Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 februari 2017

Valentijnsopenbaring van Maria en Jezus over de man/vrouw-relatie / 14 februari 2017

Valentijnsopenbaring van Maria en Jezus over de man/vrouw-relatie
14 februari 2017

12003020_724025371075044_3492123602511530144_nMaria en Jezus: “Lieve mensen. We willen het onderwerp man/vrouw-relatie onder jullie aandacht brengen. Wij, Maria en Jezus, zijn twee spirituele krachten die veel onder de aandacht zijn gebracht van de hele mensheid. Toch hebben wij tijdens onze incarnatie op Aarde niet alleen gefunctioneerd. Wij zijn heel bewust samen met onze spirituele maatjes op Aarde gekomen. Jezus met Maria Magdalena en Maria met Jozef. Alles wat we op Aarde hebben neergezet hebben we in directe samenwerking met onze partners gedaan. Toch heeft de mensheid selectief ons naar voren geschoven en onze partners op de achtergrond geplaatst. Dit is een gevolg van het minder ontwikkelde collectieve bewustzijn over de kracht van de man-vrouw relatie. De mensheid was niet klaar om de kracht van het vrouwelijke te accepteren en te integreren in hun levens en ook niet om seksualiteit met het hart te verbinden.”

Maria en Jezus: “In het verlengde daarvan was men ook niet in staat om de kracht van de man-vrouw relatie op juiste waarde te schatten. De man/vrouw-relatie combineert de kracht van het Zijn (de vrouw) met de kracht van het Doen (de man). Deze twee krachten functioneren op een heel creatieve wijze samen. Als een man en een vrouw interacteren worden alle chakra’s geactiveerd. Zo kan men op een optimale manier zijn of haar Goddelijkheid op Aarde manifesteren. De interactie tussen man en vrouw brengt hen in contact met de kracht van het scheppen. Dit is een dynamisch proces dat veel verschillende vormen aan kan nemen. Op dit moment bevindt de mensheid zich in een transitiefase tussen enerzijds het oude overtuigingssysteem waarbinnen man en vrouw niet in evenwicht waren en er angst voor elkaar bestond en anderzijds een nieuwe tijd waarin de krachten van de man en de vrouw in balans met elkaar de harmonie op Aarde kunnen herstellen.”


Vrouw in balans, man in balans

Maria en Jezus: “We hebben in eerdere Openbaringen al gesproken over het belang van een evenwichtige interactie tussen man en vrouw; de disbalans in deze relatie veroorzaakt dat mannen en vrouwen slachtoffer- en daderrollen ten opzichte van elkaar aannemen. Dit ontstaat ook omdat op individueel niveau de man en de vrouw ieder voor zich ook uit balans zijn als het gaat om het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in zichzelf. Om de mannelijke en vrouwelijke energie in een relatie in balans te brengen is het noodzakelijk dat dit ook in elk individu in balans is.

De vrouw is in balans als ze onvoorwaardelijk van zichzelf houdt en ze zichzelf toe staat om zichzelf te waarderen en te bewonderen. Ze vertrouwt op haar eigen kracht, de kracht van het zijn. En de kracht van het zijn uit zich in het ontvangen. In het proces van ontvangen staat ze haar partner toe om zich te manifesteren in het geven. Door te ontvangen vertegenwoordigt zij het Goddelijke in de materie; ze wordt in haar Goddelijke zijn bewonderd. Voor de man manifesteert zijn kracht zich in het geven. Hij heeft ook de onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf nodig om in balans te zijn. Alhoewel voor de man ook de verbinding met zijn Goddelijke essentie verankerd is in zijn ‘zijn’, toch komt zijn manifestatie optimaal tot uiting in het doen. Door de kracht van zijn hart in de materie te brengen harmoniseert hij zijn chakra’s, alles wordt in hem geactiveerd en op één doelgericht; dit nu geeft hem de mogelijkheid om zijn hart verder te openen. De man wil zichzelf terugvinden in zijn creaties. Zijn energie is primair naar buiten gericht. Door naar zijn scheppingen te kijken, ontdekt hij wie hij is.

20150728_151808
Bij de vrouw is de energie primair naar binnen gericht. Ze ontdekt ‘wie ze is’ door in contact te komen met haar gevoel en intuïtie. Door het ontvangen komt ze in beweging en haar energie richt zich dan ook om iets op Aarde te realiseren.”

In elke man en vrouw zijn beide energieën vertegenwoordigd

Maria en Jezus: “We hebben hierboven een beschrijving gemaakt van de meest pure vorm van de vrouwelijke en mannelijke energie. In elke man en vrouw zijn beide energieën vertegenwoordigd. Elke vrouw heeft een bepaalde mate van mannelijke energie en elke man heeft een bepaalde mate van vrouwelijke energie in zich. Deze energieën helpen om een balans te vinden tijdens hun incarnatie op Aarde. Dat wil zeggen dat de vrouw door de mannelijke energie in haar haar vrouwelijke energie meer naar buiten kan brengen en de man kan door de vrouwelijke energie in hem gemakkelijker het contact met zijn innerlijk houden. De aanwezigheid in man en vrouw van de energieën van het andere geslacht maakt het ook gemakkelijker voor hen om elkaar te begrijpen en zich met elkaar te kunnen verbinden. Door de verschillen zij ze ook gedwongen om hun grenzen te verleggen om hun verbinding in stand te houden. Beide kunnen zich voor een deel terugvinden in het andere geslacht, maar ook niet helemaal. Dat vormt dan ook een grote uitdaging binnen de man/vrouw-relatie. Beide dagen elkaar uit om een ander te accepteren die voor een belangrijk deel niet op henzelf lijkt. Dat stimuleert een proces van vertrouwen en overgave en het loslaten van altijd gelijk willen hebben.”

De logica van de man en de logica van de vrouw

Maria en Jezus: “De logica van de vrouw is gekoppeld aan haar gevoel en intuïtie. Een gevoel van overvloed en een natuurlijke tendens naar haar welzijn en naar dat van haar dierbaren bepaalt voor een belangrijk deel haar handelen. Het belang van schoonheid, harmonie en passie spelen hierbij ook een wezenlijke rol. De logica van de man is gekoppeld aan een gevoel van verantwoordelijkheid voor wat hij manifesteert en bouwt in de wereld. Als hij met zijn hart verbonden is zal deze manifestatie niet alleen met hem verbonden zijn, maar ook met zijn dierbaren en met de samenleving. Ook voor de vrouw geldt dat de mate van het open zijn van haar hart haar verbinding met haar omgeving bepaalt.”

enjoy-life

De baarmoeder is een tweede hart

Maria en Jezus: “De vrouw heeft in haar baarmoeder een tweede hart, waardoor ze extra gevoelig is voor de verbindingen die tussen levende wezens ontstaan. De baarmoeder van de vrouw is een perfecte verschijningsvorm van de kern van de schepping; een heilige ruimte waarin het Universum geschapen wordt. De aanwezigheid van deze ruimte in de vorm van het orgaan baarmoeder maakt dat zij een directe verbinding heeft met de essentie van het bestaan. De baarmoeder is direct verbonden met de overgang tussen de spirituele en materiële dimensie. Het verbindt de vrouw op een onbewuste manier met haar eigen onsterfelijkheid als spiritueel wezen. Dit gevoel is ook de basis van de kracht van haar zijn.”

Een expressie van de oerknal

Maria en Jezus: “De man heeft in zijn testikels een expressie van de oerknal. Deze oerenergie kan materie scheppen vanuit het niets. En vormt ook door het element vuur een overgang tussen de spirituele en de materiële dimensie. Door middel van een actie wordt materie gecreëerd vanuit een andere dimensie. Alhoewel vanuit de menselijke wetenschap een proces wordt beschreven waarbij de zaadcellen van andere oercellen afstammen, is er echter ook een spiritueel element dat een rol speelt in het ontstaan van deze zaadcellen. De cellen worden bezield met een spirituele energie zodat ze later, samen met de eicel, een kanaal kunnen zijn tijdens de bevruchting voor de incarnatie van een menselijke ziel. Via zijn testikels is de man ook verbonden met de essentie van het bestaan en met zijn eigen onsterfelijkheid. Dit komt tot uiting voor hem via de kracht van zijn daden in het dagelijkse leven. Alhoewel de baarmoeder en testikels primair als seksuele organen worden gezien is hun functie veel breder. Ze functioneren op alle niveaus van bewustzijn.”

Oerkrachten komen bij elkaar  
innige-omhelzing   
Maria en Jezus: “Als man en vrouw bij elkaar komen, komen deze oerkrachten ook bij elkaar. Door het samenzijn, het elkaar liefhebben en zich aan elkaar over te geven op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau ervaren ze een versmelting met een liefdeskracht die de basis vormt voor het ontstaan van het Universum. De liefdeskracht is verankerd in hun hart en vormt de basis voor de Christusenergie die universeel van karakter is.

De interactie activeert hun oerkrachten en geeft hen de mogelijkheid om bewust van de eigen kracht te worden. Dit brengt hen ook in verbinding met de overgang tussen de spirituele en materiële dimensie. Het bewustzijn van deze overgang en het vanuit hier handelen op Aarde is een andere vorm van spirituele realisatie. Dat wil zeggen dat je je handelingen op Aarde verricht vanuit het bewustzijn van je Goddelijkheid.”

Wij hebben dit ook mogen ervaren

Maria en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus en Maria en Jozef, hebben dit in onszelf en binnen onze relatie mogen ervaren tijdens onze incarnatie op Aarde. Dit heeft toen bijgedragen aan het verder openen van ons hart en het ervaren van een intense stroom van onvoorwaardelijke liefde. Voor jullie ligt deze weg ook open. De verschillende openbaringen, gebeden en oefeningen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Zoals altijd kunnen jullie ook onze directe hulp oproepen. We zullen jullie van harte begeleiden en ondersteunen.


Met liefde en licht, mede namens Maria Magdalena en Jozef, Jezus en Maria.”