De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 13 maart 2017

Dagtekst van Maandag 13 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 13 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De familie moeten niet worden beschouwd als een doel, maar als een vertrekpunt –

"Ieder dient zijn best te doen om de banden, die hij heeft met al zijn familieleden, te behouden. Maar de familie is geen doel op zich. Ze is slechts een vertrekpunt, een basis die dient om de maatschappij te verzekeren van een vorm van stabiliteit. Degenen die zich concentreren op hun familie en alleen voor haar werken, terwijl ze de anderen vergeten of zelfs bestrijden om hun ouders of kinderen beter te beschermen, beseffen niet dat ze bezig zijn de voorwaarden te scheppen voor onbegrip en vijandigheid, wat uiteindelijk gaat lijken op een strijd tussen clans en stammen.

Maar het ergste is dat ze met deze ingesteldheid het geluk van hun eigen familie evenmin bevorderen. Het bewijs: heden ten dage zie je steeds meer families die uit elkaar vallen. Na een tijdje scheiden de ouders om ergens anders nieuwe banden aan te knopen en de kinderen blijven achter, met hier een vader, daar een moeder, halfbroers en halfzusjes, … Waar blijft de stabiliteit die de families moeten bieden? En is dit werkelijk familiaal geluk ?…"