Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 13 maart 2017

Dagtekst van Maandag 13 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 13 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De familie moeten niet worden beschouwd als een doel, maar als een vertrekpunt –

"Ieder dient zijn best te doen om de banden, die hij heeft met al zijn familieleden, te behouden. Maar de familie is geen doel op zich. Ze is slechts een vertrekpunt, een basis die dient om de maatschappij te verzekeren van een vorm van stabiliteit. Degenen die zich concentreren op hun familie en alleen voor haar werken, terwijl ze de anderen vergeten of zelfs bestrijden om hun ouders of kinderen beter te beschermen, beseffen niet dat ze bezig zijn de voorwaarden te scheppen voor onbegrip en vijandigheid, wat uiteindelijk gaat lijken op een strijd tussen clans en stammen.

Maar het ergste is dat ze met deze ingesteldheid het geluk van hun eigen familie evenmin bevorderen. Het bewijs: heden ten dage zie je steeds meer families die uit elkaar vallen. Na een tijdje scheiden de ouders om ergens anders nieuwe banden aan te knopen en de kinderen blijven achter, met hier een vader, daar een moeder, halfbroers en halfzusjes, … Waar blijft de stabiliteit die de families moeten bieden? En is dit werkelijk familiaal geluk ?…"