Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 3 februari 2017

JEZUS: Jullie zijn altijd goed genoeg geweest. / 1 februari 2017 door John Smallman


JEZUS:
Jullie zijn altijd goed genoeg geweest.
1 februari 2017 door John Smallman

Over de hele wereld zijn grote veranderingen in volle gang, veranderingen die velen inderdaad zeer verontrustend vinden. Maar het zijn essentiële veranderingen die in grote mate zullen helpen bij het onvermijdelijk en met rasse schreden naderend moment van ontwaken van de mensheid. Ja, een moment van ontwaken, want ontwaken duurt maar een moment als je eenmaal voor hebt gekozen om te ontwaken. Velen zijn nerveus, angstig, en terughoudend, en één van de doelen van deze enorme veranderingen is om jullie te helpen om die twijfels en angsten los te laten, zodat jullie van ganser harte jullie individuele momenten van ontwaken kunnen omarmen.

In werkelijkheid is er maar één moment van ontwaken, en dat heeft zich al voorgedaan, maar binnen jullie illusoire omgeving waar jullie je met menselijke levens ervaringen hebben, zal dit plaatsvinden, het eren van de vrije wil die een ieder van jullie heeft, op het moment van jullie eigen keuze. Het is niet een gebeurtenis waar je een datum voor vaststelt ergens in de toekomst, het is een gebeurtenis die direct zal optreden wanneer je ervoor kiest om het toe te staan je te omhullen in de liefde die het jouw biedt op elk moment van je bestaan. Het wacht erop dat jullie het benaderd en er naar uitreikt aangezien het geduldig en liefdevol haar hand naar jullie uitsteekt, zodat jullie het kunt controleren - om te kijken of je voelt dat je het kunt vertrouwen, velen van jullie zijn erg bang - en pakken het dan beet terwijl het jullie verder leidt naar waakzaamheid.

Hier in de spirituele rijken stroomt onze LIEFDE voor jullie allemaal rijkelijk 24/7 om om te gaan met en degenen onder jullie te omarmen die jullie harten openen om te ontvangen. Jullie zijn allemaal onze Liefde voor jullie waard, van Gods Liefde voor jullie, dus denk niet over jezelf dat je onwaardig of niet geliefd bent, maar beweeg positief voorwaarts om ons te begroeten en in vreugde in de uitnodigende omhelzing die wij je bieden. Wij zijn EEN! Jullie hebben alleen maar tijdelijk jullie geheugen verloren van jullie ware staat van zijn van een met de Bron en met de hele schepping. Nu is het moment voor jou om je te herinneren en terug te keren in opperste vreugde naar het bewustzijn van je goddelijke aard, een staat waarvan jullie nog nooit van afgescheiden zijn geweest, hoewel, als een mens, lijkt het voor jullie dat je alleen bent, om niet te zeggen verlaten, in een uitgestrekt en gevoelloos universum.

Er bestaat niet zoiets of plaats als "een gevoelloos universum," dat deel uitmaakt van de illusie die jullie gebouwd hebben om de ervaring van de afscheiding van de Bron, God , Al Dat Is, binnen te gaan.

ALLES DAT IS.

Precies, Alles Dat Is. Er is nergens anders. Dat uitgestrekte universum is een onwerkelijke en denkbeeldige constructie waarin jullie hebben gekozen, en meestal nog steeds voor kiezen om afstandelijkheid en afscheiding te ervaren van de Bron, een staat van bestaan, die volstrekt onmogelijk is, want er is slechts Bron waarin de hele schepping eeuwig en liefdevol is omarmd.

Jullie kozen er eeuwen geleden voor om spelletjes van de afscheiding te spelen, en die spelletjes werden steeds reëler voor jullie toen jullie je meer en meer met hen bezighielden. Nu hebben jullie er genoeg van gehad, en tekenen daarvan die overal zichtbaar zijn, omdat mensen over de hele wereld de individuele keuze maken om zich uit conflict, verraad, en het daaruit voortvloeiende pijn en lijden, te verplaatsen naar liefde. Over de hele wereld beseffen mensen dat conflict, verdeeldheid, wantrouwen en partij kiezen tegen anderen krankzinnig is. Iedereen wil vrede en komen tot het inzicht dat ze dat hebben gezocht door middel van dominantie en controle in plaats van door liefde en acceptatie. En natuurlijk het begint allemaal met zelfacceptatie, wat de meeste culturen, rassen en religies, egoïstisch en onaanvaardbaar hebben geacht!

Allen zijn één met God. Wat God schept blijft eeuwig Een met Hem. Daarom afscheiding, conflict, partij kiezen tegen anderen, en het daaruit voortvloeiende verraad, pijn en lijden omdat men een ander als slecht ziet, is volslagen krankzinnig. Jezelf aanvallen is waanzin en toch is dat wat er al eeuwenlang is gebeurd.

Waarom vallen mensen zichzelf aan? Omdat zij zich onwaardig en onaanvaardbaar voelen. Echter om dat onwaardige Zelf aan te vallen is veel te pijnlijk, dus wordt het onwaardige zelf naar buiten geprojecteerd op een ander, die gebruikt, aangevallen en gestraft wordt als vervanging voor zichzelf. Dus is de eerste stap op het pad naar vrede en harmonie, natuurlijk, ZELFACCEPTATIE.

Dat is de reden waarom we in de spirituele rijken jullie eraan blijven herinneren dat jullie allemaal de absoluut perfecte kinderen van God zijn, Een met Hem in ieder moment, onlosmakelijk verbonden met Hem, en oneindig geliefd door Hem. Jullie werden volmaakt geschapen, en niets kan dat veranderen. Jullie persoonlijke gevoel van "niet goed genoeg zijn, onrein zijn, niet geliefd zijn, onaanvaardbaar zijn," is volkomen ongeldig. God houdt oneindig veel van jullie. Als jullie "goed genoeg zijn voor God", en inderdaad Hij ziet jullie zoals jullie werkelijk zijn, voor eeuwig en altijd Perfect in elk opzicht, dan moeten jullie toch zeker "goed genoeg" zijn voor jullie zelf?

Laat alstublieft jullie vastberaden grip op je persoonlijke gevoel van ontoereikendheid en op welke manier het jullie geest bezet los, en open jullie zelf voor het besef van Gods oneindige Liefde voor jullie allemaal. Dat is alles wat jullie hoeven te doen, sta alleen jezelf toe je te openen voor het oneindige veld van Liefde dat jullie eeuwig omarmt en verheug jullie in het volslagen gevoel van acceptatie en liefde dat jullie hart vult. Zoals jullie is verteld, en verteld, en gezegd, Er is slechts Liefde!

Accepteer de goddelijke Waarheid van die verklaring en sta jezelf toe de Liefde die je wordt aangeboden op ieder moment te ontvangen en volledig te accepteren. Je hebt de vrije wil, Liefde legt niets op, het wacht geduldig op jullie acceptatie van het, en als jullie jezelf openen en accepteren wat er wordt aangeboden, verheugt heel de Hemel zich over jullie ontwaken, en zullen jullie de uitgestrektheid van de liefde die jullie omarmt voelen.

Wacht niet langer, je krijgt geen "brownie punten” voor de negatieve en denigrerende zelf oordelen over het niet goed genoeg zijn. Jullie zijn altijd goed genoeg. God blijft jullie vertellen dat jullie goed genoeg zijn, net zoals wij, dus geloof ons, immers wie anders zou je kiezen om te geloven anders dan God en de gehele schepping?

Liefde is je ware natuur, stel je er voor open, accepteren het, en VERHEUG JE!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl