De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 27 maart 2017

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De stilte, uitdrukking van de goddelijke aanwezigheid -

"Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven. In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.

Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren. Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie. Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden. De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid."