De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 27 februari 2017

Montague Keen, / 26 februari 2017

Montague Keen,
26 februari 2017

De Mensheid moet standhouden in haar strijd om op Aarde te overleven. Jullie zullen deze strijd niet verliezen. Ik vraag jullie om te allen tijde waakzaam te blijven. De cabal heeft het plan om JULLIE ALLEMAAL TE CHIPPEN. Dit kunnen ze ongemerkt doen, zoals wanneer jullie om een of andere reden naar het ziekenhuis moeten. Er zijn dokters gestrikt die dit uit willen voeren. Ga hier nooit of te nimmer mee akkoord, ongeacht de druk die wordt uitgeoefend om je te verleiden vrijwillig akkoord te gaan met het laten chippen van je lichaam. Ze hebben jullie aangemoedigd om je huisdieren te laten chippen om jullie geest op die manier open te stellen voor het vooruitzicht dat iedereen gechipt gaat worden. Ze voeren als argument aan dat het voor dieren zeer goed werkt. Dit is nog maar een deel van hun plan om de Aarde over te nemen en haar van een groot deel van het menselijk ras te ontdoen.

Er is eveneens een verschuiving op komst om te proberen jullie over te halen pedofilie als normaal te beschouwen. Om te overleven heeft de cabal menselijk vlees en bloed nodig. Het zorgt ervoor dat ze in staat zijn hun menselijke vorm in stand te houden. Iedereen die "aan de macht is" heeft rituelen moeten ondergaan. Door dit bereidwillig te doen hebben ze afstand gedaan van hun vrije wil. Op die manier raken ze onder controle van degenen in de schaduw die streven naar macht over iedereen.


Nu wordt dit allemaal ontmaskerd en ondanks dat het voor velen van jullie moeilijk te geloven is dat dergelijke schanddaden bestaan, bestaan die wel degelijk. Het bestaat overal om jullie heen en wordt gebruikt door hen die posities van zogenoemde macht bekleden. De cabal heeft al veel te lang haar gang kunnen gaan. Ze geloofden dat ze onverslaanbaar waren. Toen diende Dhr. Trump zich aan, die hun plannen danig in de war stuurde. Dit bevalt hen niet. Ze voelen zich voor de eerste keer in hun bestaan verraden en kwetsbaar. Ze doen hun uiterste best om hun manier van leven te beschermen.

Met grote bedroefdheid heeft mijn lieve vrouw vernomen dat HARALD KAUTZ-VELLA voor 5 jaar de gevangenis is ingegaan omdat hij de WAARHEID heeft verteld. Ik zeg jullie dat er over de hele wereld zo veel mensen in cellen zijn opgesloten. Stel alsjeblieft al het mogelijke in het werk om hen bij te staan. Harald is een prachtige zuivere ziel. Hij heeft jullie hulp, gebeden en jullie liefde hard nodig.

2017 is het jaar van buigen of barsten. Jullie moeten allemaal sterk zijn, om jezelf en je naasten te beschermen. Nooit in de geschiedenis werden er zoveel leugens ingezet om jullie denken en jullie levens te bestoken. Het is via jullie TV’s non-stop gaande, 24 uur per dag. Jullie kranten proberen jullie te misleiden door jullie dat te laten aanvaarden wat zij pretenderen dat de waarheid is. Dit is een strijd om de ziel van de mensheid. Jullie moeten sterk zijn en weigeren dergelijke leugens te aanvaarden, zelfs niet een moment. Bescherm jezelf, weiger te worden betrokken bij de domme, zielloze marsen die de mensheid omlaag halen en die je blootstellen aan de mindcontrol-tactieken van de vijand.

Ken je waarheid en leef ernaar. Geloof in vertrouwen datgene waarvan je weet dat het waar is. Heb rechtstreeks interactie met de Bron. Open jullie hart en ziel en laat je niet afleiden door de onwetende menigte. Bid voor Amerika, want de mensen daar zijn gehersenspoeld. Ze zijn verdwaald in rimboe van regelrechte leugens. De duistere overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen, maar is nu goed zichtbaar; daar kan geen misverstand over bestaan. Amerika heeft de deur opengezet voor zeer kwaadaardige demonen die door de elite worden ingezet om jullie te controleren. Ze hadden nooit verwacht dat Dhr. Trump zou worden verkozen, dus streven ze ernaar om hem te elimineren.

Wees sterk en vol vertrouwen, aangezien ieder van jullie belangrijk is. Het menselijk ras moet overleven.

Mijn lieve vrouw werd ‘s nachts terwijl ze sliep hevig aangevallen. Ze is uitgeput. Heb er alsjeblieft begrip voor dat ze worstelt om zich met mij te verbinden.

Mijn lief, doe het alsjeblieft rustig aan.

Altijd, je aanbiddende Monty.

Vertaling: Rob/Marja