Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 2 februari 2017

Heavenletter 25 Een met Lotussen Gevuld Meer in een Gouden Land / Geplaatst 2 Februari 2017

Heavenletter 25
Een met Lotussen Gevuld Meer in een Gouden Land
Brief uit de Hemel
Geplaatst 2 Februari 2017


God zei:

Wat wil je vanmorgen? Mijn Wil of uw wil? Je wilt Mijn Wil. Je wilt Mijn Wil kennen. Je wilt Mijn Wil voor jou kennen. Nu is het tijd dat je slechts Mijn Wil wilt, niet voor een bijzonder geval, maar voor de universaliteit van zijn waarheid.

Je was een jong kind dat in zijn tuin moest blijven. Nu mag je eruit. Nu heb je geen hek om je binnen te houden. Nu is het hele universum aan jou om in te lopen. Je loopt je tuin uit en je ontdekt dat je een nieuw land bent binnengegaan waar je loopt, stopt en naar alles kijkt, en alles wat je ziet heeft een gloed, een helderheid die maakt dat je blijft kijken. Je bent als een immigrant die net van de boot komt en verbaasd is over wat de Nieuwe Wereld biedt.


De straatborden overal in deze wonderlijke plaats zeggen: Gods Wil. Welke bocht je ook neemt, daar is hij voor je, Gods Wil. Je denkt dat je hem bereikt hebt en toch is hij jou altijd vooruit. Ja, Gods Wil is jou altijd vooruit. Na een poosje besef je dat de borden die zeggen Gods Wil jou niet zozeer in een richting wijzen, maar dat ze je zeggen waar je bent. Je bent in Gods Wil. De Wil die je zoekt ligt binnenin je.

Vraag jezelf: "Wat wil God". Wat God wil is Gods Wil. Vraag niet langer: "Wat is Gods Wil voor mij?". Dat is achterhaald. Gods Wil en Gods Wil voor jou zijn dezelfde. Je hebt gewacht om te weten: "Moet ik dit doen of moet ik dat doen?", want je hebt je naar Gods Wil willen richten. Nu heb je een maatstaf.

Gods Wil is vrede, vreugde, liefde, verkondigd in een land dat vaak als woestijn gezien wordt. Vraag jezelf: "Breng ik Gods regen naar de woestijn?". Geef ik Gods vrede, vreugde en liefde aan dit woeste land? Breng ik een klein beetje meer van God naar deze schijnbare woestijn?".

Nu loop je in een nieuw gouden land waar alles wat je brengen kunt Gods licht is. Je bent niet langer in staat de oude kwesties op te halen. Je kunt je zelfs niet herinneren wat die waren.

Als je uit een met lotussen gevuld meer stapt, dan stap je er schoon uit met de geur van de lotusbloemen bij je. Je schudt het water van je af. Zonder inspanning breng je de zuiverheid van het meer naar het droge land. Je ziet niet langer droog land omdat je nat bent van het glorieuze vocht van het meer.

Als je uit dit meer stapt, dan is jouw visie niet meer dezelfde. Je kijkt niet zo erg naar jezelf. Je bent oplettend de Zon te volgen en dus loopt je naar de Zon en vraag je niet: "Waar ga ik heen?", want je weet dat je naar de Zon loopt. De Zon trekt jou aan. Je gaat erheen. Dat is Gods Wil.

Je zwemt Gods Licht in en je loopt op Gods land en jouw ontdekking is dat je Gods Wil bent. Alledaagse jij.

Je bent Gods Wil. God wilde jou zijn in. Hij blies adem in je en Hij gaf jou de Tuin van Eden. Je bent er nu in. Alles is hier voor je. God is hier voor je. Alle druiven zijn hier en het vocht van het Meer. Alles wat voor je ligt is van God. Je hebt je met Gods Wil verenigd door te erkennen dat God een Wil heeft en God Zijn Wil aan jou kenbaar maakt.

Vandaag terwijl je God volgt, zelfs als je niet weet waar je heen gaat, weet dat God het weet, dat God jouw hand neemt en Hij jou een avontuur van Zijn Licht in trekt, waar je op dit moment bent, Zijn woorden leest en Zijn liefde voor jou accepteert, want dat is Zijn Wil.

vertaald door: Luus