Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 6 maart 2017

Dagtekst van Maandag 6 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 6 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Spirituele rijkdommen - de enige die onuitputtelijk zijn -

"Een zakenman die fortuin heeft gemaakt, zal je niet noodzakelijk vertellen dat hij gelukkig is. Meestal zal hij allerlei redenen vinden om te klagen. Hij zal je zeggen dat hij overbelast is, dat zijn vrouw verkwistend is en dat zij van zijn afwezigheid profiteert om hem te bedriegen, dat zijn zoon een nietsnut is en zijn werknemers lui, dat zijn aandelen zijn gezakt op de beurs, dat zijn concurrenten hem zullen ruïneren, enz. Je luistert naar hem en na een poosje zal je je teneergedrukt voelen . Ondanks al zijn bezittingen kan hij je nooit laten voelen hoe mooi het leven is, want hij leeft met de angst dat hij zijn bezit zal verliezen. Hij zal je dus niet alleen niets geven, maar hij zal je bovendien je vrede en je levensvreugde ontnemen.

Een mens die daarentegen heeft gewerkt om spirituele rijkdommen te vergaren, voelt niet alleen dat die rijkdommen onuitputtelijk zijn, maar ook dat niemand ze hem kan afnemen. Hij zal dus altijd bereid zijn om je ervan mee te laten genieten en dankzij hem zal je, in wat voor situatie je ook zit, in de beste gelegenheid zijn om de schoonheid en de zin van het leven te smaken."