Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 5 maart 2017

Calvarie Implantaten. / 4 maart 2017 / ArjunA

Calvarie Implantaten.
4 maart 2017 / ArjunA

De Aarde en haar bewoners werden op een onvoorstelbare wijze gekraakt toen onze Planetaire Logos werd bezet en gecorrumpeerd door de Reptilianen van de NAA.
‘Gekraakt’ is een metafoor zoals krakers die een pand bezetten. De Planetaire Logos kan je beschouwen als het Collectieve Christusbewustzijn, dat al aanwezig was in de Dageraad van ons bestaan. De NAA is een afkorting voor Negatieve Alien Agenda. Sinds die invasie was de mensheid niet meer vrij om te creëren en zich te ontwikkelen conform de originele Blauwdruk, en we wisten niet meer hoe dat gebeurde.

We werden geprogrammeerd om te ‘recyclen’ op het rad van wedergeboorte zonder enige herinnering aan vorige levens, aan wie we waarlijk zijn, wat onze relatie tot de Schepper is en wat ons doel op deze planeet is. Langzamerhand verloren we de verbinding met onze ziel en zielsaspecten en we werden doof voor de pijn om te kunnen overleven in onmenselijke programma’s.

Wat op Aarde gebeurde was onmenselijk, het was tegenstrijdig aan de ware aard van de mensheid. ‘Mens’ betekent in het Latijn ‘Geest’, en met hun geavanceerde technologieën braken ze onze Geest. Dat was het gevolg van de Reptielen NAA en hun mind-control strategieën, zoals psycho-spirituele oorlogstechnologie, om de mensheid te onderwerpen door middel van buitenaardse - en holografische implantaten.


De pijn op de planeet was immens aangezien het grootste lijden voortkomt uit de afscheiding van de Bron. Herinner je het oude Arabisch gezegde: ‘Als je geboren wordt lacht iedereen terwijl jij huilt, maar als je sterft huilt iedereen terwijl de ziel lacht.’ Ons bewustzijn werd gekraakt door diverse mutaties van buitenaardse programma’s terwijl onze levenskracht werd overgeheveld naar andere planeten ten dienste van de NAA.

Religie.
Religie is de grootste leugen die de mensheid verdeelt. Het archetypische verhaal van een gekruisigde GodMens is een valse vlag programma om de mensheid onderdrukt te houden in een geloof aan de verlossing door de gekruisigde Christus. Als de Christus waarlijk was gestorven om al onze zonden wit te wassen, waren er ook geen biechtstoelen nodig! De kruisiging weerspiegelt de gemartelde Mens, aangezien we allemaal de Christus zijn.

Religie is een buitenaards programma, een holografisch Kruisiging Implantaat. Dat implantaat is een beheersingsprogramma in de 7D Logos en resoneert in ons fysieke voertuig met het Kroonchakra en de meridianen van de (vrouwelijke) linkerkant van het fysieke lichaam. We blijven onbewust van de implantaat totdat we het Zevende Zegel openen en dit aspect van ons Lichtlichaam verbinden met het individuele bewustzijn.

Door dit programma werd het verstand dominanter dan het gevoel! Met het Zevende Zegel openen we onze Ik Ben Frequentie.

Armageddon Software.
Armageddon Software programma’s, zoals angst voor oorlog, ziekte en rampen, maar ook vele gelijksoortige angst programma’s die gefundeerd zijn op biologische oorlogvoering en mind-control programma’s worden ingezet om het menselijk bewustzijn te onderdrukken. Het zijn psycho-spirituele oorlogsstrategieën die de NAA gebruikt via hun valse goden en satanisch ritueel misbruik (SRA) om de mensheid te decimeren.


De Armageddon Software is partner is het mind-control systeem dat geactiveerd wordt via het Calvarie Implantaat dat een holografisch programma is in zowel het lichaam van Gaia als van de mensheid.

Christus Wonden.
Veel van de komende frequentie verschuivingen zijn gerelateerd aan de her-verbinding van de Universele Eenheid Logos energie die gebaseerd is op het herstellen van het Kristallen Ster Grid op Aarde. Dit zal ons bijstaan de gekraakte aspecten van de Planetaire Logos (of Christusbewustzijn) te repareren en decoderen.

De Planetaire Logos is het bewustzijn van Gaia en vertegenwoordigt de collectieve menselijke Blauwdruk in het morfogenetische veld, en zendt de Violette Straal naar het Kroonchakra van het menselijke Lichtlichaam. De Violette Straal helpt ons open te staan voor veranderingen. Het programma dat het ego-wenslichaam controleert, is gebaseerd op weerstand tegen transformatie.

De Christus Wonden zijn karmische (bloed) verontreinigingen in het lichaam van Gaia en de mensheid, veroorzaakt door genetische manipulaties als gevolg van de Calvarie Implantaten. Die holografische implantaten hebben de levenskracht energie misleid en gekraakt die inherent is aan onze Geest. De implantaten hebben als het ware onze Levenslicht Rivier afgedamd en omgeleid.

Het kruisigingsprogramma toont hoe ons collectieve bewustzijn werd misleid door het Verlosserconcept dat was ontworpen om de gewelddadige religies op Aarde te zaaien. De Kruisiging vertegenwoordigt de onderdrukking van de mensen wier ziel steeds weer moet incarneren in karmisch gebonden fysieke lichamen en bloedlijnen als gevolg van de Christus Wonden.

Het gekruisigde groepsbewustzijn werd gebruikt als voeding voor de Fantoom Matrix van de Controllers ten dienste van hun onderwerpingsagenda op Aarde. Dat komt nu aan het licht om ons weer af te stemmen op de hogere frequenties van de Universele Wetten die in het Goddelijke Plan werken. Dit is nodig om het misbruik en de misdaden die de NAA heeft begaan via religieuze oorlogen en gestolen Levenskracht in het Vissen Tijdperk.

In Waterman begint een fase van Reconstructie met betrekking tot de terugkeer en de terugvordering van de Christos-Sophia Intelligentie op Aarde, evenals de terugkeer van de spirituele lichamen (de gekraakte geest) naar de rechtmatige eigenaars.

Verlossend Voertuig Contract.
Het Verlossend Voertuig Contract is ter ondersteuning om de energetische karmische effecten van de opeengehoopte geloofsovertuigingen op Aarde te transformeren. Een ervan is dat van een mens (Yeshua) geëist werd zich te laten vermoorden om de mensheid te verlossen. Een identiek energetisch gevolgd komt voort uit alle geloofsovertuigingen die inhouden dat we iets of iemand aan een god moeten offeren om verlost te worden.

De kinderoffers aan Baäl was hier een schrijnend voorbeeld van, evenals het seksuele misbruik van kinderen, dat nog steeds plaatsvindt door de hoogste kringen.

Deze geloofsvervalsing is een afwijkend ontwikkelingsprogramma dat gecreëerd werd door het concept van de Kruisiging; een misvormde geloofsovertuiging die verbreid werd door een energetisch hologram in het collectieve bewustzijn van de mens. De mensen werd hierdoor zo gemanipuleerd dat ze (bewust en onbewust) geloofden dat het nodig was elkaar in naam van god af te slachten om verlost te worden…

Violette Vlam.
Ons collectieve bewustzijn maakt deel uit van het planetaire Lichtlichaam, en de planetaire Geest, ook wel Logos genoemd, existeert in het 7edimensionale veld. Dit is het veld van de Violette Vlam en het omvat de magnetosfeer van de Aarde. De verhoging van het collectieve bewustzijn heeft ook bijgedragen aan de healing van het planetaire grid. Sinds 2014 is de Schumann Resonantie van 7.83 Hz naar 16.5 Hz verschoven!

Dit is het gevolg van het ontwaken van de kritieke massa, die niet langer de misleiding (mooie woordspeling) van het Vaticaan slikt.

De pioniers in dit Ontwaken zijn geïncarneerde zielen met een missie die de implantaten met betrekking tot de geloofsovertuiging dat mensenoffers nodig zijn om god te plezieren, op alchemistische wijze te transformeren. De meerderheid van die zielen komen voort uit de Orde van de Violette Vlam van St. Germain die een incarnatie heeft gehad als Joseph de vader van Yeshua!

Als Hoge Priester van de Violette Vlam op Atlantis, onderhield Saint Germain een pilaar van Violet vuur. Hij kreeg training in Goddelijke Alchemie in de Tempels van Aartsengel Zadkiël, nadat Atlantis was gezonken. Dit was de voorbereiding om het beheer van het Violette Vuur over te nemen. Hij deed dit in 1954. Boeddha was de schepper van Violet Vuur en Quan Yin was de bewaarster ervan voordat Saint Germain het aan de Aarde gaf.

Als je ingewijd bent in de Violette Vlam kan je de Calvarie Implantaten aan de linkerkant van je fysieke voertuig healen en in hun oorspronkelijke blauwdruk terugbrengen. Die implantaten vinden we in zeven belangrijke locaties aan de vrouwelijke zijde van ons fysieke lichaam.
1.    De linkerzijde van het Kroonchakra.
2.    Het hart en de longen, en de achterkant van de linkerknie.
3.    De linkerkant van de epifyse of pijnappelklier.
4.    De lymfeklieren aan de linkerkant van de hals/nek
5.    Het linker bovenbeen (dij) en de linker bil.
6.    Het Alta major chakra, de hypothalamus en de linkerschouder.
7.    De linker halslagader.

Stem je af op het Violette Vuur, en transformeer de Calvarie Implantaten opdat je eindelijk beseft dat de Christusenergie of het Christusbewustzijn onlosmakelijk is van jouw essentie. Je hebt een eonen lange reis gemaakt om te ontdekken wie jij bent en wie jij niet bent. Er is je wijsgemaakt dat je moest afzien van je ego, en dat je jouw wil moest overgeven aan een onbekende god, die over jou regeert en die je zal verlossen...

Check, als je wilt, deze link om het hologram van de Kruisging te begrijpen: 

Besef dat jij zelf de Verlosser bent, besef dat jij de enige bent die jou kan verlossen uit de Droom die het Leven wordt genoemd.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com