Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 februari 2017

Geavanceerde Wezens. /15 februari 2017 / ArjunA

Geavanceerde Wezens.
15 februari 2017 / ArjunA

De Engelse afkorting voor Advanced Beings (geavanceerde wezens) is AB’s. Om iets meer over geavanceerde wezens te begrijpen moeten we in de metafysica duiken. Metafysica gaat over abstracte fenomenen en over de oorspronkelijke wordingsgeschiedenis die ons bewustzijn te boven gaat. Metafysica is de leer van het bovennatuurlijke; gewaarworden wat met onze zintuigen niet is waar te nemen. Het is veelvormige informatica zonder computer en dient zorgvuldig toegepast te worden.

Er is namelijk geen enkele bron van informatie zonder vervorming. Zelfs de helderste channels zijn niet 100% accuraat. Opvoeding, educatie en conditioneringen kleuren het bewustzijn van elk channel. In elke waarheid dwaalt een beetje onwaarheid terwijl elke leugen een korrel waarheid bevat. Het is net als het Yin & Yang symbool.

Sinds de dageraad van ons bestaan heeft de mens informatie ontvangen van goden, engelen, dierbare overledenen, etherische wezens en van het collectieve bewustzijn. Die informatie reist tussen diverse bewustzijnsniveaus doorheen gans het Universum. Hoewel wij nog niet begrijpen hoe de decodering/vertaling werkt reageren we wel op die informatie. Helaas worden mensen met de juiste antenne nog te vaak uitgelachen.

Die informatie resulteerde in visies en voorspellingen die nieuwe religies, wetenschappelijke uitvindingen genereerden. Vernieuwende uitingen in creativiteit heten dan ‘geïnspireerd’ te zijn, en worden niet uitgelachen. Inspiratie is toch ook gechannelde informatie? Soms schenkt die informatie antwoorden over wereldse en/of kosmische vraagstukken, en dan lacht niemand om innerlijke stemmen.

Informatie die we ontvangen van AB’s is ontzagwekkend, en ook al twijfelen we soms aan hun bedoelingen, het is een kracht die wij verleerd zijn. Ongeacht de tijd en de ruimte die overbrugd moeten worden, is de informatiebron in staat met de menselijke geest te communiceren zonder satelliet verbindingen. In Johannes 1:1 lezen we: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God".

Bakens verzetten.
Dank zij de grote leugen dat god buiten ons bestaat, zijn we de waarheid vergeten dat het goddelijke in ons aanwezig is. De stortvloed van 10.000 tot 4.000.000 interne en externe prikkels die we per seconde verwerken zijn daar ook debet aan. Maar we hebben altijd nog de vrije keus om er gehoor aan te geven of naar binnen te reizen en de innerlijke stem te raadplegen. Het is een kwestie van de bakens verzetten.

Wanneer we in het stof ronddwalen, dienen onze bakens op een hogere frequentie te functioneren. Vergun het mij een voorbeeld te geven. Als je in de modder ligt, krijg je alleen modder binnen. Als je een holle rietstengel pakt om te ademen, is het nodig die stengel boven het troebele water uit te steken. Dan krijg je ‘lucht’ van bepaalde zaken die je in de modder niet kon waarnemen. En zo is het.

Ooit hoorde ik een vrouw met Rubens rondingen zeggen: “Doe die met veel slagroom, want je leeft toch maar één keer.” Het was erg verleidelijk haar te zeggen dat het niet zo was.

Taylor Caldwell, een schrijfster van historische romans kreeg interesse in reïncarnatie nadat een bevriende schrijfster van occulte boeken haar had verteld dat haar romans zo goed waren omdat haar onderbewuste inspiratie putte uit vorige levens. Taylor stemde toe in regressie te gaan om te bewijzen dat reïncarnatie niet bestond. In plaats daarvan kon ze zich 11 vorige levens herinneren, inclusief een belichaming op Lemurië…

Het is nodig om de bakens vaak te verzetten als we niet willen verzanden in de valkuil van vanzelfsprekendheid.

Het was vanzelfsprekend dat ik 10 jaar lang de berichten vertaalde die een Amerikaans channel van Aartsengel Michaël ontving. Nadat een Nederlandse ‘lichtwerker’ haar mailde dat ik de boodschappen niet letterlijk vertaalde, noemde het gerenommeerde channel mij een ‘pain in the ass’ en gaf mij geen toestemming meer te vertalen. Mijn antwoord was dat ik niemands toestemming nodig had en ik verzette de bakens.

Onze vorige site bevatte naast wat eigen werk en de schitterende Angel Views, voornamelijk vertalingen van gechannelde berichten. Nu schrijf ik alleen nog wat mij te binnen schiet of waarmee de AB’s mij inspireren. Het helpt in hoge mate wanneer ik de rietstengel (antenne) voorbij de grenzen van logica en ratio uitschuif. In feite doe ik niets anders dan voorbij mijn opvoeding, educatie en conditioneringen waarnemen.

WWWW&H?

Ooit leerde ik op een cursus journalistiek het belang van deze letters. En, geliefden, wat ben ik blij dat ik nooit aan de lokroep van mainstream media gehoor heb gegeven. Laten we eens kijken wie de geavanceerd wezens zijn, wat ze ons willen zeggen, waarom en wanneer en hoe ze dat doen.

Plejadiërs.
De Plejadiërs zijn de eerste geavanceerde wezens die ik wil bespreken, omdat ik vermoed dat hun geschiedenis sterk is verweven met die van ons op Aarde. Onze huis bibliotheek bevat onder andere boeken van Barbara Marciniak, Barbara Hand Clow en Amorah Quan Yin die gechannelde informatie kregen van de ‘Zeven Zusters’, of de Plejaden. Je kunt op Internet de namen van de ‘Zeven Zusters’ vinden.

De Plejadiërs beweren dat sommige van hun voorouders in de mist der tijden naar de Aarde kwamen om deze planeet met liefde en creativiteit te bezaaien en iets van hun DNA aan de mensheid schonken. Daarom beschouwen ze ons als hun verre verwanten. Ze willen ons helpen herinneren wie we werkelijk zijn opdat we onze telepathische antenne herstellen en zo de verbinding met alle facetten van het Universum terug krijgen.

De Plejadiërs zijn al minstens 60.000 jaar hier, daarom is het belangrijk onze eerdere belichamingen op Aarde te begrijpen. Wanneer je inziet dat tijd circulair is, kan je ook begrijpen dat een oeroud aspect van jouw Wezen van Plejadische afkomst kan zijn. Wat de mensheid nog niet kan of durft in te zien is dat wij zowel Creatie als Creator zijn! Dat inzicht is vertroebeld om te voorkomen dat wij onze ware autonomie weer claimen.

Over heel de wereld vinden we overleveringen van het voogdijschap van de Plejadiërs; in Mali, Afrika, het Oude Griekenland, het Oude China en uiteraard in Midden Amerika bij de Maya volkeren. Wellicht heb al gelezen dat Maya een van de sterren in de Plejaden is… Voor Hindoes en Boeddhisten betekent Maya: ‘Sluier van Illusies’. Die sluier geeft de mensheid een wereldbeeld dat ver van de werkelijkheid af staat.

De Plejadiërs gaven informatie vrij over andere AB’s of scheppergoden die de Aarde circa 300.000 BC bezetten en met het menselijk DNA knoeiden. Met die manipulatie bereikte de menselijke geschiedenis een nieuwe fase; de mensheid verwerd tot mensdom! De Sumerische en Babylonische kleitabletten vertellen hoe de mensen uit die tijd tot slaven werden getransformeerd.

De AB’s vochten onderling een reeks nucleaire oorlogen uit en lieten gebieden met nucleaire straling achter. In de Sinaï woestijn is een enorm gebied helemaal wit uitgeslagen, en de Dode Zee is er ook een gevolg van. Geavanceerde wezens zijn niet per definitie beschaafde wezens. Wees dus voorzichtig met het afstemmen van je antennes als je ooit van plan bent geavanceerde wezens te channelen.

Satya van Alcyone.

Barbara Hand Clow channelt een wezen van Alcyone, de Grote Centrale Zon van de Plejaden die Satya genoemd wordt. Volgens Satya hielpen de Plejadiërs de mensheid in 11.000 BC een atmosferische ramp en een poolkanteling te voorkomen doordat de Aarde de Fotonen Gordel binnen reisde. De Plejadiërs hielpen naderhand de overlevenden van die ramp door ze naar betere regio te leiden.

11.000 BC is een verwijzing naar de Zondvloed en Noach. In het vorige artikel haalde ik hem aan omdat het zonnestelsel waar we deel van uitmaken weer de Fotonen Gordel in reist. Het Waterman tijdperk kan een terugkeer zijn naar een hogere frequentie. We zijn nu zelf in staat ons DNA/RNA naar het oorspronkelijke niveau ter brengen. Dit is mogelijk door het afbreken van de Quarantaine of Matrix waarin we gevangen zaten.

Er zijn steeds meer mensen in staat zich (hun antenne) af te stemmen op geavanceerde wezens. Het lastige is dat sommige wezens een dubbele agenda hebben en/of een agenda die in ons nadeel werkt. De uitdaging is de wereld van vorm buiten te sluiten om de overvloed aan informatie te filteren. De meeste informatie is uitsluitend bedoeld om ons in verwarring te houden.

Alcyone.
In 2008, tijdens een verblijf in het Nuweiba Coral Resort, leerde ik iets over het kleurrijke onderwaterleven tussen de koraalriffen van de Rode Zee. Haaien, manta’s, schildpadden en oogverblindend gekleurde scholen vis schieten in een verbijsterende dans rond prachtige anemonen door het heldere water. Ook leerde ik dat zeeanemonen en sommige sponsen tot de familie der Alcyonarians behoren, een geslacht van plantdieren en koraaldieren.

De naam komt van het Griekse Alkyon, omdat Alcyonarians veel weg hebben van het nest van de Kingfisher of IJsvogel.

Alcyone; de Grote Centrale Zon van de Plejaden is metaforisch de ThuisSter van de Koningsvisser. In meervoudige tijd/ruimte continua heeft de Koningsvisser diverse namen en uiterlijkheden in de wereld van vorm gekregen. Het Vissen Tijdperk werd als het ware ingeluid door de komst van die ene Koningsvisser, die door zijn eigen volk en hun onderdrukkers werd gekruisigd…

Je antenne afstemmen op Alcyone kan je helpen herinneren wie je werkelijk bent. Er staat geschreven dat Yeshua en zijn vader van de Plejaden kwamen en dat zijn moeder van Lyra kwam. Dat is misschien stof voor een ander schrijfseltje, maar eerst herinneren we ons dat in elke waarheid een leugen schuilt en in elke leugen waarheid ligt gecodeerd.

Ooit zullen we begrijpen dat wij zelf de voogden waren van de mensheid, dat wij zelf manipuleerden met DNA, dat we zowel donkere als lichte agenda´s hebben gehad. Ten slotte zullen we inzien dat onze energie resoneert met het Yin-Yang symbool. Dan kan de Boom van Kennis van Goed & Kwaad als brandhout dienen. We zullen het Rad van Wedergeboorte verlaten en worden herboren als geavanceerde wezens.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com