Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 maart 2017

Aranuth Spreekt: Chemicaliën./ Malcolm Bell / 22 maart 2017

Aranuth Spreekt:
Chemicaliën.
Malcolm Bell / 22 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er is alweer een maand voorbij en de planeet blijft ronddraaien ondanks onberekenbare nationale en internationale gebeurtenissen.

Terwijl ikhet nieuws lees uit betrouwbare, onafhankelijke  bronnen kan ik niet anders dan mij afvragen wie, welke groep, of cabal de manipulator is achter de uitbraken van internationale agressie, gewapende conflicten, oorlogen en terrorisme. Wie profiteert uiteindelijk van al deze dingen? Gaat het over controle over het Grote Geld, olie, minerale bronnen, wapenhandel, wereldhandel, kostbare metalen, of gewoon controle over de wereld als zodanig?

De volgende stap is het afschaffen van geld en mensen dwingen om een creditcard te nemen waardoor de cabal mensen, naties, kan controleren door middel van hun geld, hun voedsel en hun water.

De hartverscheurende neveneffecten van de bedrieglijke oorlogen en het terrorisme zijn de blijkbaar vaak afwezige interesse van de regeringen ten aanzien van hun plicht ten opzichte van de vele vluchtelingen, mensen die honger lijden, zieken en stervenden – bijkomende schade is nog de militaire kil-hartige houding die dit toont – om maar niet te spreken over de vernietiging van vele oude steden en huizen waardoor velen op straat komen te staan als dakloze en staatloze vluchtelingen.

Mijn gidsen vertellen mij dat het goed is om je bewust te zijn van wat er gebeurt maar dat het niet goed is om emotioneel of fysiek betrokken te raken bij deze gebeurtenissen. Alles is echt in Goddelijke Orde.

De verandering door mijn maandelijkse channeling in Atherton te houden is gebleken zeer populair te zijn. De eindtijd van 11 uur in de ochtend is met name handig omdat ouders dan nog ruim de tijd hebben om inkopen en boodschappen te doen (het is in Australië, grote afstanden) en de kinderen van school te halen.

Veel mensen komen hier voor healing-sessies en bleven antwoorden zoeken op een veelheid aan bovennatuurlijke en spirituele vragen, ik heb besloten om  de komende weken een Vraag en Antwoord sessie te houden, hier in Atherton, waarbij ik mij richt naar de datum die de mensen wensen. Degenen die hierbij niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn, kunnen het via de email ook lezen ten voordele van alle lezers, waar men ook moge wonen.

Vragen gaarne via de email: seneca888@tpg.com.au

Nog iets: Mijn boek “Rider in the Mist” (derde druk) is van de drukker gekomen en is nu te koop voor 25 australische dollars + verzending in Australië en Nieuw Zeeland. Ik kijk ernaar uit om het boek later dit jaar beschikbaar te maken in E-vorm voor de overzeese lezers.

Orders voor de echte boeken kunnen geplaatst worden bij Ms Dot Sweeting. E-mail.  dot.sweeting@hotmail.com

Mijn volgende boek “Emergence” is voor de helft af en kan midden-augustus gedrukt worden.

Malcolm

Boodschap:

Goedenavond allemaal. Dank je, dank je. Nogmaals welkom. In lijn met mijn wens bedacht ik mij om jullie iets nieuws te brengen. Steeds als wij komen proberen wij om jullie kennis en informatie te brengen die momenteel gebruikt kunnen worden. Iets dat iets toevoegt aan wat er dagelijks in jullie leven gebeurt. Het kan totaal toegevoegd worden aan jullie NU.

Eerder hebben wij het over specifieke spirituele dingen gehad. Wat wij jullie vandaag willen brengen is iets dat ietwat meer aards is maar wel spirituele “boventonen” heeft.

Dit kan jullie verrassen omdat hetgeen ik jullie vandaag ga vertellen over chemicaliën gaat. Chemicaliën, ja. Heel driedimensionaal. Chemicaliën. Wat wij jullie willen uitleggen is de rol die chemicaliën in jullie levens spelen.

Niet alle Chemicaliën zijn gevaarlijk, schadelijk of dienen vermeden te worden. Er is zeker een groot aantal chemicaliën dat schadelijk is en jullie lichaam kan beschadigen en ook jullie mentale en spirituele lichamen.

Maar er zijn ook chemicaliën die jullie goed, voordelig zouden noemen. Vandaag wilden wij recht naar het driedimensionale leven dat jullie leven gaan, dit leven van solide fysieke materie. 

Ik wil beginnen met jullie te vertellen dat jullie, als wezens, voortkwamen uit een chemisch brouwsel. Dit lijkt een beetje moeilijk te verteren. Jullie fysieke lichaam is feitelijk gemaakt met neuronen, protonen, elektronen, noem maar op, en die hebben een chemische basis. Als ik jullie mee zou kunnen nemen naar eonen en eonen geleden, toen jullie geacht werden uit het water te kruipen en je als mens ontwikkelden, ha ha ha ha, dat is niet correct. Ja, toen jullie naar deze Aarde kwamen doken jullie in het water, zwommen naar het strand en begonnen deze planeet te bewonen.

Vele mensen, vele wetenschappers zullen jullie vertellen dat er iets gebeurde. Opeens veranderden wat wij mensen noemen en waarvan wij denken dat zij uit primaten voortkwamen. Wat was de katalysator, de verandering?

Ik kan jullie vertellen, ik kan jullie verzekeren, dat jullie opzettelijk werden veranderd door een chemisch- en een energieproces. Een chemisch energieproces dat tussenbeide kwam bij jullie gehele primitieve wezens – laten wij zeggen door jullie DNA, als die eonen geleden, op zo’n manier dat jullie je konden ontwikkelen en snel vooruit konden gaan omdat jullie helemaal niet veel vooruitgang hadden geboekt. Jullie stonden bijna stil als het op evolutie aankomt.

Met of zonder de toestemming van de Hoogste Schepper, waren er wezens vanuit andere Gebieden, kosmische wezens uit verafgelegen gebieden, die zonder toestemming naar deze planeet kwamen en zij kwamen tussenbeide bij het DNA van jullie voorouders  die bijna helemaal primaten waren. Zij injecteerden chemische substanties bij hen in het fysieke lichaam om de gehele structuur van het DNA te veranderen dat de katalysator was om jullie meer menselijk te maken. Vanaf dit moment is het een geval van evolutie. Ik wilde dit bij jullie gewoon even ophelderen zodat jullie weten dat er bij jullie, ronduit gezegd, chemisch tussenbeide werd gekomen.

Jullie wezen werd chemisch en energetisch veranderd. Nu hebben wij de moderne mens. Het meest succesvolle menselijk organisme ooit. Het menselijk organisme van vandaag is het meest succesvolle, meest ontwikkelde, intelligentste, zeer innovatieve wezen dat ooit op deze Aarde rondliep.

Dit gezegd hebbende wil ik jullie vertellen over de mogelijkheden van de andere chemicaliën. In jullie dagelijks leven hebben jullie chemische substanties die jullie leven verlengen. Er zijn chemische substanties die jullie medici zullen voorschrijven om verschillende ziekten te doorstaan en deze chemische substanties werden speciaal ontworpen om goed te zijn voor het menselijk lichaam.

Niet alleen maar om jullie leven te verlengen, maar ook om ervoor tezorgen dat jullie in het leven dat jullie hadden de mogelijkheid hadden om groei uit te drukken in elk aspect van jullie Zelf.

Kijk dus alsjeblieft niet neer op chemicaliën alsof het boemannen zijn. Zij helpen heel goed en jullie kunnen de meerderheid van hen met vertrouwen innemen.

Er zijn ook chemicaliën die heel schadelijk voor jullie zijn. Het is aan jullie om te onderscheiden welke chemicaliën goed voor jullie zijn en welke chemicaliën schadelijk voor jullie zijn. In jullie normaal, dagelijks leven komen jullie elk uur in contact met chemische substanties. Elk uur van de dag komen jullie in aanraking met iets dat werd “aangeraakt” door chemische substanties. Zelfs in de stoelen waar jullie nu in zitten, de kopjes en borden die jullie gebruiken om te drinken en te eten, zij werden gewassen en schoongemaakt met een middel dat niet natuurlijk is. De stoelen waarop jullie zitten zijn schoongemaakt met een doek en een chemische spray. Jullie motorvoertuigen hebben binnenin een frisse, nieuwe geur, die chemisch is. Zo zien jullie, chemicaliën komen in een flink deel van jullie leven voor.

Als jullie naar de supermarkt gaan om voedsel en andere voedingsmiddelen te halen zou het heel voordelig voor jullie zijn om er aandacht te schenken wat dit voedsel of dit voedingsmiddel bevat. Wat is de basis ervan? Er zijn wasmiddelen, waspoeders, haarshampoos, zeep, nagellak voor de dames, schoenpoetsmiddelen. Denk eens aan het aantal dingen dat jullie elke dag aanraken die een chemische basis hebben.

Als die geen chemische basis hadden zouden jullie derivaten (afgeleiden) van natuurlijke middelen hebben en toch, als jullie in je winkels en supermarkten rondlopen kunnen jullie nauwelijks op elk schap en elke toonbank dingen vinden die compleet zijn afgeleid van natuurlijke substanties en organische substanties omdat de natuurlijke substanties bemest zijn, besproeid zijn en gewassen en zij zijn ook chemisch veranderd.

Jullie kijken dus naar de producten die afgeleid zijn van natuurlijke substanties en jullie denken dat zij schoon en zeer gezond zijn  terwijl het tegenovergestelde het geval is.

Niet alleen dat, jullie levensmiddelen, ik zou jullie aanraden om op de kleine lettertjes op de etiketjes van jullie klaargemaakt en verpakt voedsel te kijken. Daarvoor hebben jullie het helemaal niet nodig dat ik of iemand van onze broederschap jullie dit komt vertellen. Alle levensmiddelen die zijn bewerkt en daarna verpakt, zijn behandeld en geen gezond voedsel. Zelfs de vleessoorten en de vis die jullie eten zijn chemisch veranderd. Zij zijn gewassen in chemische substanties zoals chloor. Jullie dieren zijn opgegroeid met chemisch gemanipuleerd voedsel. Zelfs het gras dat jullie dieren eten bevat gifstoffen. Zelfs degenen waarvan jullie denken dat zij organisch zijn opgegroeid. Als het dier is verwerkt is het ook behandeld en verpakten blootgesteld aan chemische middelen.

Het verpakkingsmateriaal is zelfs gemaakt van chemisch bewerkte producten. Het karton heeft een hoge gehalte aan chemicaliën. De verpakking, de verkoop-trays, zijn allemaal gemaakt met gebruik van een chemisch proces.

Het is dus heel, heel moeilijk voor elke geïncarneerde ziel om afstand te nemen van chemicaliën.

Zelfs bij jullie fruit en groenten willen wij jullie aanmoedigen om dit grondig elke dag te wassen in schoon, en alleen schoon water omdat veel van jullie fruit en groenten zijn bespoten met enkele van de meest schadelijke giffen die bij de mens bekend zijn. Dit zijn de giffen die jullie inslikken. Vandaag hebben mijn broeders en ik dus besloten om jullie een en ander te vertellen aangaande waar jullie voedsel vandaan komt. Hoe het is geproduceerd. Hoe het is verpakt. Hoe het is klaargemaakt. Hoe jullie het voorbereiden en koken en hoe jullie het consumeren.

De reden waarom ik vandaag hier ben is dat in de Gebieden velen van de Broederschap zeer bezorgd zijn dat jullie basis-bouwblokken nadeel toegebracht worden door de chemicaliën. Schadelijke chemicaliën. Wij begrijpen dat jullie jezelf niet helemaal kunnen distantiëren van de chemicaliën. Toch willen wij jullie vragen om hier goed over na te denken en hen bewust te gebruiken, deze chemicaliën in jullie voedsel. Maar niet alleen dat, het gaat ook over jullie atmosfeer. Hier in de Gebieden zien wij de vervuiling als extreem schadelijk. Niet alleen voor de mensen maar ook voor de dieren. Wij zien extreem schadelijke substanties in jullie lucht, in jullie water en ook in jullie voedsel.

Jullie rijden in je auto’s door de straten en ademen al deze schadelijke gifstoffen in die wij de uitstoot van andere auto’s noemen. Jullie ademen die dus in en jullie lichaam neemt dit in zich op. Jullie drinken water dat is behandeld. Jullie drinken alcohol, soft drinks, zelfs jullie fruitdrankjes; zij zijn allemaal behandeld met chemicaliën en niet met natuurlijke, organische substanties.

Jullie wetenschappers beginnen zich dit te realiseren en jullie dokters lopen jaren achter. Waarom denken jullie dat velen van jullie bevolking ziekten aantrekken die voorheen totaal onbekend waren?

De reden waarom zij voor de mens onbekend waren is gewoon omdat de chemische verontreiniging in jullie lucht, in jullie water en in jullie voedsel in zulke hoge concentraties voorkomt als nooit tevoren en zij voorheen dus niet bestonden. Wij horen jullie spreken over de goede oude tijd. De melk kwam rechtsreeks van de koe. Jullie vlees kwam regelrecht van het abattoir. Jullie fruit en groenten kwamen uit jullie tuin of uit de nabijgelegen boomgaard. En ja, zij waren gezond voor jullie; en ja, jullie konden al deze dingen eten en toch van een lang en gezond leven genieten omdat jullie simpelweg wisten dat wat jullie aten in de goede oude tijd aanzienlijk gezonder was.

Ik zal niet zeggen: helemaal gezond, maar gewoon gezonder dat wat jullie vandaag de dag eten. Ik zou jullie willen adviseren, mijn Broederschap zou jullie willen adviseren, om aandacht te schenken aan jullie milieu, jullie voedsel en jullie water. Schenk hier dagelijks aandacht aan. Dagelijks! Ergens op deze planeet ontdekt de medische wetenschap weer een ziekte die voorheen nooit werd aangetrokken. Dit is het resultaat van wat vele mensen graag  ‘de moderne manier van leven” noemen. Om het bot te zeggen vermoordt de moderne manier van leven jullie! Het doodt jullie voor je tijd. Wij in de Gebieden zijn hierover een beetje bezorgd geworden.

Zie je, als jullie incarneren, niet alleen voor dit leven, maar toen jullie met jullie eerste incarnatie begonnen, hadden jullie een plan. Jullie hadden een levensplan dat zich uitstrekte over vele, vele, een groot aantal levensincarnaties. Dit plan dat jullie zo zorgvuldig beraamden ging over het ervaren van ervaringen, lessen en gebeurtenissen, het vergaren van wijsheid, zielengroei, zielsverrijking etc. in elk leven.

Want waar jullie reïncarnatie zien als hak, hak, hak (Aranuth maakt een hakkende beweging met zijn hand) en een voortgaand plan in allemaal aparte levens zien, zien wij in de Gebieden dit heel anders. Wij zien het als een doorlopend iets. Omdat jullie een leven tot het einde toe leefden, zoals jullie hadden gepland, gaan jullie over, jullie transitie terug naar de Gebieden waar jullie doorgaan met jullie ontwikkeling.

Jullie hebben dan wel geen lichaam maar jullie gaan daar door met ervaren en leren en jullie komen dan terug naar de Aarde – met jullie plan voor dit leven – en dan gaan jullie weer terug naar Spirit, enzovoorts, enzovoorts. Het is zowel hier als aan de andere zijde een doorgaand leven.

Mijn vrienden zouden het willen noemen: “Leven zoals jullie dit beschrijven.”

Als de tijd voortschrijdt en steeds meer van jullie voedsel en voedingsmiddelen vol chemicaliën zitten, beïnvloedt dit ook jullie fysieke lichamen en jullie fysiek milieu, met de totaliteit van de wereld: jullie wereld, de wereld om jullie heen. Wij zien dit als een verkort levensplan. Jullie zijn hier nu, juist nu, met een plan. Dit plan is zeer belangrijk. Het is niet zo dat Wij het zouden brengen en Jullie hier zouden zijn.

Dit plan is zeer, zeer zorgvuldig overdacht en uitgewerkt zodat jullie in dit leven, in deze huidige levensspanne, ervaringen, leren en groei ontmoeten en dit alles in jezelf verzamelen en als jullie het geplande einde van je leven bereiken, van deze persoonlijke incarnatie, gaan jullie terug naar de wereld van Spirit. Jullie gaan terug met het complete, een compleetheid van begrip, kennis en zielengroei. Al deze dingen, al deze opeenvolgende levens zoals jullie hen noemen, al deze opeenvolgingen, allemaal gebundeld om zielengroei te bereiken en te worden.

Als er dus een leven is dat niet tot het einde toe is geleefd, hebben jullie vitale zielengroei genegeerd, ontkend. Vitale zielengroei! Dit is dus niet het plan. Het plan voor jullie is je leven geheel te leven zoals gepland en hierin niet tussenbeide te komen. Wij zijn ons heel goed bewust van…… ik zal het er zo verder over hebben……. wij zijn ons zeer bewust van de opzettelijke vervuiling van jullie lucht met buitenaardse substanties die jullie chemtrails noemen. 

Zij worden opzettelijk verspreid vanuit vliegtuigen om jullie gehele systeem te beïnvloeden. Het eerste dat zij beïnvloeden zijn de zenuwen, het zenuwstelsel. Jullie kunnen niet helder denken, jullie kunnen niet helder plannen en jullie kunnen eenvoudiger, simpeler worden. Jullie worden plooibaar. Jullie kunnen gemanipuleerd worden. De chemicaliën in deze chemtrails kunnen jullie dit allemaal aandoen.

Er zijn ook dingen van een energie, elektromagnetisch, standaard of type, die bewust worden ontworpen om jullie innerlijk kompas te beïnvloeden. Er zijn krachten op deze planeet – ik zal niet zeggen: negatieve donkere krachten, dat is een oordeel – ik ben hier niet om in oordeel te gaan; ik ben hier om jullie de waarheid te vertellen. Absolute Waarheid!!! Er zijn krachten op deze planeet die maar een ding willen: de controle over alles en iedereen!

De arme zielen zien niet, kunnen niet zien en zullen niet worden toegestaan, om de resultaten van hun acties te zien. Het is dus de plicht voor al jullie arme zielen, al jullie zielen die momenteel hier leven, om jezelf te distantiëren van alles wat op chemische basis is gefabriceerd, tenzij jullie dit absoluut moeten gebruiken. Als dit nodig is, bedek je lichaam dan. Kleren, handschoenen, beschermende schoenen. (zonne)brillen. Hoeden en maskers, zuurstofmaskers. Eer je fysieke lichaam voor wat het werkelijk is. Eer het! Bescherm het! Houd ervan! Bescherm jezelf tegen schadelijke substanties die jullie elke dag in jullie supermarkt vinden, in jullie keukenkastjes, in jullie voorraadkamers en provisiekasten, in jullie auto’s.

Er zijn vele, vele schadelijke substanties. Als jullie een substantie op chemische basis moeten gebruiken, doe dan handschoenen aan. Trek hen dan zorgvuldig uit. Jullie water: Verzeker je ervan dat jullie alleen het beste en helderste water hebben. Als jullie je filterapparatuur kunnen veroorloven, doe dit dan. Als jullie dit niet kunnen sla het water dan altijd op in glazen flessen en zegen het. Zegen het water dat jullie gaan consumeren. Ik vertel het jullie in alle eerlijkheid. Jullie kunnen je water zegenen. Jullie kunnen vragen of welke schadelijke instantie dan ook in je water, voedsel of wat dan ook, onschadelijk kan zijn. Jullie kunnen dit! Mensen begrijpen de kracht en de macht die jullie hebben niet.

Ik wil hier graag nog iets langer over spreken. Ik zou dit willen zeggen: het is niet alleen maar de kracht die jullie in je hebben, het is de kracht van jullie verbinding met de Hoogste Kracht van wat jullie “daarbuiten” noemen; wat jullie “daarbuiten” in het Universum noemen, de multiversums, “daarbuiten” is de energie. De bouwblokken van de schepping en van het scheppen. Deze energie die zijn oorsprong heeft in de Bron. Jullie kunnen erom vragen. Vraag erom! Dat is alles wat jullie hoeven te doen. Vraag!!! Jullie kunnen om deze energie vragen, die kracht, om jullie voedsel, jullie water of wat dan ook te zegenen. Zegen jullie dieren, jullie huisdieren. Zegen hen. Wij hebben het nu niet over door de mens gemaakte religies, wij hebben het nu overde “universele waarheid”. De Universele Waarheid! De Universele Energie. De Kosmische Waarheid, de Kosmische Wet. De Kosmische Energie, daar hebben wij het nu over.

Er is een ongelooflijke, een absoluut ongelooflijke kracht “daarbuiten” die tot jullie beschikking staat en alles wat jullie hoeven te doen is er om te vragen. Vraag!!!

Wel, mijn lieve vrienden, het was heerlijk om hier vandaag te zijn. Aha, ik vang, ik vang gedachten op die zeggen: “Dit klinkt niet als de normale Aranuth.” Ah, ik ben van de Broederschap. Wij hebben geen namen nodig. Jullie zijn allemaal ontwikkeld en familiair genoeg om te weten dat wij van de Broederschap, in de wereld van Spirit, geen individuele wezens zijn, wij zijn EEN.

Toch is er een deel van het geheel gekozen en gezonden om door jullie medium te spreken. Zo eenvoudig is dit. Ik zeg jullie nu gedag en dank jullie omdat jullie hier zijn gekomen. Het is mij een genoegen, het is de Broederschap een genoegen om bij jullie te zijn om informatie te brengen, kennis en begeleiding waarvan wij hopen dat jullie daar grote voordelen van hebben.

Goedendag dus. Goedenavond, en moge de Bron jullie zegenen.

Dank jullie wel.

Deel dit.