Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 2 maart 2017

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Golven afkomstig uit de hemelse gebieden: leren om ze op te vangen –

"Radio, telefoon, radar, televisie, enz. zijn allemaal praktische toepassingen van één enkele ontdekking: golven die zich door de ruimte voortplanten. Maar waarom laten we het alleen aan de wetenschap en de technologie over om deze ontdekking te benutten? De ruimte wordt niet uitsluitend doorkruist door golven waarmee je kunt telefoneren, of een radio- of televisieprogramma kunt volgen. Nog andere, subtielere golven doorkruisen de ruimte. De lucht om ons heen is verzadigd van stromen, van boodschappen, die we ook kunnen opvangen. Want de Schepper heeft de mens uitgerust met apparaten, die hem in staat stellen golven te ontvangen, die uitgestuurd worden door de meest geëvolueerde geesten, door ingewijden, engelen, aartsengelen, door alle hemelse entiteiten.

Waarom zouden we uitsluitend in contact blijven met mensen die zoveel kreten, eisen, oproer en dreigementen laten horen? Het is tijd om gebruik te leren maken van de apparaten die God ons gegeven heeft: de hersenen vanzelfsprekend, maar ook de zonnevlecht, het hara-centrum, de chakra’s om in verbinding te treden met de wezens die ons overtreffen. Als we erin slagen ons af te stemmen op hun golflengte, worden we ontvangen in hun licht en in hun vrede."