Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 29 maart 2017

Ascentie Energie Rapport / door Kate Spreckley / maart/april

Ascentie Energie Rapport
door Kate Spreckley / maart/april

Wij hebben een keerpunt bereikt, een die het kruisen naar een nieuwe ‘cyclus van zijn’ markeert.

Het begin van deze nieuwe cyclus wordt gemarkeerd door de Equinox van 20/21 maart en die de nieuwe werkelijkheid aangeeft die we nu zullen bewonen. Een nieuwe werkelijkheid, die de opeen stapeling is van al de vele, vele verschuivingen, veranderingen en transformaties die we verdragen hebben. Deze nieuwe cyclus is de verwerkelijking en het feitelijk maken van je ware goddelijke zelf is.

De eerste drie maanden van 2017 zijn een tijd geweest van schoonmaken en opruimen van alles dat niet langer meer nodig is. In deze tijd ben je afgedaald naar de diepten van je ziel om toegang te verkrijgen tot je verborgen kwaliteiten. Je bent opgestegen naar verheven aspecten van je wezen om verbrede staten van bewustzijn te verzamelen. Jullie hebben tijdslijnen verschoven en dimensies doorkruist die de lang vergeten aspecten van je ziel terughaalden. Jullie hebben je droefheid geaccepteerd, je pijn en je lijden. Jullie hebben geheeld, opnieuw in lijn gebracht en deze aspecten verenigd zodat je nu voorwaarts kunt gaan ongehinderd door je verleden.


Jullie zitten nu midden in het scheppen van een nieuw leven, een leven dat verschil eert, individualiteit accepteert, creativiteit omhelst en evenwicht toestaat. Jullie weven een nieuwe wereld in bestaan. Een wereld die alle aspecten verenigt van je wezen en je in staat stelt om echt te voelen het leven te ervaren vanuit een centrum punt van je ziel. De volgende drie maanden zullen een periode inhouden van verjonging, die je ziel’s belichamingsproces zal versnellen. Met deze versnelling zal je persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling snel toenemen. Jullie zullen reizen verder dan verwarring in het licht van helderheid. Jullie zullen ontwaken voor je zielen waarheid en je zelf beginnen te kennen als geheel midden in te zitten wat alle leven heeft te bieden.

De binnenkomende energieën activeren volledig je oorspronkelijke goddelijke blauwdruk en laten je zuivere essentie vrij. De unieke codes van licht en energie, die je ziel bepalen, verschuiven de patronen van subtiele energieën die je zielen vorm en ervaringen heeft gevormd. Met deze verschuiving breidt je energieveld zich natuurlijk uit en verbindt zich met je multidimensionale bewustzijn.

Je vermogen om te zien, te horen en de waarheid te horen is vergroot, en stelt je in staat om volledig te stappen in het bewustzijn van je ziel. Helderheid en wijsheid versmelten, wat je helpt om een nieuw leven te scheppen gevuld met het licht van je ziel.

Als je je kunt indenken dat je een microkosmos bent van de macrokosmos, dan kun je begrijpen dat de nieuwe werkelijkheid waar je in woont ook een goddelijke blauwdruk bevat. Deze goddelijke blauwdruk onthult zichzelf als je de controle overgeeft aan de werkelijkheid van je ziel. Als je dit doet begint je plaats en je doelstelling in de nieuwe werkelijkheid op te duiken en ben je in staat om volledig je eigen goddelijke blauwdruk te verwerkelijken. Je bent dan in staat om te werken met wat omhoog komt zonder de noodzaak om de werkelijkheid te beheersen en te manipuleren.

In april 2017 zal de energie van verjonging en vernieuwing binnen komen elke mentale pijn (anguish) en controle zaken die je kunt hebben te verzachten en te helen. Je zult je moeten overgeven aan je ziel, die je in staat zal stellen om in haar innerlijke heiligdom te gaan en om de zaden te ontsteken van wijsheid die daarin liggen te ontkiemen. Deze zaden van licht en energie bevatten de inspiratie en inzichten die je nodig hebt om de geschenken van het ontwaken van je ziel aan te wakkeren.

Het verbinden met deze geschenken ontsteekt een reis in je ziel haar mysterieuze diepten. In deze diepten zul je je ziel’s goddelijke boodschappen ontsluieren en je weg vinden naar grotere zelf-kennis. Als je deze kennis ingaat zul je je ware aard ontdekken, je bedoeling, de dromen, gebeden en hoop die je ziel heeft voor dit leven. Je zult je herinneren dat je ziel ook een bewaarster is van goddelijke wijsheid en waarheid. Je zult gaan begrijpen dat er geen echte scheiding bestaat als je constant communiceert met je ziel. Je ziel wordt dan een heilig heiligdom waar je lichaam, je denken, je hart en geest zich echt kunnen versmelten en je helpen om een belichaming te worden van goddelijke liefde.

In de komende maanden word je bemoedigd om in de diepten van je ziel te duiken, om de heilige boodschappen te ontsluiten van je goddelijke blauwdruk en om jezelf onder te dompelen in haar vloeiend licht en energie. Dit is het dat je zal ondersteunen om de vele zegeningen te omhelzen van deze nieuwe werkelijkheid maar ook de verschuivingen en veranderingen die je zal moeten maken.

Dit artikel kan worden gepubliceerd zoals het is, zonder dat er veranderingen worden gemaakt.  2017  

Kate Spreckley