloemen worden blootgesteld aan lucht, aan zonlicht, ze krijgen bezoek van vlinders en bijen: het is een hemels en stralend leven dat men in de bloemen beleeft. Maar toen Adam en Eva, onder de invloed van de slang, de bloemen hebben verlaten en langs de stam tot aan de wortels van de kosmische boom afdaalden, moesten ze duisternis en kou doorstaan; toen voelden ze het gewicht van de materie en werd alles moeilijker: zich voortbewegen, zich voeden, enz. En dat is nog steeds de situatie van de mensheid vandaag. Maar het werk van de discipel bestaat er juist in om die onderaardse krachten die hij via zijn wortels opneemt, te leren beheersen en gebruiken om bloemen en vruchten voort te brengen aan de top van zijn wezen."