Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 februari 2017

JEZUS: Laat jullie maskers van angst waarmee jullie je presenteren aan de wereld los. /19 februari 2017 / via John Smallman


JEZUS:
Laat jullie maskers van angst waarmee jullie je presenteren aan de wereld los.
19 februari 2017 / via John Smallman

De mensheid is op dreef. De mensheid ontwaakt. Ja, natuurlijk zijn jullie je zeer bewust van conflicten, lijden en andere chaotische gebeurtenissen in de hele wereld die voortdurend onder jullie aandacht worden gebracht door de verschillende media bronnen die jullie volgen. Echter, zijn dit krachtige indicatoren van de enorme veranderingen die aan de gang zijn over de gehele planeet. Deze essentiële veranderingen worden voorafgegaan door een collectief vrijgeven van enorme hoeveelheden emotionele bagage waarmee de mensheid al eeuwen is belast en met zich meedraagt. Deze emotionele negativiteit heeft jullie vermogen om de waarheid van wie jullie zijn te zien ernstig beperkt - goddelijke wezens die tijdelijke en onwerkelijke fysieke ervaringen hebben als mensen in een krankzinnige illusoire omgeving. Krankzinnig omdat de illusie het mogelijk maakt dat er daarbinnen zoveel pijn en lijden kan ontstaan.

Nu heeft het collectief ervoor gekozen om al die onwerkelijkheden los te laten en te ontwaken tot zijn ware aard - LIEFDE!

Zoals we jullie blijven vertellen er is slechts Liefde, dat alles wat niet in perfecte afstemming is met Liefde, God, Bron, jullie Hogere zelven, niets meer is dan een kleine en irrationele toestand van emotionele turbulentie in een grote, rustige en prachtige oceaan van Liefde waarin alles wat God schept zijn eeuwig bestaan heeft. Jij, in je ernstig beperkte staat van bewustzijn, kan echt geen idee hebben van de absolute onmetelijkheid van God en Zijn oneindige Liefde voor jullie allemaal. Wanneer jullie zijn ontwaakt, zoals jullie inderdaad gaan doen, zal de vreugde die jullie zal omhullen jullie verbijsteren en verbazen terwijl het kleine deel van jullie dat de waanzin van de illusie heeft ervaren opnieuw wordt geïntegreerd in het grote geheel dat jij en God is als Een.

Jullie werden gecreëerd vanuit de Bron, God, Liefde, en daarom zijn en zullen jullie altijd absoluut vrij zijn. Jullie gebruikten die vrijheid om een illusoire omgeving van ernstige beperking te bouwen die leidde tot angst, pijn en lijden, waarin jullie jezelf vrijelijk ondergedompeld hebben om te ontdekken hoe het zou zijn om te leven zonder toegang tot jullie Bron. Nu weten jullie heel duidelijk dat een staat van afscheiding geen staat is die jullie nog langer willen ervaren, en dus hebben jullie ervoor gekozen om te ontwaken uit die droom staat. Echter, omdat jullie daarin voor zo lang ondergedompeld waren, is het heel echt voor jullie geworden met al zijn negatieve oordelen en schijnbare staten van goed of fout zijn, waarbij de rechtvaardigen rechtvaardig de overtreders beschuldigen en straffen.

Terwijl velen van jullie nu heel duidelijk begrijpen dat wat voor de een er uit ziet als fout of zondig dat dat er voor een ander rechtvaardig en prijzenswaardig uit kan zien. Jullie beseffen eindelijk dat oordelen een zeer persoonlijke ding is, hoewel in de meeste samenlevingen gedragsnormen zijn vastgesteld waaraan bijna iedereen wordt verwacht te voldoen. Er zijn altijd mensen die zichzelf boven de wetten van de samenleving plaatsen, en die door hun macht en invloed, een vrije doorgang krijgen, zodat ze zich niet voor hun misdaden hoeven te verantwoorden. Dat is nu aan het veranderen, omdat het informatie tijdperk waarin jullie leven het onmogelijk maakt om de dingen permanent verborgen te houden. Onsmakelijke waarheden komen om aan het licht over de gehele planeet, en zeer, zeer weinigen zijn nu in staat om boven en buiten de wet te blijven.

Verborgen misleiding is een belangrijk aspect van het menselijk leven op aarde, omdat intense schande een belangrijk aspect is geweest van de meeste culturen, manieren om kinderen op te voeden en te onderwijzen. Dreigen de ander te schande te maken neemt de kracht van de ene die bedreigd wordt weg en staat de andere toe te bedreigen, te manipuleren en over hem te heersen. Om aan schande te ontsnappen leren kinderen al snel dat misleiding hun enige verdediging is. Het wordt zo diep en emotioneel ingesleten dat ze zich er niet meer van bewust zijn dat ze bezig zijn met het beoefenen van bedrog, vooral als iedereen zich op een vergelijkbare wijze gedraagt. De moderne psychologie heeft erop gewezen dat de meerderheid van de mensen een masker draagt om zich aan de wereld te presenteren, omdat het ware zelf binnenin doodsbang is om zich bekend te maken vanwege zijn diepe gevoel van schuld, schaamte, onwaardigheid, en incompetentie. Het is bang om herkend te worden, omdat zij van mening is dat die gevoelens volkomen gegrond zijn.

Een groot deel van het ontwakingsproces is om de totale ongeldigheid van die gevoelens te erkennen, en om hen los te laten. De manier om dit te doen is om jezelf toe te staan je hart te openen voor de Goddelijke Liefde die jullie op elk moment omringt en omhult, zodat het kan stromen en je kan vervullen met een enorm gevoel van welzijn en zelfacceptatie.

Jij bent jij, en je kunt nooit iemand anders worden hoezeer je ook een ander bewondert, respecteert en eert. En de enige reden dat jij je aangetrokken voelt tot die ander, die je wenst te bewonderen, respecteren en te eren is omdat die persoon trouw is aan zichzelf, en dat terug reflecteert naar jouw eigen schoonheid. Ja, velen van jullie bewonderen in anderen de aspecten van jezelf die je in jezelf ontkend hebt! Mooie aspecten van jezelf die je weigert te zien. Anderen zien ze, maar jij kunt niet accepteren dat datgene wat ze zien in jou de waarheid is over wie je bent, en dus waardeer je jezelf af door persoonlijke vernedering en door de weigering om complimenten te accepteren die jou worden aangeboden in liefdevolle aanvaarding van de heerlijkheid die jij bent.

Een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken is jullie dagelijkse bezoek aan jullie innerlijke heiligdom, dat heilige altaar binnenin jullie waar de Liefde die God is permanent woont. De illusie is een plaats van afleiding en verwarring, waar chaos heerst, en zijn enige doel is dat jullie je afgescheiden, alleen, en waardeloos voelen, waardoor het jullie vervult met angst. De pogingen van jullie ego's om jullie door deze emotionele mijnenvelden te leiden, door jullie aan te moedigen je bedreigd en bang te voelen zodat jullie je ofwel achter de verdediging verstoppen die je hiervoor hebt opgericht tegen de buitenwereld of degene aan te vallen in de buitenwereld die jullie veiligheid lijken aan te vallen. Maar de illusie is een illusie, en jullie zijn altijd veilig binnen de liefdevolle armen van God gehouden. Jullie dagelijkse bezoeken aan dat heilige altaar binnenin zal jullie bevestigen dat dit de waarheid is, en jullie zullen de warmte en het comfort van Gods oneindige en eeuwige Liefde voor jullie voelen als jullie je hart opent en het laten binnenstromen.

Jullie hoeven niets meer te doen dan dit. Als jullie dat doen, breidt jullie energieveld, het veld van liefde die jou bevat, enorm uit en trekt anderen naar je toe, omdat ze de Liefde en veiligheid kunnen voelen die jij bent en ze willen in jouw aanwezigheid zijn. Liefde is onweerstaanbaar! Liefde is in jou omdat je liefde bent, dus accepteer die goddelijke waarheid en volg je levenspad van het helpen van anderen om te ontwaken gewoon door bij jou te zijn. Laat jouw maskers van angst die jou presenteren aan de wereld los, de maskers die de echte jij verbergen, de jij die oneindig wordt geëerd, gerespecteerd en geliefd door God. Jullie zijn allemaal enorm machtige wezens, dus eis jullie macht opnieuw op door jezelf te accepteren en door het leven te leven dat jullie hebben gekozen om te leven als mensen voordat jullie incarneerde. Jullie incarneerden om te helpen bij het proces van ontwaken, en jullie doen dit heel prachtig gewoon door jezelf te zijn. Jullie zijn allemaal prachtige wezens van Liefde, van Licht, dus laat jullie licht schijnen in de schitterende heerlijkheid die Jullie zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl