De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 27 februari 2017

Vibraties. / 26 februari 2017 /ArjunA

Vibraties.
26 februari 2017 /ArjunA
Als kind hoorde ik mijn vader vaak zeggen: “Alles is trilling, jongen!” Hij gaf zijn argument kracht bij door met de knokkels van zijn hand op de tafel te tikken. Ik dacht de trilling te kunnen horen door mijn oor op het tafelblad te leggen. Niets, ik hoorde niets.

John Ernst Worrell Keely (1837 - 1898) een Amerikaanse uitvinder uit Philadelphia heeft die trilling blijkbaar wel gehoord, en er een tot nu toe ongekende drijvende kracht uit ontwikkeld. Aanvankelijk noemde Keely het een vaporische of etherische kracht, daarna noemde Keely deze energie een niet te benoemen kracht die gebaseerd is op vibrerende sympathie. Iets wat niet is te benoemen en gebaseerd is op liefde… Scheppingskracht?

Op Internet vond ik een aardig stukje over deze vergeten uitvinder. De auteur van het artikel vond John Keely zelfs nog groter dan Nicola Tesla. John Keely raakte aan de kern van hoe alles werkt, hij kende de aard van trilling. Alles trilt, of het nu een rots is, een spiegel, een mens of een muziek akkoord. Keely begreep hoe hij voorwerpen kon manipuleren via hun eigen trillingsgetal.

Defying Gravity.
Terwijl ik schrijf luister ik naar de song Defying Gravity van Emmylou Harris op YouTube. De woorden en instrumenten geven exact weer wat ik hieronder schrijf.


John Keely trotseerde de zwaartekracht ook met muziek. Hij had een met water gevulde glazen cilinder waarin een gewicht lag. Hij bevestigde het ene eind van een draad aan de cilinder en maakte het andere eind vast aan een kleine bol en een citer. Wanneer hij een snaar van de citer aansloeg werd het gewicht gewichtloos en dreef naar de top. Maar hij kon het gewicht ook weer gewicht geven en het naar de bodem laten zinken.

Keely schreef dat alle materie een trillingsgetal heeft dat uniek is voor elk voorwerp. Hij wist het gewicht van een object te beïnvloeden door de juiste toon op een instrument aan te slaan. Keely noemde dit sympathische vibratie; meevoelende trilling. Waarom vond de wetenschap dit zo wonderlijk dat ze Keely eerst van fraude betichtten? Joshua wist dit al in 1500 BC toen hij met muziekinstrumenten (en de Ark) de muren van Jericho verwoeste.

Jullie kennen vast wel het gezegde: “Het is de toon die de muziek maakt”. Dit refereert aan de manier waarop iets wordt uitgesproken. Dat geldt ook aan de manier waarop een instrument wordt bespeeld, of hoe een stem een lied brengt. Het is opmerkelijk hoe een stem je een bepaalde stemming kan geven. De stem raakt als het ware een gevoelige snaar, of die snaar nu positief of negatief resoneert.

Mijloenen mensen raakten ooit in vervoering als Hitler een redevoering gaf. Wanneer ik nu naar die stem luister krijg ik een vieze smaak in mijn mond.

In den beginne schiep god Hemel en Aarde. God zei: ‘Er zij licht.’ En daar was licht. Geliefden, dit was, voor zover ik weet, de eerste uiting van cymatics of zelforganisatie. Het is een proces waarin structuren spontaan ontstaan in een chaotisch systeem. God sloeg een toon aan (of iets wat niet is te benoemen en gebaseerd is op liefde) en de duisternis herstructureerde zich in licht.

In heel de menselijke geschiedenis, en zeker het deel dat niet is opgetekend, hebben woorden, tonen en vibraties invloed uitgeoefend op onze fysieke, emotionele en mentale energievelden. Zelfs de wetenschap heeft bewijzen gevonden die aantonen dat hoorbare en niet hoorbare frequenties een invloed hebben op ons en onze omgeving.

Het is een uitdaging om tussen de valkuilen van wetenschap en religie door te dansen. Dat lukt mij alleen omdat ik niet veel onderwijs heb genoten en geen religie aanhang. Dat bevrijdt mijn geest van de conditioneringen, theses en overtuigingen van deskundigen.

Het is opmerkelijk hoe muziek mij bevrijdt als mijn denkpatronen vast dreigen te lopen. Er staan drie gitaren naast mijn PC, en ik hoef maar één lied te spelen om uit de impasse te geraken.

Door gitaar te spelen en te zingen komen diverse trillingsgetallen in harmonie, alle atomen in mijn fysieke voertuig brengen spontaan een proces op gang waarmee een chaotisch systeem structuur krijgt. Iemand die met autisten werkt, kan hier heel goed gebruik van maken; wanneer je de individuele toon van je cliënt vindt, wordt werken spelen.

Energie.
Waar wetenschappers over atomen praten, hebben occultisten het over vibraties/trillingen. Het verschil is dat atomen materie zijn, terwijl vibratie puur energie is. Atomen vullen de onmetelijkheid van de ruimte, en door hun constante trilling houden ze het rad van het leven eeuwig in beweging. Materie bestaat voornamelijk uit lege ruimte, een atoom dus ook. Als je die leegte wegneemt, neemt materie aanzienlijk veel minder ruimte in.

De ganse mensheid kun je dan comprimeren tot de grootte van een suikerklontje. Al die lege ruimte is volgens mij nodig om trilling (energie) over te brengen. Wie of wat de Oerknal ook initieerde, het bracht de inertie van de Grote Leegte in beweging. Beweging is energie, energie moet bewegen om te bestaan. Energie is. Het is onmogelijk energie te creëren of te vernietigen.

Het is wel mogelijk om energie van de ene vorm in een andere vorm te converteren. Energie kan tijdelijk worden opgeslagen, maar het zal altijd een weg zoeken om een volledige cyclus af te leggen.

Inertie.
Volgens het woordenboek is inertie de eigenschap van lichamen om te volharden in de toestand waarin zij zich bevinden. Een synoniem is traagheid.

Er zijn talloze leraren geweest die de mensheid hebben bewogen in beweging te komen. Sommige hebben ons emotioneel bewogen, anderen hebben ons mentaal in beweging gebracht. Toch is de mensheid nog steeds een trage massa. Het grappige is dat de mensen zich dat niet eens bewust zijn. Technologie en ‘sportdrankjes’ bevorderen snelheid en uithoudingsvermogen, maar het bewustzijn blijft als propellers in vaanstand.

Laten we nog eens de parallel trekken tussen verlichte wezens en de mens. De frequentie van de mens vergelijken we met een ventilator die uit staat. De ventilator bladen zijn dan zichtbaar en tastbaar. Verlichte wezens vergelijken we met een ventilator in de hoogste stand. Je ziet de ventilatorbladen niet meer, maar ze werken des te harder. Het zijn dezelfde ventilatorbladen, het is dezelfde materie, maar wat een verschil in functioneren!

Als stenen en monolieten in beweging komen met geluid, moeten wij toch ook in beweging kunnen komen via geluid. Waarschijnlijk dienen we de frequenties die de schaduwregering gebruikt om de mensheid letterlijk en figuurlijk stil te houden eerst uit te schakelen door te ontwaken uit het Hologram, de Matrix of Quarantaine.

Dodelijke frequenties.
Minister Korthals Altes waarschuwde in 1996 al voor zogenoemde gerichte energie wapens waarmee ultrasone golven worden uitgestraald die de hersenen aantasten. Je gaat eraan dood of je lijdt ondragelijk. Dit wordt Soft-killing genoemd, en het was al in 1996 bekend bij de regering. Het is dus absoluut niet wonderlijk dat er ineens zoveel meer verwarde mensen rondlopen.

Frequentie wapens.
We kunnen in onze comfortzone blijven en steeds verder van onze ware goddelijke aard verwijderd raken. Of we kunnen bewust worden van de manipulaties die veiligheidsdiensten met hun frequentie wapens op ons uitoefenen.

Deze wapens worden tegen de samenleving gebruikt om op afstand fysieke, emotionele en mentale controle uit te oefenen, maar ook mensen aan te zetten tot moord en doodslag. Kijk nog maar eens naar de film Kingsman, waarin gratis simkaarten een signaal activeren waardoor mensen elkaar zomaar te lijf gaan. Als we onwetend blijven van deze ‘wapenfeiten’ staat de mensheid een fysieke en psychologische destructie te wachten.

Hier & Nu.
Wat kunnen wij daar tegenover stellen? Het antwoord is belachelijk simpel, en lastig te realiseren omdat het collectieve bewustzijn in beweging moet komen. We beschikken over iets wat niet is te benoemen en gebaseerd is op liefde… Scheppingskracht! Die kracht is in onze rechterhersenhelft gecodeerd.

Onze rechterhersenhelft is uitsluitend in het Hier & Nu. Jill Taylor zei in een TED talk het volgende: “Informatie, in de vorm van energie, komt gelijktijdig binnen via al onze zintuigen en vormt een gigantische extatische collage van hoe het heden eruit ziet, hoe het heden ruikt en smaakt, hoe het voelt en klinkt.”

Er is geen verleden en geen toekomst, er is alleen het Hier & Nu. Dat kunnen we versterken door ons zelf te visualiseren als de Mens van Vitruvius (Da Vinci) in de Merkaba, zoals ik die getekend heb in het artikel ‘Dyscalculie’. Door die visualisatie dagelijks regelmatig te doen op Alfa bewustzijnsniveau ontstijgen we onze inertie. Onze frequenties gaan omhoog en dan kunnen we net als Yeshua zeggen: “Noli me Tangere”.

De originele zin in het Johannesevangelie, was door de Cabal met opzet verhaspeld in: "stop met aan me vast te houden", of "stop met je aan me vast te klampen". Je kunt je voorstellen dat Yeshua dit nooit zo tegen zijn tweelingvlam gezegd kan hebben. Tangere is Latijn voor beroeren, raken of aanraken. Vergeet de nonsens die de kerk verkoopt en lees het nu eens als: “Niets kan mij meer raken, niets kan mij nog deren!”

Scheppingskracht.
Op de woensdagavond meditatie van 8 februari leidde mijn stem (niet ik) de groep op Alfaniveau naar het Niets. Er werd gesuggereerd zich te vereenzelvigen met Niets. Als je Niets bent kan Niets je deren. Het enige dat hier weerstand tegen biedt is het ego… We kunnen met iets wat niet is te benoemen en gebaseerd is op liefde ons ego ook naar een hogere frequentie tillen.

De NASA voorspelt 15 dagen duisternis van 15-3 t/m 29-3 2017. Zien jullie ook de 3 de 6 en de 9 in die periode?

Met die hogere frequentie kunnen we op 15 maart ons geboorterecht claimen als autonome wezens van licht.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com