Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 maart 2017

Braden / 14 maart 2017 / ArjunA

Braden
14 maart 2017 / ArjunA

Hoewel ik thuis elke dag chef-kok speel, wordt dit geen culinair artikel. Het begon met het boek ‘Het Jesaja Effect’ van Gregg Braden dat ik in 2000 kocht. Op 11 maart 2017 stuurde Nora me een link door met een artikel over ‘de man die de wereld schokte met zijn bewering dat kanker in 3 minuten genezen kan worden’. Nou, geliefden, dat vind ik absoluut geen schokkend nieuws.

Yeshua genas 2000 jaar geleden mensen in een oogwenk…

De site die het artikel publiceert heet ‘Enlightened Consciousness’. Ik vraag me af hoe verlicht het bewustzijn van de beheerder is als hij de achternaam van Gregg voortdurend spelt als Baden. Toch geef ik een korte vertaling omdat ik dit beschouw als aanleiding voor een groter thema. Gregg Braden stelt dat ons onderbewustzijn een grote rol speelt in de therapie voor kanker, en dast onze emoties het DNA significant beïnvloeden.

Braden beweert dat de kracht van samenwerkende gedachten in meditaties en visualisaties een positief effect hebben in de behandeling van allerlei ziektes. Zelf gebruik dat woord bewust niet, omdat ziekte eerder een signaal is dan een kwaal. De fysieke onbalans die ziekte wordt genoemd is een signaal dat genegeerd wordt, en zich daardoor nog heftiger manifesteert. We zijn van ons eigen lichaam vervreemd en luisteren niet meer.


Kanker cellen.
Kanker cellen en hun groei kunnen gestopt worden door geconcentreerd bewustzijn van de synergie (samenwerking) tussen de oorzaak van de ziekte en onze gedachtenpatronen. Volgens de theorie van Gregg Braden bestaat er een veld dat alles en iedereen verenigt, een veld dat wetenschappelijk bewezen en verklaard is in het blad Nature nr. 332 van 1996. Het is opmerkelijk dat mensen altijd bewijzen nodig hebben en toch in god geloven.

Beheersing van emoties en gedachten.
Gregg Braden theoretiseert dat onze emoties en gedachten elektromagnetische velden genereren met golven die tot een meter diep in ons fysieke voertuig doordringen. Nicola Tesla zei ooit dat de mens in de toekomst elektrische kracht kan scheppen met de macht van hun gedachten, het impliceert dat onze gedachten een extreem krachtige bron van energie kunnen zijn.

Braden refereert aan het concept van krachtige en gefocuste gedachten op alles wat we voelen en zien. Collectieve gedachten kunnen een ongelooflijk krachtig elektromagnetisch veld scheppen dat enorme impact heeft op onze omgeving. Voor de huidige samenleving klinkt dit wellicht als science fiction, maar spoedig zullen we over technologie beschikken die dit in onze werkelijkheid mogelijk maakt.

Wanneer worden we ons bewust dat die ‘toekomst’ NU is?

Emoties kunnen het DNA veranderen.
Onze emoties en gevoelens zijn als spiegels. Alles wat we denken of doen heeft zijn weerslag in de omgeving, we kunnen dus dat verwachten wat in ons leeft. Nagenoeg alle wetenschappers beweren dat onze emoties en ons vertrouwen niet geassocieerd zijn met ons leven en zeker niet met de oorzaak en behandeling van ziekten. Psycho-oncologen beweren echter het tegenovergestelde…

Zodoende hebben onze emoties, gedachten, vertrouwen en gevoelens de macht om alles wat in ons leven en rondom ons gebeurt te beheersen. In 1997 kochten we een set kaartjes van Aartsengel Michaël, en telkens waren we verrast dat het kaartje dat we uit de stapel trokken onze gedachten en/of emoties weerspiegelde. Op een kaartje dat regelmatig boven kwam stond: ‘Beheers je gedachten en emoties’.

Geest beheerst materie.
In 1927 werd de vijfde conferentie over fysica in Brussel gehouden. Een nieuw voorstel van geest over materie werd aangenomen om het onverklaarbare gedrag van kwantum mechanica te verklaren en op te lossen. Er waren mensen als Einstein, Curie, Dirac, Bohr, Heisenberg en De Broglie. Werner Heisenberg en Niels Bohr benaderden Einstein met de theorie die stelde dat de geest van de wetenschappers hun experimenten beïnvloedde.

Einstein kon dit eerst niet accepteren, omdat het alle wiskundige modellen geweld aan deed.

Jaren later gaf hij het idee toe en schreef: ‘Een ieder die serieus betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek wordt zich bewust van het bestaan van een geest die zich manifesteert in de wetten van het Universum. Een geest die veruit superieur is aan dat van de mens’.

Die geest is niet een mechanische kracht als zwaartekracht, elektromagnetisme of welke andere fysieke kracht dan ook. Een geest is bewustzijn. Er moet er iets zijn geweest dat hem ervan overtuigde, deze transformatie in zijn denken toe te laten. Het Universum leeft, en wij maken daar deel van uit. Die waarheid ging in de doofpot, omdat ze ons niet meer konden beheersen als wij de geheime machten van onze geest en collectieve bewustzijn kenden.

Het Universum is een levend wezen en wij zijn de biologische cellen in dat wezen.

Max Planck, de vader van de Kwantum Fysica schreef: “Alle materie komt voort uit en bestaat slechts dankzij de verdienste van een kracht. We moeten aannemen dat er achter die kracht een bewuste en intelligente geest bestaat. Die geest is de matrix van alle materie.”

Het was bewuste intelligentie die de Oerknal schiep waaruit alle materie is voortgekomen. Dit houdt in dat de Schepping uit gedachtenkracht manifest werd.

Macht.
In de huidige samenleving bestaat er een hiërarchie van macht. Er zijn erg machtige mensen, en er zijn mensen die vrijwel machteloos zijn. Vanuit biologisch perspectief is het belangrijk te beseffen dat elke menselijk wezen de scheppende macht bezit een planeet vorm te geven. Niet ontwaakte mensen zullen vragen hoe het mogelijk is dat sommige mensen zoveel macht verwierven als iedereen gelijkwaardig is.
De grap is dat ze die macht niet verwierven. Ze hebben die macht van ons afgepakt en wij stonden domweg toe dat het gebeurde. De revolutie die nu plaatsvindt, is de herontdekking van die macht. Want als de ganse mensheid dergelijke macht bezit, kan er een betere oplossing zijn voor alle problemen en een grotere harmonie dan wanneer een kleine kliek die macht beheerst.

We verlangen naar de herontdekking van de macht die we uit de bron meenamen. Het is mogelijk door in de geest terug te gaan, onze geloofsovertuigingen te deprogrammeren en ons geboorterecht als scheppers op aarde te claimen. Overtuigingen zijn projecties en aannames van die projecties; overtuigingen bevatten geen waarheid. Ze zijn geprojecteerd in het Hologram waarin we leven; een illusionaire werkelijkheid.

Complot.
In 1957 schreef professor Hans Eysenck, hoofd psychologie van de Universiteit van Londen een brief waarin hij insinueerde dat er gigantisch complot was waarin wereldwijd dertig universiteiten en honderden wetenschappers van aanzien samenspanden om alles wat ze wisten over de macht van het menselijk bewustzijn te zwijgen.

Het grappige is dat de meeste onbewuste mensen ons van complottheorieën verdenken, terwijl de CIA in 1967 het woord bedacht om een ieder, die hun officiële verhalen niet geloofde, in diskrediet te brengen.

Nadat het Amerikaanse congres gegevens had ontvangen van het Stanford Instituut en andere universiteiten in de VS en in de wereld, werden ze doodsbang over wat er zou gebeuren als alle mensen de macht van hun geest zouden ontwikkelen. We zouden elke leugen, elk bedrog en elke vorm van onderdrukking met ons bewustzijn gewaar worden. We zouden nu, bijvoorbeeld, intuïtief weten wie de MH17 neerschoot…

Omdraaien.
Het congres begon een spiegelcampagne in de media om twijfel te zaaien over wat ze ontdekt hadden, omdat ze wilden voorkomen dat wij ontdekten hoe machtig onze geest is. Dit is de reden van de afspraak tussen kerk en staat om ons dom en arm te houden. Dit is wat dr. Rauni Kilde bedoelde toen ze, vlak voordat ze stierf aan een psychotronische aanval, schreef dat we alles wat mainstream media schreef moesten spiegelen, omdraaien.

We zijn op een keerpunt aangekomen in de evolutie van de menselijke soort en het is een spannende tijd waarin we voor vele uitdagingen komen te staan. Plato schreef ooit: “De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid/onwetendheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen." Laten we ophouden ons te gedragen als Calimero, niemand is klein, en niemand is groter dan jullie.

Soeverein.
Dit woord betekent dat een soeverein wezen van geen hogere macht afhankelijk is. Wij zijn allemaal soevereine wezens. We kunnen onze vrije keus benutten om de spiraal van de Geest te beklimmen in dienstbaarheid aan het hoogste goed voor allen, opdat het Licht zal zegevieren. Het enige wat we hoeven doen is naar binnen gaan en communiceren met je innerlijk. Je zult ontdekken dat elk mens almachtig, alwetend en alom aanwezig is.

Wanneer we onze collectieve gedachtenkracht gebruiken kunnen we in drie minuten het kankergezwel van politieke en religieuze onderdrukking genezen. Volgens een recent bericht van Aartsengel Michaël krijgen we van 20 maart tot 20 juni de laatste Ascensie golf. Voor wie hier niet in gelooft, transformeert de titel van dit artikel van een familienaam in een werkwoord… 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com