Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 maart 2017

Ashtar On The Road: Saint Germain: Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!! / 14 maart 2017 / Susan Leland


Saint Germain:
Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen! Ik Ben Saint Germain en ik kom in het Violette Licht om jullie allen te groeten en uit te nodigen om dichtbij te komen zodat jullie de warmte kunnen voelen, de Liefde en de bekrachtiging die dit aan eenieder geeft, aan elk van jullie!! Herinner je dat ik dit aan jullie geef – dit Violette Licht – om te gebruiken bij welke transformatie jullie ook willen uitvoeren, want wij zijn waarlijk Een in onze Familie, in Spirit en in onze bestemming! Er wordt nu niets meer achter gehouden. WIJ BEWEGEN ONS NAAR ALLE GEBIEDEN EN OP ALLE NIVEAUS!!!

Ik heb hier een aanwezigheid. Als ik zeg dat ik “hier” ben, zeg ik “bij jullie, bij ieder van jullie”! En net zoals jullie steeds meer multidimensionale wezens worden heb ik een aanwezigheid in de derde dimensie en ben ook in de Hogere Dimensies. Wij kunnen dus samengaan, zo Hoog als jullie kunnen komen!

Ik zeg jullie dat jullie de macht hebben om JEZELF NOG HOGER TE BRENGEN!!! Ik begrijp dat jullie momenten kunnen hebben waarin jullie je krachteloos kunnen voelen. Ashtar had het over gronden, en dit is een goed advies.* Verbind je weer met Moeder Gaia en haar Koninkrijken. Zij kunnen zozeer aanwezig lijken in de derde dimensie, en dat zijn zij ook nog steeds op alle manieren. Zij zijn nog steeds een aanwezigheid, maar het bewustzijn van Moeder Gaia en haar Koninkrijken zijn – bijna helemaal – omhoog gegaan, uit 3D vandaan!


Doe met hen mee! “Koop een kaartje” zoals men zegt, en kom in het Licht van de Violette Vlam, of waar jullie ook voor kiezen omdat jullie allemaal individuen zijn die allemaal hun eigen genetica hebben. MAAR – en dit is enorm – IK WIL JULLIE ERAAN HERINNEREN DAT JULLIE ALLEN IN JE GENETICA DE BEKRACHTIGING VAN DE ALCHEMIST MET JE MEEDRAGEN – DE MOGELIJKHEID OM TE VERANDEREN WAT JULLIE IN JEZELF OOK WILLEN VERANDEREN!!!

En als jullie omhooggaan naar jullie dimensionale niveaus is het dan niet zinvol, als jullie over zin willen spreken….. voel het nu, in feite, voel met je zintuigen de Vrijheid van wat sommige mensen soms de “aardse zorgen” noemen. Waar zij het over hebben zijn de driedimensionale situaties, de valstrikken, de slavernij, de stress en de zorgen!

Jullie weten dat ik een bank heb en ongelimiteerde bronnen om die bank te bevoorraden – niet alleen met wat er hier op de planeet Aarde is! Ik heb bijvoorbeeld al goud van Venus hier naartoe gebracht. Ik nodig ieder van jullie uit om de Violette Vlam te gebruiken als jullie toegangsbewijs. Ik zou willen dat jullie eens naar mijn bank kijken en ik zou jullie aanraden om een zonnebril te dragen want het is in mijn bank behoorlijk schitterend, behoorlijk blinkend!

Mijn bank, mijn noodzakelijke bank, is op een ietwat Hogere plaats, een Hoger Niveau van Dimensionaliteit dan, weet je, het laagland van 3D, of welke lagere niveaus er nog steeds zijn. MAAR IK HEB OPSLAGPLAATSEN OP DE PLANEET AARDE DIE ER KLAAR VOOR ZIJN OM GELD TE LATEN VERWIJDEREN ALS DE GROTE VERDELER, WANT ALS ER ONGELIJKHEID IS IN DE WERELD VAN ECONOMIE EN FINANCIЁN, IS ER POLARITEIT. En er is ongelijkheid tussen de rijken en de armen.

Er was een soort van middengroep, maar ook zij zijn flink weggevaagd. Jullie hebben dus de weinige rijken en de rest van de wereld. Dit is een driedimensionale schepping, een driedimensionale schepping met lage vibraties.

WIJ, DE ALCHIMISTEN, BRENGEN DIT IN BALANS ZODAT IEDEREEN GODDELIJK BESTUUR ZAL HEBBEN EN FINANCIЁLE ONAFHANKELIJKHEID!!!  Omdat jullie zo geïndoctrineerd zijn met het hele idee, jullie kennen het gezegde “de Wereld draait op geld” – enzovoorts, enzovoorts!!! Dit kan waar zijn als je geld hebt, maar het is niet zo leuk als je dit niet hebt. Wij weten dat velen van jullie moeten omgaan met een tekort aan geld, enzovoorts.

Gebruik de Violette Vlam voor jezelf als individuen, en richt je vizier dan op de hele wereld. Breng dit dan nog een stap verder, naar waar nergens meer geld is omdat jullie uiteindelijk in harmonie leven met jullie Goddelijke Geschenken en daar vrijuit gebruik van maken omdat jullie uiteindelijk weten dat jullie hen bezitten en JULLIE GEEN GELD MEER NODIG HEBBEN OM TE SCHEPPEN EN TE MANIFESTEREN WAT JULLIE OOK MAAR VERLANGEN, OMDAT DIT DE UITEINDELIJKE BESTEMMING IS!!!

Voor dit moment, om de brug te kunnen bouwen en de grote, verdelende polariteit uit te schakelen – verzeker ik jullie dat dit de reden is waarom ik met mijn bank begon en ik jullie kan vertellen dat ik ongelimiteerde bronnen heb om dit te doen. Dus, met Goddelijk Bestuur – met Financiële Vrijheid voor iedereen en Overvloed voor iedereen maakt dit de weg vrij om geen geld meer nodig te hebben – en met het werk dat jullie doen, in deze Familie van Ashtar on the Road en wat de andere Lichtwerkers doen die echt gefocust zijn – ontwikkelt de planeet Aarde zich! De planeet Aarde gaat omhoog en de planeet Aarde komt naar de Hogere Niveaus van Dimensionaliteit EN DIT KOMT TOT STAND ALS ONDERDEEL VAN HET ASCENSIEPROCES – EN ZO KRIJGEN WIJ DE GOUDEN EEUW!!!

Dus nodig ik, Saint Germain, jullie uit om de Violette Vlam te gebruiken op welke manier dan ook. Breng het LiefdesLicht binnen! (jullie kunnen de Helende Handen** gebruiken om dit in jezelf binnen te halen, jezelf op te tillen en het te delen met de wereld). Doe dit ononderbroken! Met andere woorden: jullie kunnen eisen dat jullie intentie wordt vervuld om constant dit Licht te ontvangen en door te geven, zelfs als jullie slapen, eten, of je auto besturen. Het hoeft geen doorgaande meditatie te zijn! Het is gewoon een deel van jullie dat steeds betrokken is terwijl jullie je daar maar gedeeltelijk bewust van zijn of op zijn minst op de eerste plaats van bewust zijn door jullie manier van leven en in wat er voor jullie overblijft van de derde dimensie.

Ik zeg jullie niet om welke driedimensionale verantwoordelijkheid dan ook te negeren. Ik vertel jullie dat jullie de Violette Vlam kunnen aanroepen – het Wit/Gouden LiefdesLicht en al het andere dat jullie hebben, dat jullie voelen en willen doen om omhoog te brengen wat er ook nog is in 3D, naar op zijn minst de Hoogste Niveaus van 4D, vrij van stress, vrij van zorgen. Dit is een enorme bijdrage aan de ontwikkeling en de opgang van de hele Mensheid omdat, zoals jullie weten, Moeder Gaia al is ontwikkeld naar de Hogere Niveaus en dit is de plaats waar haar bewustzijn in eerste instantie is!

Kom op, mensheid, laten wij beginnen met het programma, zoals jullie misschien zeggen, en toegewijd zijn aan de Hoogten – om jezelf omhoog te brengen naar wat jullie het meest harmonieus vinden en dan zelfs nog meer te zijn; manieren van leven te leven waarvoor jullie hier zijn gekomen om als GODDELIJKE WEZENS IN MENSELIJKE LICHAMEN TE LEVEN!!!

Ik dank jullie allen en breng jullie een saluut omdat jullie hier waren om het nieuws te horen en voor het delen van jullie LiefdesLicht met alle hier aanwezigen en met allen die dit gaan horen en lezen en nog verder, met de hele wereld, het melkwegstelsel en het verdere Universum!

En zo is het.

Namaste. 


**Sananda's Healing Hands of Lovelight Meditation


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, March 14, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on con