Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 15 februari 2017

Het vinden van de rust te midden van de chaos / Jullie Galactische Familie via Suzanne Lie / 11-02-2017

Het vinden van de rust te midden van de chaos
Jullie Galactische Familie via Suzanne Lie
11-02-2017

Vergeet alstublieft niet dat chaos altijd voorafgaat aan verandering, zoals jullie los moeten raken van de 3D matrix die het mogelijk maakt dat de chaos zich hecht aan het bewustzijn van degenen die nog steeds gevangen zitten in de 3D matrix.

De Verenigde Staten, bedoeld als om het breekpunt te zijn van de Planetaire ascentie, is nu in grote chaos. Binnenin deze chaos, gaan degene die macht-over-anderen zoeken voorwaarts om hun laatste stelling in te nemen tegen het naderende Licht dat alleen degenen die hun Macht Binnenin hebben gevonden zullen ontdekken.

De Macht over Anderen  vecht tegen degenen die leven met/door hun eigen kracht van binnen. Macht over Anderen heeft geen geestelijke ondersteuning, terwijl het tegen het ingeboren 5D bewustzijn van Gaia ingaat. Degenen die leven met/door de Kracht van Binnen zijn vrij van de 3D matrix en in het aanhoudende proces van hun bewustzijn zich laten samensmelten met hun 5D en multidimensionale ZELF.

Aan de andere kant, kan de Macht Over Anderen alleen versmelten met de 3D Matrix en het Lagere Astrale Vlak.
De 3D Matrix en het lagere, 4D Astrale Vlak zijn enkel met Gaia verbonden via de 3D Matrix.

Deze 3D Matrix werd geconstrueerd om Gaia te stabiliseren nadat de vernietiging van Lemurië en Atlantis bijna Haar val van Haar planetaire as veroorzaakte.

Deze 3D Matrix diende om de heling van Gaia te assisteren op dezelfde manier dat een verband (gips) een menselijke gebroken arm helpt met de heling van de arm.
Immers, wanneer een mens zijn arm breekt en dit verband te lang draagt nadat de arm is geheeld, zou het de toekomstige gezondheid van de arm erg in gevaar brengen.

Op dezelfde manier, is Gaia’s lichaam genoeg geheeld zodat Zij niet langer de 3D Matrix nodig heeft, om “Haar op te vangen” alvorens ze van Haar toegewezen baan rond de Zon valt.

Dankzij de prachtige assistentie die Gaia heeft ontvangen van haar zuster planeet Venus, zowel als van Haar Galactische Familie van de Raad van de Pleiadianen, Sirianen en Arcturianen, is Gaia nu genoeg geheeld  om Haar 3D Matrix los te laten en om terug te keren naar de frequentie van Haar 5D Planetaire Zelf.

Echter, de Macht van de Illuminatie Over Anderen, die grotendeels verantwoordelijk voor de initiële schade van Gaia waren, strijden om de 3D-matrix te behouden. Ze weten dat aangeboren vijfdimensionale frequentie van Gaia's te hoog is voor hen om hun gehechtheid aan en de macht over Gaia's driedimensionale versie van de werkelijkheid te behouden.

Omdat degene die leven met/door Macht over Anderen alleen de 3D van Gaia en het Lagere Astrale Vlak kunnen aanhangen, spuwen ze angst en macht over anderen uit in de 3D Matrix, welke het enige gebied van Gaia is dat ze kunnen controleren.

Ondertussen, ondanks de inspanningen van de duisteren, of je zou ze de verlorenen kunnen noemen, is het het nu moment om de uitbreiding van Gaia's frequentiegraad te verhogen naar de resonantie van de vijfde dimensie. We zullen nu even een moment nemen om met jullie te delen wat we bedoelen met "de resonantie van de vijfde dimensie."

Elke dimensie van Gaia heeft een aangeboren oscillatie van protonen en elektronen. De driedimensionale matrix creëerde een energieveld rond Gaia om Gaia's val te dempen van haar aangeboren multi-dimensionale matrix in haar drie dimensionale matrix.

Op deze manier diende de 3D matrix als een “frequentie-net” zodat Gaia niet langer zou vallen in enige frequentie lager dan de 3D.
Echter, Gaia’s “val” koppelde Haar planetaire verbinding los met Haar ingeboren multidimensionale planetaire zelf.

Toen Gaia’s frequentie lager en lager werd, sloten velen van Haar 5D portalen, aangezien zij niet konden functioneren in zulk een lage resonantie. Deze portalen waren erg belangrijk, omdat het door deze portalen was dat de volle kracht van multidimensionaal licht Haar planeet kon binnengaan om Gaia te verjongen.

Gelukkig, begonnen veel leden van de Galactische familie van Gaia met het aannemen van incarnaties als mensen op Haar planeet met de intentie voor het openen van de ingeboren 5D portalen. Deze 5D portalen waren essentieel omdat zij een constante stroom toestonden van Multidimensionaal Licht om direct in de kern kristallen van Gaia te stromen.

Het was belangrijk voor de multidimensionale stroom van Licht om direct te bewegen naar de kern kristallen van Gaia, want als het hogere Licht direct in de 3D matrix van Gaia was gegaan, welke diende als een verband voor Haar gewonde planetaire lichaam, zou zij niet in staat zijn de hogere frequenties van Licht te verwerken en op te nemen.

Indien een mens lang een verband om zijn arm had, zou de arm niet in staat zijn draaggewicht te hebben en zware objecten te dragen.
Ook, de neuropatische banen die door de gewonde arm gaan en in de hand, zouden moeten worden hersteld voordat de hand zijn voormalige taken zou kunnen aannemen.

Om ervoor te zorgen dat Gaia terug kon keren naar haar aangeboren, vijfde dimensionale Planetary ZELF en daar voorbij, had Zij alle tijd nodig, sinds Haar bijna val van Haar as gedurende de vernietiging van Atlantis, om Haar Planetaire ZELF volledig te helen.

De krachten van de duisternis zijn zich bewust van dit feit. Zij zijn zich mede bewust dat zij niet kunnen resoneren met de vijfde dimensie.
Daarvoor doen zij al wat zij kunnen om angst te verspreiden.
Wat zij zich niet realiseren is dat, in bepaalde gebieden van Haar planeet, Gaia al naar/in Haar 4D en voorbij  het Planetaire ZELF is gegaan.

De krachten van de duisternis moeten daarom in de 3D matrix blijven, aangezien zij het vijfdedimensionale Licht niet kunnen verdragen.
De resonantie van 5D zorgt ervoor dat het "verstand" van de duisteren te snel werkt en hun harten te snel slaan.

Wanneer dit gebeurt, wordt hun denken grillig en worden hun emoties zo angstig, dat zij beginnen uit hun uitlijning te raken zelfs met de 3D matrix waarin hun resonantie hen gevangen houd.

Echter, zij zitten vast in 3D omdat hun verstand 5D niet kan begrijpen en hun emoties de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde niet kunnen verdragen.

We realiseren ons dat, voor velen van jullie op Aarde, het lijkt alsof de duisternis onder controle is. Echter, aangezien, wat men niet kan waarnemen, kan men niet ervaren, deze duisteren zijn aan het einde van hun perceptuele vermogens gekomen.

Door hun keuze om te leven via “macht over anderen”, zijn zij niet in staat de 5D werkelijkheid waar te nemen waar velen van onze ontwaakten zich in verheugen. Bovendien, aangezien men niet bewust kan ervaren wat men niet kan waarnemen, zijn de Duisteren zich niet bewust dat er een hogere werkelijkheid bestaat voorbij hun waarnemingen.

Aan de andere kant, zijn degene die ascenderen hun ingeboren innerlijke kracht Nu aan het herwinnen, die was gedempt door de angst van wat er in hun werkelijkheid is uitgespuugd.

In Californië, heeft Gaia een lange droogte geleden. Maar nu is Californië hersteld en wat was gestorven of geel geworden is inmiddels herboren  en teruggekeerd naar dat wat weelderig groen is.

Wat Gaia zegt tegen de mensheid met dit diepe herstel van Haar land is dat het niet uitmaakt hoe moeilijk het wordt, gewoon genoeg water, “emotionele ondersteuning” en een heldere lucht, “gedachten vol liefde”, kunnen een negatieve situatie wijzigen in een positieve situatie welke gevuld is met nieuw leven.

Jullie, de Ascenderende leden van Gaia, zijn wezens van Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie lieve planeet zowel als binnenin jullie eigen Eenheidsbewustzijn. Jullie zijn je ook bewust van jullie intieme relatie met het Violette Vuur tot Onvoorwaardelijke Liefde en om de duisternis te transformeren naar de Nieuwe Dageraad.

Vaak is het veel makkelijker om boos te zijn op en bang te zijn voor de duisternis. Echter, jullie hebben de multidimensionale mogelijkheid om de duisternis te helen/herstellen met jullie eigen Onvoorwaardelijke Liefde en Violette Vuur.

Aan de andere kant, hebben de duisteren hun strijd al verloren om de Aarde in te nemen, omdat Zij, Gaia, Haar voormalige behoefte voor Haar 3D matrix aan het afstoten is om terug te keren naar Haar ingeboren, multidimensionale planetaire Zelf.

Wij weten dat jullie je met Haar zullen verenigen aangezien wij jullie steeds groter wordende Licht kunnen zien.
Wanneer jullie dit groeiende en uitbreidende Licht delen met Geliefde Gaia – zal de planeet, waar jullie voor gekozen hebben om een belichaming op aan te nemen, jullie ingeboren Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, zullen Gaia aanzienlijk assisteren met Haar planetaire Ascentie.

Wij, jullie Galactische Familie bedanken jullie voor alles wat jullie doen voor jullie planetaire Moeder. Wij, het collectief van het AL, jullie hogere dimensionale zelven, assisteren ALLEN van ons die Geaard zijn, die de essentie hebben uitgebreid van de Sterrenschepen, de Thuiswereld en al de ontelbare, talloze hogere dimensionale werkelijkheden, als leden van Gaia.

Wij sturen jullie zegeningen en onze assistentie, Al wat wij vragen is dat jullie ons aanroepen, een oproep doen aan ons en wij zullen er zijn, zoals wij al bij jullie zijn. Per slot, wij zouden jullie niet kunnen verlaten omdat:

Wij JULLIE zijn in een hogere frequentie van werkelijkheid.

Zegeningen van jullie Galactische familie en wij danken jullie voor alles wat jullie doen voor jullie Planetaire Moeder.


Vertaald door Anja voor: wakkeremensen.blogspot.nl