Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 11 maart 2017

Ashtar On The Road: Merlijn: Wees de Magiër met mijn Libel-energie! 8 februari 2017 /Susan Leland / geplaatst 11 maart 2017


Merlijn: Wees de Magiër met mijn Libel-energie!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
28 februari 2017 /Susan Leland / geplaatst 11 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Merlijn en, hoewel ik mijn identiteit deel met degene die jullie kennen als Saint Germain, kom ik met mijn eigen zelf om met jullie over magie te spreken! Magie heeft vele definities. Ik heb het nu niet over het toveren van een konijn uit een hoed; ik heb het over de Ware Magie, de Transmutatie-Magie waarbij een groep mensen, of een hele stam, of zelfs een heel land, samen komen om hun bestemming te leven, om de Droom in de Realiteit te brengen van wanneer en waar zij leven. Dit is wat er op Aarde is gebeurd, lieve mensen, het is gebeurd, dat verzeker ik jullie!

Het is hier gebracht door de eerste Lemuriers. Het is door de eeuwen doorgegeven toen ik bij hen was; er is mee gewerkt door de stammen in verschillende delen van de wereld. Ik was daar PERSOONLIJK getuige van – een samenkomst in de tijden van Camelot en de Ronde Tafel, waarin wij een groep mannen hadden – en vrouwen, die daar waren om lief te hebben en de mensen en hun kinderen te steunen!


Die een code herkenden; een code die vertelde over eerlijke behandeling van elkaar, een code die vertelde dat een belofte gehouden diende te worden; een code die vertelde dat men degenen die zichzelf niet konden redden zou helpen. En er was een Magie in de lucht als deze mensen samenkwamen en elkaar hun trouw beloofden, hun vriendschap en ja, hun Liefde!

Nu, dit hield geen stand. Wij weten dit en jullie weten het. Maar het is een voorbeeld van een stralend moment in de her/geschiedenis van de planeet Aarde! Het maakt niet uit hoe jullie alle verschillende verhalen begrijpen die daar vandaan komen en het maakt ook niet uit hoe jullie naar de verschillende gebeurtenissen kijken in de her/geschiedenis van de Aarde en de tijden waarin jullie hebben geleefd op deze Aarde.

IK KAN JULLIE VERZEKEREN DAT HET GEEN DROOM IS OM DEZE OMSTANDIGHEDEN VAN VREDE OP AARDE TE HEBBEN, OMDAT DIT AL EERDER IS GEBEURD toen de oorlogswapens opzij werden geschoven toen de diplomaten bijeen kwamen – de leiders kwamen samen – en overeenstemden om Vrede te hebben!

DIT  IS DE BESTEMMING VAN DE PLANEET AARDE!!! En de Magie daarin zijn de transmutatie en de transformatie van het Hart van ieder lid van de mensheid!!! Ik heb het nu niet over degenen die niet zo menselijk zijn. Zij vormen een zeer kleine minderheid. Jullie weten dat wij draken hadden in die tijd van Camelot en zij waren heel echt en werden gezien, net zoals het feeënvolk werd gezien. En ja, wij hadden ook wat wij de slechterikken noemden, en ook hen konden wij zien. Wij konden hun energieën zien.

Ik diende vaak als boodschapper door mijzelf te transmuteren en hoewel ik vele vormen had waarin ik mij kon vertonen, was de Libel altijd mijn favoriet! Als Arthur en de Koningen een Libel zagen, wisten zij dat ik met hen was. Ik vraag jullie nu om de Libel in jullie eigen harten te voelen, lieve mensen. De Libel heeft een grootse energie. De Libel is zeer gefocust tijdens zijn vlucht, op zijn missies. Breng de energie van de Libel dus in jullie eigen harten en laat deze energie jullie helpen in het tonen van jullie eigen Magie  - transformationele transmutaties van ALLES dat niet pure, Onvoorwaardelijke Liefde is, dat niet Vredig is en tegelijkertijd Vreugdevol, en met een overweldigende wetenschap dat JULLIE EVEN CAPABEL ZIJN OM IETS TE BEREIKEN ALS ELKE MAGIER OOIT IS GEWEEST – ZOALS IK, MERLIJN, KUNNEN JULLIE DIT OOK!!!

Wij hebben allemaal Goddelijke Krachten in ons! Van de mensheid waren er in het recente verleden maar een paar mensen die dit zagen en de meesten van hen hielden zich verborgen zodat zij niet verzeild zouden raken in een of andere situatie die niet vredevol voor hen was – wij hebben allemaal de kracht om de wereld te transformeren!

Als wij samenkomen, als het enige, ENIGE gereedschap dat wij gebruiken Liefde en de energieën daarvan is – wel, dat is de manier waarop wij het doen!

Alsjeblieft, ik vraag jullie om letterlijk de energie van de Libel te downloaden of te installeren in jullie harten zodat jullie deze Goddelijke verbinding met de Magie kunnen voelen, de energie van de Magie die zijn kracht krijgt van Liefde, ALLEEN LIEFDE; zodat jullie kunnen voelen dat jullie zelf de Magiër zijn of, als jullie dit willen, de Alchimist die de wereld verandert door die zo te transformeren dat alleen Liefde hier kan bestaan zodat alles dat niet van Liefde is zijn heil elders gaat zoeken!

Een andere manier om de energie van de Gouden Eeuw te voelen is door terug te kijken en je te herinneren wat er allemaal zo stralend en magisch was aan Camelot. Zie het stralen als een Kristalpaleis, als jullie dit willen. WANT CAMELOT WAS ECHT EN IS ECHT!!! Breng jezelf daar naar toe. Kom in zijn torens en kijk uit over het vredige koninkrijk waarin ik Arthur en de ridders assisteerde bij het transformeren en onthoud dat dit in deze stralende tijd werd bereikt – zo kort als het duurde zoals jullie tijd meten, omdat er over de gehele planeet Aarde, in alle Koninkrijken, de hele mensheid Liefde in de harten had – DIT IS WAAR WIJ NAARTOE GAAN!!!

Roep mij aan als jullie weten of voelen dat er iets getransmuteerd moet worden en ik zal jullie zelfs nog meer krachten geven met de energieën van de Libel! EN ALS JULLIE EEN LIBEL ZIEN IS HET MIJN ENERGIE DIE OP DEZE SPECIALE MANIER NAAR JULLIE KOMT!!! Voel de Liefde en open jezelf om daar nog meer van te ontvangen! Voel je handen als het Licht van Liefde binnenkomt en gebruik deze energie als de Alchemist, de Magiër en doe dan een stap terug en voel de transformationele transmutaties die jullie tot stand hebben gebracht omdat jullie net zoveel capaciteiten hebben als ik. GEBRUIK DE ENERGIE EN WEES DE LIEFDE WANT DIT IS DE MANIER WAAROP WIJ TERUGGAAN NAAR CAMELOT!!!

Ik ben zeer dankbaar voor jullie aanwezigheid en omdat jullie mij welkom heetten. Onthoud altijd dat ik bij jullie ben in de Eenheid van de grootse, stralende Liefde. De Magie is van ons om er samen mee te scheppen!

En zo is het.

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, February 28, 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.