Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 maart 2017

Channeling nummer 26 Door Raphaël en de groep en Isoritas samen met zijn healers./11 maart 2017 / Margreet de Carpentier

Channeling nummer 26
Door Raphaël en de groep en Isoritas samen met zijn healers.
11 maart 2017 / Margreet de Carpentier

Veranderingen, er komen veel veranderingen het moet zo zijn. Wij hebben gemerkt dat er tussen de mensen die bij de channelingen zijn veel liefde en zorgzaamheid naar elkaar is ontstaan, niemand in deze groep wordt vergeten. Jullie groep vertegenwoordigen de mensen in het land en de mensen in de wereld. Zo hoort het op de wereld te zijn, deze zorgzaamheid voor elkaar. Lukt het voor de ene even niet dan zorgt de ander dat het kan. U vertegenwoordig de toekomst, de toekomst zoals het op deze wereld gaat worden.

Alles zal bijdraaien, alles zal veranderen. Eerst moet men voelen dat iets niet goed is en daarna zullen vele mensen gaan begrijpen dat zij anders moeten gaan leven en denken, dat ze het niet alleen kunnen, dat er saamhorigheid moet zijn, ook in hún land waar vele partijen met elkaar aan het knokken zijn en dat is niet fijn.

Uw land is ook in verwarring, er zijn veel zwevende kiezers, zij weten niet wat zij moeten doe. De één zegt dit en de andere dat. Het spreekwoord is ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Al jarenlang in de politiek is het zo geweest dat er gouden bergen worden beloofd en er uiteindelijk niets van terecht komt. Ze kiezen toch de weg die voor hun zelf het beste is. 


Wij merken dat ú, degene die hier aanwezig zijn dat niet doen. U heeft veel geleerd in uw leven, u heeft veel doorgemaakt. Allen bent u door schade en schande wijs geworden, niemand uitgezonderd heeft het makkelijk gehad, maar u heeft er wel van geleerd.

Uw kinderen en kleinkinderen zullen het ook niet makkelijk hebben, zij zullen het ook niet makkelijk krijgen want ook zij hebben hun lessen te leren. Zij moeten leren omgaan met situaties. Het mogen ook mensen worden zoals u er één van bent, U bent een voorbeeld voor uw kinderen, voor uw kleintjes en volwassen kinderen en dan mogen we hopen dat ze er wat van leren. Zij krijgen altijd iets mee van u. Die kleintjes, het is vaak niet leuk als oma-opa of als ouders te zien dat ze het moeilijk hebben met een scheiding of dat ze gepest worden op school. Het kan ook zijn dat ze niet gewaardeerd worden zoals ze zijn, op school. Dat mankeert er ook vaak aan, dat ze niet de mogelijkheden zien die in een kind zitten. Dat de kennis en het weten van het kind niet naar voren kan komen omdat er te weinig geluisterd wordt. Neem het niét op uw schouders. Probeer subtiel te sturen. Denk er aan dat toen u zelf jong was en kleine kinderen had dat u ze opvoedde en geen bemoeienis wilde van ouders of van oudere mensen, want het waren uw kinderen en u voelde zich volwassen. Die kinderen, dat hebben wij al vaker gezegd, worden bij die ouders geboren om iets door te maken.

Er worden ook kinderen geboren bij ouders die de problemen, die de kinderen op school krijgen en in hun omgeving, aan kunnen om ze te ondersteunen. Het zijn hún lessen, probeer dat te gaan zien zodat het u niet te veel gaat belasten. Doe wat u doen kan en schouw want het is nodig dat ook zij hun lessen leren, dat zij ook via die lessen hun kennis krijgen. De meeste kennis wordt uit het leven gehaald en niet uit de boeken. Boeken kennis is anders, dat is om een baan te creëren. Daar moet je een bepaalde kennis voor hebben en dat is andere kennis. Dat is niet de kennis waarmee we de oorlogen kunnen overwinnen. Nee, dat is de kennis van het ervaren. Probeer te schouwen, probeer voorzichtig te sturen, maar laat ze hun eigen lessen leren zonder het op uw schouder te nemen, want u wordt er niet beter van en de kinderen ook niet, en ook niet van de oudere kinderen als u ziet dat ze afglijden.

Hou van elkaar zoals u die hier aanwezig zijn van elkaar houden. Wat is houden van! “Kan ik wel van iemand houden”? wordt er wel eens gevraagd aan Margreet. Iedereen kan van iemand houden. Soms zijn er mensen die alleen van zichzelf houden maar daar moeten anderen onder lijden. Iedereen is bij machte om van iemand te houden, dit betekend niet wat vele jonge mensen denken en wat veel ouder jongeren denken, dat er altijd een gevoel moet zijn van vuurwerk en vlinders in je buik. Dat is een heerlijke periode, het is een periode die ook kan groeien als je elkaar al langer kent. Dat gevoel gaat over, het zijn moment opnames en daarna komt het houden van. Het houden van is zorgzaamheid voor elkaar ook bij ziekte, bezorgd zijn voor iemand zonder dat het u belast. Iedereen kan van elkaar houden, iedereen weet wat houden van is. Als iemand zich het afvraagt zijn het juist de mensen die wél van mensen houden.

Mensen hebben mensen nodig die van ze houden en dat hoeft niet altijd een partner te zijn. Je kan iemand aankijken en direct een warm gevoel voor die persoon hebben, omdat er een herkenning is. Op aarde herkennen heel veel mensen elkaar omdat het zielsverwanten zijn die vele levens bij elkaar in de buurt geleefd hebben in verschillende settingen, als buren-vader-moeder als kind en die mensen herkennen elkaar en voelen een verbondenheid en zij voelen ook een houden van, want er is een herkenning. Je zou zo voor die persoon willen zorgen. Zorgzaamheid is een soort van houden van. Zorgzaamheid vanuit je hart. U heeft allemaal een hart en allemaal een gevoel en u weet allemaal hoe u voor iemand kan zorgen.

Velen van u hebben kinderen, dat is een ander soort houden van, ook als is dat jammer genoeg niet in allen gevallen zo. Een moeder vecht vaak als een leeuwin voor haar kind op háár manier, op de manier die zij voelt wat het beste voor haar kind is. Als het jaren later blijkt dat het beter op een andere manier had gekund, heb dan geen schuldgevoel want bij de nageboorte zit géén gebruiksaanwijzing hoe u het moet doen. U voedt ze op naar uw beste kunnen dus heb nooit achteraf een schuldgevoel. Als u het gevoel hebt dat u het toch iets beter had kunnen doen, praat dan met het kind, vraag of ze er last van gehad hebben dat u het op die en die manier aangepakt heeft, vraag er naar en praat met elkaar. Dan komt er ontspanning, dan komt er rust in uw innerlijk, blijf er niet mee lopen.

Wees eerlijk tegen elkaar, ‘eerlijkheid duurt het langst’ dat is een spreekwoord. Eerlijk zijn is niet altijd makkelijk, de eerlijkheid wordt ook niet altijd in dank afgenomen omdat mensen vaak niet tegen eerlijkheid kunnen. U hoeft het niet te verpakken in een mooi doosje met een strik er omheen. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn in uw omgeving. Dat geeft rust, rust in uzelf en rust bij de ander. Als u onrustig bent, en het hoeft niet eens waar te zijn dat u iets op een betere manier had kunnen doen, dan voelt die ander onbewust die onrust. Vaak weten ze niet waar het vandaan komt maar onbewust via hún wifi voelen zij het. Ga de dingen zoveel mogelijk uitspreken, laat het niet bij een ander liggen, denk niet dat is zijn of haar probleem. Terwijl u van de situaties last heeft. Praat met elkaar, zorg en hou van elkaar.

Maak in uw omgeving de wereld in het klein, laat de vrede groeien. Er komt steeds meer bewustzijn bij de mensen. Er wordt steeds meer overhoop gegooid, maar ga niet in angst en onzekerheid leven. Spreek wat u belast uit, neem niets van een ander op uw schouder. Niets, ook niet van uw eigen kinderen. Dit is moeilijk maar het is te leren.

Voel u nooit schuldig dat u, uw kinderen in een situatie heeft gebracht wat u eigenlijk niet wilde bij bijvoorbeeld een scheiding. Kinderen kiezen de ouders uit om iets mee te maken, te ervaren, om hun levenslessen te leren. Deze woorden hebben wij al vaker gezegd. Het is een hele kleine troost om deze woorden nu te horen en straks terug te lezen. Weet dat zij door hun levenslessen sterke mensen worden, want het is op de wereld nog geen rozengeur en maneschijn. De kinderen mogen leren dat ze soms gekwetst worden, dat niet iedereen even aardig is. Het leven is soms voor heel veel kinderen en veel volwassenen moeilijk. Velen worstelen.

Margreet zit op facebook, daar leest ze vaak verhalen waar vaak héél veel antwoorden op komen in alle soorten en maten en dan voelt zij erachter hoe onzeker zo veel mensen zijn en dat ze het dan maar gooien op de energie die hoger wordt. Dat is lang niet altijd de oorzaak.

U creëert uw eigen energie om u heen, wat u op de goede manier moet leren, soms met behulp van anderen. Zoek niet altijd de schuld buiten uzelf. Er wordt vaak gezegd dat de oorzaak is dat er weer een nieuwe energie golf komt. Dat is de oorzaak dat we moe zijn en er last van hebben! Mensen, ga leven en stop met over al die dingen na te denken. Dit zijn woorden die wij nu tegen velen mensen zeggen, héél veel mensen. Ga leven, ga genieten.

Ga niet te veel uzelf analyseren met wat voel ik en hoe komt het. O, misschien moet ik even gaan kijken of het met de maanstand te maken heeft. Als het volle maan is weet ik zeker dat ik niet kan slapen. Dan bent u aan het creëren. Ga het eens omdraaien dat u dan juist héél goed kan slapen. U kan uw eigen wereld creëren. De maan is een hemellichaam die geen licht geeft. U kan dan misschien beter kijken naar de stand van de zon. Het is de zon die de maan verlicht. Bij volle maan wordt de maan in zijn geheel door de zon verlicht. De zon geeft energie. Hier mogen veel mensen over na gaan denken.

Het is de bedoeling dat men niet alles meer voor zoete koek gaan aannemen. Een goede spreker kan de mensen alles laten geloven en zo gek maken als dat men zelf wil als ze er maar enigszins vertrouwen in je hebben. Mensen gaan weer zelf leren denken, ga zelf voelen, leer weer zelf te lopen en op eigen benen in uw kracht te staan en vraag daarbij om hulp. Om hulp aan ons uw gidsen en de buitenaardse.

U zal in de toekomst makkelijke kunnen gaan communiceren met de buitenaardse omdat die dichter bij u staan. Velen van u hebben ook op andere planeten geleefd maar dat weet u niet meer want u moet het nu op deze planeet doen. Op de buitenaardse planeten waar meer rust is en minder ziektes, het zijn hoogstaande culturen. Het is de bedoeling en het komt, dat ook dit op uw aarde gaat komen. Daar wordt heel hard aan gewerkt, om de aarde hoger en hoger op te tillen.

Er wordt gesproken over de vierde en vijfde dimensie maar er is ook een tiende en een twintigste dimensie. De aarde zal hoger en hoger in zijn energie komen en u als mens zal mee groeien in die energie als u probeert te leven zoals het hoort met zorgzaamheid- liefde en respect voor elkaar, nee u hoeft niet van iedereen te houden maar u mag de mensen wel respecteren en met respect behandelen.

Dan komt het goed en draagt u uw steentje bij aan de toekomst van deze wereld. De wereld waar langzaam maar zeker stapje voor stapje, meter voor meter steeds meer rust gaat komen.

Raphaël en Isoritas