Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 8 maart 2017

Boodschap van Matthew Ward / via Suzy Ward op 6 maart 2017

Boodschap van Matthew Ward
via Suzy Ward op 6 maart 2017

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en anderen

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles in jullie wereld roept de verandering van de wacht op, zogezegd. Openlijk en bedekt gaat actie op vele fronten snel, om de Aarde te bevrijden van de elementen die haar beschaving al millennia in slavernij hebben gehouden. En terwijl de vibraties omhoog gaan, zal de polarisatie van filosofieën en ideologieën dooien net als het ijs in de poolgebieden en uiteindelijk zal er eenheid van spirit zijn, wereldwijd. De bestemming van de bevolking van de Aarde zal zijn om vrij te leven, in vrede, welzijn en vreugdevol in harmonie met de Natuur en we eren alle zielen die hun thuislanden verlieten om de gemeenschap te helpen, Aarde’s Gouden Eeuw, de glorieuze wereld die enorm in het continuüm bloeit, in de lineaire tijd.


In de voorbije maanden hebben we jullie interesses gericht op de wereld gebeurtenissen en deden dat verheugd maar wij hebben het voornaamste doel genegeerd, om verlichting te bieden en leiding die van pas zijn voor jullie evolutionaire reis. Talloze e-mails die naar mijn moeder werden gezonden, houden vragen en commentaar in die misvattingen aangeven over ascensie, een zaak die verwarrend is voor zielen die net ontwaken en misschien voor sommigen die bekend zijn met spirituele informatie. Ascensie moet correct worden begrepen en door iedereen antwoord te geven die schreef, beginnen we met deze pas gestuurde e-mail:

“Een kennis vertelde me dat ze gechannelde boodschappen las die zeiden dat de Ascentie spoedig gaat gebeuren. Waarom vertelt Matthew hier niet over en hoe moet je je daarop voorbereiden?”

We weten niet op welk gebeuren de andere bronnen wijzen, dus we vertellen je vanaf ons voordelig punt over ascensie. Ten eerste zijn er twee soorten, de planetaire en de persoonlijke, en we beginnen met de eerste. Ongeveer 80 jaren geleden toen Gaia, de ziel die als de planeet het nu belichaamde, wat nu Aarde heet, uitriep om hulp, de stroom van hulp door machtige beschavingen die de ernstig verzwakte planeet stabiliseerden en voorkwam dat ze door de ruimte vloog en dat bepaalde verwoesting ook in staat stelde om los te schokken uit de diepe dichtheid en langzaam begon ze omhoog te gaan. Dat was het begin van de planetaire ascensie locatie-gewijs. (plaats-gewijs)

Laten we even uitweiden om iets te vertellen dat een punt van verwarring kan zijn. Daar dimensie en dichtheid beiden gebruikt worden in de context van ascensie, kan er gedacht worden dat ze verschillende fasen of aspecten van dit proces zijn, in plaats van termen die uitwisselend werden gebruikt. We voegen eraan toe dat dichtheid de meer wetenschappelijke term is omdat ascensie over energie gaat, die niet kan worden gemeten op wijzen die gebruikt worden om dimensies of iets te produceren, zeg: een dode of een stuk land.

Nu dan, de Aarde kruiste over de drempel van de vierde dichtheid in december 2012 en zal doorgaan met ascenderen totdat ze goed in de bovenste vijfde dichtheid zit waar ze origineel vandaan kwam. Maar tijdens de eonen waarop de planeet naar beneden spiraalde in de diepten van de derde dichtheid en daar vastzat, bleef Gaia in de vijfde dichtheid in de status van zielen ontwikkeling zitten.

Dit brengt ons bij de persoonlijke ascensie – een zielen groei in spiritueel en bewust besef, of ontwikkeling; ook dit is een proces, geen gebeuren dat alle mensen gelijkelijk beïnvloedt en tegelijkertijd. Het is zo dat de energie golven die de Aarde tegenkomt gunstige gebeurtenissen geeft waarvan haar mensheid voordeel kan hebben. Maar die sterke uitbarstingen van energie intensiveren alle karakteristieken en gedrag, en omdat alle individuen overeenkomstig reageren met hun positieve of negatieve basische inclinaties, blijft de planeet met haar evenwichtige ascensie naar hogere astrale lagen gaan.

Wat betreft, indien persoonlijke ascensie begint, was het massale licht dat ongeveer 80 jaar geleden het leven van de Aarde redde, beschikbaar voor al haar bewoners, dus kun je zeggen dat het toen ongeveer begon voor mensen die ontvankelijk waren voor het licht. We zeggen ongeveer, want ascensie, ontwikkeling en vooruitgang, is het doel voor elke ziel in ieder leven.

Iedere ziel heeft haar unieke frequentie, of energiestromer, die bestuurd wordt door haar aanhechtingen – de gedachten, gevoelens en vrije wils-daden van de persoon – naar de vele fasen van groei in iedere dichtheid. Laat me de “vele” fasen veranderen in “onbeperkte” – en omdat ze allen de gelegenheden hebben die ze nodig hebben om terug op het spoor te komen, dan gaan andere zielen in vergelijking virtueel terug vliegen van de derde naar de vierde dichtheid.

Het is mogelijk dat de grootste oorzaak van verwarring over Ascensie getallen zijn. (aantallen). Dit Universum heeft geen genummerde dichtheden en ook de zielen hebben die niet. Wij gebruiken getallen alleen om Aarde’s positie aan te geven of haar progressie locatie-gewijs en om de evolutionair status of vooruitgang van haar mensheid te laten zien, en de getallen van de laatsten kunnen werkelijk verschillen, daar Aarde’s locatiegetal het zelfde blijft.

De werkelijkheid is, dat dit universum zuivere energie is die stroomt zonder grenslijn tussen de latere dichtheid van “vorige” stromers en de “eerste” van de volgende hogere dichtheid, maar eerder is er een samengaan van de stromers omdat hun trilling snelheden zo gelijk zijn. Daarom zagen jullie geen dramatische veranderingen op 21 december 2012 of in de dagen en weken die erop volgden, zelfs terwijl de Aarde was begonnen om in de laagste laag rond te gaan van de vierde dichtheid. En ondanks de lange eeuwen waarin de Aarde bezoedeld was in de diepten van de derde dichtheid, stegen sommige zielen – God’s speciale boodschappers, andere afgezanten en visionairen- omhoog tijdens hun met licht gevulde levens.

Nu dan, hoe bereiden jullie je voor op ascensie? Dat is net zo gewoon als leven op goddelijke manieren, of zoals God zegt: Wees vriendelijk.”

“Hoe veel meer jaren zal het kosten waarop de Aarde haar bestemming bereikt?

Als er al een definitief antwoord is, dan kennen wij dat niet. Jullie zullen merken dat de tijd sneller en sneller voorbijgaat terwijl de planeet lichtere en dan nog lichtere lagen ingaat, en op een bepaald punt zullen jullie je realiseren dat je in het tijdloze “afstand-loze” continuüm bent. Op dit moment, lieve broeders en zusters, als je probeert het leven voor te stellen in universeel bestaan, is een serie van gelijktijdige gebeurtenissen, en dat nodigt frustratie uit. Op zielen niveau kennen wij dat leven, en als jullie “buiten de tijd” zijn, lineair gesproken, dan zullen jullie je opnieuw verheugen dat jullie volledig bewust zijn om in het continuüm te leven.

“Hoe lang zal het ons kosten en Gaia om door de vierde dimensie te gaan voordat we de vijfde dimensie beleven? Ik vond een boek dat hier overging en dat gaf 2032 als de datum waarop we de vijfde dimensie zouden ingaan?

De ziel Gaia ging nooit uit de vijfde weg, alleen haar planetaire lichaam deed dat, en wij kunnen niet zeggen hoe lang de Aarde door de vierde zal transitoneren omdat het inschatten in de lineaire tijd, wat het NU in het continuüm is, niet met zekerheid kan worden gedaan. En, er is dat betekenisvolle verschil tussen de planetaire en persoonlijke ascensie.

De meester Lichtwerkers of ze over zichzelf nu wel als zodanig aan denken, zitten in het midden tot aan de vierde dichtheid, bewust en spiritueel en in sommige gevallen hoger, de zielen die kwamen uit de meest ontwikkelde werelden om te helpen bij het doen ontwaken van de volkeren van de aarde. Dat geeft iemand van jullie vrijwilligers immuniteit tot de volle serie van menselijke emoties, en episoden van verdriet, teleurstelling, wanhoop of andere gestreste gevoelens brengen jullie status in gevaar. Personen die in staat zijn om boven hun eigen uitdagingen te rijzen en de wereld’s tumult beleven kort de verrukking van de vijfde dimensie en de sensatie van dergelijke lichtheid dat er geen besef is om in een dicht lichaam te zijn.

Wat betreft de datum 2032, we willen ons niet uitlaten over een specifiek kalenderjaar in verbinding met enige fase van Aarde’s reis- van jullie – door het voornoemde probleem om variërende lagen van energie in een lineair tijdsframe te zetten.

“Hoe kan ik de religieuze fanatici in de familie overtuigen dat Armageddon/Apocalypse/Eind Tijd, NIET is wat voor ons ligt?  Ik wil niet dat ze worden overgeslagen als de Ascensie komt!”

We hebben over het ascensie proces gesproken zodat er geen noodzaak is om dat weer te bezoeken, en onze suggestie is van toepassing voor iedereen wier geliefden hun denken hebben afgesloten voor iets dat niet past bij hun opinies over godsdienst of een ander geloofsstelsel. Deel je ideeën en kennis met mensen die geïnteresseerd zijn, maar probeer alsjeblieft iemand die niet ontvankelijk is te laten geloven zoals jij gelooft. Elke ziel heeft aanspraak om in een rustige gang naar verlichting te gaan, en als dat niet verkregen wordt in dit leven, zal het wel in een volgend gebeuren – geen ziel wordt “achtergelaten”- en verschillende overtuigingen veranderen de liefdesbanden niet die zielen verbinden.
Moeder, ik zie dat de rest van de items op je lange lijst horen bij de persoonlijke ascensie en diverse vragen zijn hetzelfde. We antwoorden op alles zonder de noodzaak voor je om er enigen te typen en we beginnen met de ontwikkelingsstatus van Aarde’s beschaving.

Degenen die aan de lange kant van het spectrum zitten, zijn nog diep in de derde dichtheid, degenen aan de hoge kant naderen de eerste energiestromers van de vijfde. De status van de grote hoeveelheid is midden-naar de hoge derde dichtheid of de lagere vierde, ver ontwikkeld van de vergelijkbare weinige individuen die vast zitten in de diepten van de derde, en als de vibraties verder omhoog gaan, zal de evolutionaire progressie sneller en duidelijker in de bevolking zijn.

Ascensie heeft niets te maken met een stoffelijk lang leven; het heeft alles te maken met hoe dicht iemands besluiten en daden in het leven vastzitten aan het zielencontract.
Nee, ascensie heeft niet nodig dat de persoon zich ervan bewust is. Vele miljoenen ontwikkelen zich zonder dat ze dat weten. Als hun empathie, intuïtieve ontwikkeling, bewuste gedachten en vriendelijkheid passen bij ascensie terwijl ze nog op Aarde zijn, zullen ze een volledig begrip hebben als ze eenmaal in het Nirvana zijn.

Ascensie is tijdens het stoffelijke leven, niet iets dat komt in een felle veeg aan het einde. Dat is net zo met regressie – en alhoewel er niet zoiets is als een “doodsbed omkering die iemands ziel redt” wat ook een persoon doet tijdens de laatste dagen van het lichaam of uren “heeft zin” in zoverre als het binnengaan van het deel van Nirvana dat correspondeert met de energie van iemands gehele leven.

Het overgaan naar het spirit leven is geen “automatische ascensie”. Het leven in Aarde’s spirit wereld is net als een stoffelijk leven waarbij de vrije wil regeert, en Nirvana biedt zo’n brede serie aan van interessante activiteiten en fascinerende reizen dat sommige zielen zich uitleven in dat tijdverdrijf en de schitterende leer gelegenheden van dat rijk die erbij passeren. Er is geen oordeel wat dan ook om dat soort leven te kiezen; maar zielen die minimale pogingen doen om zich op een latere incarnatie voor te bereiden, hebben dan niet het ascensie voordeel in dat leven zoals de anderen hebben die zich verstandig voorbereiden.

Ascensie is geen stoffelijk verlaten van de Aarde om op een planeet van een hogere dichtheid te wonen, het is reizen met de Aarde voor een levenstijd gekozen in het zielencontract. Het is een misvatting dat er twee Aardes zijn – de “nieuwe” naar wie de mensen opstijgen en die leven in liefde en vrede terwijl de mensen die het niet doen op de “oude” blijven tussen geweld, corruptie en hebzucht.

Er is geen “aanvullende tijd” voor ascensie in de context van de vragen van lezers, maar in een andere context is dat er wel. Jij bent geen persoon die een ziel heeft, je bent een onsterfelijke ziel die een ander leven beleeft in een lichaam. Elke incarnatie – er kunnen vele duizenden zijn, zelfs miljoenen in een dergelijke variëteit van vormen, beschavingen en werelden die zo verschillend zijn van wat je kent dat je ze niet eens kunt voorstellen – en dat biedt potentiële groei in spiritueel en bewust besef, de herinnering van wat bekend is op zielen niveau: Jij bent een energie aspect van het Opperste Wezen van dit universum en onontwarbaar verbonden met alles door dit universum heen. Als dat wordt herinnerd in zijn volheid, begrijp je dat altijd al en dat je steeds meer een aspect van het massa bewustzijn bent geweest dat het Opperste Wezen is. Maar dat is niet het einde van je reis – de uiteindelijke bestemming is je kosmische Begin, het zuivere liefde-licht van de Schepper, de alomtegenwoordige, almachtige Eenheid van Alles.

Geliefde familie, het kan schijnen dat het her-ontdekken van kennis van het zielenniveau en het leven zelf meer complex wordt en verwarrend wordt als jullie evolueren. Het is een andersom weg – alles wordt eenvoudiger en helderder. De complexiteiten en verwarringen zijn waar jullie zijn, ze zijn de scheppingen van jullie gedachten, emoties en besluiten. Voor nu, laat de onvergelijkelijke macht van liefde jullie verheugd gidsen en met vertrouwen terwijl jullie doorgaan om je licht naar en ieder opde Aarde door te stralen.
                                   
LOVE and PEACE

Suzanne Ward


OPMERKING van Suzy:
Deze boodschap is “op tijd” omdat mijn reisje om familie te bezoeken werd uitgesteld tot mei.

If this message was forwarded to you or you’re reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the group moderator’s distribution list.]