Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 10 maart 2017

Aarde School van het Universele Weten / Suzanne Lie / 6 maart 2017

Aarde School van het Universele Weten
Suzanne Lie: 6 maart 2017


Onze Galactische Familie 

Wij,  jullie Galactische Familie, wensen jullie meer informatie te sturen over het NU van jullie Persoonlijke en Planetaire Ascentie.
Heel vaak vertelt jullie fysieke lichaam je waar je brein bang voor is om te weten. Het brein moet al  jullie oude schuld, leugens en verborgen waarheden huisvesten. Daarom gedraagt het lichaam zich vaak als een drempel bewaarder voor jullie 5D bewustzijn en 5D geest.

Jullie lichaam zal eerder dan jullie gedachten weten wanneer jullie bewustzijn aan het uitbreiden is naar hogere frequenties, zowel als wanneer het aan het terugvallen is naar je 3 Dimensionale zelf en/of naar je 3 Dimensionale bewustzijn, welke, natuurlijk, allemaal hetzelfde zijn.

Jullie 3 Dimensionale zelf en jullie 3 Dimensionale bewustzijn werken als een tandem, achter elkaar om jullie te assisteren om waar te nemen en te wisselwerken met jullie 3 Dimensionale wereld. Jullie 3 Dimensionale bewustzijn bindt jullie aan jullie 3 Dimensionale zelf en jullie 3 Dimensionale zelf bindt jullie bewustzijn aan jullie 3 Dimensionale lichaam.

Wanneer jullie lichaam zich veilig en wel voelt kan het uitbreiden naar de aangeboren 5 Dimensionale frequentie, resonantie en bewustzijnsstaat.
Ondertussen dompelt de 5e Dimensie zich verder en verder in de kern van alle 3 Dimensionale materie. Net als er 5 Dimensionale materie is in de kern van Gaia, is er 5 Dimensionale materie binnenin de kern van al het fysieke leven.

Op dezelfde manier dat alle zaadjes de belofte hebben van nieuw leven in de kern van dat waarvan jullie zouden kunnen denken, dat geheel geen levenskracht heeft, heeft al het leven op of in de aarde van Gaia, de lucht, het vuur of warmte, het water en het etherische een kleine of grote kern van 5 Dimensionale materie.

Met deze kern, echoot iedere molecule van het leven de innerlijke behoefte om zich te richten op de 5 Dimensionale kern van Gaia Haar heilige Kern Kristallen. Deze Kern Kristallen bevinden zich in de kern van het Planetaire ZELF van Gaia.

Gaia is Haar Planetaire zelf weer op de juiste manier aan het re-kalibreren sedert zij iets van Haar as afviel gedurende de val van Atlantis.
Wat bekend was aangezien de mens sterk verminderd was als gevolg van  de vele experimenten op hen onder de leiding van de Duisteren tijdens de Altantistijd.

Gelukkig zijn de Duisteren nu aan het uitsterven en veel van hun kinderen zijn niet bereid om in de duistere dimensie te zijn.
Daarom zijn de Illuminatie een voor een aan het sterven. Natuurlijk zijn er veel voorbeelden van macht-over-anderen heersers die Nu moeten worden getransmuteerd binnenin jullie. Jullie, de leden van de mensheid gedurende dit NU van de planetaire verschuiving, zijn geroepen om jullie Moeder Planeet Gaia te assisteren.

Gaia is een liefdevol wezen die zwanger is van Haar 5 Dimensionale kind.
De duisteren zijn zich ook bewust van de mogelijkheid van Gaia om haar planetaire zelf om te vormen naar een hogere frequentie.
Zij is deze omvorming, al langer dan jullie de 3 Dimensionale tijd kunnen berekenen, aan het beoefenen geweest diep in Haar Kern, want Gaia kon deze 5 Dimensionale resonantie altijd voelen welke aan het groeien was in Haar Kern.

Echter door al de hulp van de Galactischen, de Engelen en Hogere Dimensionale Gasten die nu leven binnenin in Haar Kern, is Gaia begonnen zichzelf recht te trekken, in voorbereiding op Haar Planetaire Ascentie.

NU, lang ongebruikte “sleutels” draaien zich voor het openstellen van lang verloren gewaande plaatsen binnenin het lichaam van Gaia.
Net zoals jullie menselijke lichaam, is Gaia's Planetaire lichaam zeer beïnvloed door de emoties en gedachten die naar Haar zijn gestuurd.
De Kern Kristallen van Gaia hebben al de berichten gedownload en zij is al die berichten aan het vertalen naar/in 5 Dimensionale Lichttaal.

De multidimensionale kracht van de 5 Dimensionale Lichttaal prent zich in het lichaam van Gaia op dezelfde manier als tatoeages worden geprent op een lichaam van een mens. Eenmaal wanneer de “imprint” is gecreëerd, heeft het een ander verzoek nodig van een meerderheid van de mensheid om het te activeren.

Denk alstublieft aan Gaia als een hele grote levende computer.
Een computer die files download en interpreteert (uitlegt, verklaart, vertolkt), activeert en bepaalde opdrachten uitvoert.
Op dezelfde manieren worden de verzoeken van de mensheid genoteerd en uiteindelijk wordt er door Gaia naar gehandeld.
Wanneer deze actie plaatsvindt is het volgens de behoeften van de planeet, eerder dan de behoeften van de mens.

Hoe kan een planeet voldoende bewustzijn hebben om een verzoek te weigeren of accepteren?
Zelfs nu zijn er toenemende gevallen van de veranderingen van Gaia.
Ten slotte, hoe zou Gaia niet kunnen veranderen nu dat het 5 Dimensionale Licht aan het opstijgen is vanuit Haar Kern Kristallen en gelijktijdig neerdaalt vanuit gebieden in de ruimte voorbij Haar atmosfeer?

Aangezien deze hogere dimensionale frequenties van Licht zich bewegen naar/in de atmosfeer van Gaia, transformeert het veel van de lagere dimensionale verontreinigingen. Er is een Alfa, wat het begin is van dit proces, zowel als een Omega, welke de finale van Gaia is.
Met andere woorden, dit NU is het begin van dat wat zal evolueren in de verschuiving van Gaia.
De eerste 5 Dimensionale Gamma Golven van Licht komen naar de Aarde.
Al degene van macht-over-anderen zullen geschokt en verward zijn door deze frequenties van Licht. In het begin kan de mensheid dit ook zijn en kan zelfs bang worden.

Maar spoedig zullen zij zich herinneren dat zijn niet enkel 3 Dimensionale voertuigen van klei zijn, zoals de vele leugens die hen werden verteld en waarmee zij werden gevoed. In plaats daarvan, beginnen steeds meer mensen zich de Waarheid te realiseren dat de Hogere Lichten zich met hen delen in hun dagelijkse levens.

Gelukkig, vanwege het bewustzijn, of zelfs onbewustzijn, van het groeiende blootstellen aan Hoger Licht, beginnen mensen hun resonantie uit te breiden en dus hun staat van bewustzijn, naar de Hogere 4e - en 5e  Dimensies.

Hoe zal zich dit voordoen, horen wij jullie vragen?
Dit wonder is altijd binnenin het NU van degenen van de 5e Dimensie geweest.

Het is niet nodig dat wat jullie bang maakt en/of beoordelen veranderen of verbeteren.
In plaats daarvan verlos alstublieft de duisternis, welke doorgaans angst is die altijd verborgen is in de verborgen hoekjes van jullie bewustzijn.
Wanneer jullie deze “oude” angsten en frustraties loslaten, loslaten naar en in het Hogere Licht, zullen de duistere schaduwen die zich opeen gehoopt hebben in het aura van Gaia, door de angsten van de mensheid en agressies, ophelderen.

Vrij van de verwonde of verwondende schaduw van de mensheid, zal Gaia in staat zijn Haar Hogere Licht waar te nemen en te accepteren, niet vanuit een zijwaartse hoek waarin het Licht teveel schaduwen vangt om de waarheid te zien, maar recht naar beneden en erin vanaf boven en verder.

Eveneens was het “Stap Een” van het Grote Plan voor allen van de illusies en schaduwen, om zichtbaar te zijn, zodat degenen die Ascenderen konden leren onderscheiden tussen dat wat Multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde was en dat wat de illusie en macht-0ver was.

Wanneer de mensheid meer gereed is om waar te nemen en meer dieper de waarheid over de hoeveelheid duisternis die deze wereld vrij heeft omvat te begrijpen, zullen ze worden opgeroepen voor zogezegd “actieve” dienst. De Ontwaakten hebben door vele incarnaties geleerd dat als je tegen de duisternis vecht door duisternis te zijn, je duisternis wordt.

Dan zullen jullie verloren hebben. Jullie zullen het gevecht verloren hebben en nog belangrijker, jullie zullen de verbinding met jullie ZELF hebben verloren. De winnaar van deze “planetaire wedstrijd” zal zijn Het Ene. Het Ene waar wij over spreken is het collectieve bewustzijn van heel de mensheid, zowel als alle levensvormen van de mensheid die verenigd zijn in/met het proces van de Planetaire Ascentie.

Wanneer de mensheid eenmaal is verenigd met dit proces van Planetaire Ascentie, zal de kracht van deze verenigde en collectieve intentie zich absorberen in de structuur van tijd/ruimte.
Dan, zal het Collectieve Persoonlijke Bewustzijn van de mensheid zich uitbreiden naar/in het Collectieve Planetaire Bewustzijn van de mensheid.

Hoe zal zich dit voordoen?
Teneinde de macht binnenin te behouden die jullie heeft toegestaan om eerst een Aarde voertuig aan te nemen, zullen jullie worden aangeroepen om deze moed te combineren met al het licht, liefde, angst en uitdagingen die jullie ooit hebben ervaren in al jullie incarnaties op de Aarde, zo dat jullie, jullie proces van voltooiing kunnen beginnen.

Eenmaal wanneer jullie voltooid (volbracht) zijn, wat betekent dat jullie alle energievelden in balans hebben gebracht van al jullie talloze incarnaties. “Uitbalanceren” betekent dat jullie al de polariteiten hebben losgelaten of vrijgemaakt van goed versus slecht, of zelfs van jullie tegen hen, om te ontdekken en te resoneren met Het EEN.

Jullie zullen ook geleerd hebben dat de tijd een illusie is van de 3 Dimensie/4 Dimensie.
Wanneer jullie deze illusie hebben bevrijd zodat jullie meer makkelijk de 5e Dimensie NU kunnen binnengaan.

Tot slot, herinner om zogezegd af te studeren/ascenderen van deze Aarde School van het Universele Weten, moeten jullie hebben geleerd/herinnerd dat het Centrale Pad ertussenin reist (tussenruimte) om al de 3D polariteiten te verbinden.

Wanneer jullie in dit ertussenin zijn van al de polariteiten, zijn jullie vrij van alle angst en duisternis die jullie hebben ervaren in al van jullie incarnaties. Vrij van angst en duisternis, kunnen jullie dat meer makkelijk onthouden.

                                               JULLIE ZIJN LICHT.
Het is dan dat jullie zullen afstuderen van de Aarde School van het Universele Weten.

Wat is universeel weten?
Wanneer jullie begrijpen en het antwoord leven die de vraag beantwoordt, dan zullen jullie ascenderen!

STAPPEN VOOR HET CREËREN VAN EEN LEVEN VAN HOGERE DIMENSIES

WAARNEMEN van de werkelijkheid als zijnde reeds gemanifesteerd.

VOEL hoe vreugdevol jullie zijn om uiteindelijk dit doel, dit geschenk EN bestemming te bereiken.

TOESTAAN  van de details van de werkelijkheid om een beetje vaag te blijven, als jullie hen waarnemen in de Hogere Dimensies.

BEWEEG  door de chaos die voorafgaat aan al de verandering door een Portaal van Licht te creëren dat makkelijk voor jullie opent.

ZIE het Portaal van Licht voor jullie.

MERK OP hoe dit Portaal zich voor jullie opent.

VERBEELD jullie zelf het binnengaan van dit Portaal.

NOTEER jullie eerste gedachten en emoties als jullie door dit Portaal heen gaan bewegen.

HOE  beïnvloeden deze gedachten en gevoelens jullie ervaring?

ACCEPTEER en hou onvoorwaardelijk van al jullie angstige en negatieve gedachten als componenten van jullie zelf.

STUUR jullie Onvoorwaardelijke Liefde naar al deze angsten en negatieve gedachten.

ERKEN  dat jullie heel dapper zijn om deze nieuwe werkelijkheid te creëren.

DEEL deze onvoorwaardelijke liefde met jullie geaarde Zelf.

BEGRIJP dat deze reis moeilijk kan zijn omdat jullie heel diep in jullie zelf moeten gaan.

KIJK diep naar, binnenin jullie vele aspecten van het Zelf.

NODIG UIT ieder aspect van het Zelf die deze verandering NIET wil om met jullie te communiceren.

OMARM deze communicatie met liefde en geduld.

Print deze Stappen uit voor het creëren van een Hoger Dimensionaal Leven


Vertaald door Anja voor Gaia en Wakkere Mensen