De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 2 maart 2017

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Golven afkomstig uit de hemelse gebieden: leren om ze op te vangen –

"Radio, telefoon, radar, televisie, enz. zijn allemaal praktische toepassingen van één enkele ontdekking: golven die zich door de ruimte voortplanten. Maar waarom laten we het alleen aan de wetenschap en de technologie over om deze ontdekking te benutten? De ruimte wordt niet uitsluitend doorkruist door golven waarmee je kunt telefoneren, of een radio- of televisieprogramma kunt volgen. Nog andere, subtielere golven doorkruisen de ruimte. De lucht om ons heen is verzadigd van stromen, van boodschappen, die we ook kunnen opvangen. Want de Schepper heeft de mens uitgerust met apparaten, die hem in staat stellen golven te ontvangen, die uitgestuurd worden door de meest geëvolueerde geesten, door ingewijden, engelen, aartsengelen, door alle hemelse entiteiten.

Waarom zouden we uitsluitend in contact blijven met mensen die zoveel kreten, eisen, oproer en dreigementen laten horen? Het is tijd om gebruik te leren maken van de apparaten die God ons gegeven heeft: de hersenen vanzelfsprekend, maar ook de zonnevlecht, het hara-centrum, de chakra’s om in verbinding te treden met de wezens die ons overtreffen. Als we erin slagen ons af te stemmen op hun golflengte, worden we ontvangen in hun licht en in hun vrede."