Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 7 maart 2017

Dagtekst van Dinsdag 7 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 7 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Goed en kwaad - twee aspecten van eenzelfde werkelijkheid

"Het leven is gebaseerd op het bestaan van tegengestelden, dat wil zeggen op het principe van de polariteit: actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, extravert en introvert, goed en kwaad. Deze tegenstellingen zijn in feite slechts elkaars aanvulling en daaruit komt de beweging voort. En deze idee wordt uitgedrukt door het cijfer twee, het getal van de polarisatie. De 2 is de 1 die zich opgesplitst heeft in positief en negatief.

In het kaartenspel van de Tarot wordt de 2 voorgesteld door de Paus of de Hogepriesteres, die een geopend boek op de knieën houdt. Een gesloten boek stelt de 1voor, een geopend boek de 2. Wie deze arcanum kan ontcijferen is in staat om het probleem van het kwaad in het leven op te lossen. Hij begrijpt dat het goede en het kwade, de liefde en de haat, het licht en de duisternis, hoewel tegengesteld in hun uitingen, twee aspecten zijn van dezelfde realiteit. Het heeft dus geen zin om te het kwaad te bestrijden, met de gedachte dat men het op een dag kan vernietigen. Men moet alleen leren hoe men de krachten van het kwaad (moeilijkheden en beproevingen) kan benutten om ze in constructieve energieën om te zetten. "