Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 1 februari 2017

Iemand van Goud worden – Deel II / Door Sha-ier via Sue Lie / 28 Januari 2017

Iemand van Goud worden  – Deel II
Door Sha-ier via Sue Lie – 28 Januari 2017

Hallo lieve aardebewoners die ik kan waarnemen, maar ik weet niet zeker of jullie mij kunnen waarnemen, of zelfs ons Sterrenschip.

Laat me jullie vertellen hoe wij jullie kunnen waarnemen vanaf onze Schepen. Ik zeg, “Schepen,” meervoud, omdat nu dat ik op HET Sterrenschip ben, ik kan zien dat er een “Armada van Sterrenschepen” is dat wacht op het NU om zichzelf te onthullen op de drempel van de vierde en vijfde dimensie.

De schepen moeten verhuld blijven anders zouden ze kunnen worden waargenomen vanaf de Aarde. Echter, ze maken vaak hun omhulling lijkend op een wolk die de vorm lijkt aan te nemen van een Sterrenschip.
Eigenlijk, is het het Sterrenschip dat de verschijning van een wolk aanneemt.


De foto bovenaan werd ‘s-nachts genomen met een mobiele telefoon; er is een filter gebruikt voor de andere foto.Degene die gereed zijn om te accepteren dat hun Galactische familie hier is om hen te helpen kunnen naar de lucht/atmosfeer kijken om de “wolk” te zien die hen er aan herinnert dat zie NIET alleen zijn.

Wij willen onze Schepen nog niet te duidelijk maken, want de Illuminati zouden ons ook kunnen waarnemen en zouden hun snode daden kunnen opvoeren. Hou daar rekening mee!

We vinden het jammer dat veel van de tieners niet in staat zullen zijn om hun gebruikelijke tijd te nemen om te "bewerkstelligen" zichzelf te ontdekken, omdat de tieners die helemaal wakker zijn voor hun ware ZELF zullen worden opgeroepen om anderen zo snel mogelijk te doen ontwaken.

Met “ontwaken van anderen”, bedoel ik dat ze degene uitzoeken die zich bewust zijn van hun galactische erfgoed. Eenmaal, wanneer zij bewust zijn van hun ware, galactische zelf, zullen zij waarschijnlijk hun transformatieproces beginnen naar/in een Lichtlichaam.
Dit proces begint met het weten van het ingeboren “lichtlichaam” dat zich bevindt, wachtend binnen de Koendalini, de basis van jullie wervelkolom.

Eenmaal wanneer jullie Lichtlichaam het activatieproces begint, zal jullie ingeboren weten van de Lichttaal gestaag ‘online’ komen binnenin jullie bewustzijn. Uiteindelijk zal Lichttaal jullie primaire communicatiemiddel zijn.

Dat is, Lichttaal zal jullie primaire “inter-dimensionale taal” zijn”, aangezien jullie derde dimensionale taal, nog steeds uitgedrukt zal worden via afgescheiden woorden in aparte zinnen aaneengeregen om aparte berichten te creëren.

Recent heb ik ontdekt dat mijn taak op het Schip is om onder de vele tieners op het Schip te zijn wiens Missie het is om direct te handelen met de tieners en adolescenten op de Aarde die zich bewust of onbewust aan het voorbereiden zijn voor de planetaire ascentie.

De tieners zullen nog steeds hun opstandige tienerjaren hebben, wat een normaal deel is van het verlaten van de kindertijd en de voorbereiding om een volwassene te worden. Echter, binnen het NU, zal hun rebellie niet  tegen het gezag van de ouderfiguren zijn. In plaats daarvan, zullen jullie in opstand zijn tegen de gezagsdragers van de Illuminati.

Gaia is inderdaad Haar “donkerste nacht ingegaan voor de dageraad” en dit is vooral waar voor de USA, die toegewezen zijn om het vlampunt voor ascentie te zijn. Alstublieft vergeet niet dat om “hoog te springen”, men eerst laag moet bukken om het moment ofwel de stuwkracht te verkrijgen voor de verandering.

Wanneer de duisternis verborgen is, is het voor de mensheid eenvoudiger om het te negeren. “Als het mij niet beïnvloedt, wat kan mij het dan schelen?” zeggen degene die zelfgenoegzaam/bang zijn. Vanuit dit perspectief, is zelfgenoegzaam zijn eigenlijk bang zijn om de waarheid onder ogen te zien.

“Trouwens,” gaan de zelfgenoegzame verder, “Ik moet hard werken om mijn rekeningen te betalen en mij familie te onderhouden” ik probeer gewoon de eindjes aan elkaar te knopen.”

“Gewoon de eindjes aan elkaar knopen,” Ja, het zal inderdaad geweldig zijn wanneer het eindigt. Wanhoop niet want binnen jullie 3D werkelijkheid,  moet er een eindigen zijn van het oude om een begin van het nieuwe te hebben.

“Over welk oude heb je het?”, ik hoor jullie deze vraag  stellen omdat ik op een Sterrenschip ben. Ik spreek over de constante gedwongenheid van de “macht over anderen” die heel erg oud is geworden voor allen voor jullie op de Aarde.

Omdat ik op het Schip ben, kan ik duidelijk het verschil vaststellen tussen leugens en bedrog van de derde/vierde dimensionale Aarde en de helderheid en onvoorwaardelijke liefde van het 5D Sterrenschip.

Ja, het is behulpzaam dat ik een tiener ben op het Schip omdat ik mijn natuurlijke weerstand heb tegen dat wat was van de vroegere generatie, zowel als een rebellie tegen dat wat ik niet wil accepteren als “mijn werkelijkheid.”

Ik, hou meer en meer van andere tieners, die staan te popelen om “onze nieuwe wereld” te creëren en wij zijn bereid om te rebelleren tegen dat wat de bovenstaande generaties niet kunnen zien omdat zij, enkel om rond te komen, zo hard of druk bezig zijn.

Ik kon dit zien bij de vrienden van mijn ouders op de Aarde, ik kan vanaf het Schip waarnemen dat dit nog steeds aan het gebeuren is op Aarde.
Vanaf hier op het Schip, mijzelf en al de anderen leden van het Schip, kunnen observeren hoe de volwassen op de Aarde voelen alsof ze een “oogje dicht moeten knijpen” voor wat er aan het gebeuren is omdat ze gewoon zo druk bezig zijn.

Echter, de tieners zijn niet te druk bezig. En ook zijn zij oud genoeg, om de grotere wereld te zien en jong genoeg om te weten dat ze zullen moeten leven in die wereld voor een lange tijd wanneer zij niet iets doen om te veranderen voordat het begint.

“Maar wat kan ik doen? Ik ben een tiener,” hoor ik sommige van mijn vrienden zeggen.

Het is mijn wens om hun te vertellen dat zij binnenin zich moeten zoeken om het antwoord te vinden. Jullie allemaal hebben de antwoorden binnenin jullie, maakt niet uit hoe oud jullie zijn. Het was vanwege mijn perspectief vanuit een tiener dat mij werd gevraagd mijn Sterrenschip perspectief van Ascentie te delen met degenen die nog steeds aan de Aarde gebonden zijn.

Zij hebben mij ook gekozen omdat zij een tiener wilden om met de tieners op de Aarde te spreken. Misschien hebben ze mij ook gekozen omdat zij mijn mogelijke werkelijkheid van het zijn van Een van Goud kunnen zien.

Persoonlijk, begrijp ik echt wat Iemand van Goud is, of Een van Goud, maar ik ben gevleid door het vertrouwen in mij. Echter, ik ben ook angstig door deze uitdaging. Dit angstig zijn gaat mij aan omdat het vrij uniek is, en er bijna niet over gehoord heb, om enige vorm van angst op het Schip te ervaren.

Echter, waar ik bang voor ben is het Pad dat ik voor mij zie, wat ook het Pad is wat er ligt voor mijn generatie op de Aarde. Vanuit het NU van het 5D Sterrenschip, kan ik zien dat onze generatie de mogelijke realiteit heeft om een Planetaire Ascentie te ervaren.

Ik kan ook vanaf hier waarnemen, dat wij heel jong kunnen zijn in onze volwassenheid wanneer deze gelegenheid zich voordoet. Deze waarneming maakt mij heel gelukkig, maar ook sterk uitgedagend.
Wat als wij onze zelfzuchtige manieren niet opzij kunnen zetten?

Ik hoor ogenblikkelijk in mijn bewustzijn dat ik naar het Schip ben gekomen om juist dat ding te doen – om mijn zelfzuchtige manieren opzij te zetten. Deze verschuiving is onze waarneming, zowel als onze manier van uitdrukken, het leidt er mij naar om te spreken over Lichttaal.

Omdat onze ingeboren mogelijkheid om Lichttaal te spreken en te horen automatisch wordt geactiveerd zodra wij de vijfde dimensionale frequenties van het Schip binnengaan, is het niet iets waar we voor moeten leren of studeren.

Voordat ik naar het Schip kwam, sprak en hoorde ik individuele woorden. Echter, zodra ik mij verbond met de anderen op het Schip, die ik deelde met mijn laatste transmissie, begon ik mij te herinneren hoe de Lichttaal te spreken en te horen.

Dit leerproces van het leren van een nieuwe taal lijkt veel op het proces dat wij volgden toen wij voor het eerst als peuters leerden spreken op Aarde. Laat mij nu een moment nemen om jullie er aan te herinneren dat wij op de Aarde maar 2% van onze hersenen gebruiken.

De reden dat dit gebeurt is omdat ons bewustzijn zo is gefocust op het opgroeien en overleven in de wereld, dat onze hersenen “verleerden ons bewustzijn genoeg uit te breiden om de hogere dimensionale gebieden van onze hersenen te activeren.”

Ja, zelfs op Aarde, zijn onze hersenen multidimensionaal en zij kunnen op natuurlijke wijze communiceren met al het leven.
Echter, wij zijn zo bezig “met het bijblijven van” dat wij niet erkennen/herkennen, of de gebieden openen van onze hersengebieden, gelijk een computer.

Hier op het Schip zijn wij volledig veilig en totaal omringd door onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie. Daarom, buiten de “afdeling van de bezoekers” is onze ingeboren mogelijkheid om Lichttaal te spreken geactiveerd.

Deze activatie van onze Lichttaal is veel als de activatie van de 3D taal die zich voordoet wanneer baby’s kleuters worden op Aarde.
Echter, op de Aarde moet je leren/herinneren hoe de menselijke taal te spreken. Omgekeerd, op het Schip, is onze Lichttaal gewoon daar, op een soortgelijke manier

Die uitspraak leidt mij nu naar een beschrijving van hoe wij “horen” via
de Lichttaal. Hoe kan je Licht horen? Wel, je “hoort” het niet werkelijk. In plaats daarvan VOEL je het in je aura. Op de Aarde is jullie Aura grotendeels vergeten, maar op de Multidimensionale Sterrenschepen, is jullie 4D aura een natuurlijk component van jullie lichaam, zoals jullie 5D Lichtlichaam dat is.

Op het Schip, kan iedereen de aura van iedereen zo duidelijk zien net zoals iedereen het fysieke lichaam van iedereen kan zien op Aarde.
Het is het feit dat iedereen het aura kan zien van iedereen dat de Lichttaal de normale manier van communiceren maakt.

Weet je, jullie aura is ook verbonden en samengesmolten met jullie Lichtlichaam. Sommige van jullie hebben jullie 4D Astrale Lichaam geactiveerd, wat jullie toestaat om beter jullie dromen te herinneren en om meer toegewijd te zijn aan/met het vervullen van jullie creatieve verlangens.

Gelukkig, door het omhoog gaan van de frequentie van Gaia, herinneren velen van jullie meer van jullie dromen en herinneren je om waar te nemen, het bijwonen en vervullen van jullie innerlijke aspiraties. Daarom leven jullie steeds meer en meer in de resonantie met al wat is in de 4D dimensie.

Jullie uitbreidende waarnemingen verruimen jullie zelfvertrouwen genoeg om jullie pogingen richting het vervullen van jullie innerlijke, creatieve drang toe te wijden.

Terwijl jullie steeds meer en meer creatieve keuzes maken en terwijl de Aarde steeds meer en meer terugkeert naar het Haar ingeboren, 5D resonantie, zal jullie bewustzijn zich standvastig uitbreiden om de frequentie van 5D in te sluiten ofwel te omvatten.

Echter, de lagere frequenties van “macht over anderen” moeten volledig worden losgemaakt voordat Gaia volledig Haar Planetaire Bewustzijn kan laten terugkeren naar/in Haar ingeboren 5D expressie. Het was nooit bedoeld voor Gaia om een 3D planeet te zijn.

Jammer genoeg door de vernietiging van Haar broeder planeet Mulduke, door de invasie van de Illuminati naar Haar andere broeder Mars, zowel als Haar Aarde en de grote verwoesting door de val van Lemurië en toen Atlantis, werd de resonantie van Gaia verlaagd naar de 3D en lagere 4D dimensie.

Deze gebeurtenissen verlaagden ook Haar Planetaire Bewustzijn.
Gaia’s “planetaire bewustzijn” betekent de frequentie van de resonantie, ook wel bekend als de Shuman Resonantie. Gaia was eens een 5D planeet maar zij is vervallen naar/in de lagere resonantie van aan 3d/4D planeet.
Net zoals de mensheid erg kan terugvallen door het grote trauma tijdens de vormende jaren, kunnen planeten, speciaal Gaia, hetzelfde verlies van ZELF leiden. Omdat Gaia zoveel van Haar Planetaire Zelf heeft verloren gedurende de vernietiging van Lemurië en Atlantis , was zij niet in staat om de lagere frequenties van werkelijkheid af te schudden die ervoor kozen om Haar Planetaire Lichaam te schaden, liever dan van Haar Planetaire Lichaam te houden.

Terwijl het bewustzijn van de mensheid beperkt is tot 3D, kunnen zij enkel de planeet waarnemen als een “ding”.
Gelukkig, zoals de mensheid beweegt naar hoger, 4D bewustzijn, zal de mensheid in staat zijn om Gaia waar te nemen als een levend “ding”.

Voor het grootste deel van de mensheid, is het enkel wanneer zij in staat zijn  om hun bewustzijn uit te breiden naar de 5D en verder dat zij in staat zullen zijn  om te realiseren dat AL van Gaia levend is.
Belangwekkend is, dat het geloof dat “AL van Gaia levens is” heel gewoon was bij de primitieve mensheid.

Maar deze ‘primitieve mensheid” werd overvallen, binnengedrongen door degenen die leefden volgens de wetten van “macht over anderen”.
Deze invasie treedt nog steeds op als “macht over anderen” die tracht het land te verkrachten om meer geld te verkrijgen en de macht die geld hun heeft gegeven.

Echter, “geld”, is een 3D concept dat werd gecreëerd zo dat enkelen macht over anderen konden hebben. Wanneer Gaia terugkeert naar haar 5D resonantie, met of zonder de assistentie van de mensheid, de afscheiding tussen de concepten van “de weinige” en “de velen” zullen het concept worden van “de Ene.”

Een ander concept dat in de 5D zal verdwijnen is dat het concept van de stroken papier, waarvan de meeste NIET gedekt zijn door goud, die jullie macht geven binnen jullie leven, zowel als over jullie leven.

Geld zal één van de eerste van de illusies zijn die zal worden bevrijd als Gaia uitbreidt naar Haar ingeboren vijfde dimensionale resonantie.
Ook, die hun bewustzijn kunnen uitbreiden om in uitlijning te blijven met de ascentie van Gaia, zullen veel verder resoneren dan het bereik van degene die wensen te controleren en “macht over anderen” te hebben.
De controle van macht over anderen is een 3D illusie die zal verdwijnen in de 5e Dimensie, samen met de 3D matrix, welke de afzondering en de “macht over anderen” creëerde. De 3D matrix heeft Gaia een veel te lange periode van Haar “tijd” gegijzeld.

Wanneer Gaia terugkeert naar Haar ware, 5D resonantie, zal de 3D matrix net zo gemakkelijk verdwijnen als donkere wolken verdwijnen aan het einde van een lange storm. Gaia heeft voor millennia geleefd binnenin een “storm van hebzucht, zelfzucht en macht over anderen”.

Wij, de leden van jullie Galactische Familie, zijn hier nu om jullie te assisteren om jullie er aan te herinneren dat jullie allen Multidimensionale Wezens zijn die naar de Aarde zijn gekomen om Haar te helpen bij Haar Planetaire Ascentie.

Ik, Sha-ier, herinner jullie eraan dat, zoals ik nu resoneer met een hogere frequentie, JULLIE ook, kunnen resoneren met een hogere frequentie.

Wanneer jullie de stroming volgen van ontwaken die jullie binnenin voelen, zal deze “stroming” transmuteren in een “Oceaan van Veranderingen.”

Ik, Sha-ier, sluit mijn transmissie af met Onvoorwaardelijke Liefde, zo wel als dankbaarheid dat ik vereerd ben met de mogelijkheid om de werkelijkheid waar te nemen vanuit het hogere perspectief vanaf één van de Galactische Sterren Schepen.

Zegeningen voor jullie allen!

Ik kijk uit naar onze volgende conversatie. Als je vragen hebt die je mij wenst te stellen, plaats ze in het deel van ‘commentaar’ en ik zal blij zijn om te kunnen reageren.

Met Liefde en Licht,

Sha-ier

Vertaald door Anja voor: Wakkere Mensen.