De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 3 maart 2017

Dagtekst van Vrijdag 3 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 3 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ervaring opdoen alvorens zich uit te spreken –

"Bepaalde mensen hebben mij wel eens het onwetenschappelijke en zelfs het anti-wetenschappelijke karakter van mijn onderricht verweten. Welnu, ze vergissen zich: niets is wetenschappelijker dan wat ik jullie iedere dag vertel, want niets is zo verifieerbaar, toepasbaar en doeltreffend. Maar het gaat hier om een andere wetenschap, een wetenschap die alle andere overtreft, een wetenschap die het resultaat is van ontelbare proefnemingen, want ook ik voer proeven uit in mijn innerlijke laboratoria. Geloof je me niet? … Welnu, ik vraag niet dat je me gelooft, alleen maar dat ook jij de proef op de som neemt.

Laten degenen die voorwenden wetenschappers te zijn, zich tenminste wetenschappelijk gedragen, dat wil zeggen dat ze eerst proeven nemen … en zich pas daarna uitspreken. Een wetenschapper begint niet met zekerheden voorop te stellen, hij vertrekt van hypotheses, die hij proefondervindelijk controleert en hij neemt al de nodige tijd voordat hij zijn conclusies voorlegt. Dus, als je je er vanaf maakt met te zeggen dat je me niet gelooft, zonder dat je de minste ervaring hebt opgedaan, in welke categorie hoor je dan thuis?"